CD-ROM ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιλαμβάνει 36 υποδείγματα συμβάσεων & 46 υποδείγματα δικογράφων
  • Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης
  • Συνεργασία: Α. Δανηλάτου, Μ. Τσικουρή
  • Έκδοση: 2004
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το CD-ROM ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή 82 συνολικά υποδείγματα με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις, ενημερωμένα έως σήμερα.

Χωρίζεται σε δύο βασικές ενότητες.

Στην πρώτη παρατίθενται 36 υποδείγματα συμβάσεων για σύσταση, τροποποίηση, λύση κ.λπ. Ομόρρυθμης, Ετερρόρυθμης, Αστικής και Αφανούς εταιρίας, Κοινοπραξίας, Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού και Δικηγορικής εταιρίας.

Στη δεύτερη ενότητα παρατίθενται 46 υποδείγματα δικογράφων που αφορούν: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων (συμμετοχή στα κέρδη, δικαίωμα εναντίωσης, καταβολή εισφοράς, εταιρικά χρέη κ.ά.), Διαχείριση (αμοιβή, δαπάνες διαχειριστή, απόδοση κερδών κ.ά.), Λύση - Εκκαθάριση - Πτώχευση (καταχρηστική καταγγελία, διορισμός και αντικατάσταση εκκαθαριστή κ.ά.) και Σχέσεις με τρίτους (εταιρικοί δανειστές).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


A. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
I. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
1. Σύσταση ομόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα σύστασης Ο.Ε. ορισμένου χρόνου  
Υπόδειγμα σύστασης Ο.Ε. αορίστου χρόνου  
Υπόδειγμα σύστασης Ο.Ε. με εισφορά σε είδος  
2. Τροποποίηση ομόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αντικατάστασης διακριτικού τίτλου  
Υπόδειγμα τροποποίησης επωνυμίας, διακριτικού τίτλου, σκοπού, διάρκειας κ.λπ. Κωδικοποίηση καταστατικού  
Υπόδειγμα τροποποίησης (επέκτασης) σκοπού και αλλαγής έδρας  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αποχώρησης εταίρου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω πρόσληψης νέου εταίρου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω πρόσληψης νέου εταίρου και αύξησης κεφαλαίου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αύξησης κεφαλαίου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω παράτασης διάρκειας και αύξησης κεφαλαίου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταφοράς έδρας και αλλαγής στη διαχείριση  
Υπόδειγμα δήλωσης ανακοίνωσης θανάτου εταίρου  
3. Λύση ομόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα καταγγελίας Ο.Ε.  
Υπόδειγμα λύσης Ο.Ε. με απόφαση των εταίρων  
Υπόδειγμα τροποποίησης ως προς τη λύση Ο.Ε.  
4. Αναβίωση ομόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα αναβίωσης (επαναλειτουργίας) Ο.Ε. - Κωδικοποίηση καταστατικού  
ΙΙ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
1. Σύσταση ετερόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα σύστασης Ε.Ε. ορισμένου χρόνου  
Υπόδειγμα σύστασης Ε.Ε. αορίστου χρόνου  
2. Τροποποίηση ετερόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω αποχώρησης εταίρου και πρόσληψης νέου εταίρου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταβίβασης εταιρικής ιδιότητας και μερίδας  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μεταφοράς έδρας  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω παράτασης διάρκειας και αύξησης κεφαλαίου  
Υπόδειγμα τροποποίησης λόγω μετατροπής ετερορρύθμων σε ομόρρυθμα μέλη και της Ε.Ε. σε Ο.Ε.  
Υπόδειγμα τροποποίησης επωνυμίας  
3. Λύση ετερόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα λύσης Ε.Ε. με απόφαση των εταίρων  
Υπόδειγμα δήλωσης λύσης Ε.Ε. λόγω θανάτου εταίρου  
4. Μετατροπή ετερόρρυθμης εταιρίας  
Υπόδειγμα μετατροπής (μετά από θάνατο) Ε.Ε. σε Ο.Ε.  
Υπόδειγμα μετατροπής Ε.Ε. σε Ο.Ε., με αλλαγή επωνυμίας  
ΙΙΙ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
1. Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας  
Υπόδειγμα σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας  
2. Τροποποίηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας  
Υπόδειγμα τροποποίησης καταστατικού αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας  
3. Λύση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας  
Υπόδειγμα λύσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας  
ΙV. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Σύσταση αφανούς εταιρίας  
Υπόδειγμα σύστασης αφανούς εταιρίας  
V. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  
Σύσταση Κοινοπραξίας  
Υπόδειγμα σύστασης Κοινοπραξίας  
VI. ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Σύσταση Κοινωνίας  
Υπόδειγμα Σύστασης Κοινωνίας  
VII. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ε.Ο.Ο.Σ.)  
Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού  
Υπόδειγμα σύστασης ενός Ε.Ο.Ο.Σ.  
VIII. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Σύσταση δικηγορικής εταιρίας  
Υπόδειγμα σύστασης Δικηγορικής Εταιρίας  
Β. ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ  
ΙX. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων μεταξύ τους και ως προς την εταιρία  
Αγωγή κατά εταίρου λόγω μη καταβολής της εισφοράς του  
Αγωγή κατά εταίρου λόγω μη καταβολής της συμφωνηθείσας συμπληρωματικής εισφοράς (αδράνεια διαχειριστή)  
Αγωγή κατά εταίρου (μη διαχειριστή) για αποζημίωση λόγω τέλεσης πράξεων διαχείρισης  
Αγωγή κατά εταίρου για αποζημίωση λόγω καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος εναντίωσης  
Αγωγή κατά εταίρου λόγω μη συγκατάθεσής του σε πώληση περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας  
Αγωγή αποκλεισμού εταίρου λόγω μη καταβολής της εισφοράς του  
Αγωγή αποκλεισμού εταίρου λόγω τέλεσης πράξεων ανταγωνισμού  
Αγωγή αποκλεισμού εταίρου λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς  
Αγωγή εταίρου λόγω μη συμμετοχής του στα κέρδη  
Αγωγή νεοεισαχθέντος εταίρου λόγω μη συμμετοχής του στα κέρδη  
Μήνυση κατά εταίρου για απάτη  
Μήνυση κατά εταίρου για υπεξαίρεση, απάτη, απειλή, εξύβριση  
2. Εταιρικά χρέη  
Αγωγή αποκλεισθέντος εταίρου για χρέος αναληφθέν μετά τη δημοσίευση του αποκλεισμού του  
Αγωγή νεοεισαχθέντος εταίρου για χρέος αναληφθέν πριν από την είσοδό του στην εταιρία  
Αναγωγή κατά εταίρου για το εταιρικό χρέος  
3. Διαχείριση  
Αγωγή διαχειριστή για προσδιορισμό του ύψους σιωπηρώς συμφωνηθείσας αμοιβής του  
Αγωγή διαχειριστή για απόδοση των δαπανών, στις οποίες προέβη κατά τη διαχείριση  
Αγωγή κατά διαχειριστή για αποζημίωση λόγω αυθαίρετων ενεργειών του  
Αγωγή κατά διαχειριστή για αποζημίωση λόγω αυθαίρετων ενεργειών του  
Αγωγή κατά διαχειριστή για επίδειξη εταιρικών βιβλίων  
Αγωγή κατά διαχειριστή για απόδοση κερδών  
Αγωγή κατά διαχειριστή για απόδοση κερδών  
Αγωγή κατά διαχειριστή για απόδοση κερδών αποκτηθέντων κατά τη διαχείριση  
Αγωγή κατά πρώην διαχειριστή για επιστροφή αμοιβής ληφθείσας πέραν της συμφωνημένης  
Αίτηση ανάκλησης διαχειριστή για χρήση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας  
Μονομερής δήλωση ανάκλησης διαχειριστή  
Αίτηση διορισμού ειδικού διαχειριστή  
Τριτανακοπή απόφασης για ανάκληση διορισμού ειδικού διαχειριστή  
Πρόσθετη παρέμβαση σε δίκη περί ανάκλησης απόφασης διορισμού ειδικού διαχειριστή  
Μήνυση διαχειριστή για πλαστογράφηση της υπογραφής του  
Μήνυση κατά διαχειριστή για υπεξαίρεση  
4. Λύση - εκκαθάριση - πτώχευση  
Καταγγελία εταιρίας  
Καταγγελία εταιρίας (2)  
Αγωγή αποζημιώσεως λόγω αναίτιας καταγγελίας εταιρίας  
Αγωγή αποζημιώσεως λόγω καταχρηστικής καταγγελίας εταιρίας  
Αγωγή αναγνωριστική της ύπαρξης σπουδαίου λόγου λύσης της εταιρίας και για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης  
Διορισμός εκκαθαριστή  
Διορισμός συνεκκαθαριστή  
Αντικατάσταση εκκαθαριστή  
Αντικατάσταση συνεκκαθαριστή  
Αίτηση ανάκλησης απόφασης περί διορισμού εκκαθαριστή  
Αίτηση ανάκλησης απόφασης περί διορισμού εκκαθαριστή  
Αίτηση πτώχευσης  
Αίτηση ορισμού χρόνου παύσεως πληρωμών  
5. Σχέσεις με τρίτους  
Αγωγή κατά αποχωρήσαντος εταίρου από εταιρικό δανειστή  
Αγωγή κατά νέου εταίρου από εταιρικό δανειστή  
X. ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Διοίκηση κοινού πράγματος  
Διανομή κοινού πράγματος  
XI. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  
Αγωγή από μέλος κατά μέλους κοινοπραξίας λόγω παράβασης των συμφωνηθέντων  
Αγωγή κοινοπραξίας κατά τρίτου  
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.