ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2015 Α ΤΟΜΟΣ

  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 10η 2015
  • Σελίδες: 208
  • Σχήμα:14 x 21
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€23.00 Φυσικά πρόσωπα
€33.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2015 - Α΄ Τόμος έχουν συγκεντρωθεί 94 επιλεγμένα ερωτήματα αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο πρώτο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2015 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

Τα ερωτήματα έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη λογιστές και φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Φορολογία εισοδήματος, 2. ΦΠΑ, 3. Λογιστική - ΕΛΠ, 4. Ακίνητα, 5. Εταιρικά και 6. Εργατικά. 

Με το έργο επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει τη ζητούμενη λύση. 

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο, ώστε ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει. 

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του σύνθετου κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
I. ΕΙΣΟΔΗΜΑΣελ. 1
[1] Φορολογία μερισμάτων, που προέρχονται από εταιρεία του εξωτερικούΣελ. 3
[2] Βεβαίωση αποδοχών σε εποχιακά απασχολούμενους σε αλιευτικό πλοίοΣελ. 5
[3] Φόρος διανεμόμενων κερδών ΕΠΕ παρελθουσών χρήσεων Σελ. 6
[4] Αμοιβές μελών ΔΣ, ως εισόδημα από μισθωτή εργασίαΣελ. 8
[5] Έκδοση βιβλίου από φροντιστήριο - Εισόδημα από συγγραφική εργασίαΣελ. 11
[6] Κατοικία ως έδρα επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 13
[7] Κάλυψη εξόδων εταίρου από την Εταιρεία - Παροχές σε είδοςΣελ. 16
[8] Ενοικίαση επιπλωμένης κατοικίας με ειδικό σήμα λειτουργίας «μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων», από Έλληνα κάτοικο εξωτερικούΣελ. 18
[9] Δικαιώματα (royalties) που καταβάλλονται στην αλλοδαπήΣελ. 20
[10] Φορολογική έκπτωση ζημιών Σελ. 24
[11] Εκπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος ΑΕ και μεταφορά ζημιώνΣελ. 25
[12] Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ - ΕΤΑΜΣελ. 27
[13] Ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα (αυτοαπασχολούμενος) με έδρα διαφορετική της κατοικίας τουΣελ. 29
[14] Φορολόγηση ατομικής επιχείρησης με «μπλοκάκι»Σελ. 31
[15] Φόρος επί τόκων 15%, σε ΟΕ που τήρησε διπλογραφικά βιβλία, κατά το 2013Σελ. 33
[16] Φορολόγηση εργαζομένου με μπλοκάκιΣελ. 35
[17] Εξωϊδρυματικό επίδομαΣελ. 37
[18] Φορολόγηση αγροτικού εισοδήματος από ιδιωτικό υπάλληλοΣελ. 38
[19] Εισόδημα από μεταβίβαση μεριδίων ΕΠΕ Σελ. 40
[20] Παροχές σε είδος Σελ. 42
[21] Φορολόγηση μερισμάτων αλλοδαπήςΣελ. 45
[22] Εισπραττόμενο μέρισμα από ΝΠΙΔ Σελ. 48
[23] Διαγραφή προστίμου με τη ρύθμιση των 100 δόσεων Σελ. 50
[24] Αποθεματικα από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόποΣελ. 51
[25] Δήλωση προνοιακού επιδόματος στο Ε1Σελ. 53
[26] Αντικειμενική δαπάνη επιβατικού ΙΧ επιχείρησης εμπορίας και ενοικίασης αυτοκινήτωνΣελ. 54
[27] Ανείσπρακτες αποδοχέςΣελ. 55
II. ΦΠΑΣελ. 57
[28] ΦΠΑ εκμεταλλευτών ΤΑΞΙΣελ. 59
[29] Αγορές μεταχειρισμένων αυτοκίνητων από χώρες εντός ΕΕΣελ. 61
[30] Πώληση αγαθών στο εσωτερικό ενός άλλου κράτους μέλους της ΕΕΣελ. 63
[31] Εκμετάλλευση τουριστικής έπαυλης Σελ. 65
[32] Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για μεταφορά πελατών από τουριστικό γραφείοΣελ. 67
[33] Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης στη δήλωση ΦΠΑΣελ. 68
[34] ΦΠΑ μεταφοράς που λαμβάνει χώρα στην ΕλλάδαΣελ. 70
[35] Εργασίες σε κτίριο για λειτουργία υποκαταστήματοςΣελ. 72
[36] Μεταβίβαση ΙΧΕ αυτοκινήτου από επιχείρηση σε ιδιώτη Σελ. 74
[37] Φορολόγηση & ΦΠΑ οικοδομικών συνεταιρισμώνΣελ. 75
[38] ΦΠΑ επιχείρησης διεθνών μεταφορώνΣελ. 76
[39] Υπαγωγή στο νέο καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ του άρθρου 39β από 1.10.2014 Σελ. 78
[40] ΦΠΑ ηλεκτρονικής υπηρεσίας από ΗΠΑ Σελ. 80
[41] Πώληση μέσω e-bay από αγροτική επιχείρησηΣελ. 83
[42] Απαιτητό ΦΠΑ στην περίπτωση ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθούΣελ. 86
[43] Ανέγερση οικίας ιδιώτη με οικοδομικά υλικά από την ατομική του επιχείρησηΣελ. 88
[44] Αποστολή αγαθών δωρεάν σε πελάτη, για κάλυψη εγγύησηςΣελ. 90
III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΕΛΠΣελ. 93
[45] Ραδιοφωνικός σταθμός και υποχρεώσειςΣελ. 95
[46] Επιστροφές από πωλητή πετρελαίου θέρμανσηςΣελ. 97
[47] Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυοΣελ. 98
[48] Κατηγορία βιβλίων ιατρικής εταιρείας ΟΕΣελ. 100
[49] Απογραφή ειδών πρατηρίου υγρών καυσίμωνΣελ. 101
[50] Διακίνηση αγαθών με βάση τις νέες διατάξεις (ΕΛΠ)Σελ. 102
[51] Λογιστική ιατρικών συλλόγωνΣελ. 104
[52] Πώληση για λογαριασμό τρίτουΣελ. 106
[53] Αποστολές δειγμάτωνΣελ. 108
[54] Επιχορήγηση δαπανών από ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα «ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων»Σελ. 110
[55] Μίσθωση επιβατικών αυτοκινήτωνΣελ. 111
[56] Επιχορήγηση αποσβέσεων παγίωνΣελ. 113
[57] Οικοδομική ατομική επιχείρησηΣελ. 116
[58] Συμψηφισμός διαγραφής υποχρέωσης με άλλες πράξεις Σελ. 119
[59] Απεικόνιση επιχορήγησης ΕΣΠΑ για δαπάνες και πάγιαΣελ. 122
[60] Επιδότηση ΟΑΕΔ για εργαζόμενοΣελ. 124
[61] Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός επιδότησης ΟΑΕΔΣελ. 126
[62] Λογιστική αντιμετώπιση επιδότησης παγίωνΣελ. 128
IV. ΑΚΙΝΗΤΑΣελ. 131
[63] Εκμίσθωση ακινήτου που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτήΣελ. 133
[64] Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ οικοπεδούχου - εργολάβουΣελ. 135
[65] Ανέγερση οικοδομής σε οικόπεδο τρίτου Σελ. 137
V. ΕΤΑΙΡΙΚΑΣελ. 139
[66] Επέκταση δραστηριότητας ΑΕΣελ. 141
[67] Λογιστική παρακολούθηση ενός ΚΕΚ με τη μορφή ΙΚΕ (Τρεις εταίροι - Ένας διαχειριστής)Σελ. 143
[68] Λύση Μονοπρόσωπης ΕΠΕ με υπόλοιπα λογαριασμών στον ισολογισμόΣελ. 145
[69] Σύσταση ανώνυμης εταιρείας που θα προέλθει από την απόσχιση κλάδου υφιστάμενης ΑΕ Ν1297/1972Σελ. 147
[70] Διάλυση ΕΕ και σύσταση ατομικής Σελ. 148
[71] Μετατροπή πολυπρόσωπης ΕΠΕ σε μονοπρόσωπηΣελ. 150
[72] Μείωση κεφαλαίου σε ΙΚΕΣελ. 152
[73] Απορρόφηση ΑΕ από συνεταιρισμόΣελ. 153
[74] Μετατροπή ετερόρρυθμης κατασκευαστικής εταιρείας σε ατομικήΣελ. 155
[75] Σύγκληση ΓΣ σε μεταγενέστερο χρόνο για την εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίουΣελ. 156
[76] Αλλοδαπή εταιρεία (SRL) εταίρος σε ελληνική μονοπρόσωπη ΕΠΕΣελ. 158
[77] Εκπρόθεσμη διακοπή εταιρείας ΟΕ και έκδοση τιμολογίων κατά την περίοδο της διακοπήςΣελ. 160
[78] Φορολογία δωρεών σε ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΣελ. 161
[79] Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης με απλογραφικά βιβλίαΣελ. 162
[80] Έσοδα ΑΕ από συμμετοχή σε ΟΕΣελ. 164
[81] Φορολόγηση ΙΚΕ ΦωτοβολταϊκώνΣελ. 166
[82] Μεταβίβαση ποσοστών ΟΕΣελ. 167
[83] Εισφορές εταίρων ΙΚΕΣελ. 169
[84] Διανομή περιουσίας ΟΕ κατά την λύσης τηςΣελ. 171
[85] Αστική μη κερδοσκοπική - Μουσικό συγκρότημαΣελ. 172
[86] Εκπρόθεσμη διακοπή εργασιώνΣελ. 174
VI. ΕΡΓΑΤΙΚΑΣελ. 177
[87] Αμοιβές που καταβάλλονται αναδρομικά βάσει δικαστικής απόφασηςΣελ. 179
[88] Καθηγητές φροντιστηρίου με «μπλοκάκι» Σελ. 181
[89] Ασφάλιση ΙΚΑ ΣερβιτόρουΣελ. 182
[90] Αποδοχές αδείαςΣελ. 184
[91] Έντυπο E11 και στοιχεία άδειας μισθωτώνΣελ. 186
[92] Υπολογισμός πτυχίου σε μισθό Σελ. 187
[93] Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειαςΣελ. 189
[94] Ασφάλιση και αμοιβήΣελ. 190
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 193
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.