ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ Β/2014

Νομολογία – Νομοθεσία – Επιστήμη
  • Συγγραφέας: Μ. Δερεδάκη, Φ. Κυρανούδη, Ν. Λαγού, Π. Μαρινάκης, Σ. Μπαλτάς, Σ. Σαρρή, Μ. Σιούγγαρη, Ν. Τριάντος, Χ. Τσόγκας, Β. Τσούμας
  • Έκδοση: 2015
  • Σελίδες: 904
  • Σχήμα:21 x 28
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€88.00 Φυσικά πρόσωπα
€110.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η «Επιθεώρηση Νομολογίας» αποτελεί το πληρέστερο και πιο σύγχρονο έργο όσον αφορά στη συλλογή και επεξεργασία της νομολογίας. Αποσκοπεί στην έγκαιρη και σφαιρική ενημέρωση του νομικού, αφού τον ενημερώνει άμεσα σε επίπεδο νομολογίας, νομοθεσίας και επιστημονικών συγγραμμάτων, καλύπτοντας έτσι ταυτόχρονα τις ανάγκες της δικαστηριακής πρακτικής και της επιστημονικής κατάρτισης. Στην Επιθεώρηση Νομολογίας ένα εξειδικευμένο επιτελείο νομικών συνεργατών επεξεργάζεται τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (διοικητικών, πολιτικών και ποινικών) και όλων των κλάδων του δικαίου που δημοσιεύονται και στα 36 νομικά περιοδικά που κυκλοφορούν. Τα θέματα (λήμματα) παρουσιάζονται κατʼ αλφαβητική σειρά σε δύο τόμους, που εκδίδονται έγκαιρα, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν τα νομικά περιοδικά του τελευταίου έτους. Κάθε λήμμα περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί για το θέμα αυτό το τελευταίο έτος, την ισχύουσα νομοθεσία, τη βιβλιογραφία, τα δημοσιεύματα και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο που παραπέμπει στη σχετική νομολογία.

Στο τέλος κάθε δεύτερου τόμου συνολικά αλφαβητικά ευρετήρια παραπέμπουν σε όλα τα λήμματα και καθιστούν το έργο ιδιαίτερα χρήσιμο και λειτουργικό.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Α  
* ΑβαρίαΣελ. 33
Άγιο Όρος βλ. και λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 34
Άγνοια Νόμου βλ. λ. Νόμος 
Άγνωστη Διαμονή βλ. λ. Επίδοση, Κατοικία, Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αγορανομία - Αγορανομικός ΚώδικαςΣελ. 35
Αγοραπωλησία βλ. λ. Πώληση 
Αγροζημίες βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροληψία επίμορτη βλ. λ. Μίσθωση πράγματος 
Αγροτική ασφάλεια βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 36
Αγροτικός Κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγροφυλακή βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά Προϊόντα 
Αγχιστεία βλ. λ. Συγγένεια 
Αγωγή (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 38
Αγωγή (ΠολΔ) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Βιβλία Διεκδικήσεων, Διάδικοι (ΠολΔ), Δικαιοδοσία (ΠολΔ), Δίκη (Πολιτική), Δικόγραφα, Εκκρεμοδικία, Έννομο συμφέρον (ΠολΔ), Επίδοση (ΠολΔ), Νομιμοποίηση, Παραγραφή (ΑστΔ-ΕμπΔ) κ.λπ.Σελ. 41
Αγωγή Πολιτική βλ. λ. Πολιτική Αγωγή - Πολιτικός Ενάγων 
Αγωγιάτης βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ναύλωση, Μεταφορές 
Άδεια προς Δίωξη βλ. λ. Ποινική Δίωξη 
Άδεια Εργαζομένων βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Άδεια Υπαλλήλων βλ. λ. Υπάλληλοι στη σχετική κατηγορία 
Αδιαίρετη Παροχή βλ. λ. Παροχή 
Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 54
Αδίκημα - Αδικοπραξία βλ. και λ. Αποζημίωση, Αυτοκίνητα κ.λπ.Σελ. 57
Άδικη Επίθεση βλ. λ. Απειλή (ΠοινΔ) 
Αδυναμία Παροχής βλ. λ. Παροχή 
* Αεροπορία - Αεροπορικές Συγκοινωνίες βλ. λ. ΜεταφορέςΣελ. 86
Αθέμιτος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός 
ΑθλητισμόςΣελ. 87
ΑιγιαλόςΣελ. 90
Αίγυπτος - Αιγυπτιώτες βλ. λ. Ομογενείς 
Αιδούς προσβολήΣελ. 95
ΑιμομιξίαΣελ. 97
Αιολική ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
ΑίρεσηΣελ. 98
Αισχροκέρδεια βλ. λ. Αγορανομία - Αγορανομικός Κώδικας 
Αισχροκερδείς Συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις (ΑστΔ), Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Συλλογικά όργαναΣελ. 99
Αίτηση ακυρώσεως Αποφάσεως (ΠοινΔικον) βλ. λ. Απόφαση (ΠοινΔικον) 
Αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας (ΠοινΔικον)Σελ. 107
Αίτηση αναιρέσεως (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 107
Αίτηση Αναιρέσεως (ΠολΔ) βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Αίτηση θεραπείας βλ. Προσφυγή (ΔιοικΔικον) 
Αίτηση για Χάρη βλ. λ. Ποινές 
Αιτία Θανάτου Δωρεά βλ. λ. Δωρεά 
Αιτιολογία βλ. λ. Σύνταγμα, Διοικητική πράξη, Απόφαση 
Ακίνητα βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα, Αιγιαλός, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Αρχαία - Αρχαιότητες, Δημόσια κτήματα, Δουλείες, Επικαρπία, Εργατική κατοικία, Κτηματολόγιο, Κυριότητα, Χρησικτησία 
* Ακολασία - Ακόλαστη πράξη βλ. λ. ΑποπλάνησηΣελ. 113
Ακρόαση (ΣυντΔ) βλ. και λ. ΣύνταγμαΣελ. 114
Ακτοπλοΐα βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Ακυρότητα (ΑστΔ) βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Απάτη, Δημόσια κτήματα, Διαθήκη, Δικαιοπραξίες, Έγγραφα, Εικονικότητα, Εταιρίες, Κατάχρηση Δικαιώματος, Κληρονομία, Μισθώσεις εμπορικές, Πλάνη, Πώληση, Συμβάσεις, Σύμβαση Εργασίας, Τόκος, Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ.Σελ. 116
Ακυρότητα (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Ακυρώσεως, Διοικητική Πράξη 
Ακυρότητα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Αντίκλητος, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εισαγγελείς - Εισαγγελία, Επίδοση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλητήριο θέσπισμα, Πολιτική αγωγή - Πολιτικώς ενάγων κ.λπ.Σελ. 119
Ακυρότητα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναγκαστική εκτέλεση, Διαιτησία, Πλειστηριασμός, Πραγματογνωμοσύνη κ.λπ. Σελ. 127
Αλιεία - Αλιεύματα - ΑλιεργάτεςΣελ. 128
Αλληλέγγυα Ενοχή βλ. λ. Ενοχές 
Αλληλοβοηθητικά Σωματεία βλ. λ. Σωματεία 
Αλληλόχρεος λογαριασμός (ΑστΔ - ΕμπΔ) βλ. και λ. Αγωγή, Αναγνώριση χρέους, Βιβλία εμπορικά, Διαταγή πληρωμής, Εγγύηση, Έγγραφα (ΠολΔ), Τράπεζες - Τραπεζικές εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα, ΤόκοιΣελ. 129
Αλλοδαποί βλ. και λ. Έκδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, Ομογενείς, Παραμεθόριες περιοχές, ΠρόσφυγεςΣελ. 132
* ΆμβλωσηΣελ. 141
Αμέλεια (ΑστΔ)Σελ. 141
Αμέλεια (ΠοινΔ) βλ. και λ. Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβεςΣελ. 143
Αμνηστία (ΠοινΔ) βλ. λ. Ποινές 
* Άμυνα (ΠοινΔ)Σελ. 147
Αναβολή βλ. λ. Δίκη 
Αναγγελία βλ. λ. Πλειστηριασμός, Πτώχευση κ.λπ. 
Αναγκαστική Απαλλοτρίωση βλ. λ. Απαλλοτρίωση Αναγκαστική 
Αναγκαστική Διαδοχή βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
* Αναγκαστική ΔιαχείρισηΣελ. 148
Αναγκαστική Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση 
Ανάγκης Κατάσταση βλ. λ. Κατάσταση Ανάγκης 
Αναγνώριση χρέουςΣελ. 148
Αναγνωριστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Αναδασμός βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αναίρεση (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Αίτηση Αναιρέσεως 
Αναδοχή χρέουςΣελ. 149
Αναίρεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Απόδειξη (ΠοινΔικον), Απόφαση, Αρμοδιότητα, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Δίκη (Ποινική), Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα, Καταλογισμός (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Κλήτευση, Προθεσμίες, Υπέρβαση εξουσίαςΣελ. 153
Αναίρεση (ΠολΔ) βλ. και λ. Έγγραφα (ΠολΔ), Απόδειξη (ΠολΔ), ΔεδικασμένοΣελ. 160
Ανάκληση βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Πληρεξουσιότητα, Διοικητική Πράξη, Απαλλοτρίωση Αναγκαστική, Ποινές, Απόλυση με όρους, Έγκληση - Μήνυση κ.λπ. 
Ανακοπή ερημοδικίας (ΠολΔ)Σελ. 176
Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής βλ. λ. Διαταγή Πληρωμής 
Ανακοπή κατά Πράξεων Εκτελέσεως βλ. λ. Εκτέλεση 
* Ανακοπή κατά Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής βλ. λ. Δάση, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δημόσια κτήματαΣελ. 178
Ανακοπή - ΤριτανακοπήΣελ. 178
Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 185
Αναμίσθωση βλ. λ. Μίσθωση Πράγματος 
Αναμορφωτικά Μέτρα βλ. λ. Ανήλικος 
Ανανέωση βλ. λ. Ενοχή 
Αναπλειστηριασμός βλ. λ. Πλειστηριασμός 
Ανάπηροι - Θύματα πολέμου βλ. και λ. Αντίσταση εθνικήΣελ. 189
Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων βλ. λ. Φορολογία στην Υπεραξία των Ακινήτων 
Αναστολή βλ. λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική Πράξη, Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική εκτέλεση, Εκτέλεση, Παραγραφή, Ποινές 
Αναστολή (ΠολΔ) βλ. και λ. Ασφαλιστικά μέτρα, Διοικητική εκτέλεσηΣελ. 190
Ανατοκισμός βλ. λ. Τόκος 
ΑναψηλάφησηΣελ. 192
Αναψηλάφηση (ΠοινΔικον) βλ. λ. Επανάληψη Διαδικασίας 
Ανέλεγκτο - Ελεγκτό βλ. λ. Αναίρεση (ΠολΔ) 
Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 194
Ανήλικος βλ. και λ. Αποπλάνηση, Γάμος, Διαζύγιο, Διατροφή, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία, Πολύτεκνοι, Συγγένεια, Τέκνα, ΥιοθεσίαΣελ. 195
Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
ΑνθρωποκτονίαΣελ. 201
Ανίκανοι για Καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανικανότητα (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ανταγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Ανταγωνισμός βλ. και λ. Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 208
Αντέγγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Αντέφεση βλ. λ. Έφεση 
Αντίγραφα βλ. λ. Έγγραφα 
Ανταλλαγή βλ. λ. Πώληση 
Ανταλλάξιμη περιουσία βλ. λ. Δημόσια κτήματα 
Αντίκλητος (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Επίδοση (ΔιοικΔικον) 
Αντίκλητος (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Επίδοση (ΠοινΔικον) 
Αντίκλητος (ΠολΔ) βλ. και λ. Επίδοση (ΠολΔ) 
* Αντιποίηση Αρχής βλ. λ. Αντίσταση κατά της ΑρχήςΣελ. 225
ΑντιπροσώπευσηΣελ. 226
Αντιρρήσεις βλ. λ. Εκτέλεση 
Αντίσταση ΕθνικήΣελ. 227
Αντίσταση κατά της Αρχής βλ. και λ. Αντιποίηση ΑρχήςΣελ. 227
Αντιφατική Συμπεριφορά βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος 
Αντιφώνηση Χρέους βλ. λ. Χρέος 
Ανυπακοή βλ λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Ανώνυμη Εταιρία βλ. λ. Εταιρίες 
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Ανωτέρα βία (ΑστΔ)Σελ. 229
* Αξιόγραφα (Γενικά)Σελ. 230
Αξιόγραφα βλ. λ. Αξιόγραφα (Γενικά), Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή, Φορτωτική κ.λπ. 
Αξιωματικοί βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Απαγόρευση (ΑστΔ) βλ. λ. Δικαστική συμπαράσταση 
Απαγόρευση εξόδου από τη ΧώραΣελ. 230
* Απαγωγή βλ. και λ. ΑνήλικοςΣελ. 231
Απαλλαγή Φορολογική βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες 
Απαλλοτρίωση αναγκαστικήΣελ. 231
* Απάτη (ΑστΔ)Σελ. 240
Απάτη (ΠοινΔ) βλ. και λ. Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 240
* ΑπείθειαΣελ. 246
Απειλή (ΑστΔ)Σελ. 246
Απειλή (ΠοινΔ)Σελ. 247
Απέλαση βλ. λ. Αλλοδαποί 
Απεργία (ΕργΔ)Σελ. 247
ΑπιστίαΣελ. 250
Απόγραφο βλ. λ. Εκτέλεση 
Απόδειξη (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Έγγραφα (ΔιοικΔικον)Σελ. 253
Απόδειξη (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση, Έγγραφα (ΠοινΔικον), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Μάρτυρες (ΠοινΔικον), Πραγματογνωμοσύνη (ΠοινΔικον)Σελ. 255
Απόδειξη (ΠολΔ)Σελ. 256
Αποδοχές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος βλ. και λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματοςΣελ. 259
* Απόδραση κρατουμένουΣελ. 259
ΑποζημίωσηΣελ. 260
Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
* Αποκατάσταση (ΠοινΔικον)Σελ. 266
Αποκατάσταση Πτωχευτική βλ. λ. Πτώχευση 
Αποκατάσταση Ακτημόνων βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Αποκατάσταση Προσφύγων βλ. λ. Πρόσφυγες 
Αποκέντρωση Διοικητική βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Αποκήρυξη βλ. λ. Τέκνα 
Αποκλήρωση βλ. λ. Διαθήκη, Νόμιμη Μοίρα 
Απολογία Κατηγορουμένου βλ. λ. Κατηγορούμενος 
Αποθετήριο βλ. Αξιόγραφα (Γενικά) 
Απόλυση με όρους βλ. και λ. Εκτέλεση (ΠοινΔικον), ΠοινέςΣελ. 267
Απολωλότα (ΑστΔ) βλ. λ. Κυριότητα 
Απόντες βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος 
ΑπόπειραΣελ. 269
Αποπλάνηση βλ. και λ. Ανήλικος, ΑσέλγειαΣελ. 273
Αποποίηση Κληρονομίας βλ. λ. Κληρονομία, Κληροδοσία 
Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου βλ. και λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά ΙδρύματαΣελ. 275
Αποσφράγιση βλ. λ. Σφράγιση - Αποσφράγιση 
Απόφαση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση Ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Δίκη (ΔιοικΔικον), Διοικητική Πράξη, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), Επίδοση (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον)Σελ. 276
* Απόφαση (ΠοινΔικον)Σελ. 278
Απόφαση (ΠολΔ)Σελ. 278
Αποχετεύσεις βλ. λ. Οργανισμοί (ΕΥΔΑΠ) 
Άρειος Πάγος βλ. λ. Αναίρεση, Αναψηλάφηση, Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία, Ένδικα Μέσα, Παραπομπή 
Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον) Σελ. 282
Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον)Σελ. 286
Αρμοδιότητα (ΠολΔ)Σελ. 287
Αρνητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή (ΠολΔ), Κυριότητα 
ΑρπαγήΣελ. 290
Αρπαγή Ανηλίκου βλ. λ. Ανήλικος 
ΑρραβώναςΣελ. 291
* Αρτοποιεία - Αρτοποιοί - ΑρτεργάτεςΣελ. 292
Αρχαία - ΑρχαιότητεςΣελ. 292
Αρχή Ισότητας βλ. λ. Ισότητα 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Αρχής Περιύβριση βλ. λ. Περιύβριση Αρχής 
Αρχής Αντιποίηση βλ. λ. Αντιποίηση Αρχής 
Αρχής Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση κατά της Αρχής 
Αρχιτέκτονες βλ. λ. Μηχανικοί 
Αρωγή επιθαλάσσιαΣελ. 303
Ασέλγεια βλ. και λ. ΑποπλάνησηΣελ. 305
Άσεμνα Δημοσιεύματα βλ. λ. Τύπος 
Αστικώς Υπεύθυνος βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
Αστυνομία - Αστυνομικές Διατάξεις βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Άσυλο βλ. λ. Έκδοση, Διατάραξη Οικιακής Ειρήνης, Εκπαίδευση, Οικογένεια - Οικογενειακή προστασία - Προσβολή τιμής, Παραβίαση οικιακού ασύλου 
Ασφάλεια Αγροτική βλ. λ. Αγροτική νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Ασφάλεια Δημόσια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Ασφάλεια Συγκοινωνιών βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Ασφαλίσεις Γεωργικές (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφαλίσεις Κοινωνικές βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Ασφάλιση ιδιωτική βλ. και λ. Αυτοκίνητα, Κώδικας Οδικής ΚυκλοφορίαςΣελ. 306
Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 317
Ατομική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
Ατομικά Δικαιώματα βλ. λ. Ακρόαση, Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δικαστήρια - Δικαστική προστασία, Εκκλησία, Εκπαίδευση, Εργασία, Ισότητα, Ιδιοκτησία, Κοινωνικές ασφαλίσεις, Οικογένεια - Προσβολή τιμής, Περιβάλλον, Προσωπική ελευθερία, Προσωπικότητα, Ραδιοφωνία - Τηλεόραση, Τύπος 
Ατυχήματα βλ. λ. Αυτοκίνητα, Σύμβαση Εργασίας 
Αυθαίρετα Κτίσματα βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
ΑυτοδικίαΣελ. 333
ΑυτοκίνηταΣελ. 334
Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) βλ. λ. Φορολογία Εισοδήματος 
Αυτοσύμβαση βλ. λ. Αντιπροσώπευση, Συμβάσεις (ΑστΔ) 
Αυτουργία βλ. λ. Ηθικός Αυτουργός, Συνέργεια, Έγκλημα 
Αυτόφωρο έγκλημα βλ. και λ. Έγκλημα - Εγκληματίας - ΕγκληματικότηταΣελ. 346
Αυτοψία (ΔιοικΔικον) βλ. λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον) 
Αυτοψία (ΠοινΔικον)Σελ. 347
* Αυτοψία (ΠολΔ)Σελ. 348
ΑφάνειαΣελ. 348
Αφροδίσια Νοσήματα βλ. λ. Πορνεία 
Αχρεώστητο βλ. λ. Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 
Αχρησία βλ. λ. Δουλείες 
* Άφεση χρέουςΣελ. 348
Β  
Βάρος αποδείξεως βλ. λ. Απόδειξη 
Βεβαίωση ψευδήςΣελ. 350
Βία ανώτερη βλ. λ. Ανωτέρα Βία 
* Βία παράνομηΣελ. 352
Βιαιοπραγία κατʼ ανωτέρου βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
ΒιασμόςΣελ. 353
Βιβλία ΔιεκδικήσεωνΣελ. 354
Βιβλία Εμπορικά βλ. και λ. Αλληλόχρεος ΛογαριασμόςΣελ. 355
Βιβλία Μεταγραφών βλ. λ. Μεταγραφή 
Βιβλία Υποθηκών βλ. λ. Υποθήκη 
Βιομηχανία - ΒιοτεχνίαΣελ. 356
Βιομηχανική Ιδιοκτησία βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις, ΣήματαΣελ. 356
Βίος προηγούμενος έντιμος βλ. λ. Ποινές 
Βλάβη Σωματική βλ. λ. Σωματικές βλάβες 
* ΒλασφημίαΣελ. 358
Βόμβες βλ. λ. Εκρηκτικές Ύλες 
Βοσκή βλ. λ. Ζώα - Ζωοκλοπές - Ζωοκτονία 
ΒούλευμαΣελ. 358
Βουλευτές - Βουλή βλ. και λ. Εκλογές, Κόμματα πολιτικάΣελ. 360
Γ  
Γάμος βλ. και λ. Διαζύγιο, ΔιατροφήΣελ. 363
ΓενετικήΣελ. 369
Γενικές Αποθήκες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος βλ. λ. Συνδικαλισμός 
Γενικοί Όροι Συναλλαγών βλ. λ. Προστασία Καταναλωτή 
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός βλ. λ. Πολεοδομία - Χωροταξία 
* Γεωργία - Γεωργικές επιχειρήσεις βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά ΠροϊόνταΣελ. 370
Γεωργικά Ενεχυρόγραφα βλ. λ. Ενέχυρο 
Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΟΓΑ) βλ. λ. Κοινωνικές ασφαλίσεις 
Γεωργικός κλήρος βλ. λ. Αγροτική Νομοθεσία - Αγροτικά προϊόντα 
Γνησιότητα Εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα 
Γνησιότητα τέκνου βλ. λ. Τέκνα 
Γονική μέριμνα βλ. λ. Ανήλικος, Διατροφή, Τέκνα 
Γραμμάτιο σε Διαταγή βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή 
Δ  
ΔάνειοΣελ. 371
Δανειστών Καταδολίευση βλ. λ. Καταδολίευση Δανειστών 
ΔάσηΣελ. 371
Δασμοί βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία, Εισαγωγές - Εξαγωγές 
Δεδικασμένο (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΔιοικΔικον)Σελ. 386
Δεδικασμένο (ΠοινΔικον)Σελ. 388
Δεδικασμένο (ΠολΔ)Σελ. 391
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βλ. και λ. Ανεξάρτητες Αρχές, Ηλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΣελ. 397
ΔΕΗ βλ. λ. Οργανισμοί 
Δήλωση (Φόρου) βλ. λ. με σχετικές Φορολογίες 
Δήμαρχος βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Δήμευση βλ. και λ. ΚατάσχεσηΣελ. 402
Δήμοι - Κοινότητες βλ. λ. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Δημοπρασίες βλ. λ. Συμβάσεις Διοικητικές 
Δημόσια Ασφάλεια βλ. λ. Σώματα Ασφαλείας 
Δημόσια Διοίκηση βλ. λ. Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση 
Δημόσια έργαΣελ. 404
Δημόσια Έσοδα βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) κ.λπ. 
Δημόσια κατάθεση βλ. λ. Ασφαλιστικά Μέτρα, Παρακαταθήκη - Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
Δημόσια κτήματαΣελ. 410
Δημόσια τάξηΣελ. 418
Δημόσιες επιχειρήσειςΣελ. 418
Δημοσιογράφοι βλ. λ. Τύπος 
Δημόσιο (ΠοινΔ)Σελ. 420
Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Συλλογικά όργανα, Συμβάσεις διοικητικέςΣελ. 437
Δημόσιοι Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι σχετικής κατηγορίας 
Δημόσιος κατήγορος βλ. λ. Εισαγγελείς - Εισαγγελία 
Διαγωνισμοί βλ. λ. Συμβάσεις (Διοικητικές) 
Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας βλ. λ. Εκούσια δικαιοδοσία 
Διάδικοι (ΠολΔ)Σελ. 455
Διαδίκτυο βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση Απορρήτου, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Παίγνια - ΣτοιχήματαΣελ. 457
Διαδοχή Αναγκαστική βλ. λ. Νόμιμη Μοίρα 
Διαδοχή εξ αδιαθέτου βλ. λ. Κληρονομία 
Διαζευκτική ευχέρεια βλ. λ. Ενοχή 
Διαζύγιο βλ. και λ. Γάμος, ΔιατροφήΣελ. 460
ΔιαθήκηΣελ. 463
Διαιτησία βλ. και λ. Συλλογικές Διαφορές ΕργασίαςΣελ. 471
Διαιτητικά Δικαστήρια βλ. λ. Συλλογικές Διαφορές Εργασίας 
Διακατοχή βλ. λ. Νομή 
Διακοπές Δικαστικές βλ. λ. Δικαστικές Διακοπές 
Διακοπή Δίκης βλ. λ. Δίκη 
Διάκριση Εξουσιών βλ. λ. Σύνταγμα 
Διακριτικό γνώρισμα βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικός τίτλος, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 474
* Διακριτικός τίτλος βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διαδίκτυο Διακριτικό γνώρισμα, Επωνυμία, ΣήματαΣελ. 475
Διαμαρτυρικό βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή 
ΔιαμεσολάβησηΣελ. 475
Διαμονή βλ. λ. Κατοικία 
ΔιανομήΣελ. 476
Διαπλαστική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή 
Διαπλαστικό Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση δικαιώματος 
ΔιαπραγματεύσειςΣελ. 479
* Διασπορά ψευδών ειδήσεων ή φημώνΣελ. 482
* Διαταγή απόδοσης μισθίου βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές, Μίσθωση πράγματοςΣελ. 482
Διαταγή πληρωμής βλ. και λ. Επιταγή, Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε διαταγήΣελ. 483
Διάταγμα βλ. λ. Νόμος, Σύνταγμα, Διοικητική Πράξη 
* Διατάραξη ησυχίαςΣελ. 490
Διατάραξη Κυκλοφορίας βλ. λ. Συγκοινωνίες 
Διατάραξη Νομής βλ. λ. Νομή 
Διατάραξη οικιακής ειρήνηςΣελ. 491
Διατροφή βλ. και λ. Ανήλικος, Γάμος, Γονική μέριμνα, Διαζύγιο, ΤέκναΣελ. 491
ΔιαφήμισηΣελ. 494
Διαχειριστής βλ. λ. Ανήλικος, Απαγόρευση, Εταιρίες, Οριζόντια Ιδιοκτησία, Κληρονομία κ.λπ. 
* ΔιέγερσηΣελ. 497
Διεθνείς Συμβάσεις βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Διεκδικήσεων βιβλία βλ. λ. Βιβλία διεκδικήσεων 
Διεκδικητική Αγωγή βλ. λ. Αγωγή, Κυριότητα 
Διευθυντικό Δικαίωμα (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Δίκαιο Διεθνές βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δικαιοδοσία, Διαιτησία, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επίδοση, ΕΣΔΑ, Ιθαγένεια, ΜεταφορέςΣελ. 498
Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. και λ. Ανταγωνισμός, Γεωργία - Γεωργικές Επιχειρήσεις, Δημόσια Έργα, Εταιρίες, Ευρεσιτεχνία, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Ισότητα, Μεταφορές, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προστασία Καταναλωτή, Περιβάλλον, Σήματα, Σύμβαση Εργασίας, Τηλεπικοινωνίες, ΦορολογίαΣελ. 501
Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων βλ. λ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον)Σελ. 524
Δικαιοδοσία (ΠοινΔικον) βλ. λ. Αρμοδιότητα (ΠοινΔικον) 
Δικαιοδοσία (ΠολΔ) βλ. και λ. ΑρμοδιότηταΣελ. 528
Δικαιοδοσία Διεθνής βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Δικαιοπραξίες βλ. και λ. Αίρεση, Ακυρότητα (ΑστΔ), Απάτη (ΑστΔ), Απειλή (ΑστΔ), Αρμοδιότητα (ΠολΔ), Δωρεά, Εικονικότητα, Ήθη, Παροχή, ΠλάνηΣελ. 534
Δικαιόχρηση (Franchising) βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Δικαίωμα βλ. λ. Κατάχρηση Δικαιώματος 
Δικαστές - Δικαστικοί ΛειτουργοίΣελ. 536
Δικαστήρια - Δικαστική προστασίαΣελ. 539
Δικαστικά τεκμήρια βλ. λ. Τεκμήρια δικαστικά 
Διάδικοι (ΠοινΔικον) βλ. λ. Δίκη (Ποινική) 
* Δικαστικές διακοπέςΣελ. 540
Δικαστικό Ένσημο βλ. λ. Ένσημο Δικαστικό 
Δικαστική συμπαράστασηΣελ. 540
Δικαστική συνδρομή βλ. λ. Έκδοση 
Δικαστικοί επιμελητέςΣελ. 542
Δικαστικοί Υπάλληλοι βλ. λ. Υπάλληλοι Δημοσίου - ΝΠΔΔ 
Δικαστικός Συμβιβασμός βλ. λ. Συμβιβασμός 
Δίκη (Διοικητική) βλ. και λ. Αγωγή (ΔιοικΔικον), Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Αντίκλητος (ΔιοικΔικον), Απόφαση (ΔιοικΔικον), Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Διοικητική πράξη, Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΔιοικΔικον), ΠροσφυγήΣελ. 543
Δίκη (Ποινική) βλ. και λ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 544
Δίκη (Πολιτική)Σελ. 550
Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικ. ΣύλλογοιΣελ. 553
ΔικόγραφαΣελ. 563
* Δικονομικά αξιώματα - Αρχές Δικαίου βλ. λ. Δίκη (Πολιτική), Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 565
Δικονομική Ακυρότητα βλ. Ακυρότητα (ΠοινΔ), Δίκη (Διοικητική) 
Δίοδος βλ. λ. Κυριότητα, Δουλείες 
Διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 566
Διοικητικές συμβάσεις βλ. λ. Συμβάσεις διοικητικές 
Διοικητική εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΔιοικΔικον) 
Διοικητική πράξη βλ. και λ. Αίτηση ακυρώσεως (ΔιοικΔικον), Εκτέλεση (ΔιοικΔικον), Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Συλλογικά όργαναΣελ. 568
Δίωξη Ποινική βλ. λ. Ποινική Δίωξη 
* Δόλος (ΑστΔ)Σελ. 574
Δόλος (ΠοινΔ)Σελ. 574
Δόση αντί Καταβολής βλ. λ. Ενοχή 
ΔουλείεςΣελ. 575
ΔυσφήμησηΣελ. 578
Δωδεκάνησος - Δωδεκανησιακή ΝομοθεσίαΣελ. 581
Δώρα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
ΔωρεάΣελ. 584
ΔωροδοκίαΣελ. 586
Δωσιδικία βλ. λ. Αρμοδιότητα 
Ε  
Έγγραφα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Απόδειξη (ΔιοικΔικον), Δεδομένα Προσωπικού ΧαρακτήραΣελ. 589
Έγγραφα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. ΠλαστογραφίαΣελ. 591
Έγγραφα (ΠολΔ)Σελ. 592
ΕγγύησηΣελ. 600
Εγγυητική επιστολήΣελ. 605
ΕγγυοδοσίαΣελ. 607
Εγκατάλειψη βλ. λ. Ασφάλιση ιδιωτική, Πλοίο - Πλοιοκτήτης κ.λπ. 
* Εγκατάλειψη εγκύουΣελ. 608
Εγκατάλειψη θέσεως βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Εγκατάλειψη Φυλακής (ΣΠΚ) βλ. λ. Στρατός - 
Στρατιωτικοί - Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Έγκλημα - Εγκληματίας - ΕγκληματικότηταΣελ. 608
Έγκλημα Οικονομικό βλ. λ. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 
Εγκληματική οργάνωσηΣελ. 613
Έγκληση - ΜήνυσηΣελ. 615
Έγκριση βλ. λ. Διοικητική Πράξη 
Έθιμο βλ. και λ. Δίκαιο ΔιεθνέςΣελ. 617
Εθνική Αντίσταση βλ. λ. Αντίσταση Εθνική 
Εθνική Τράπεζα βλ. λ. Τράπεζες - Τραπεζικές Εργασίες - Πιστωτικά Ιδρύματα 
Εθνικό Ίδρυμα Γεωργικών Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) βλ. λ. Ιδρύματα 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Εθνικότητα βλ. λ. Ιθαγένεια 
Ειδική Εκκαθάριση βλ. λ. Επιχείρηση 
Ειδικός Επίτροπος βλ. λ. Επιτροπεία - Επίτροπος 
ΕικονικότηταΣελ. 617
Ειρηνοδικείο - Ειρηνοδίκης βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 
Εισαγγελείς - Εισαγγελία βλ. και λ. Ακυρότητα (ΠοινΔικον), Αναίρεση (ΠοινΔικον), Ανάκριση - Ανακριτικές πράξεις, Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Έφεση (ΠοινΔικον)Σελ. 620
* Εισαγωγές - Εξαγωγές βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή ΝομοθεσίαΣελ. 623
Εισφορές (ΦορΔ) βλ. επιμέρους φορολογίες 
ΕκβίασηΣελ. 623
ΈκδοσηΣελ. 625
* ΈκθεσηΣελ. 629
Εκκαθάριση βλ. λ. Εταιρίες, Κληρονομία, Επιχείρηση, Πτώχευση 
Εκκλησία βλ. και λ. Άγιο Όρος, Θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 629
Εκκρεμοδικία βλ. και λ. ΕνστάσειςΣελ. 632
Εκλογές βλ. και λ. Βουλευτές - Βουλή, Δημόσιο - Δημόσια Διοίκηση, Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία, Εκπαίδευση, Κόμματα πολιτικά, Συλλογικά όργανα, Τοπική ΑυτοδιοίκησηΣελ. 634
Εκούσια δικαιοδοσίαΣελ. 640
ΕκπαίδευσηΣελ. 647
Εκπομπές βλ. λ. Κυριότητα 
Εκρηκτικές ύλες βλ. και λ. ΕμπρησμόςΣελ. 654
* ΈκταξηΣελ. 656
Εκτέλεση (ΔιοικΔικον)Σελ. 656
Εκτέλεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Απόφαση (ΠοινΔικον), Ποινή (ΠοινΔικον)Σελ. 660
Εκτέλεση (ΠολΔ) Σελ. 661
Εκτέλεση αλλοδαπής αποφάσεωςΣελ. 677
Εκτέλεση ποινής βλ. λ. Ποινές 
Εκτέλεση διαθήκης βλ. λ. Διαθήκη 
Εκτελωνισμός - Εκτελωνιστές βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
ΕκχώρησηΣελ. 680
Ελαττώματα Πράγματος βλ. λ. Πώληση, Μίσθωση Πράγματος 
Ελαφρυντικές Περιστάσεις βλ. λ. Ποινές 
Ελεγκτικό Συνέδριο βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), ΣυντάξειςΣελ. 683
Ελεύθερες Ζώνες βλ. λ. Τελωνεία - Τελωνειακή Νομοθεσία 
Ελεύθερος Ανταγωνισμός βλ. λ. Ανταγωνισμός 
Ελευθερία έκφρασης Τύπου βλ. λ. Τύπος 
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)Σελ. 685
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) βλ. λ. Οργανισμοί 
Εμπορικές μισθώσεις βλ. λ. Μισθώσεις εμπορικές 
Εμπορική Αντιπροσωπεία βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Έμποροι - Εμπορικές Πράξεις βλ. και λ. Αλληλόχρεος λογαριασμός, Βιβλία εμπορικά, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εισαγωγές - Εξαγωγές, Προσωπική κράτησηΣελ. 687
* Έμπρακτη μετάνοιαΣελ. 701
Εμπρησμός βλ. και λ. Εκρητικές ύλεςΣελ. 701
* ΕμφύτευσηΣελ. 704
Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αίτηση Αναιρέσεως (ΔιοικΔικον), Έφεση (ΔιοικΔικον), Προθεσμίες (ΔιοικΔικον)Σελ. 704
Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), ΕΣΔΑ, Έφεση (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Πολιτική ΑγωγήΣελ. 706
Ένδικα μέσα (ΠολΔ) βλ. και λ. Αναίρεση, Ανακοπή Ερημοδικίας, Αναψηλάφηση, Έφεση (ΠολΔ)Σελ. 708
Ενέργεια βλ. και λ. Περιβάλλον, ΑνταγωνισμόςΣελ. 709
Ενέχυρο βλ. και Σύμβαση εργασίαςΣελ. 711
Έννομο συμφέρον (ΠολΔ)Σελ. 712
Ένοπλες Δυνάμεις βλ. λ. Στρατός - Στρατιωτικοί - 
Υπάλληλοι Στρατιωτικοί 
Ένοπλη Ομάδα βλ. λ. Τρομοκρατία 
Ένορκες βεβαιώσειςΣελ. 713
* ΈνορκοιΣελ. 716
ΕνοχήΣελ. 717
Ένσημο δικαστικόΣελ. 720
ΕνστάσειςΣελ. 722
Ένταλμα βλ. λ. Προσωρινή Κράτηση 
Εντολή βλ. και λ. Αντιπροσώπευση, Αποζημίωση, Πληρεξουσιότητα, Εταιρίες, Χρηματιστήρια, Συμβάσεις (ΕμπΔ)Σελ. 725
Ένωση βλ. λ. Κυριότητα 
Εξαίρεση Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων βλ. 
λ. Δικαστές - Δικαστικοί λειτουργοί 
* Εξέταση διαδίκωνΣελ. 726
Έξοδα δικαστικά βλ. και λ. ΕγγυοδοσίαΣελ. 727
Εξουσιοδότηση Νομοθετική βλ. λ. Νόμος 
ΕξύβρισηΣελ. 729
Εξώνηση βλ. λ. Πώληση 
Έξωση βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές, Μίσθωση Πράγματος 
ΕΟΚ βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Επαγγελματική Στέγη βλ. λ. Μισθώσεις Εμπορικές 
Εξυγίανση - Εκκαθάριση επιχειρήσεως βλ. λ. Επιχείρηση 
Επανάληψη διαδικασίαςΣελ. 730
Επανάληψη συζητήσεωςΣελ. 738
Επαναφορά πραγμάτων στην προηγούμενη κατάστασηΣελ. 740
* Επενδύσεις βλ. λ. Επιχείρηση, Φορολογία εισοδήματος, ΧρηματιστήριαΣελ. 743
Επιβαρυντικές περιστάσεις βλ. λ. Ποινές 
Επίδειξη εγγράφων βλ. λ. Έγγραφα 
Επίδοση (ΔιοικΔικον)Σελ. 744
Επίδοση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αντίκλητος (ΠοινΔικον)Σελ. 746
Επίδοση (ΠολΔ)Σελ. 750
Επιθαλάσσια Αρωγή βλ. λ. Αρωγή επιθαλάσσια 
ΕπικαρπίαΣελ. 756
Επιμέλεια βλ. λ. Ανήλικος 
* ΕπιμελητήριαΣελ. 756
Επιμέτρηση Ποινής βλ. λ. Ποινές 
Επιορκία βλ. λ. Ψευδορκία 
Επίσκοπος βλ. λ. Εκκλησία 
Επιστολές (ΠοινΔ) βλ. λ. Απόδειξη (ΠοινΔικον) 
Επιστράτευση πολιτική 
ΕπίσχεσηΣελ. 757
Επιταγή βλ. και λ. Διαταγή πληρωμήςΣελ. 759
Επιταγή προς Εκτέλεση βλ. λ. Εκτέλεση (ΠολΔ) 
ΕπίταξηΣελ. 768
Επιτροπεία - ΕπίτροποςΣελ. 768
Επιτροπή Ανταγωνισμού βλ. λ. Ανεξάρτητες Αρχές 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας βλ. λ. Ενέργεια 
Επιχείρηση βλ. και λ. Αναδοχή χρέους, Επενδύσεις, Σύμβαση εργασίας, Πτώχευση, Φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ, Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίωνΣελ. 769
* Επωνυμία βλ. λ. Ανταγωνισμός, Διακριτικό γνώρισμα, Διακριτικός τίτλος, Εταιρίες, ΣήμαΣελ. 774
Επώνυμο βλ. και λ. Όνομα - Ονοματοδοσία 
ΈρανοιΣελ. 775
Έργα δημόσια βλ. λ. Δημόσια Έργα 
Εργασία (ΠοινΔ) βλ. και λ. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 775
Εργάτες - Τεχνίτες βλ. και λ. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 777
Εργατικά Ατυχήματα βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Εργατικές διαφορές βλ. και λ. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 778
* Εργατική ΕστίαΣελ. 785
* Εργατική ΚατοικίαΣελ. 785
Ερημοδικία βλ. λ. Ανακοπή Ερημοδικίας 
Ερμηνεία αποφάσεως βλ. λ. Απόφαση 
Ερμηνεία δικαιοπραξιών βλ. λ. Δικαιοπραξίες 
Ερμηνεία νόμου βλ. λ. Νόμος 
Έρευνες (ΠοινΔικον)Σελ. 786
* Εσχάτη προδοσίαΣελ. 786
Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) βλ. λ. Οργανισμοί 
Εταιρίες βλ. και λ. Επιχείρηση, Κοινοπραξία, Συνεταιρισμοί, Φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίων, Φορολογικά κίνητρα, ΧρηματιστήριοΣελ. 787
* ΕτεροδικίαΣελ. 812
Ετυμηγορία βλ. λ. Ένορκοι 
Ευθύνη (ΑστΔ) βλ. λ. Αποζημίωση, Διαπραγματεύσεις, Δικαιοπραξίες, Αδικαιολόγητος Πλουτισμός 
Ευθύνη (ΕμπΔ) βλ. λ. Συναλλαγματική - Γραμμάτιο σε Διαταγή, Επιταγή κ.λπ. 
Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις βλ. και λ. Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Πνευματική ΙδιοκτησίαΣελ. 812
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) βλ. λ. Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)Σελ. 815
Έφεση (ΔιοικΔικον) βλ. και λ. Αρμοδιότητα (ΔιοικΔικον), Δικαιοδοσία (ΔιοικΔικον), Ελεγκτικό Συνέδριο, Ένδικα μέσα (ΔιοικΔικον)Σελ. 824
Έφεση (ΠοινΔικον) βλ. και λ. Αναίρεση (ΠοινΔικον), Δίκη (Ποινική), Ένδικα μέσα (ΠοινΔικον), Κατηγορούμενος, Πολιτική αγωγή, Υπέρβαση εξουσίας (ΠοινΔ)Σελ. 828
Έφεση (ΠολΔ)Σελ. 831
Εφετείο βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική Προστασία 
Εφετείο πολιτικό βλ. λ. Δικαστήρια - Δικαστική προστασία 
Εφευρέσεις βλ. λ. Ευρεσιτεχνία - Εφευρέσεις 
Εφημερίδες βλ. λ. Τύπος 
Εφοπλιστές βλ. λ. Πλοίο - Πλοιοκτήτης 
Εχεμύθεια βλ. λ. Δικηγόροι - Δικολάβοι - Δικηγορικοί Σύλλογοι 
Εχθρικές Περιουσίες βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
F  
Factoring βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Franchising βλ. λ. Συμβάσεις (ΕμπΔ) 
Ζ  
Ζημίες βλ. λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Αποζημίωση κ.λπ. 
Ζώα - Ζωοκλοπές - ΖωοκτονίαΣελ. 837
Ζώνες βλ. λ. Αιγιαλός, Δίκαιο Διεθνές 
Η  
Ήθη βλ. και λ. Αδίκημα - Αδικοπραξία, Ανταγωνισμός, Δικαιοπραξίες, Κατάχρηση δικαιώματοςΣελ. 839
Ηθική Βλάβη βλ. λ. Χρηματική Ικανοποίηση, Αδίκημα - Αδικοπραξία, Διαζύγιο 
Ηθικός αυτουργός βλ. και λ. ΣυμμετοχήΣελ. 840
Ηθοποιοί βλ. λ. Θεάματα Δημόσια 
Ηλεκτρική Ενέργεια βλ. λ. Ενέργεια 
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες βλ. λ. Τηλεπικοινωνίες 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο βλ. λ. Διαδίκτυο 
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες βλ. και λ. Απόρρητο - Παραβίαση απορρήτου, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Διαδίκτυο, ΠροσωπικότηταΣελ. 843
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές βλ. και λ. Απάτη, Διαδίκτυο, Παίγνια, Πνευματική ΙδιοκτησίαΣελ. 845
Ηλεκτροτεχνίτες βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ηλικία (ΠοινΔ) βλ. λ. Καταλογισμός, Ανήλικος 
Θ  
Θάλασσα βλ. λ. Αιγιαλός, Δημόσια Κτήματα, Δίκαιο Διεθνές 
Θαλάσσιες Μεταφορές βλ. λ. Μεταφορές 
Θάνατος (ΠοινΔ) βλ. λ. Δίκη (Πολιτική, Ποινική, Διοικητική) 
Θανάτωση προσώπου βλ. λ. Αυτοκίνητα, Ανθρωποκτονία, Αμέλεια, Σύμβαση εργασίας, Χρηματική Ικανοποίηση κ.λπ. 
* Θεάματα Δημόσια βλ. λ. Φορολoγίες ειδικέςΣελ. 848
Θεραπείας Αίτηση βλ. λ. Διοικητική πράξη 
Θεραπευτικά Καταστήματα βλ. λ. Ναρκωτικά 
Θερμαστές βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Θήρα βλ. λ. Περιβάλλον 
* Θρασύτητα κατά της ΑρχήςΣελ. 848
Θρησκεία βλ. λ. Εκκλησία, Θρησκευτική ελευθερία 
Θρησκευτική ελευθερίαΣελ. 849
Θυρωροί βλ. λ. Σύμβαση Εργασίας 
Ι  
Ιαματικές πηγές βλ. λ. Ύδατα 
Ιατροδικαστές - Ιατροδικαστική ΥπηρεσίαΣελ. 851
Ιατροί - Ιατρεία βλ. και λ. Αμέλεια, Ανθρωποκτονία, Σωματικές βλάβεςΣελ. 851
Ιδιοκτησία (ΣυντΔ) βλ. και λ. Απαλλοτρίωση αναγκαστική, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), Πολεοδομία, ΣύνταγμαΣελ. 857
Ιδιοκτησία βιομηχανική βλ. λ. Βιομηχανική ιδιοκτησία 
Ιδιοκτησία κατʼ ορόφους βλ. λ. Οριζόντια Ιδιοκτησία 
Ιδιοκτησία Πνευματική βλ. λ. Πνευματική Ιδιοκτησία 
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο βλ. λ. Δίκαιο Διεθνές 
Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΙΚΑ) βλ. λ. 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις 
ΙδρύματαΣελ. 861
Ιερά Σύνοδος βλ. λ. Εκκλησία 
Ιερές Μονές βλ. λ. Εκκλησία 
Ιθαγένεια βλ. και λ. Αλλοδαποί, Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΟμογενείςΣελ. 863
Ικανοποίηση χρηματική βλ. λ. Χρηματική ικανοποίηση 
Ικανότητα βλ. λ. Δικαιοπραξίες, Διάδικοι 
Ικανότητα για καταλογισμό βλ. λ. Καταλογισμός (ΠοινΔ) 
Ιππόδρομος βλ. λ. Παίγνια - Στοιχήματα 
Ίση Μεταχείριση (ΕργΔ) βλ. λ. Σύμβαση εργασίας 
* Ισόβια πρόσοδοςΣελ. 863
Ισολογισμός βλ. λ. Εταιρίες, Αλληλόχρεος Λογαριασμός, Πτώχευση κ.λπ. 
ΙσότηταΣελ. 864
Ιχθυοτροφεία - Ιχθυόσκαλα βλ. λ. Αλιεία - Αλιεύματα - Αλιεργάτες 
Internet βλ. λ. Διαδίκτυο 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.