ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΘΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εκ πλαγίου εφαρμογή των άρθρων 101 & 102 ΣΛΕΕ
  • Πρόλογος: Κ. Στεφάνου
  • Έκδοση: 6079
  • Σελίδες: 104
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€25 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα μονογραφία με τίτλο: «Κρατικά μέτρα νόθευσης του ανταγωνισμού» πυρήνα της έρευνας αποτελούν τα όρια και τα κριτήρια του επιτρεπτού της κρατικής αποδοχής, ενθάρρυνσης ή στήριξης περιοριστικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Η θετική στάση της ενωσιακής διοίκησης απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταφράζεται στην εξαίρεσή τους από την απαγόρευση των συμπράξεων, εφόσον ο κύκλος εργασιών των συμπραττουσών επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο κατώφλι. Αυτό έχει ως συνέπεια την αποδέσμευση των εθνικών διοικήσεων από το ενωσιακό δίκαιο στην αντιμετώπιση των συμπράξεων μικρής εμβέλειας.

Ξεκινώντας ο συγγραφέας από τον προσδιορισμό της έννοιας της επιχείρησης στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού, επισημαίνει τα όρια «κατανόησης» των κρατικών επιλογών και πρακτικών αποδοχής, ενθάρρυνσης ή στήριξης των συμπράξεων που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ. Στη συνέχεια ερευνά τις ιδιαιτερότητες των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στις κρατικές οικονομικές παρεμβάσεις και τις δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν σε σχέση με την απαγόρευση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης που διαλαμβάνει το άρθρο 102 ΣΛΕΕ όταν κάτοχος αυτής της θέσης είναι δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση στην οποία έχουν ανατεθεί ειδικά καθήκοντα (δημόσια υπηρεσία κ.λπ.).

H μονογραφία του κ. Καραγιάννη μας οδηγεί σε ευρύτερους προβληματισμούς για τον τρόπο περιφρούρησης του ελεύθερου ανταγωνισμού σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Κατά τεκμήριο, στις περιόδους αυτές οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν και δεν παράγουν «υπερκέρδη». Το πρόβλημα όμως είναι ότι ενόψει της συρρίκνωσης της ζήτησης οι επιχειρήσεις αυτές συχνά συνάπτουν συμφωνίες ή εναρμονίζουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να διατηρήσουν τα μερίδιά τους και μην επιδοθούν σε εξοντωτικό ανταγωνισμό μεταξύ τους.

Η στάση του κράτους απέναντι σʼ αυτές τις συμπεριφορές μπορεί να συνίσταται στην παράλειψη κίνησης των διαδικασιών εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού αλλά και στην υπόδειξη συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως η συντονισμένη μείωση των τιμών των αγαθών «πρώτης ανάγκης» κ.ά.

Η μελέτη του κ. Καραγιάννη μας θυμίζει ότι, μετά από μισό και πλέον αιώνα εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού, τα κράτη μέλη της Ένωσης έχουν περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης στη λειτουργία της αγοράς.

Το παρόν έργο στοχεύει να φανεί χρήσιμο και στον δικηγόρο της πράξης και σε όλους τους νομικούς, που αντικείμενο έρευνας και πρακτικής αποτελεί το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Η μονογραφία ολοκληρώνεται με πλούσια αναφορά σε αποφάσεις σχετικές του ΔικΕΕ και του ΓενΔικ, με βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) , καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝΣελ. VIII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις - πεδίο εφαρμογής - έννοια της επιχειρήσεως στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού  
Ι.Α Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ στις επιχειρήσειςΣελ. 1
Ι.Α.1 Η έννοια της επιχείρησης στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμούΣελ. 1
α. Λειτουργικό κριτήριο - διασταλτική ερμηνείαΣελ. 2
α.1 Δημόσια υπηρεσία με οργανική έννοιαΣελ. 2
α.2 Άλλες νομικές οντότητες δημοσίου δικαίου.Σελ. 6
α.3 ΣυνεταιρισμοίΣελ. 6
α.4 Ελευθέρια επαγγέλματαΣελ. 7
β. Λειτουργικό κριτήριο - συσταλτική ερμηνείαΣελ. 7
β.1 Δραστηριότητα συμμετέχουσα αποκλειστικώς στην άσκηση δημόσιων προνομίωνΣελ. 8
β.2 Οι απλές εταιρικές συμμετοχέςΣελ. 8
β.3 Οι «αδρανείς» εταιρίες.Σελ. 9
Ι.Α.2 Η αρχή της εξομοίωσης (ο κανόνας της ισοδυναμίας) δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (άρθρο 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ) και οι έννομες συνέπειες αυτής.Σελ. 12
Ι.Α.2.1 Επιχειρήσεις που απολαμβάνουν αποκλειστικών και ειδικών δικαιωμάτων - έννοια αυτώνΣελ. 14
α. Αποκλειστικά δικαιώματαΣελ. 14
β. Ειδικά δικαιώματαΣελ. 16
Ι.Β Η «διεύρυνση» του πεδίου εφαρμογής των περί ανταγωνισμού διατάξεων μέσω της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας (άρθρο 4 παρ. 3 ΣΕΕ), με στόχο τη διαφύλαξη της πρακτικής αποτελεσματικότητάς τουςΣελ. 17
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ  
Η εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ στις κρατικές οικονομικές παρεμβάσεις  
ΙΙ.Α Μέτρα πολιτικής οικονομίας / οικονομικής πολιτικής. Το πεδίο ασυλίας των κρατικών οικονομικών μέτρωνΣελ. 20
ΙΙ.Α.1 Κρατικές ρυθμίσεις που καθορίζουν απευθείας τις παραμέτρους του ανταγωνισμούΣελ. 20
α. Οι θέσεις της νομολογίας του ΔικαστηρίουΣελ. 20
β. Επάλληλοι προβληματισμοίΣελ. 21
γ. «Κρατικά» ενωσιακά μέτραΣελ. 23
ΙΙ.Α.2 Κρατικές ρυθμίσεις που εξανεμίζουν τη δυνατότητα αναπτύξεως ουσιαστικού ανταγωνισμού εκ μέρους των επιχειρήσεωνΣελ. 24
ΙΙ.Β Οριοθέτηση της κρατικής ευθύνηςΣελ. 24
ΙΙ.Β.1 Κρατικές ρυθμίσεις που εξωθούν στη μετέλευση αντιανταγωνιστικών συμπράξεωνΣελ. 25
α. Η μορφή του κρατικού μέτρουΣελ. 25
β. Περιεχόμενο του κρατικού μέτρουΣελ. 27
ΙΙ.Β.2 Κρατικές ρυθμίσεις που ενισχύουν τα αποτελέσματα ιδιωτικών συμπράξεωνΣελ. 28
ΙΙ.Β.2.1 «Κρατικοποίηση» ιδιωτικών συμπράξεων - υποχρεωτικότητα έναντι πάντων (erga omnes) - διασταλτική / συσταλτική θεώρησηΣελ. 28
α. Έννοια της σύμπραξης - διασταλτική θεώρησηΣελ. 29
β. Βαθμός αντιστοίχισης ιδιωτικής σύμπραξης - κρατικής πράξης - συσταλτική θεώρησηΣελ. 29
ΙΙ.Β.2.2 Μεταφορά αρμοδιοτήτων ρύθμισης σε ιδιωτικά όργανα («ιδιωτικοποίηση» της ρύθμισης)Σελ. 30
ΙΙ.Γ Κριτική θεώρησηΣελ. 32
ΙΙ.Γ.1 Η προϋπόθεση επάλληλης ιδιωτικής συμπεριφοράς γενικώςΣελ. 32
ΙΙ.Γ.2 Υψηλός βαθμός παραλληλισμούΣελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  
Η εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕ στις κρατικές οικονομικές παρεμβάσεις  
ΙΙΙ.Α Η δημιουργία δεσπόζουσας θέσης με κρατική πράξηΣελ. 36
ΙΙΙ.Α.1 Η προβληματική της χορήγησης αποκλειστικών και ειδικών δικαιωμάτωνΣελ. 36
ΙΙΙ.Α.2 Οι ποσοστώσεις παραγωγήςΣελ. 38
ΙΙΙ.Β Η κρατική προτροπή δεσπόζουσας επιχείρησης στη μετέλευση καταχρηστικής συμπεριφοράςΣελ. 38
ΙΙΙ.Β.1 Ο βαθμός τυπικότητας της κρατικής συμπεριφοράςΣελ. 38
ΙΙΙ.Β.2 Per se παραβίασηΣελ. 39
α. Η θεωρία του αποτυχημένου μονοπωλίου.Σελ. 39
β. Δημιουργία κατάστασης συγκρούσεως συμφερόντωνΣελ. 40
ΙΙΙ.Β.3 Ο βαθμός αμεσότητας - οι μεταστροφές της ενωσιακής νομολογίαςΣελ. 42
ΙΙΙ.Β.3.1 Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 42
ΙΙΙ.Β.3.2 Βαθμός αμεσότηταςΣελ. 42
ΙΙΙ.Β.3.3 Η προσέγγιση της «διαρθρωτικής καταχρήσεως»Σελ. 43
α. Επέκταση σε γειτονική αγορά (leverage)Σελ. 44
β. Γενική κατάσταση ανισότητας ευκαιριών στις επηρεαζόμενες σχετικές αγορές - η νομολογιακή διαδρομήΣελ. 45
ΙΙΙ.Γ Κριτικές σκέψειςΣελ. 46
α. Αποκλειστικά - ειδικά δικαιώματα και σκοπός δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 46
β. Βαθμός αμεσότητας του αιτιώδους συνδέσμουΣελ. 47
γ. Αποδεικτική συγκεκριμενοποίηση της καταχρηστικής συμπεριφοράςΣελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  
Η συντρέχουσα ευθύνη των επιχειρήσεων  
IV.A Η ύπαρξη καταμένοντος ανταγωνισμού ως προϋπόθεση της ιδιωτικής ευθύνηςΣελ. 49
IV.A.1 Το περιεχόμενο του κρατικού μέτρουΣελ. 50
IV.A.2 Η υποχρεωτικότητα του κρατικού μέτρουΣελ. 51
IV.A.3 Κριτικές σκέψεις - η θεωρία της «αντίστασης»Σελ. 52
IV.Β Ex nunc και ex tunc ευθύνη. Τα πορίσματα της νομολογίας CIFΣελ. 53
IV.Β.1 Η νομολογία CIFΣελ. 53
IV.Β.2 Ανάγκη διασταλτικής εφαρμογήςΣελ. 54
IV.Γ Απουσία ευθύνηςΣελ. 55
IV.Γ.1 Η ιδιωτική συμπεριφορά ως προϋπόθεση της κρατικής ευθύνηςΣελ. 55
IV.Γ.2 De lege ferenda προσεγγίσειςΣελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  
Η εξαίρεση του άρθρου 106 παρ. 2 ΣΛΕΕ  
V.A Εξαιρετική διάταξη - περιοριστική προσέγγισηΣελ. 59
V.A.1 Περιεχόμενο των ΥΓΟΣ - ευχέρεια των κρατών μελώνΣελ. 60
V.A.2 Έλεγχος αναλογικότηταςΣελ. 62
V.A.2.1 Προσφορότητα του προτρεπτικού μέτρου - μη υπέρβαση του αναγκαίουΣελ. 62
V.A.2.2 Κανόνας εύλογης εφαρμογής (rule of reason) - η ιδιαίτερη αποστολή της επιχείρησης δεν είναι ανάγκη να ματαιώνεται ολοσχερώςΣελ. 64
V.A.2.3 Ο τρόπος ανάθεση της ΥΓΟΣΣελ. 65
V.Β Άμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 106 παρ. 2 ΣΛΕΕΣελ. 66
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI  
Συμπεράσματα - Προς μια επαναθεώρηση της κρατικής ευθύνης για την διατήρηση του ανόθευτου ανταγωνισμούΣελ. 67
Χρονολογικός κατάλογος των μνημονευθεισών αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ένωσης (ΔικΕΕ) και του Γενικού Δικαστηρίου της Ένωσης (ΓΔικΕΕ)  
Α. ΔικΕΕΣελ. 69
Β. ΓΔικΕΕΣελ. 75
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 77
Α. ΒιβλίαΣελ. 77
Β. ΆρθραΣελ. 78
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 81
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.