CD-ROM ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Περιλαμβάνει 57 υποδείγματα με σχόλια
  • Επιμέλεια: Γ. Μιχαλόπουλος, Γ. Σωτηρόπουλος
  • Συνεργασία: Β. Παπαδογάμβρου
  • Έκδοση: 2004
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€65.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το cd-rom Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τα 57 υποδείγματα που εμπεριέχονται στο βιβλίο «Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης: Νομοθεσία - Νομολογία - Υποδείγματα, 2001».

Τα υποδείγματα είναι ενημερωμένα μέχρι σήμερα, περιέχουν χρήσιμες παρατηρήσεις και σχόλια με τη μορφή υποσημειώσεων και είναι ταξινομημένα σε επτά ενότητες, ήτοι: Σύσταση ΕΠΕ (καταστατικό, αιτήσεις στο ΕΒΕΑ, αίτηση εγγραφής στο Πρωτοδικείο, ανακοινώσεις στην ΕτΚ κ.ά.), Διοίκηση ΕΠΕ (πρακτικά τακτικής και έκτακτης συνέλευσης, αιτήσεις εταίρων για σύγκληση συνέλευσης, αίτηση στο Πρωτοδικείο για ανάκληση και αποκλεισμό διαχειριστή ΕΠΕ, ισολογισμός, προσάρτημα οικονομικών καταστάσεων, έκθεση διαχειριστών κ.ά.), Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων (υποδείγματα πράξεων πωλήσεως, εκχωρήσεως εταιρικών μεριδίων, σύμβαση συστάσεως ενεχύρου προς ασφάλεια απαιτήσεως κ.ά.), Τροποποιήσεις εταιρικής συμβάσεως (αλλαγή ή μεταφορά έδρας, παράταση διάρκειας, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αύξηση κεφαλαίου, πρόσληψη εταίρων, αλλαγή επωνυμίας, διορισμός διαχειριστή, λύση, εκκαθάριση κ.ά.), Μετασχηματισμός (μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ, ΕΕ σε ΕΠΕ, ΟΕ σε ΕΠΕ, συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε ΕΠΕ κ.ά.), Μονοπρόσωπη ΕΠΕ (σύσταση, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων, αλλαγή έδρας, αύξηση κεφαλαίου, λύση κ.ά.) και Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία (σύσταση, τροποποίηση καταστατικού κ.ά.).

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


I. ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε.  
1. Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
α) Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
β) Αίτηση προς το ΕΒΕΑ για έλεγχο επωνυμίας/τίτλου  
γ) Αίτηση προς το ΕΒΕΑ για θεώρηση Καταστατικού  
δ) Αίτηση θεώρησης τροποποιητικού  
ε) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης (άρθρο 7 Ν. 2081/1992) για την υποβολή έναρξης δήλωσης επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ.  
2. Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων  
3. Αίτηση εγγραφής Ε.Π.Ε. στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου  
4. Ανακοίνωση περιλήψεως Καταστατικού στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.  
II. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ε.Π.Ε.  
5. Πρακτικό έκτακτης συνέλευσης των εταίρων. Διορισμός διαχειριστή κατόπιν παραίτησης του προκατόχου του  
6. Πρακτικό έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων. Διορισμός ενός επιπλέον διαχειριστή  
7. Πρακτικό έκτακτης αυτόκλητης συνέλευσης των εταίρων. Ρύθμιση συνδιαχείρισης εταιρικών υποθέσεων  
8. Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση των εταίρων  
9. Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων  
10. Πρακτικό Τακτικής Συνελεύσεως  
11. Αίτηση Εταίρου προς διαχειριστή για σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων  
12. Αίτηση Εταίρου στο Μονομελές Πρωτοδικείο για χορήγηση άδειας για σύγκληση Έκτακτης Συνέλευσης των εταίρων  
13. Πρόσκληση εταίρου -κατόπιν απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου- προς τους λοιπούς εταίρους σε Έκτακτη Συνέλευση των εταίρων  
14. Ανάκληση και αποκλεισμός διαχειριστή Ε.Π.Ε.  
15. Αίτηση καταθέσεως Ισολογισμού ή Προσαρτήματος στα βιβλία Εταιριών Πρωτοδικείου  
16. Ισολογισμός  
17. Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων  
18. Έκθεση διαχειριστών  
III. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ  
19. Ανακοίνωση (προς Πρωτοδικείο) μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων λόγω θανάτου εταίρου (κληρονομική διαδοχή)  
20. Ανακοίνωση περί μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων της «.................... Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης»  
21. Τροποποίηση του Καταστατικού εξαιτίας εισόδου νέων εταίρων λόγω θανάτου εταίρου και κωδικοποίηση του Καταστατικού  
22. Πράξη πωλήσεως εταιρικών μεριδίων. Εναρμόνιση και Κωδικοποίηση Καταστατικού  
23. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου λόγω αύξησης του κατώτατου επιτρεπομένου ύψους του εταιρικού κεφαλαίου. Τροποποίηση Καταστατικού  
24. Εκχώρηση εταιρικών μεριδίων κατά ψιλή και μόνο κυριότητα  
25. Πράξη εκχωρήσεως εταιρικών μεριδίων λόγω γονικής παροχής. Εναρμόνιση Καταστατικού  
26. Πράξη εκχωρήσεως εταιρικών μεριδίων λόγω δωρεάς. Εναρμόνιση Καταστατικού  
27. Σύμβαση συστάσεως ενεχύρου προς ασφάλεια απαιτήσεως  
28. Δήλωση αναλήψεως εταιρικών μεριδίων  
IV. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  
29. Μεταφορά έδρας. Τροποποίηση Καταστατικού με πρακτικό. Κωδικοποίηση  
30. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Μεταφορά της έδρας. Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση Καταστατικού  
31. Αύξηση κεφαλαίου. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού  
32. Αύξηση κεφαλαίου Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης κατά ευρώ (..........). Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση αυτού  
33. Πρόσληψη νέων Εταίρων Ε.Π.Ε. και αύξηση κεφαλαίου. Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση αυτού  
34. Αλλαγή επωνυμίας και διακριτικού τίτλου. Τροποποίηση Καταστατικού  
35. Αλλαγή έδρας και παράταση διάρκειας. Τροποποίηση Καταστατικού. Κωδικοποίηση αυτού  
36. Παράταση διάρκειας. Τροποποίηση Καταστατικού. (1)  
37. Παράταση διάρκειας. Τροποποίηση Καταστατικού. (2)  
38. Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Π.Ε. Διορισμός διαχειριστού  
39. Λύση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων (ομόφωνα)  
40. Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
41. Λύση της Ε.Π.Ε. με συμφωνία όλων των εταίρων λόγω ανέφικτου σκοπού  
42. Λύση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
V. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
43. Μετατροπή Ανώνυμης Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  
44. Μετατροπή Ετερορρύθμου Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  
45. Μετατροπή Ομορρύθμου Εταιρίας σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  
46. Σύμβαση συγχωνεύσεως Ομορρύθμου Εταιρίας με δύο (2) ατομικές επιχειρήσεις σύμφωνα με το Ν.Δ. 1297/1972. Σύσταση Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
47. Συγχώνευση ατομικών επιχειρήσεων σε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης κατά τον Ν. 2386/1996  
VI. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.  
48. Σύσταση Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
49. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων. Αποχώρηση εταίρων Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης και μετατροπή αυτής σε Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης  
50. Πώληση, εκχώρηση εταιρικών μεριδίων, αποχώρηση εταίρων, τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας, μετατροπή της εταιρίας σε Μονοπρόσωπη, τροποποίηση της επωνυμίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού  
51. Τροποποίηση Καταστατικού Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Αλλαγή έδρας)  
52. Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. Τροποποίηση Καταστατικού  
53. Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης  
VII. ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
54. Σύσταση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας (Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε.)  
55. Έγκριση Σχεδίου Καταστατικού Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας  
56. Τροποποίηση Ιδιότυπης Μεταφορικής Εταιρίας  
57. Τροποποίηση Καταστατικού Ε.Π.Ε. -(Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρία)- Αντικατάσταση εισφερθέντος αυτοκινήτου  
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.