ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2014 Β ΤΟΜΟΣ

  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 9η 2014
  • Σελίδες: 224
  • Σχήμα:14 x 21
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€23 Φυσικά πρόσωπα
€33 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€23.00 Φυσικά πρόσωπα
€33.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€36 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2014 Β΄ Τόμος έχουν συγκεντρωθεί 90 επιλεγμένα ερωτήματα των αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο του φορολογικού έτους 2014 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Χωρίς αμφιβολία, κατά το έτος 2014, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), αλλά και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013). Τα δύο αυτά νομοθετήματα καθιερώνουν σημαντικές αλλαγές, τόσο στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων με την κατάργηση της συνάθροισής τους για να προκύψει το φορολογητέο εισόδημα, όσο και στη διαδικασία παρακράτησης φόρου, ενέργειες που συνδυάστηκαν με την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων, σε κάθε φορολογικό αντικείμενο. Εξάλλου, ήταν σε όλους γνωστό ότι και ο ΚΦΑΣ (Ν 4093/2012) είχε καταληκτική ημερομηνία ισχύος, γεγονός που προοιώνιζε την αλλαγή του τοπίου σε θέματα φορολογικών βιβλίων και στοιχείων. Ήδη, ο Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), που ψηφίστηκε πρόσφατα, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον χώρο της Λογιστικής και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Ωστόσο, δεν χωρεί αμφιβολία ότι σε κάθε μεταβατική περίοδο φορολογικών αλλαγών, εμφανίζονται δυσκολίες, οι οποίες, ασφαλώς, αποτυπώνονται και στα ερωτήματα των αναγνωστών. Το γεγονός αυτό οδηγεί τόσο στην αναγκαιότητα της επισήμανσης αυτών των αλλαγών, όσο και στη διατύπωση γνώμης, σε εκείνες τις περιπτώσεις που λείπει η επίσημη ερμηνεία της Φορολογικής Διοίκησης. Ειδικότερα, κατά το έτος 2014, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ, μέσα από μια προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων να «προσαρμόσουν» τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα καινούργια δεδομένα: Αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων με κατάργηση της συνάθροισής τους, διαφορετικό πνεύμα στη διαδικασία παρακράτησης φόρου, νέα φιλοσοφία στη διαμόρφωση του φορολογητέου αποτελέσματος, απλοποίηση σε σημαντικό βαθμό της φορολογικής νομοθεσίας και κυρίως, επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων σε κάθε φορολογικό αντικείμενο.

Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής (Β΄ Τόμος 2014) έχουν συγκεντρωθεί 90 ερωτήματα που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές - φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1. Φορολογία εισοδήματος

2. ΦΠΑ

3. Λογιστική - ΚΦΑΣ

4. Ακίνητα

5. Εργατικά και

6. Εταιρικά.

Με αυτό το έργο, επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει την ζητούμενη λύση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προκειμένου ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής (Β΄ Τόμος 2014) έχουν αποδειχτεί ένας χρήσιμος οδηγός για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
I. ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
[1] Πώληση ποσοστού (μεριδίου) υδροαντλητικής γεώτρησηςΣελ. 3
[2] Δικαίωμα συμψηφισμού ζημιών (μετατροπή ατομικής σε ΕΠΕ)Σελ. 5
[3] Φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών με την κλίμακα μισθωτώνΣελ. 7
[4] Πώληση ακινήτου από ιδιώτη ή στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 10
[5] Παρακράτηση φόρου αμοιβών ΔΣ εκτός μισθούΣελ. 13
[6] Χρόνος απόδοσης παρακρατούμενου φόρου διανεμόμενων κερδών ΕΠΕΣελ. 15
[7] Φορολογία ελεύθερου επαγγελματία, ως μισθωτού (οικ. έτος 2014)Σελ. 17
[8] Φορολογική αντιμετώπιση παρακρατούμενου φόρου 10% από ετερόρρυθμη εταιρείαΣελ. 22
[9] Δάνειο από φυσικό πρόσωπο σε αθλητικό σωματείοΣελ. 24
[10] Διαγραφή απαίτησης από πτωχευμένη επιχείρησηΣελ. 26
[11] Φορολογιστικός χειρισμός, δαπανών χρήσης και συντήρησης επιβατικού IX αυτοκινήτου που χρησιμοποιείται και για επαγγελματική χρήσηΣελ. 29
[12] Υποχρεώσεις εταιρείας για συναλλαγή με εταιρεία ΕυρώπηςΣελ. 32
[13] Απόδοση φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, όταν προκαταβάλλεται ο μισθόςΣελ. 33
[14] Εισόδημα από ανέγερση οικοδομής σε ακίνητο τρίτουΣελ. 35
[15] Καταβολή μισθού σε μέλη Ε.Ε.Σελ. 37
[16] Επιμερισμός τοκοχρεωλυτικών δόσεωνΣελ. 38
[17] Φόρος μισθωτής εργασίας ναυτικώνΣελ. 40
[18] Πώληση περιουσιακού στοιχείου προς κάλυψη τεκμηρίουΣελ. 43
[19] Παρακράτηση 20% σε αμοιβή λογιστώνΣελ. 46
[20] Η έννοια της εμπορικής ιδιότητας για την φορολόγηση αυτοαπασχολούμενου με την κλίμακα μισθωτώνΣελ. 48
[21] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση εταιρείας διαχείρισης ακινήτωνΣελ. 50
[22] Εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα και ατομική επιχείρησηΣελ. 52
[23] Φορολόγηση ασφαλιστικού συμβούλου με την κλίμακα των μισθωτώνΣελ. 53
[24] Διαπίστωση παραβάσεων μετά τη λήξη του χρόνου παραγραφήςΣελ. 55
[25] Φορολόγηση εισοδήματος από εκπαιδευτικό επίδομαΣελ. 57
[26] Εισοδήματα μη κερδοσκοπικού Ν.Π.Ι.Δ.Σελ. 59
[27] Απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας (συνταξιούχος), εργαζόμενος σε τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε.Σελ. 61
[28] Εισόδημα από ακύρωση εκμίσθωσης ακίνητουΣελ. 64
II. ΦΠΑ  
[29] Υπηρεσίες επισκευής από βρετανική εταιρεία στην ΕλλάδαΣελ. 69
[30] Χρηματική αποζημίωση προς αποκατάσταση ζημιάς λόγω ελαττωματικού προϊόντος - Αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑΣελ. 72
[31] Συντελεστής ΦΠΑ σε επιχείρηση «Μπαρ»Σελ. 75
[32] Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μεταχειρισμένων αγαθών - Η περίπτωση του ενεχυροδανειστηρίουΣελ. 77
[33] ΦΠΑ για επισκευή μηχανήματος από άλλο κράτος μέλοςΣελ. 79
[34] Ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες διεθνώςΣελ. 80
[35] Απαλλαγή ΦΠΑ σκάφους που χρησιμοποιείται από επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειαςΣελ. 83
[36] Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικού αγαθούΣελ. 85
[37] ΦΠΑ ακινήτου επενδυτικού αγαθούΣελ. 87
[38] Γνωστοποίηση παροχής εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιώνΣελ. 89
[39] Αγρότης κανονικού καθεστώτος και ΦΠΑΣελ. 90
[40] Τιμολόγιο από ΕΕ και επιχείρηση μη εγγεγραμμένη στο VIESΣελ. 92
[41] Μετάταξη αγρότη στο κανονικό καθεστώς - απογραφή αποθεμάτωνΣελ. 94
III. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΚΦΑΣ  
[42] Φορολογικές υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που προκύπτουν από τον Κώδικα ΦΠΑ και τον ΚΦΑΣΣελ. 97
[43] Πωλήσεις σε εκδηλώσεις από κρεοπωλείοΣελ. 100
[44] «Αμοιβή» δότριας σε μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησηςΣελ. 102
[45] Έκδοση εκκαθάρισης και απόδοση του ΦΠΑΣελ. 104
[46] Δελτίο αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)Σελ. 106
[47] Υποχρέωση χρήσης ΦΤΜΣελ. 108
[48] Επιμερισμός δαπανών σε συστέγασηΣελ. 109
[49] Λογιστική απεικόνιση εσόδων παντοπωλείουΣελ. 112
[50] Ηλεκτρονική εφημερίδαΣελ. 114
[51] Εξόφληση από ανάδοχο εργολαβίας τιμολογίου πελάτη λόγω σύμβασης εγγύησηςΣελ. 116
[52] Χαρτόσημο στις αμοιβές μελών ΔΣ έτους 2014Σελ. 118
[53] Διακοπή εργασιών ΟΕ στη ΔΟΥ μέσω εξώδικης καταγγελίαςΣελ. 119
[54] Πώληση αγαθών μέσω διαδικτύουΣελ. 121
[55] Έκδοση στοιχείων από ταξιδιωτικό πρακτορείο Σελ. 122
[56] Λογιστική απεικόνιση συναλλαγματικών διαφορώνΣελ. 123
[57] Στοιχεία εκμεταλλευτή Φ.Δ.Χ. διεθνών μεταφορών Σελ. 126
[58] Δωρεάν παράδοση βιβλίων από μη κερδοσκοπικό οργανισμόΣελ. 128
[59] Ποιο παραστατικό εκδίδεται για το δικαίωμα έκθλιψης ελαιοκάρπου σε είδος;Σελ. 130
[60] Προσθήκη δραστηριότητας αυτόματου πωλητήΣελ. 132
[61] Συγκεντρωτικές καταστάσεις πληροφοριακού χαρακτήρα ΚΕΠΥΟΣελ. 134
IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑ  
[62] Ασφαλιστικές εισφορές μετόχου ΑΕ στον ΟΑΕΕΣελ. 137
[63] Απασχόληση μισθωτών σε έκθεση στο εξωτερικόΣελ. 140
[64] Παρακράτηση φόρου μη μισθωτών οδηγών ταξίΣελ. 143
[65] Μισθοδοσία καθηγητών σε φροντιστήριοΣελ. 146
[66] Καταχώριση σε ΑΠΔ εργαζομένου με ειδικότητα μάγειραΣελ. 149
[67] Τήρηση βιβλίου αδειών εποχιακών επιχειρήσεωνΣελ. 150
[68] Χορήγηση κανονικής άδειας σε περίπτωση παρατεταμένης ασθένειαςΣελ. 152
[69] Ασφάλιση και αμοιβήΣελ. 154
V. ΑΚΙΝΗΤΑ  
[70] Δικαίωμα ύψους και πυλωτή επί ακινήτουΣελ. 159
[71] Μεταβίβαση εισοδήματος ενοικίουΣελ. 161
[72] Δικαίωμα συνοίκησης στο Ε9Σελ. 163
[73] Απαλλαγές ΕΝ.Φ.Ι.Α. νομικών προσώπωνΣελ. 164
[74] ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ειδικά κτίριαΣελ. 166
[75] Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 170
[76] ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίου με λανθασμένα στοιχείαΣελ. 172
[77] Ανέγερση ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχήςΣελ. 173
[78] Μονοκατοικία και διαμέρισμαΣελ. 174
[79] Συμπληρωματικός φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 175
[80] Το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίαςΣελ. 178
[81] Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων ως προς τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 180
[82] Επικαρπία, ψιλή κυριότητα και ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 182
VI. ΕΤΑΙΡΙΚΑ  
[83] Τόκοι δανείων ιδιωτώνΣελ. 187
[84] Μείωση συνεταιριστικού κεφαλαίου Αγροτικού ΣυνεταιρισμούΣελ. 189
[85] Φόρος υπεραξίας ακινήτου Ομόρρυθμης ΕταιρείαςΣελ. 192
[86] Εξωκεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕΣελ. 195
[87] Τήρηση βιβλίων μετά την μετατροπή ΕΠΕ σε ΙΚΕΣελ. 197
[88] Ειδικά έξοδα αγορών αποθεμάτωνΣελ. 199
[89] Δωροεπιταγές στο προσωπικόΣελ. 202
[90] Αποσβέσεις και αναπτυξιακός N 3299/2004Σελ. 203
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 205
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.