ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Πρακτική ΕφαρμογήΣυν συμπλήρωμα ενημερωμένο με το Ν 4316/2014
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Συνεργασία: Α. Καραντάνα, Λ. Στεφανής
  • Έκδοση: 2η 2014
  • Σελίδες: 544
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€39.00 Φυσικά πρόσωπα
€49.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 2η έκδοση του έργου «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή», εμπλουτισμένη και ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4305/2014, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο θεωρητικής ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής του έμμεσου αυτού φόρου που επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή αγαθών και χρήστη υπηρεσιών.

Οι συγγραφείς στο πρώτο μέρος του βιβλίου, ερμηνεύουν και σχολιάζουν, χρησιμοποιώντας πολυάριθμα παραδείγματα και εφαρμογές, τις πολύπλοκες διατάξεις του ΦΠΑ, όπως ισχύουν ιδίως μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κώδικα με τους Ν 4261/2014, Ν 4281/2014 και Ν 4305/2014. Ενδεικτικά ερμηνεύονται και συστηματικά παρουσιάζονται τα εξής θέματα: πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών (υποκείμενες και απαλλασσόμενες), φορολογητέα αξία, λήπτες αγαθών και υπηρεσιών υποκείμενοι στο φόρο, χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, επιμερισμός του δικαιώματος έκπτωσης (pro-Rata), διακανονισμός ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών, λογιστική του ΦΠΑ, απαλλαγές από τον φόρο, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις, υπηρεσίες που φορολογούνται στη χώρα του λήπτη, κανόνες του τόπου φορολογίας των υπηρεσιών στις συναλλαγές με το εξωτερικό, ΦΠΑ ακινήτων, αυτοπαράδοση αγαθών και ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών, νέα ειδικά καθεστώτα καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντικαταβολής και μικρών επιχειρήσεων, επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου, συντελεστές ΦΠΑ, ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεων κ.ά.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου «Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Πρακτική Εφαρμογή» παρατίθεται η κωδικοποίηση του Ν 2859/2000. Οι τροποποιήσεις εμφανίζονται διακριτά (σε αγκύλη) έως και τον Ν 4305/2014 (ΦΕΚ Α΄ 237/31.10.2014) και έχουν ενσωματωθεί κατ' άρθρο με τη μορφή σημειώσεων κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατʼ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες. Στο τέλος των άρθρων, ο αναγνώστης θα βρει τις πρόσφατα εκδοθείσες σχετικές εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης, σε ανεπτυγμένη μορφή, που διευκρινίζουν τα επιμέρους ζητήματα, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου του Κ. ΦΠΑ παρουσιάζονται σχετικά σχόλια, εφαρμογές και περαιτέρω παραδείγματα από τους συγγραφείς, για την αποσαφήνιση κυρίως των ουσιαστικών διατάξεων. Επιπλέον, υπάρχει παράρτημα με τις σημαντικότερες αποφάσεις δικαστηρίων, κυρίως της τελευταίας πενταετίας, που αφορούν τον ΦΠΑ, ταξινομημένες ανά θεματική ενότητα. Τέλος, την έκδοση συμπληρώνει αλφαβητικό ευρετήριο που βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που τον ενδιαφέρει.

To εγχειρίδιο απευθύνεται σε λογιστές - φοροτεχνικούς, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων και λογιστηρίων επιχειρήσεων, φοιτητές λογιστικής και δικηγόρους.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
Ι. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ  
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η έννοια και το αντικείμενο του φόρουΣελ. 1
2. Εισροές - ΕκροέςΣελ. 2
3. Οι υποκείμενοι στον Φόρο Προστιθέμενης ΑξίαςΣελ. 3
4. Η οικονομική δραστηριότηταΣελ. 5
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
1. Παράδοση αγαθώνΣελ. 6
2. Παροχή υπηρεσιώνΣελ. 7
3. Παράδοση ακινήτωνΣελ. 8
4. Εισαγωγή αγαθώνΣελ. 9
5. Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθώνΣελ. 10
i. Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές - Εγγραφή στο σύστημα V.I.E.S. - Λογιστική παρακολούθησηΣελ. 10
Γ. ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
1. Τόπος πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεωνΣελ. 16
i. Τόπος παράδοσης αγαθώνΣελ. 17
ii. Τόπος παροχής υπηρεσιώνΣελ. 19
iii. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθώνΣελ. 27
iv. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιώνΣελ. 28
v. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση ακινήτωνΣελ. 29
vi. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθώνΣελ. 29
vii. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρουΣελ. 30
Δ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
1. Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιώνΣελ. 31
Ε. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ 
1. Γενικές απαλλαγέςΣελ. 46
i. Απαλλαγή στο εσωτερικό της χώραςΣελ. 47
ii. Απαλλαγή στην εισαγωγή αγαθώνΣελ. 56
iii. Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορώνΣελ. 57
iv. Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθώνΣελ. 58
v. Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001 (Τελωνειακός Κώδικας)Σελ. 59
vi. Ειδικές απαλλαγέςΣελ. 60
vii. Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλοςΣελ. 60
viii. Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθώνΣελ. 61
ΣΤ. ΕΚΠΤΩΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ 
1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρουΣελ. 61
2. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata)Σελ. 66
3. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθούΣελ. 70
i. Αγορά επενδυτικού αγαθούΣελ. 70
Ζ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΠΑΣελ. 73
Η. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 
1. Το ειδικό καθεστώς των αγροτώνΣελ. 76
i. Αγρότες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, παροχή αγροτικών υπηρεσιώνΣελ. 76
ii. Ένταξη στο ειδικό καθεστώς, χαρακτηριστικά του καθεστώτοςΣελ. 77
iii. Εξαιρέσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτοςΣελ. 79
iv. Μετάταξη από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώςΣελ. 80
v. Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο καθεστώς αγροτώνΣελ. 81
2. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνώνΣελ. 82
3. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχήςΣελ. 83
4. Το ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδίωνΣελ. 90
5. Το ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασίαΣελ. 97
6. Το ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47)Σελ. 97
7. Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στον φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίαςΣελ. 98
8. Νέο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεωνΣελ. 102
Θ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΟΥ ΦΠΑΣελ. 104
 
ΙΙ. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν 2859/2000 - ΣΧΟΛΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  
Ν 2859/2000  
«Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  
(ΦΕΚ Αʼ 248/7.11.2000)  
Άρθρο πρώτοΣελ. 131
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʼ - Πεδίο εφαρμογής 
Άρθρο 1 - Επιβολή του φόρουΣελ. 132
Άρθρο 2 - Αντικείμενο του φόρου Σελ. 132
Άρθρο 3 - Υποκείμενοι στο φόροΣελ. 137
Άρθρο 4 - Οικονομική δραστηριότηταΣελ. 138
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 1-4)Σελ. 139
1. Γενικά στοιχεία ΦΠΑΣελ. 139
2. Αντικείμενο του φόρουΣελ. 141
3. Υποκείμενοι στον φόροΣελ. 144
4. Ο ΦΠΑ για το δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους φορείς γενικής κυβέρνησηςΣελ. 148
5. Κοινωνία εκμετάλλευσης ακινήτουΣελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βʼ - Φορολογητέες πράξεις 
Άρθρο 5 - Παράδοση αγαθώνΣελ. 153
Άρθρο 6 - Παράδοση ακινήτωνΣελ. 153
Άρθρο 7 - Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθώνΣελ. 155
Άρθρο 8 - Παροχή υπηρεσιώνΣελ. 157
Άρθρο 9 - Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιώνΣελ. 159
Άρθρο 10 - Εισαγωγή αγαθώνΣελ. 159
Άρθρο 11 - Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθώνΣελ. 160
Άρθρο 12 - Πράξεις θεωρούμενες ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 161
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 5-12)Σελ. 162
1. Παράδοση αγαθώνΣελ. 162
2. Παράδοση ακινήτωνΣελ. 166
i. Ο ΦΠΑ των οικοδομικών επιχειρήσεωνΣελ. 166
α. Υποκείμενοι στον ΦΠΑΣελ. 166
β. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 168
γ. Υποχρεώσεις κατασκευαστώνΣελ. 169
δ. Προϋπολογιστικό κόστοςΣελ. 170
ε. Κατανομή του κόστους στις ιδιοκτησίεςΣελ. 172
στ. Βιβλίο κοστολογίουΣελ. 175
ζ. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίουΣελ. 178
η. Τρόπος καταχώρισηςΣελ. 179
θ. Χρόνος ενημέρωσηςΣελ. 180
ι. Το λογιστικό σημείωμαΣελ. 181
ια. Απολογιστικό κόστοςΣελ. 188
ii. Γενικές δαπάνες κατασκευήςΣελ. 189
iii. Κατασκευαστικό κόστοςΣελ. 189
iv. Πληροφοριακά στοιχείαΣελ. 190
v. Παράδοση ακινήτου - Ειδική δήλωση ΦΠΑΣελ. 195
vi. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης - Οριστικοποίηση - ΑνάκλησηΣελ. 199
vii. Αντιπαροχή - Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχοΣελ. 205
viii. Απαλλαγές - Παράδοση πρώτης κατοικίαςΣελ. 207
ix. ΑυτοπαράδοσηΣελ. 209
x. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ - Δηλώσεις ΦΠΑΣελ. 210
3. Πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθώνΣελ. 212
i. Πράξεις εξομοιούμενες με παράδοση ακινήτωνΣελ. 213
ii. Ανάληψη από υποκείμενο αγαθών της επιχείρησής του - 
Δώρα μικρής αξίαςΣελ. 215
4. Αποδείξεις αυτοπαράδοσηςΣελ. 215
5. Παροχή υπηρεσιώνΣελ. 218
i. ΦΠΑ ξενοδοχείων και καταλυμάτωνΣελ. 218
ii. Μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται σε ΦΠΑΣελ. 220
iii. ΦΠΑ και επαγγελματικές μισθώσειςΣελ. 222
5. Ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιώνΣελ. 227
6. Εισαγωγή αγαθώνΣελ. 228
7. Πράξεις που θεωρούνται ως ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθώνΣελ. 229
i. Παραλαβή αγαθού στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στον φόρο για τις ανάγκες της επιχείρησής τουΣελ. 229
ii. Παραλαβή αγαθών στο εσωτερικό της χώρας από νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόροΣελ. 230
8. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 230
i. Παραλαβή αγαθού από κοινοτική επιχείρηση με τιμολόγιο από τρίτη χώραΣελ. 230
ii. Πώληση αγαθού σε κράτος - μέλος με παράδοση στην ΕλλάδαΣελ. 231
iii. Υποχρεώσεις εταιρείας που πρόκειται να ξεκινήσει εισαγωγές εμπορευμάτων από χώρες της ΕΕΣελ. 232
iv. Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις από πρόσωπα που απαλλάσσονται του ΦΠΑΣελ. 234
v. Τριγωνικές συναλλαγέςΣελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γʼ - Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων 
Άρθρο 13 - Τόπος παράδοσης αγαθώνΣελ. 239
Άρθρο 14 - Τόπος παροχής υπηρεσιώνΣελ. 242
Άρθρο 15 - Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθώνΣελ. 249
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δʼ - Γένεση της φορολογικής υποχρέωσης 
Άρθρο 16 - Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιώνΣελ. 251
Άρθρο 17 - Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή αγαθώνΣελ. 252
Άρθρο 18 - Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρουΣελ. 253
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 13-18) 
1. Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθώνΣελ. 253
2. Πωλήσεις απο απόσταση με τόπο αποστολής των αγαθών την Ελλάδα και τόπο άφιξης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 254
3. Τόπος παροχής υπηρεσιώνΣελ. 255
4. Θέματα ΦΠΑ μεταφορικών επιχειρήσεωνΣελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εʼ - Φορολογητέα αξία και υπολογισμός του φόρου 
Άρθρο 19 - Φορολογητέα αξία στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιώνΣελ. 270
Άρθρο 20 - Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθώνΣελ. 275
Άρθρο 21 - Συντελεστές - Υπολογισμός του φόρουΣελ. 276
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 19-21) 
1. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΠΑΣελ. 278
i. Aυτοπαράδοση αγαθών - ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιώνΣελ. 279
ii. Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών από τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ)Σελ. 280
iii. Μετατροπή νομίσματοςΣελ. 284
2. Μειωμένοι συντελεστές νησιώνΣελ. 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤʼ - Απαλλαγές από το φόρο 
Άρθρο 22 - Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώραςΣελ. 291
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρο 22) 
1. Απαλλαγές στο εσωτερικό της χώραςΣελ. 295
i. ΦΠΑ εφημερίδων και περιοδικώνΣελ. 295
ii. Νοσοκομειακή περίθαλψηΣελ. 295
iii. Εγκαταστάσεις θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγώνΣελ. 297
iv. Ιατρική περίθαλψηΣελ. 297
v. Υπηρεσίες ιατρικής διάγνωσηςΣελ. 299
vi. Τρόπος έκδοσης στοιχείων απαλλασσομένων δραστηριοτήτωνΣελ. 300
vii. Απαλλαγή των υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαίδευσηΣελ. 301
viii. Διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή - ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-ΜΣελ. 301
ix. Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιαςΣελ. 303
x. Απαλλαγή οδικής βοήθειας κατόπιν καταβολής συνδρομήςΣελ. 304
xi. Απαλλαγή ΦΠΑ ιατρών εργασίαςΣελ. 305
xii. Υπηρεσίες Σχολών ΟδηγώνΣελ. 305
xiii. Διαπραγμάτευση πιστώσεωνΣελ. 306
xiv. Υπηρεσίες επιμόρφωσης σε Η/Υ και λογισμικό Η/ΥΣελ. 307
xv. Απαλλαγή εργαστηρίων ελευθέρων σπουδώνΣελ. 308
xvi. ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίωνΣελ. 309
xvii. Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην οργάνωση συνεδρίων επιστημονικού χαρακτήραΣελ. 310
Άρθρο 23 - Απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθώνΣελ. 312
Άρθρο 24 - Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, εκτός Kοινότητας, των εξομοιούμενων προς αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορώνΣελ. 313
Άρθρο 25 - Απαλλαγές στη διεθνή διακίνηση αγαθώνΣελ. 315
Άρθρο 26 - Απαλλαγές στο καθεστώς των φορολογικών αποθηκών, άλλων από αυτές του Ν 2960/2001Σελ. 316
Άρθρο 27 - Ειδικές ΑπαλλαγέςΣελ. 321
Άρθρο 28 - Απαλλαγές στην παράδοση αγαθών σε άλλο κράτος - μέλοςΣελ. 326
Άρθρο 29 - Απαλλαγές στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθώνΣελ. 327
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 23-29) 
1. Θέματα σχετικά με την εισαγωγή, εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση των αγαθώνΣελ. 327
i. Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθώνΣελ. 329
ii. Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθώνΣελ. 329
iii. Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτέςΣελ. 330
iv. Απαλλαγή ΦΠΑ σε ταξιδιώτες - τουρίστες τρίτης χώραςΣελ. 331
v. Κατηγορίες πλοίων που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑΣελ. 333
vi. Διαδικασία στην παράδοση πλοίων και πλωτών μέσωνΣελ. 334
vii. Παραδόσεις αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της εμπορικής ή αλιευτικής ναυτιλίας - διαδικασία απαλλαγήςΣελ. 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζʼ - Έκπτωση - Επιστροφή του φόρου 
Άρθρο 30 - Δικαίωμα έκπτωσης του φόρουΣελ. 337
Άρθρο 31 - Προσδιορισμός του εκπιπτομένου φόρουΣελ. 338
Άρθρο 32 - Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρουΣελ. 340
Άρθρο 33 - Διακανονισμός εκπτώσεωνΣελ. 341
Άρθρο 34 - Επιστροφή του φόρουΣελ. 344
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 30-34) 
1. Εισαγωγή Σελ. 347
2. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών - ΠεριορισμοίΣελ. 348
3. Επιστροφή ΦΠΑ Σελ. 349
4. Διακανονισμός ΦΠΑΣελ. 351
5. Παράδειγμα ProrataΣελ. 351
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηʼ - Υπόχρεοι στο φόρο και υποχρεώσεις τους 
Άρθρο 35 - Υπόχρεοι στο φόροΣελ. 355
Άρθρο 35α - Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε μη υποκείμενους μέσα στην ΚοινότηταΣελ. 358
Άρθρο 36 - Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόροΣελ. 361
Άρθρο 37 - Υποχρεώσεις άλλων προσώπωνΣελ. 369
Άρθρο 38 - Δήλωση και συναφείς υποχρεώσειςΣελ. 371
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 35-38)Σελ. 375
1. Δηλώσεις μητρώου - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώοΣελ. 375
i. ΓενικάΣελ. 375
ii. Η χρήση του ΑΦΜΣελ. 376
iii. Διαδικασία εγγραφής στο φορολογικό μητρώοΣελ. 377
iv. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 379
v. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας ειναι οφειλέτης του δημοσίουΣελ. 383
vi. Δήλωση διακοπήςΣελ. 384
2. Δηλώσεις ΦΠΑΣελ. 386
3. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγώνΣελ. 390
4. Δηλώσεις intrastatΣελ. 391
5. Διαδικασία χορηγήσης ΑΦΜ και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θʼ - Ειδικά καθεστώτα 
Άρθρο 39 - Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεωνΣελ. 395
Άρθρο 39α - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιώνΣελ. 396
Άρθρο 39β - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχήςΣελ. 402
Άρθρο 40 - Ειδικό καθεστώς κατʼ αποκοπή καταβολής του φόρουΣελ. 404
Άρθρο 41 - Ειδικό καθεστώς αγροτώνΣελ. 405
Άρθρο 42 - Αγρότες, αγροτικά προϊόντα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίεςΣελ. 409
Άρθρο 43 - Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίωνΣελ. 410
Άρθρο 44 - Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνώνΣελ. 411
Άρθρο 45 - Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μεταπωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίαςΣελ. 412
Άρθρο 46 - Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασίαΣελ. 416
Άρθρο 47 - Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσούΣελ. 417
Σχόλια - Εφαρμογές - Παραδείγματα (άρθρα 39-47) 
1. Ειδικό καθεστώς φορολογίας για τις πωλήσεις σε δημοπρασίαΣελ. 420
2. Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίωνΣελ. 421
3. Ειδικό καθεστώς φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνώνΣελ. 423
4. Ειδικό καθεστώς αγροτώνΣελ. 424
5. Παράδοση μεταχειρισμένου ΦΙΧΣελ. 425
6. Ειδικά θέματα πρακτορείων ταξιδίωνΣελ. 427
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʼ - Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του φόρου 
Άρθρο 48 - Αρμόδια φορολογική αρχή - Φορολογικός έλεγχοςΣελ. 430
Άρθρο 48Α - Έλεγχος από το γραφείοΣελ. 431
Άρθρο 49 - Πράξη προσδιορισμού του φόρουΣελ. 432
Άρθρο 50 - Προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρουΣελ. 433
Άρθρο 51 - Κοινοποίηση των πράξεωνΣελ. 434
Άρθρο 52 - Διοικητική επίλυση της διαφοράςΣελ. 434
Άρθρο 53 - Βεβαίωση του φόρουΣελ. 435
Άρθρο 54 - Τρόπος καταβολής του φόρουΣελ. 436
Άρθρο 55 - Ευθύνη εις ολόκληρον καταβολής του φόρουΣελ. 437
Άρθρο 56 - Ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής εγγραφήςΣελ. 437
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βʼ - Παραγραφή - Απόρρητο - Λοιπές διαδικαστικές διατάξεις 
Άρθρο 57 - Σελ. 438
Άρθρο 58 - ΑπόρρητοΣελ. 439
Άρθρο 59 - Λοιπές διαδικαστικές διατάξειςΣελ. 439
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γʼ - Ειδική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου κατά την εισαγωγή 
Άρθρο 60 - Σελ. 440
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δʼ - Ειδική διαδικασία για τις συναλλαγές με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ εδάφη 
Άρθρο 61 - Σελ. 440
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο 62 - Έκπτωση φόρων για αποθέματα εμπορεύσιμων αγαθών - ΦΠΑ επί εργολαβικών προσυμφώνωνΣελ. 441
Άρθρο 63 - Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές ρυθμίσειςΣελ. 443
Άρθρο 64 - Τελικές διατάξειςΣελ. 444
Άρθρο 65 - Έναρξη ισχύος του Ν 1642/1986Σελ. 445
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Δραστηριότητες που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3Σελ. 445
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -Σελ. 446
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμενο συντελεστη (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21)Σελ. 446
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατʼ αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρουΣελ. 454
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίαςΣελ. 457
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Αγαθά που υπάγονται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης του άρθρου 26Σελ. 458
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Ενδεικτικός κατάλογος ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρ. 13 του άρθρου 14Σελ. 460
Άρθρο δεύτερο - Έναρξη ισχύοςΣελ. 460
 
ΙΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
Αγαθά επένδυσηςΣελ. 461
ΑκίνηταΣελ. 463
Απαλλαγές/ΕξαιρέσειςΣελ. 465
ΑυτοκίνηταΣελ. 476
ΔαπάνεςΣελ. 476
ΔικηγόροιΣελ. 477
Δικονομικά ζητήματα - Γενικά θέματα Σελ. 479
ΕγκατάστασηΣελ. 484
Ειδικοί Φόροι ΚατανάλωσηςΣελ. 484
ΕισιτήριαΣελ. 485
ΕκπτώσειςΣελ. 485
ΕκροέςΣελ. 487
ΕπιδοτήσειςΣελ. 488
Επιστροφές ΦΠΑΣελ. 488
Παράδοση αγαθώνΣελ. 492
ΠιστώσειςΣελ. 493
Πλαστά και εικονικά στοιχείαΣελ. 493
Προηγούμενη ακρόασηΣελ. 496
ΠρόστιμαΣελ. 497
Προσωρινή πράξη προσδιορισμού ΦΠΑΣελ. 500
Πτώχευση/ΕκκαθάρισηΣελ. 504
Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσηςΣελ. 505
Συμπληρωματική πράξη προσδιορισμού ΦΠΑΣελ. 506
ΣυντελεστέςΣελ. 506
ΤιμολόγιαΣελ. 507
ΤόκοιΣελ. 508
Φορολογικό απόρρητοΣελ. 509
Φορολογικός έλεγχοςΣελ. 510
Φόρος κύκλου εργασιώνΣελ. 513
ΧρέηΣελ. 513
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 517
 
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.