ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  • Συγγραφέας: Δ. Αυγητίδης
  • Έκδοση: 2014
  • Σελίδες: 592
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€45.00 Φυσικά πρόσωπα
€55.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς τα τελευταία χρόνια φανερώνεται ομολογουμένως ως ένα δυσνόητο συνονθύλευμα ασταμάτητα μετεξελισσόμενων πολύπλοκων τεχνικών κανόνων. Περισσότερο περιγραφικά παρά δογματικά, ως δίκαιο κεφαλαιαγοράς θα μπορούσε να θεωρηθεί το σύνολο κανόνων δικαίου που διέπουν: α) τη δομή και λειτουργία των αγορών κεφαλαίου, β) τους όρους πρόσβασης σε αυτές τόσο των φορέων ζήτησης κεφαλαίου όσο και των επενδυτών, γ) την παροχή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ως άνω πρόσβαση, δ) τις σχέσεις (συμβατικές ή μη) και τις υποχρεώσεις των φορέων ζήτησης κεφαλαίου και των παρόχων υπηρεσιών (τραπεζών και ΕΠΕΥ) έναντι των επενδυτών καθώς και ε) την εποπτεία τήρησης όλων των παραπάνω.

Η προσπάθεια οριοθέτησης του αντικειμένου του δικαίου κεφαλαιαγοράς έχει δυσκολίες, οφειλόμενες στον πολυπρισματικό του χαρακτήρα. Οι περισσότερες συναλλαγές που ρυθμίζονται είναι μεν συναλλαγές εμπορικού δικαίου, το αντικείμενό του όμως καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων δικαίου στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το Αστικό, το Διοικητικό, το Ποινικό, το Συνταγματικό, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Από τους κλάδους του εμπορικού δικαίου, το γενικό μέρος, το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των αξιογράφων είναι αυτά που διεκδικούν εφαρμογή σε βασικές έννοιες του δικαίου κεφαλαιαγοράς, όπως οι επενδυτικές υπηρεσίες και συναλλαγές και η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία.

Το βιβλίο αυτό «Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς» προέκυψε ως αναπόφευκτη κατάληξη της ανάγκης συστηματικής και εκτενούς διεύρυνσης της ύλης της Εισηγμένης Ανώνυμης Εταιρίας, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα πλήρες εγχειρίδιο δικαίου κεφαλαιαγοράς.

Το έργο στοχεύει να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές, δικηγόρους και για όσους ασχολούνται με το δίκαιο κεφαλαιαγοράς προάγοντας την επιστημονική συζήτηση και συνδράμοντας στη νομολογιακή εξέλιξή του.

Το παρόν έργο ολοκληρώνεται βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή), με αλφαβητικό ευρετήριο καθώς και με παράρτημα βασικών διατάξεων των νομοθετημάτων που αφορούν στη σωστή, εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝΣελ. XXIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ι. Από το χρηματιστηριακό δίκαιο στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς 
Α. H πρώτη νομοθεσίαΣελ. 1
Β. Το σύγχρονο δίκαιο της κεφαλαιαγοράςΣελ. 7
1. Η προσαρμογή στις πρώτες κοινοτικές ΟδηγίεςΣελ. 7
2. Η πορεία προς την δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράςΣελ. 10
3. Νομοθετικές εξελίξεις ως απόρροια της χρηματοπιστωτικής κρίσηςΣελ. 15
Γ. Ο σκοπός του δικαίου της κεφαλαιαγοράςΣελ. 19
Δ. Συστηματική διάρθρωσηΣελ. 29
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΓΟΡΕΣ 
Ι. Έννοια 
Α. Η οικονομική έννοια της αγοράςΣελ. 33
Β. Η κεφαλαιαγοράΣελ. 35
Γ. Η οργανωμένη κεφαλαιαγοράΣελ. 37
Δ. Η έννοια της «οργανωμένης αγοράς» και τα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης στην Οδηγία 2004/39/EK (MiFID I)Σελ. 39
Ε. Από την «οργανωμένη αγορά» στους «τόπους διαπραγμάτευσης» της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II)Σελ. 43
ΣΤ. Εξωχρηματιστηριακές αγορέςΣελ. 44
ΙΙ. Οι οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα 
Α. Χορήγηση άδειας και όροι λειτουργίαςΣελ. 45
Β. Η εισαγωγή και η πρόσβαση στην οργανωμένη αγοράΣελ. 48
Γ. Οι αγορές του Χρηματιστηρίου ΑθηνώνΣελ. 49
Δ. Η έξοδος από την οργανωμένη αγοράΣελ. 51
1. Η διαγραφή στο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 52
2. Η διαγραφή στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 53
i. Διαγραφή από το ΧΑΣελ. 54
ii. Διαγραφή από την ΕΚΣελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Ι. Νομικό πλαίσιο 
Α. Η Οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID I)Σελ. 59
B. H Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014Σελ. 63
Γ. Ο Ν 3606/2007Σελ. 65
ΙΙ. Γενικές διατάξεις 
Α. Ο φορέας των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτωνΣελ. 68
Β. Ο αποδέκτης των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτωνΣελ. 72
Γ. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα ως αντικείμενο των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτωνΣελ. 76
1. Κινητές αξίεςΣελ. 79
2. Μέσα της χρηματαγοράςΣελ. 80
3. Μερίδια συλλογικών επενδύσεωνΣελ. 82
4. Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσαΣελ. 82
Δ. Γενικές προϋποθέσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 85
ΙΙΙ. Οι ρυθμιζόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
A. Η λήψη και διαβίβαση εντολώνΣελ. 87
Β. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατώνΣελ. 89
Γ. Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμόΣελ. 90
Δ. Η διαχείριση χαρτοφυλακίουΣελ. 93
Ε. Η παροχή επενδυτικών συμβουλώνΣελ. 99
ΣΤ. Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσωνΣελ. 104
Ζ. Λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)Σελ. 109
IV. Οι παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητεςΣελ. 110
V. Υποχρεώσεις ΕΠΕΥ 
Α. Όροι λειτουργίαςΣελ. 111
Β. Οργανωτικές απαιτήσειςΣελ. 114
Γ. Κανόνες συμπεριφοράς (δεοντολογίας)Σελ. 119
1. Υποχρεώσεις πληροφόρησηςΣελ. 120
2. Έλεγχος καταλληλότηταςΣελ. 123
3. Έλεγχος συμβατότηταςΣελ. 127
4. Βέλτιστη εκτέλεση εντολώνΣελ. 130
5. Κανονισμός ΑναδοχώνΣελ. 133
Δ. Νομική φύση οργανωτικών υποχρεώσεων και κανόνων συμπεριφοράς - Συνέπειες παραβίασηςΣελ. 135
Ε. Διοικητικές κυρώσειςΣελ. 143
VI. Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών στην οργανωμένη αγορά αξιών του ΧΑ 
Α. Από τις «χρηματιστηριακές συναλλαγές» στις συναλλαγές εντός οργανωμένης αγοράςΣελ. 144
Β. Η σύναψη συμβάσεων αγοράς και πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην Αγορά Αξιών του ΧΑΣελ. 148
1. Η «κύρια» συναλλαγή αγοραπωλησίας εντός της αγοράςΣελ. 148
2. Η σύμβαση παραγγελίαςΣελ. 152
3. Υποχρεώσεις και ευθύνη συμβαλλομένωνΣελ. 158
4. ΠαραγραφήΣελ. 161
5. Το Συνεγγυητικό ΚεφάλαιοΣελ. 162
VII. Σημαντικές μεταβολές μετά την έκδοση της Οδηγίας MiFID II και του Κανονισμού MiFIR 
A. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας και σε παρόχους τρίτων χωρώνΣελ. 166
B. Εμπλουτισμός των χρηματοπιστωτικών μέσωνΣελ. 167
Γ. Διεύρυνση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτωνΣελ. 167
Δ. Ενίσχυση των οργανωτικών απαιτήσεων των επιχειρήσεων επενδύσεωνΣελ. 170
Ε. Ενίσχυση του πλαισίου κατάρτισης συναλλαγώνΣελ. 171
ΣΤ. Ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των επενδυτώνΣελ. 173
1. Κατηγορίες πελατώνΣελ. 173
2. Παροχή επενδυτικών συμβουλών και έλεγχος καταλληλότηταςΣελ. 174
3. Έλεγχος συμβατότηταςΣελ. 176
4. Υποχρέωση βέλτιστης εκτέλεσης εντολώνΣελ. 178
5. Ο επενδυτής ως καταναλωτήςΣελ. 179
6. Διασταυρούμενες πωλήσειςΣελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ TΡΙΤΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΟΣΕ) 
Ι. Ρυθμιστικό πλαίσιοΣελ. 181
ΙΙ. ΟΣΕ «ανοικτού τύπου» 
Α. Αμοιβαίο κεφάλαιοΣελ. 183
Β. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ)Σελ. 186
Γ. Κοινές διατάξεις για Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΜΚΣελ. 188
1. Άρνηση χορήγησης άδειαςΣελ. 188
2. Απόκτηση συμμετοχής (μεριδίων ή μετοχών)Σελ. 189
3. Εξαγορά μεριδίωνΣελ. 192
4. Πληροφόρηση επενδυτώνΣελ. 193
i. Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίουΣελ. 193
ii. Ετήσια και εξαμηνιαία έκθεσηΣελ. 194
iii. Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτέςΣελ. 195
iv. Ανακοινώσεις και διαφημίσειςΣελ. 197
5. Συγχώνευση - λύσηΣελ. 199
Δ. Εταιρίες διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ)Σελ. 202
Ε. ΘεματοφύλακαςΣελ. 208
ΙΙΙ. ΟΣΕ «κλειστού τύπου» 
Α. Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ)Σελ. 209
Β. Εταιρία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕ-ΑΠ)Σελ. 211
Γ. Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)Σελ. 214
Δ. Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ)Σελ. 215
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 223
ΙΙ. Υποχρεώσεις πληροφόρησηςΣελ. 227
Α. Τακτική (χρηματοοικονομική) πληροφόρησηΣελ. 229
Β. Προαιρετική τακτική πληροφόρησηΣελ. 233
Γ. Έκτακτη πληροφόρησηΣελ. 234
1. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 234
i. ΠροϋποθέσειςΣελ. 234
ii. Χρόνος και τρόπος δημοσιοποίησηςΣελ. 240
iii. Αναβολή δημοσιοποίησηςΣελ. 242
2. Σχολιασμός δημοσιευμάτωνΣελ. 244
3. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγώνΣελ. 245
i. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχώνΣελ. 246
ii. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών διευθυντικών στελεχώνΣελ. 251
Δ. Υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης ενημέρωσης με βάση τον Κανονισμό του ΧΑΣελ. 254
Ε. ΚυρώσειςΣελ. 259
ΣΤ. Αστική ευθύνηΣελ. 261
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Ι. Το ενημερωτικό δελτίο ως μορφή έκτακτης πληροφόρησηςΣελ. 265
Α. Ρύθμιση - Βασικές έννοιεςΣελ. 267
Β. Μορφή - Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίουΣελ. 271
Γ. Η υποχρέωση σύμπραξης Αναδόχου ή ΣυμβούλουΣελ. 277
Δ. Καθορισμός τιμήςΣελ. 279
Ε. Συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίουΣελ. 280
ΙΙ. Ευθύνη αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 283
Α. Ενημερωτικό δελτίοΣελ. 285
Β. Απόκτηση κινητών αξιώνΣελ. 285
Γ. Πλημμέλεια του ενημερωτικού δελτίουΣελ. 285
Δ. ΥπαιτιότηταΣελ. 289
Ε. ΖημίαΣελ. 289
ΣΤ. Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 290
Ζ. ΠαραγραφήΣελ. 291
ΙΙΙ. ΚυρώσειςΣελ. 291
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
Ι. Οι δημόσιες προτάσεις εξαγοράς 
Α. Σκοπός και ιστορία της Οδηγίας 2004/25/ΕΚΣελ. 295
Β. Βασικές έννοιεςΣελ. 299
1. ΟρισμόςΣελ. 299
2. Προαιρετικές και υποχρεωτικές προτάσειςΣελ. 300
3. Ρυθμίσεις και για τα δύο είδη προτάσεωνΣελ. 301
4. Υποχρεωτική δημόσια πρότασηΣελ. 303
5. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης («breakthrough rule»)Σελ. 306
6. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδουΣελ. 307
ΙΙ. Η ελληνική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεωνΣελ. 309
Α. Προαιρετικές δημόσιες προτάσειςΣελ. 310
Β. Διαδικασία των δημοσίων προτάσεωνΣελ. 312
Γ. Η ρύθμιση των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεωνΣελ. 315
1. Η υποχρέωσηΣελ. 315
2. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμέναΣελ. 318
3. Οι εξαιρέσειςΣελ. 322
4. Το αντάλλαγμαΣελ. 325
Δ. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδουΣελ. 329
Ε. ΚυρώσειςΣελ. 331
1. ΔιοικητικέςΣελ. 331
2. Αστική ευθύνηΣελ. 331
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Ι. Νομικό πλαίσιοΣελ. 333
ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του Ν 3340/2005Σελ. 337
Α. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 339
1. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της απαγόρευσηςΣελ. 339
i. Πρωτογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 339
ii. Δευτερογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 345
iii. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίαςΣελ. 347
2. ΕξαιρέσειςΣελ. 357
Β. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράςΣελ. 360
1. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγώνΣελ. 363
2. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριώνΣελ. 370
3. ΕξαιρέσειςΣελ. 374
Γ. ΚυρώσειςΣελ. 375
1. ΔιοικητικέςΣελ. 375
2. ΠοινικέςΣελ. 377
i. Για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 377
ii. Για την χειραγώγηση της αγοράςΣελ. 379
Δ. Αστική ευθύνηΣελ. 381
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
Ι. H «εισηγμένη» εταιρία ως ανώνυμη εταιρία ειδικού τύπουΣελ. 387
ΙΙ. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του ΧΑΣελ. 392
Α. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρίαΣελ. 393
1. ΝομιμότηταΣελ. 393
2. Ελάχιστο μέγεθοςΣελ. 393
3. Διάρκεια της εταιρίαςΣελ. 394
4. ΚερδοφορίαΣελ. 394
5. Φορολογικός έλεγχοςΣελ. 395
6. Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 395
Β. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησηςΣελ. 396
1. ΝομιμότηταΣελ. 396
2. Ελεύθερη διαπραγματευσιμότηταΣελ. 396
3. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχώνΣελ. 397
4. Επαρκής διασποράΣελ. 398
5. Δημόσια εγγραφήΣελ. 401
6. Αποπληρωμή μετοχώνΣελ. 402
7. Δημιουργία ΟμίλουΣελ. 402
8. Διοικητικές προϋποθέσειςΣελ. 402
Γ. Διαδικασία εισαγωγήςΣελ. 404
1. Απόφαση εισαγωγήςΣελ. 406
2. ΚατηγοριοποίησηΣελ. 409
ΙΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής 
Α. Ειδικές ρυθμίσεις εταιρικού δικαίουΣελ. 412
1. ΕποπτείαΣελ. 413
2. ΜητρώοΣελ. 416
3. Δημόσια εγγραφήΣελ. 416
4. ΚεφάλαιοΣελ. 418
5. ΜετοχέςΣελ. 419
i. Άυλη μορφήΣελ. 419
ii. Δέσμευση ονομαστικών μετοχώνΣελ. 423
6. Διοικητικό συμβούλιοΣελ. 423
i. ΠρόσκλησηΣελ. 423
ii. ΑσυμβίβασταΣελ. 424
iii. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη διοικητικού συμβουλίουΣελ. 424
iv. Ανάθεση εξουσιώνΣελ. 425
7. Γενική συνέλευσηΣελ. 425
i. Ρυθμίσεις του Ν 3884/2010Σελ. 425
ii. Άλλες ρυθμίσειςΣελ. 431
8. Τακτικός έλεγχοςΣελ. 434
9. Έκτακτος έλεγχοςΣελ. 435
10. Οικονομικές καταστάσειςΣελ. 436
11. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 437
12. ΛύσηΣελ. 440
13. Εξαγορά μετοχώνΣελ. 441
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Ι. ΡυθμίσειςΣελ. 445
Α. Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 447
1. ΣύνθεσηΣελ. 447
2. Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίουΣελ. 451
i. Υποχρέωση ενίσχυσης της αξίας της εταιρίας και προάσπισης του εταιρικού συμφέροντοςΣελ. 451
ii. Άλλες υποχρεώσειςΣελ. 453
3. ΚεφάλαιοΣελ. 454
4. Οργανωτικές ρυθμίσειςΣελ. 455
i. Εσωτερικός Κανονισμός ΛειτουργίαςΣελ. 456
ii. Εσωτερικός έλεγχοςΣελ. 457
iii. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχωνΣελ. 459
iv. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεωνΣελ. 460
v. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 460
II. ΑξιολόγησηΣελ. 462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
Ι. Ο μέτοχος - επενδυτής 
Α. Οι μέτοχοι στις εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 465
Β. Σημασία διατήρησης των μετοχών στην οργανωμένη αγοράΣελ. 467
ΙΙ. Η διαγραφή μετοχών 
Α. Η διαγραφή ως κυρωτικό μέτροΣελ. 470
Β. Η διαγραφή με απόφαση της εκδότριας εταιρίας (Hot delisting)Σελ. 470
1. Απόφαση γενικής συνέλευσηςΣελ. 471
2. Τρόποι απόκτησης του 95%Σελ. 472
3. Η απόφαση της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 474
4. Η διαγραφή ως έμμεσο αποτέλεσμα τέλεσης εταιρικής πράξης (Cold delisting)Σελ. 475
ΙΙΙ. Αναστολή διαπραγμάτευσηςΣελ. 478
Α. Η απόφαση για την αναστολήΣελ. 479
Β. Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσηςΣελ. 481
1. Έλλειψη διασφάλισης ή προσωρινή απειλή της ομαλής λειτουργίας της αγοράςΣελ. 481
2. Η προστασία των επενδυτώνΣελ. 482
3. Συνέπειες της αναστολής διαπραγμάτευσηςΣελ. 483
i. Ως προς τα πρόσωπαΣελ. 483
ii. Ως προς τις συναλλαγέςΣελ. 484
iii. Ως προς τις υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιριώνΣελ. 485
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
Ι. Αντικείμενο και φορείς εποπτείαςΣελ. 489
II. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
Α. Σύσταση και νομική φύσηΣελ. 491
Β. Άσκηση εποπτείαςΣελ. 494
ΙΙΙ. Ένδικη προστασία κατά των κυρωτικών αποφάσεων της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 497
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 505
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 527
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 551
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.