ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Εισηγήσεις

  • Συγγραφέας: Ι. Ρόκας
  • Έκδοση: 3η 2014
  • Σελίδες: 256
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€29.00 Φυσικά πρόσωπα
€39.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Με τις νομοθετικές αλλαγές και μεταβολές στο ασφαλιστικό δίκαιο κατέστη αναγκαία η γ' έκδοση αυτού του βιβλίου, που αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της σύγχρονης θεωρίας για την ιδιωτική ασφάλιση.

Θέματα που θίγονται στην έκδοση αυτή αφορούν κυρίως στις παρακάτω ενότητες:

1. Γενικό μέρος του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, 2. Ασφάλιση κατά ζημιών, 3. Ασφάλιση γενικής και ειδικής αστικής ευθύνης, 4. Ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, 5. Θαλάσσια ασφάλιση, 6. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών, ατυχημάτων, 7. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία, 8. Αλληλασφάλιση, αντασφάλιση, 9. Αντασφαλιστική επιχείρηση, 10. Ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες, σύμβουλοι, 11. Δίκαιο της κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 12. Επαγγελματικές συνταξιοδοτήσεις

Η γ' έκδοση του έργου είναι πλήρως ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με τις νέες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις της τελευταίας διετίας, που πέρασε από την β΄ έκδοση του έργου.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσιο αλφαβητικό ευρετήριο, απευθύνεται δε σε όλο το νομικό κόσμο που ειδικεύεται στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και τους εν γένει ασχολούμενους με τον ασφαλιστικό τομέα.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΤΜΗΜΑ Ι  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 
1.1. ΈννοιεςΣελ. 3
1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιοΣελ. 3
1.2. Η βασική νομοθεσίαΣελ. 4
1.2.Α. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 4
1.2.Β. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείαςΣελ. 6
1.2.Γ. Η νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλισηΣελ. 7
1.2.Δ. Λοιπή νομοθεσίαΣελ. 8
1.3. Ασφαλιστική οικονομία και ασφαλιστικό δίκαιοΣελ. 9
1.4. Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλισηΣελ. 10
1.5. Εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες ασφαλιστικές εργασίες Σελ. 11
1.6. Εμπορικός ανταγωνισμόςΣελ. 12
1.7. Το ασφαλιστικό δίκαιο ως δίκαιο ειδικόΣελ. 12
1.8. Η ορολογία και βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίουΣελ. 15
1.9. ΙστορικάΣελ. 16
ΤΜΗΜΑ ΙΙ  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
2. Ασφαλιστική σύμβαση - Γενικά θέματα - Ένταξή της στο δικαιϊκό σύστημα 
2.1. Χαρακτηριστικά και μορφέςΣελ. 19
2.1.Α. Χαρακτηριστικά, νομική φύσηΣελ. 19
2.1.Α.α. Ο κίνδυνοςΣελ. 19
2.1.Α.β. Λοιπά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον κίνδυνοΣελ. 20
2.1.Α.γ. Νομική φύσηΣελ. 20
2.1.Α.δ. Η φύση των διατάξεων του ΑσφΝΣελ. 21
2.1.Β. Μορφές της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 21
2.2. Αλληλασφάλιση και αντασφάλιση - Διακρίσεις της ασφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύμβασηΣελ. 23
2.2.Α. Αλληλασφαλιστικές συμβάσειςΣελ. 23
2.2.Β. Αντασφαλιστικές συμβάσειςΣελ. 24
2.3. Ασφαλιστής, αντασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος του ασφαλίσματος, αντασφαλισμένοςΣελ. 26
2.4. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και ασφαλιστικό διεθνές δίκαιοΣελ. 27
2.4.Α. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιοΣελ. 27
2.4.Β. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιοΣελ. 28
2.5. Επίλυση των διαφορών και αρμόδια δικαστήριαΣελ. 30
3. Διακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συμβάσεων 
3.1. Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσούΣελ. 32
3.2. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων - Aσφάλιση ζωήςΣελ. 34
3.3. Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων περιουσιακών ζημιώνΣελ. 35
3.3.Α. Ασφάλιση πραγμάτωνΣελ. 35
3.3.Β. Ασφάλιση περιουσιακών ζημιών μη πραγμάτων Σελ. 36
3.4. Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικούΣελ. 38
3.5. Χερσαία και θαλάσσια ασφάλισηΣελ. 38
3.6. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσειςΣελ. 39
3.7. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσειςΣελ. 41
3.7.Α. Ατομικές ασφαλίσειςΣελ. 41
3.7.Β. Ομαδικές ασφαλίσειςΣελ. 41
3.8. Διακρίσεις ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια άσκησης εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρησηΣελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
4. Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύμβασης 
4.1. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 43
4.1.Α. Γένεση της νομικής δέσμευσης των μερώνΣελ. 43
4.1.Β. Σύναψη της σύμβασης από απόστασηΣελ. 44
4.2. Οριστική και προσωρινή ασφαλιστική σύμβασηΣελ. 45
4.3. Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 46
4.3.Α. Διακρίσεις της έναρξης Σελ. 46
4.3.Β. Διακρίσεις της διάρκειαςΣελ. 46
4.3.Γ. Παράταση και ανανέωση της σύμβασηςΣελ. 48
4.3.Δ. Λήξη και ματαίωση της σύμβασης (εναντίωση, υπαναχώρηση) Σελ. 50
4.3.Δ.α. Συμβατικοί και νόμιμοι λόγοι λήξης της σύμβασης Σελ. 50
4.3.Δ.β. Ματαίωση της σύμβασης μετά από άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριώνΣελ. 50
4.3.Δ.γ. Ματαίωση της σύμβασης λόγω άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 51
4.4. Ασφαλιστικό ποσόΣελ. 51
4.5. Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροιΣελ. 53
4.5.Α Το ασφαλιστήριοΣελ. 53
4.5.Α.α. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφοΣελ. 53
4.5.Α.β. Η μνεία των δικαιωμάτων εναντίωσης Σελ. 55
4.5.Α.γ. Σαφήνεια του κειμένουΣελ. 56
4.5.Α.δ. Ασφαλιστήριο ως αξιόγραφοΣελ. 56
4.5.Β. Οι ασφαλιστικοί όροιΣελ. 57
4.5.Β.α. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 57
4.5.Β.β. Παθολογία των ασφαλιστικών όρων Σελ. 58
4.6. Ασφάλιση για λογαριασμόΣελ. 60
4.7. Το ασφάλιστροΣελ. 62
4.8. Ο ασφαλιστικός κίνδυνοςΣελ. 64
4.8.Α. Ασφαλιστικός και μη ασφαλιστικός κίνδυνοςΣελ. 64
4.8.Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος στην αναδρομική ασφάλισηΣελ. 65
4.8.Γ. Έλλειψη και περιορισμοί του κινδύνουΣελ. 65
4.8.Δ. Ασφαλιστικός κίνδυνος και ασφαλιστική περίπτωση Σελ. 67
4.9. Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμαΣελ. 67
4.9.Α. ΣυμβατικήΣελ. 67
4.9.Β. Εκ του νόμουΣελ. 69
4.10. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέσηΣελ. 69
4.11. ΠαραγραφήΣελ. 69
5. Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - Eξαιρέσεις και έκταση κάλυψης 
5.1. Υποχρεώσεις του ασφαλιστήΣελ. 71
5.1.Α. Καταβολή του ασφαλίσματοςΣελ. 71
5.1.B. Υποχρεώσεις άλλων χρηματικών καταβολώνΣελ. 71
5.1.Γ. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρωνΣελ. 72
5.1.Δ. Παρεπόμενες γενικές υποχρεώσειςΣελ. 73
5.2. Ειδικότερα: Καταναλωτής ασφαλισμένος και υποχρέωση πληροφόρησής τουΣελ. 74
5.2.Α. Οι τρεις βαθμίδες προστασίας του λήπτη της ασφάλισηςΣελ. 74
5.2.Β. Ειδικότερα: Οι υποχρεώσεις πληροφόρησηςΣελ. 76
5.2.Β.α. Κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 76
5.2.Β.β. Κατά την διάρκεια της σύμβασηςΣελ. 76
5.2.Β.γ. Λοιπά θέματαΣελ. 76
5.2.Γ. Η γλώσσα του ασφαλιστηρίουΣελ. 77
5.3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισηςΣελ. 77
5.3.Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υποχρεώσεις, ασφαλιστικά βάρη, η θέση του ασφαλισμένου-μη λήπτη της ασφάλισης)Σελ. 77
5.3.Α.α. Υποχρεώσεις Σελ. 77
5.3.Α.β. Νόμιμα και συμβατικά ασφαλιστικά βάρηΣελ. 77
5.3.Α.γ. Η θέση του ασφαλισμένου που δεν είναι λήπτης της ασφάλισηςΣελ. 79
5.3.Β. Νόμιμα ασφαλιστικά βάρη Σελ. 79
5.3.Β.α. Προσυμβατικές ανακοινώσεις - «αποκάλυψη» των στοιχείων του κινδύνουΣελ. 79
5.3.Β.α.i. Περιεχόμενο της υποχρέωσηςΣελ. 79
5.3.Β.α.ii. Ανακοινώσεις με βάση το ερωτηματολόγιο του ασφαλιστήΣελ. 80
5.3.Β.α.iii. Ανυπαίτια παραβίασηΣελ. 81
5.3.Β.α.iv. Παραβίαση από αμέλεια και κυρώσειςΣελ. 81
5.3.Β.α.v. Παραβίαση από πρόθεση και κυρώσειςΣελ. 82
5.3.Β.α.vi. Παραβίαση και κυρώσεις στην ασφάλιση για λογαριασμόΣελ. 83
5.3.Β.α.vii. Παραβίαση στην ασφάλιση που συνάφθηκε μέσω διαμεσολαβούνταΣελ. 83
5.3.Β.α.viii. Παραβίαση στην ασφάλιση ζωής και ασθενειώνΣελ. 84
5.3.Β.α.ix. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παραβίασης των προσυμβατικών ανακοινώσεων και πραγματοποίησης του κινδύνουΣελ. 84
5.3.Β.α.x. Γνώση του ασφαλιστή των μη αποκαλυφθέντων στοιχείων και περιστατικώνΣελ. 85
5.3.Β.α.xi. Προσυμβατικές ασφαλιστικές ανακοινώσεις και διαπραγματεύσειςΣελ. 85
5.3.Β.β. Ανακοινώσεις κατά την διάρκεια της σύμβασηςΣελ. 86
5.3.Β.β.i. Ανακοινώσεις σχετικά με την επίταση του κινδύνουΣελ. 86
5.3.Β.β.ii. Το ειδικό ζήτημα της επίτασης του κινδύνουΣελ. 87
5.3.Β.γ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις και βάρη μετά την επέλευση του κινδύνουΣελ. 87
5.3.Β.γ.i. Υποχρεώσεις αναγγελίας της επέλευσης του κινδύνου, χορήγηση πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων και συνέπειες παράβασής τωνΣελ. 87
5.3.Β.γ.ii. Αναγγελία σε ορισμένα είδη ασφαλίσεωνΣελ. 88
5.3.Β.γ.iii. Χορήγηση πληροφοριών και συνεργασία με τον ασφαλιστήΣελ. 89
5.3.Β.γ.iv. Υποχρέωση αποφυγής-μείωσης της ζημιάςΣελ. 89
5.3.Β.γ.v. Πρόκληση της πραγματοποίησης του κινδύνουΣελ. 89
5.3.Γ. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρηΣελ. 91
5.4. Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψηςΣελ. 93
5.4.Α. ΕξαιρέσειςΣελ. 93
5.4.Α.α. Οι εξαιρέσεις του ΑσφΝ (νόμιμες εξαιρέσεις)Σελ. 93
5.4.Α.β. Σχετικές εξαιρέσειςΣελ. 94
5.4.Α.γ. Απόλυτες εξαιρέσειςΣελ. 94
5.4.Α.δ. Εξαιρέσεις που σχετίζονται με το πρόσωπο του λήπτηΣελ. 95
5.4.Β. Έκταση και αντικείμενο της κάλυψηςΣελ. 96
ΤΜΗΜΑ ΙΙI  
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ασφάλιση κατά ζημιών 
6. Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζημιών 
6.1. Η αποκατάσταση των ζημιών κατά το ασφαλιστικό δίκαιοΣελ. 101
6.1.Α. Αποζημίωση και ασφαλιστική ζημιάΣελ. 101
6.1.Β. Διαφορές από την αποκατάσταση των ζημιών κατά το αδικοπρακτικό δίκαιοΣελ. 102
6.1.Β.α. Αποκατάσταση μεμονωμένων ζημιών και αποκατάσταση του συνόλου της ζημιάςΣελ. 102
6.1.Β.β. Διαφορετικοί τρόποι περιορισμού και υπολογισμού της αποζημίωσηςΣελ. 102
6.1.Β.γ. Αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης ζημιών - Απαγόρευση του πλουτισμούΣελ. 103
6.1.Β.δ. Αιτιώδης σύνδεσμοςΣελ. 104
6.2. Ασφαλιστικό συμφέρονΣελ. 105
6.2.Α. Σε ευρεία και σε στενή έννοιαΣελ. 105
6.2.Β. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντοςΣελ. 107
6.2.Β.α. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντοςΣελ. 107
6.2.Β.β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντοςΣελ. 108
6.3. Η ασφαλιστική αξίαΣελ. 109
6.3.Α. ΈννοιαΣελ. 109
6.3.Β. Ασφαλιστική αξία ως βάση υπολογισμού του ασφαλίσματοςΣελ. 110
6.3.Β.α. Aρχική και τελική αξίαΣελ. 110
6.3.Β.β. Η αντικειμενική αξία των πραγμάτων κατά τον ΑσφΝΣελ. 111
6.3.Β.γ. Συμβατικές αποκλίσεις της καταβολής ασφαλίσματος στη βάση της αντικειμενικής αξίας των πραγμάτων - ΓενικάΣελ. 112
6.3.Β.δ. Ειδικότερα: Συμβατική αποτίμηση, αξία νέου για παλιόΣελ. 113
6.4. Υπασφάλιση και υπερασφάλισηΣελ. 114
6.4.Α. ΥπασφάλισηΣελ. 114
6.4.Α.α. Ο αναλογικός κανόναςΣελ. 114
6.4.Α.β. Διακρίσεις από συγγενή συμβατικά μορφώματαΣελ. 115
6.4.Β. ΥπερασφάλισηΣελ. 115
6.5. Ανοικτή ασφάλισηΣελ. 116
7. Επιμέρους θέματα: Ι. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση) 
7.1. ΣυνασφάλισηΣελ. 118
7.1.Α. ΓενικάΣελ. 118
7.1.Β. Γνήσια και μη γνήσια συνασφάλισηΣελ. 119
7.1.Γ. Ενωσιακή συνασφάλιση Σελ. 119
7.2. Διαδοχική και διπλή ασφάλισηΣελ. 120
8. Επιμέρους θέματα: ΙΙ. Ασφαλιστού υποκατάσταση 
8.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασηςΣελ. 121
8.2. Περιορισμοί του δικαιώματοςΣελ. 122
8.2.Α. Οι νεωτερισμοί του ΑσφΝ (άρθ. 14, παρ. 2)Σελ. 122
8.2.Β. Υποκατάσταση κατά του ΔημοσίουΣελ. 123
8.2.Γ. Περιορισμοί της υποκατάστασης και απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω υπαίτιας πρόκλησης του κινδύνουΣελ. 123
8.3. Περισσότεροι υπόχρεοι προς αποκατάσταση της ζημιάςΣελ. 125
8.4. Ειδικότερα: Υποκατάσταση στην ασφάλιση προσώπωνΣελ. 125
8.5. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 126
8.6. Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλιστή κατά του τρίτουΣελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ 
9. ΕισαγωγικάΣελ. 127
10. Ειδικά θέματα ασφαλίσεων πραγμάτων 
10.1. Ασφάλιση πυρός και συναφών κινδύνωνΣελ. 128
10.1.Α. ΠεριεχόμενοΣελ. 128
10.1.Β. Λοιπές αιτίες ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρόςΣελ. 129
10.1.Γ. Αποκλεισμός της κάλυψηςΣελ. 130
10.1.Δ. Η αιτία που προξένησε την επέλευση του κινδύνουΣελ. 130
10.1.Ε. Χρόνος έναρξης της κάλυψηςΣελ. 131
10.2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 131
10.2.Α. Έκταση εφαρμογήςΣελ. 131
10.2.Β. Κάλυψη «όλων των κινδύνων»Σελ. 132
10.2.Γ. Η θέση του λήπτη της ασφάλισηςΣελ. 133
10.2.Δ. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματοςΣελ. 134
11. Ειδικά θέματα ασφάλισης ζημιών μη πραγμάτων - ΕισαγωγικάΣελ. 135
12. Οι σημαντικότερες ασφαλίσεις ζημιών μη πραγμάτων 
12.1. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησηςΣελ. 136
12.2. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεωνΣελ. 137
12.2.Α. Ασφάλιση πιστώσεωνΣελ. 137
12.2.Β. Ασφάλιση εγγυήσεωνΣελ. 138
12.3. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών και ασφάλιση εσοδείας Σελ. 138
12.3.Α. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιώνΣελ. 138
12.3.Β. Ασφάλιση εσοδείαςΣελ. 140
12.4. Ασφάλιση βοήθειαςΣελ. 140
12.5. Ασφάλιση εμπιστοσύνηςΣελ. 140
12.6. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνουΣελ. 141
12.7. Ασφάλιση νομικής προστασίαςΣελ. 141
12.7.Α. Έννοια - περιεχόμενοΣελ. 141
12.7.Β. Οι ειδικότερες ρυθμίσειςΣελ. 142
13. Μικτές ασφαλίσειςΣελ. 142
14. Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης 
14.1. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνηςΣελ. 143
14.1.Α. Οι δαπάνες που καλύπτονταιΣελ. 143
14.1.Β. Η ευθύνη που καλύπτεταιΣελ. 144
14.1.Γ. Η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστήΣελ. 145
14.2. Ασφαλίσεις επαγγελματικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδικών περιπτώσεωνΣελ. 146
14.3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης - ΓενικάΣελ. 148
15. Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων 
15.1. ΕισαγωγικάΣελ. 149
15.2. Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισηςΣελ. 150
15.3. Πρόσωπα που δεν υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισηςΣελ. 150
15.4. Οχήματα και κυκλοφορία που δεν υπάγεται στην κάλυψηΣελ. 151
15.5. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι των ζημιωθέντων τρίτωνΣελ. 151
15.5.Α. Περιπτώσεις που ο οδηγός επιλήφθηκε «αυτογνωμόνως» το αυτοκίνητοΣελ. 151
15.5.B. Πρόσωπα ζημιωθέντων που δεν θεωρούνται τρίτοιΣελ. 152
15.6. Περιορισμοί ως προς την έκταση της υποχρεωτικά καλυπτόμενης αστικής ευθύνηςΣελ. 152
15.7. Οι συμβατικές σχέσεις ασφαλιστή-ασφαλισμένουΣελ. 153
15.7.Α. Η εγγυητική και η συμβατική ευθύνη του ασφαλιστήΣελ. 153
15.7.Β. Εξαιρέσεις και ασφαλιστικά βάρηΣελ. 155
15.8. ΠαραγραφήΣελ. 155
15.9. Κυρώσεις για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προς ασφάλισηΣελ. 156
15.10. Ασφαλιστήριο / Βεβαίωση ασφάλισηςΣελ. 157
15.11. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτωνΣελ. 157
15.12. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτωνΣελ. 158
15.12.Α. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα Σελ. 158
15.12.Β. Ειδικότερα: Το αναγωγικό δικαίωμα του Γραφείου Διεθνούς ΑσφάλισηςΣελ. 159
15.12.Γ. Ζητήματα διακανονισμού ζημιών από την διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτωνΣελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
16. Θεσμοί του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης 
16.1. Αποζημιωτικός χαρακτήραςΣελ. 161
16.2. ΔιάρκειαΣελ. 162
16.3. Πρόκληση του κινδύνουΣελ. 162
16.4. Υπολογισμός του ασφαλίσματοςΣελ. 162
16.5. Το ασφάλιστροΣελ. 163
16.6. Τρέχουσα ασφάλιση, συνασφάλισηΣελ. 163
16.7. Εγκατάλειψη αντικειμένων της θαλάσσιας ασφάλισης στον ασφαλιστήΣελ. 163
17. Ρυθμισμένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης 
17.1. Ασφάλιση σώματος πλοίουΣελ. 164
17.2. Ασφάλιση φορτίουΣελ. 165
17.3. Ασφάλιση ναύλου, ελπιζόμενου κέρδουςΣελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
18. Γενικοί κανόνες 
18.1. Ασφάλιση προσώπων, ζωής, ποσού και ασφαλίσεις επενδυτικέςΣελ. 168
18.2. Παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 169
18.3. Ασφάλιση προσώπων για ίδιο και για ξένο λογαριασμόΣελ. 171
19. Ασφάλιση επί της ζωής 
19.1. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσηςΣελ. 172
19.1.Α. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης του λήπτη της ασφάλισηςΣελ. 172
19.1.Β. Ασφάλιση θανάτου τρίτου και ασφάλιση για λογαριασμόΣελ. 174
19.1.Γ. Έγγραφη συναίνεση στην ασφάλιση θανάτου τρίτουΣελ. 174
19.1.Δ. Ειδικότερα ζητήματαΣελ. 175
19.1.Δ.α. Ορισμός δικαιούχου στην ασφάλιση θανάτουΣελ. 175
19.1.Δ.β. Αυτοκτονία του προσώπου του κινδύνουΣελ. 177
19.1.Δ.γ. Επαναγορά (εξαγορά) Σελ. 178
20. Επενδυτικές ασφαλίσεις 
20.1. ΓενικάΣελ. 178
20.2. Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίωνΣελ. 179
21. Ασφάλιση ατυχημάτωνΣελ. 182
22. Ασφάλιση ασθενειών Σελ. 182
23. Ασφαλίσεις ατυχημάτων και ασθενειών που ασκούνται όπως οι μακροχρόνιες ασφαλίσεις ζωήςΣελ. 183
ΤΜΗΜΑ ΙV  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
24. Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
24.1. Αντικείμενο κρατικής εποπτείαςΣελ. 187
24.2. Εποπτευόμενα πρόσωπαΣελ. 188
24.2.Α. Οι επιχειρήσεις Σελ. 188
24.2.Β. Οι όμιλοι Σελ. 189
24.2.Γ. Οι μέτοχοιΣελ. 190
25. Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
25.1. ΕισαγωγικάΣελ. 190
25.2. Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα (από ελληνικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τρίτων χωρών)Σελ. 191
25.3. Άρνηση χορήγησης και ανάκληση άδειας λειτουργίαςΣελ. 192
25.4. Συνέπειες της ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησηςΣελ. 193
25.5. Τεχνικά και μαθηματικά αποθέματαΣελ. 194
25.6. Ασφαλιστικές τοποθετήσειςΣελ. 196
26. Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση 
26.1. Άδεια σύστασης και λειτουργίαςΣελ. 198
26.2. Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας και εγγυητικό κεφάλαιοΣελ. 199
26.2.Α. Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότηταςΣελ. 199
26.2.Β. Εγγυητικό κεφάλαιοΣελ. 200
26.3. ΔιοίκησηΣελ. 200
27. Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
27.1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρώνΣελ. 201
27.2. Ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσειςΣελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
28. Αλληλασφαλιστική επιχείρησηΣελ. 203
29. Αντασφαλιστική επιχείρησηΣελ. 204
30. Πάροχοι Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ) 
30.1. Γενικές ρυθμίσειςΣελ. 205
30.2. Χρηματοοικονομική κατάσταση των ΠΕΣΣελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
31. Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαμεσολαβούντων 
31.1. ΕισαγωγήΣελ. 208
31.2. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεωνΣελ. 209
31.3. Συνδεδεμένος διαμεσολαβώνΣελ. 210
31.4. Εγγραφή στο μητρώοΣελ. 210
31.5. Τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες Σελ. 211
31.6. Πληροφορίες που πρέπει να δίνονται στους καταναλωτέςΣελ. 212
32. Κατηγορίες των διαμεσολαβούντων 
32.1. ΕισαγωγικάΣελ. 212
32.2. Ασφαλιστικός πράκτοραςΣελ. 213
32.3. Μεσίτης ασφαλίσεωνΣελ. 214
32.4. Ασφαλιστικοί σύμβουλοι / Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλωνΣελ. 216
32.4.Α. Ασφαλιστικοί σύμβουλοιΣελ. 216
32.4.Β. Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων Σελ. 216
32.4.Γ. Ασφαλιστικοί υπάλληλοιΣελ. 217
 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 219
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.