ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συγγραφέας: Α. Σινανιώτη - Μαρούδη
  • Έκδοση: 2014
  • Σελίδες: 352
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€39.00 Φυσικά πρόσωπα
€49.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν σύγγραμμα περιλαμβάνει τις σύγχρονες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές τάσεις και εξελίξεις του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση των διατάξεων του Ν 2496/1997 (ΑσφΝ), καθώς και του ΝΔ 400/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται στα εξής: 1. Γενικό μέρος της ασφαλιστικής σύμβασης, 2. Ασφαλιστική Επιχείρηση, 3. Εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, 4. Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, 5. Κώδικες Δεοντολογίας, 6. Ασφάλιση κατά ζημιών, 7. Θαλάσσια ασφάλιση,

8. Αεροπορική ασφάλιση, 9. Ασφάλιση ζωής, ασθενειών και ατυχημάτων,

10. Αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων

Σε ενωσιακό επίπεδο, εξετάζονται: 1. O Κανονισμός 593/2008 (Ρώμη Ι), 2. O Κανονισμός 864/2007 (Ρώμη ΙΙ), 3. H Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, 4. H Οδηγία 2009/138/ΕΚ, γνωστή ως Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), που θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., 5. H Πρόταση Οδηγίας Insurance Mediation Directive (IMD 2), που αποσκοπεί στη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς λιανικής ασφάλισης.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλο τον νομικό και επιχειρηματικό κόσμο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το ισχύον Ασφαλιστικό Δίκαιο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  
α. ΕλληνικέςΣελ. XXIII
β. ΞενόγλωσσεςΣελ. XXIII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
I. Έννοια και περιεχόμενο του Ασφαλιστικού ΔικαίουΣελ. 3
ΙΙ. Ιστορία της ασφάλισηςΣελ. 4
ΙΙI. Βασικές Έννοιες του Ασφαλιστικού Δικαίου 
1. ΑσφάλισηΣελ. 12
2. Ασφαλιστικός ΚίνδυνοςΣελ. 12
3. Αξίωση για ασφαλιστική κάλυψηΣελ. 14
4. ΑντασφάλισηΣελ. 15
5. ΣυνασφάλισηΣελ. 15
ΙV. Διακρίσεις της Ασφάλισης 
1. Ιδιωτική και Κοινωνική ΑσφάλισηΣελ. 15
2. Διάκριση με βάση το είδος του ασφαλισμένου κινδύνουΣελ. 16
3. Διάκριση με βάση τη μορφή της ασφαλιστικής κάλυψηςΣελ. 16
4. Διάκριση με βάση τον λειτουργικό σκοπό της ασφάλισηςΣελ. 18
5. Διάκριση με βάση την ελευθερία σύναψης της ασφάλισηςΣελ. 18
6. Διάκριση με βάση τον αριθμό των δημιουργημένων ασφαλιστικών σχέσεωνΣελ. 18
V. Πηγές Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου 
1. Ιδιωτική ασφάλισηΣελ. 19
2. Ασφαλιστική σύμβασηΣελ. 22
3. Ασφαλιστική επιχείρησηΣελ. 23
4. Κρατική Εποπτεία στις Ασφαλιστικές ΕπιχειρήσειςΣελ. 26
5. Ασφαλιστικοί ΔιαμεσολαβητέςΣελ. 28
6. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισηςΣελ. 28
6.1. Ο Κανονισμός 593/2008 ΕΚ («ΡΩΜΗ Ι»)Σελ. 28
6.2. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου κατά τον Κανονισμό 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) στο πεδίο της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματαΣελ. 33
6.3. Ασφαλιστικές συμβάσεις και διεθνής δικαιοδοσίαΣελ. 36
7. Εθνικό Δικονομικό ΔίκαιοΣελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ  
Ι. ΈννοιαΣελ. 39
ΙΙ. Νομική ΦύσηΣελ. 40
III. Εμπορικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 43
IV. Συμβαλλόμενα Μέρη 
1. ΑσφαλιστήςΣελ. 44
1.1. Ασφαλιστική επιχείρησηΣελ. 45
1.1.1. Βασικά χαρακτηριστικάΣελ. 45
1.1.2. Κρατική ΕποπτείαΣελ. 46
1.1.3. Χορήγηση άδειας σε ασφαλιστική επιχείρησηΣελ. 49
1.1.4. Ανάκληση της άδειας και συνέπειεςΣελ. 51
1.1.5. Τεχνικά αποθέματαΣελ. 53
1.1.6. Ασφαλιστική τοποθέτησηΣελ. 54
1.1.7. Περιθώριο φερεγγυότηταςΣελ. 56
1.1.8. Εγγυητικό ΚεφάλαιοΣελ. 56
1.1.9. Εξυγίανση ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 57
1.1.10 Εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 59
1.1.11. Αλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί ή Αλληλασφαλιστικά ΤαμείαΣελ. 61
1.2. Βοηθητικά πρόσωπα ασφαλιστήΣελ. 62
1.2.1. ΓενικάΣελ. 62
1.2.2. Ασφαλιστικός πράκτοραςΣελ. 64
1.2.3. Ασφαλιστικός σύμβουλοςΣελ. 66
1.2.4. Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλωνΣελ. 67
1.2.5. Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεωνΣελ. 68
1.2.6. Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητήςΣελ. 69
1.2.7. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησηςΣελ. 69
1.2.8. ΠραγματογνώμονεςΣελ. 69
2. Λήπτης της ασφάλισηςΣελ. 70
3. Δικαιούχος του ασφαλίσματοςΣελ. 70
4. ΑσφαλισμένοςΣελ. 71
V. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης 
1. ΕισαγωγήΣελ. 71
2. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισηςΣελ. 72
3. Αποδοχή της πρότασηςΣελ. 73
4. Συμφωνία συμβαλλομένων μερώνΣελ. 73
5. Το ΑσφαλιστήριοΣελ. 74
5.1. ΕισαγωγικάΣελ. 74
5.2. Υποχρέωση παράδοσης του ασφαλιστηρίουΣελ. 75
5.3. Απαραίτητο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίουΣελ. 75
5.4. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης λόγω παρεκκλίσεωνΣελ. 76
5.5. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη λόγω μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρωνΣελ. 78
5.6. Νομική φύση του δικαιώματος εναντίωσηςΣελ. 80
6. Ασφαλιστικοί όροιΣελ. 80
6.1. Γενικοί και ειδικοί όροι της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 80
6.2. Τρόπος ένταξης των Γενικών Ασφαλιστικών Όρων στην ασφαλιστική σύμβασηΣελ. 81
6.3. Έλεγχος και ακυρότητα των ασφαλιστικών όρωνΣελ. 82
7. Προστασία προσωπικών δεδομένωνΣελ. 85
8. Αρχή της ΔιαφάνειαςΣελ. 86
9. Ο χαρακτήρας των διατάξεων του ΑσφΝΣελ. 87
10. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψηΣελ. 88
11. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης από απόστασηΣελ. 90
12. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 96
13. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 98
14. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 99
14.1. Καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασηςΣελ. 99
14.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβασηΣελ. 100
14.3. Άλλοι λόγοι λύσηςΣελ. 102
VI. Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών στην ασφαλιστική σύμβαση 
1. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισηςΣελ. 102
1.1. Καταβολή του ασφαλίστρουΣελ. 103
1.2. Ασφαλιστικά βάρηΣελ. 106
1.2.1. Προσυμβατική δήλωση του κινδύνουΣελ. 107
1.2.2. Το αμετάβλητο του κινδύνουΣελ. 111
1.2.3. Αποφυγή ή μείωση ζημίαςΣελ. 117
1.2.4. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσηςΣελ. 118
2. Υποχρεώσεις του ασφαλιστήΣελ. 121
2.1. Καταβολή του ασφαλίσματοςΣελ. 121
2.2. Υποχρεώσεις κατά το προσυμβατικό στάδιοΣελ. 122
2.3. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίουΣελ. 123
VII. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης 
1. Εκχώρηση του ασφαλίσματοςΣελ. 123
2. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέσηΣελ. 124
VIII. ΠαραγραφήΣελ. 124
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
I. Σχέδιο Νόμου για την εποπτεία και τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγοράΣελ. 127
IΙ. Φερεγγυότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (SOLVENCY II) 
1. Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 129
2. Οι Στόχοι της ΟδηγίαςΣελ. 132
3. Οι 3 Πυλώνες της Solvency IIΣελ. 133
3.1. Πρώτος Πυλώνας - Ποσοτικές απαιτήσειςΣελ. 133
3.1.1. Αποτίμηση των στοιχείων Ενεργητικού και ΠαθητικούΣελ. 133
3.1.2. Υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεωνΣελ. 134
3.1.3. Ίδια κεφάλαιαΣελ. 136
3.1.4. Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Φερεγγυότητας (SCR)Σελ. 137
3.1.5. Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (MCR)Σελ. 138
3.1.6. ΕπενδύσειςΣελ. 139
3.2. Δεύτερος Πυλώνας - Ποιοτικές απαιτήσειςΣελ. 139
3.2.1. Η άσκηση ΕποπτείαςΣελ. 140
3.2.2. Εταιρική ΔιακυβέρνησηΣελ. 141
3.3. Τρίτος πυλώνας - Απαιτήσεις Δημοσιότητας και ΔιαφάνειαςΣελ. 143
4. Πεδίο Εφαρμογής της ΟδηγίαςΣελ. 144
IΙΙ. Κώδικες Δεοντολογίας στην ιδιωτική ασφάλιση 
1. ΕισαγωγήΣελ. 146
2. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ως πεδίο ανάπτυξης του soft lawΣελ. 147
3. Νομική φύσηΣελ. 149
4. Κώδικας Δεοντολογίας Ασφαλιστικών ΕπιχειρήσεωνΣελ. 150
4.1. Σκοπός και διάρθρωση του ΚΔΑΕΣελ. 150
4.2. Γενικές διατάξειςΣελ. 150
4.3. Ειδικές διατάξειςΣελ. 151
4.3.1. Υποχρεώσεις έναντι των καταναλωτώνΣελ. 151
4.3.2. Σχέσεις ασφαλιστικής επιχείρησης και διαμεσολαβούντων προσώπωνΣελ. 153
4.3.3. Σχέσεις των ασφαλιστικών εταιριών μεταξύ τουςΣελ. 153
4.3.4. Υποχρεώσεις έναντι του προσωπικούΣελ. 154
4.3.5. Υποχρεώσεις έναντι των δημοσίων αρχώνΣελ. 154
4.3.6. Υποχρεώσεις προς το φυσικό περιβάλλονΣελ. 154
4.3.7. Επίλυση διαφορών μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 155
4.3.8. Τήρηση του Κώδικα ΔεοντολογίαςΣελ. 155
5. Το π.δ. 298 της 6/26.8.1986: Δικαιώματα και υποχρεώσεις ασφαλιστικών πρακτόρων και παραγωγών ασφαλίσεων και Κώδικας Δεοντολογίας για την άσκηση του επαγγέλματος αυτώνΣελ. 155
6. Πρόσφατες εξελίξειςΣελ. 157
6.1. Νέοι κανόνες δεοντολογίας ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 158
6.2. Νέος κανονισμός συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητώνΣελ. 159
IV. Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση (IMD 2) 
1. Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 162
2. Στόχοι της Πρότασης Οδηγίας (IMD 2)Σελ. 163
3. Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 164
4. Αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση επιπτώσεωνΣελ. 165
5. Νομική βάση της Πρότασης Οδηγίας (IMD 2)Σελ. 167
6. Επικουρικότητα και αναλογικότηταΣελ. 167
V. Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (Principles of European Insurance Contract Law)Σελ. 169
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ  
I. Έννοια της ασφάλισης ζημιώνΣελ. 173
II. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης ζημιώνΣελ. 174
III. Διακρίσεις ασφάλισης ζημιώνΣελ. 176
ΙV. Ασφαλιστικό ποσό 
1. ΈννοιαΣελ. 177
2. Ασφαλιστικό ποσό και έκταση ευθύνης του ασφαλιστήΣελ. 177
2.1. Πλήρης ασφάλισηΣελ. 177
2.2. ΥπασφάλισηΣελ. 178
2.3. ΥπερασφάλισηΣελ. 179
2.4. ΣυνασφάλισηΣελ. 180
2.5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλισηΣελ. 180
2.6. Ανοικτή ή τρέχουσα ασφάλισηΣελ. 181
V. Ασφαλιστικό συμφέρον 
1. ΓενικάΣελ. 181
2. Προϋποθέσεις του ασφαλιστικού συμφέροντοςΣελ. 184
2.1. Οικονομική αξία ή σε κάθε περίπτωση χρηματική αποτίμησηΣελ. 184
2.2. ΝομιμότηταΣελ. 184
3. Διακρίσεις του ασφαλιστικού συμφέροντοςΣελ. 185
3.1. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντοςΣελ. 185
3.2. Συμφέρον ουσίας, συμφέρον ευθύνης, συμφέρον καρπώσεως και συμφέρον χρήσεωςΣελ. 187
3.3. Συμφέρον παρελθόν, παρόν και μέλλονΣελ. 187
3.4. Πολλαπλά συμφέρονταΣελ. 188
VΙ. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέσηΣελ. 188
VΙI. Εξαιρέσεις της κάλυψηςΣελ. 189
VIII. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμούΣελ. 191
ΙΧ. Ασφαλιστική υποκατάσταση 
1. ΈννοιαΣελ. 192
2. Βασικά χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής υποκατάστασηςΣελ. 194
X. Υπολογισμός του ασφαλίσματοςΣελ. 197
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ  
Ι. Χερσαία ασφάλιση ζημιών 
1. Ασφάλιση πυρκαγιάςΣελ. 201
2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτωνΣελ. 208
3. Ασφάλιση εσοδείαςΣελ. 213
4. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεωνΣελ. 215
5. Άλλες μορφές ζημιώνΣελ. 218
5.1. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιώνΣελ. 218
5.2. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησηςΣελ. 221
5.3. ΑντασφάλισηΣελ. 222
5.4. Ασφάλιση βοήθειαςΣελ. 224
5.5. Ασφάλιση νομικής προστασίαςΣελ. 225
ΙΙ. Θαλάσσια ασφάλιση ζημιών 
1. ΕισαγωγήΣελ. 227
2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη θαλάσσια ασφάλισηΣελ. 227
3. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 229
3.1 Η αρχή της καθολικότητας στη θαλάσσια ασφάλισηΣελ. 229
3.2 Είδη θαλάσσιων κινδύνωνΣελ. 229
3.3. Μη καλυπτόμενοι θαλάσσιοι κίνδυνοιΣελ. 230
4. Το ασφαλιστικό συμφέρον στη θαλάσσια ασφάλισηΣελ. 231
5. Ασφάλιση πλοίουΣελ. 232
6. Ασφάλιση φορτίου Σελ. 234
6.1. ΈννοιαΣελ. 234
6.2. ΜορφέςΣελ. 235
7. Ασφάλιση ναύλου και ελπιζόμενου κέρδουςΣελ. 236
8. Υπαγωγή της θαλάσσιας ασφάλισης στο αγγλικό δίκαιοΣελ. 236
8.1. Marine Insurance ActΣελ. 236
8.2. Φορείς θαλάσσιας ασφάλισης στη Μ. ΒρετανίαΣελ. 238
8.3. Η δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (I.U.A.) Σελ. 239
8.4. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοίΣελ. 240
III. Αεροπορική ασφάλιση ζημιώνΣελ. 240
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝΣελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Ι. Ασφάλιση ζωήςΣελ. 251
ΙΙ. Ασφάλιση ατυχήματοςΣελ. 260
ΙΙΙ. Ασφάλιση ασθενείαςΣελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ  
I. ΕισαγωγήΣελ. 265
II. Συγκριτική Επισκόπηση των Εγγυητικών Κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες ΠολιτείεςΣελ. 268
IΙI. ΣκοπόςΣελ. 269
IV. ΜέληΣελ. 269
V. Κάλυψη - ΕξαιρέσειςΣελ. 270
VI. ΧρηματοδότησηΣελ. 272
VII. ΔιοίκησηΣελ. 274
VIII. ΛύσηΣελ. 275
IX. Αποζημίωση των ασφαλισμένων από το ΕΚΙΑΖ - Η περίπτωση της VDV LEBENΣελ. 276
 
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Ι. Έννοια ασφάλισης αστικής ευθύνης 
1. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης 
1.1. ΓενικάΣελ. 277
1.2. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης - Η Ρήτρα « claims made»Σελ. 279
ΙΙ. Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης 
1. Ασφάλιση ευθύνης διευθυντικών στελεχώνΣελ. 280
2. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνηςΣελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  
Ι. ΓενικάΣελ. 285
ΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα 
1. Νομοθετική ρύθμισηΣελ. 286
1.1. Η έννοια του ασφαλισμένου, του ασφαλιστή και του ζημιωθέντοςΣελ. 287
1.2. Η έννοια του αυτοκινήτουΣελ. 289
1.3. Τα όρια της ευθύνης του ασφαλιστήΣελ. 289
1.4. Οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτικά καλυπτόμενη αστική ευθύνηΣελ. 290
1.5. Σχέσεις ασφαλιστή και ασφαλισμένου - Το ασφαλιστήριο συμβόλαιοΣελ. 293
1.5.1. Η ευθύνη του ασφαλιστήΣελ. 295
1.6. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από τροχαία ατυχήματαΣελ. 297
1.7. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων - Το Γραφείο Διεθνούς ΑσφάλισηςΣελ. 299
 
Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣΣελ. 303
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 305
α. ΕλληνικήΣελ. 305
β. ΑλλοδαπήΣελ. 313
γ. ΗλεκτρονικήΣελ. 315
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 317
α. ΕλληνικόΣελ. 317
β. ΞενόγλωσσοΣελ. 322
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.