ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2014 Α ΤΟΜΟΣ

  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 8η 2014
  • Σελίδες: 240
  • Σχήμα:20 Χ 14
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€23 Φυσικά πρόσωπα
€33 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€23.00 Φυσικά πρόσωπα
€33.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€36 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα έκδοση του βιβλίου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής» έχουν συγκεντρωθεί επιλεγμένα ερωτήματα των αναγνωστών του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», που αναφέρονται, κατά βάση, στο τρέχον φορολογικό έτος 2014 και έχουν προσαρμοστεί στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Σε ό,τι αφορά την φορολογία εισοδήματος, μετά την εφαρμογή του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), από 1/1/2014, συνδυάζονται στις απαντήσεις ταυτόχρονα και οι διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΦΕ (Ν 2238/1994), σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερη η προσέγγιση των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, από τον αναγνώστη.

Κατά το έτος 2014, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των διατάξεων του νέου ΚΦΕ, μέσα από μια προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων να «προσαρμόσουν» τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στα καινούργια δεδομένα: Αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων με κατάργηση της συνάθροισής τους, διαφορετικό πνεύμα στη διαδικασία παρακράτησης φόρου, νέα φιλοσοφία στη διαμόρφωση του φορολογητέου αποτελέσματος, απλοποίηση σε σημαντικό βαθμό της φορολογικής νομοθεσίας και κυρίως, επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μεθόδων σε κάθε φορολογικό αντικείμενο.

Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής (Α΄ Τόμος 2014) έχουν συγκεντρωθεί 100 ερωτήματα που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές – φοροτεχνικούς. Οι ερωτήσεις διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Εισόδημα
  2. ΦΠΑ
  3. ΚΦΑΣ
  4. Εργατικά
  5. Ακίνητα και
  6. Εταιρικά.

Με αυτό το έργο, επιχειρείται, μεταξύ άλλων, να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει την ζητούμενη λύση. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται ευσύνοπτο αλφαβητικό ευρετήριο προκειμένου ο αναγνώστης να εντοπίζει το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
I. ΕΙΣΟΔΗΜΑΣελ. 1
[1] Φορολογική δήλωση ομόρρυθμης εταιρείας (ΟΕ) οικονομικού έτους 2014 (αναγραφή στο Ε5 των αυτοτελώς φορολογηθέντων κερδών)Σελ. 3
[2] Διανομή κερδών σε ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ)Σελ. 5
[3] Περαίωση λογιστικών χρήσεων συνεταιρισμού με συμψηφισμό οφειλών (20% ακαθάριστων εσόδων)Σελ. 7
[4] Αδράνεια επιχείρησης (ΦΠΑ - ΚΦΑΣ - Εισόδημα - Ασφάλιση)Σελ. 9
[5] Κέρδη και ζημιές από συμμετοχή ΑΕ σε Ναυτική ΕταιρείαΣελ. 13
[6] Απόδοση φόρου εργοληπτών 3%, από φυσικό πρόσωπο (2013/2014)Σελ. 16
[7] Φορολογία υπεραξίας ομολόγων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ΕπενδύσεωνΣελ. 18
[8] Φορολόγηση εισοδήματος Κοινοπραξίας μετά τη διακοπή εργασιώνΣελ. 21
[9] Φορολόγηση ΚοινοπραξίαςΣελ. 24
[10] Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε πρακτορείο ΟΠΑΠΣελ. 28
[11] Ζημία από κλοπή παγίωνΣελ. 31
[12] Υποχρέωση Κοινοπραξίας για τήρηση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγώνΣελ. 33
[13] Φορολογία ναυτικής εταιρείας (Ν 959/1979)Σελ. 35
[14] Χρηματική δωρεά από Νομικό Πρόσωπο σε Φυσικό ΠρόσωποΣελ. 36
[15] Έξοδα πολυετούς απόσβεσηςΣελ. 37
[16] Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές των λογιστώνΣελ. 38
[17] Αγορά ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου με leasing από ιατρόΣελ. 40
[18] Χρόνος έκπτωσης ατομικών ασφαλιστικών εισφορώνΣελ. 42
[19] Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Επιχείρηση (ΙΚΕ) παροχής λογιστικών υπηρεσιών και παρακράτηση φόρου 20%Σελ. 44
[20] Τρόπος αναγραφής στοιχείων στην τριμηνιαία κατάσταση συμφωνητικώνΣελ. 46
[21] Εισαγωγή συναλλάγματος από αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο για κάλυψη τεκμηρίωνΣελ. 47
[22] Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδαΣελ. 49
[23] Φορολογία εισοδήματος συμβολαιογράφωνΣελ. 51
[24] Δήλωση τεκμηρίου απόκτησης ακινήτουΣελ. 54
[25] Παρακράτηση φόρου από προμήθειες εξωτερικούΣελ. 57
[26] Παρακράτηση φόρου στην περίπτωση εργαζόμενου με πολλαπλή απασχόλησηΣελ. 60
[27] Παρακράτηση φόρου σε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών εταιρείας κινητής τηλεφωνίαςΣελ. 61
[28] Παρακράτηση φόρου στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από 1.1.2014Σελ. 62
[29] Φορολόγηση τόκων καταθέσεων Ελλήνων στο εξωτερικόΣελ. 64
[30] Απογραφή έναρξης & λήξης για επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλίαΣελ. 66
[31] Μεταβίβαση πάγιων περιουσιακών στοιχείωνΣελ. 68
II. ΦΠΑΣελ. 71
[32] Ιατρός συνεργαζόμενος με κλινικήΣελ. 73
[33] Χρόνος έκπτωσης ΦΠΑ που δεν μπορεί να συμψηφιστείΣελ. 75
[34] Δημοτικό τέλος κέντρων διασκέδασης και ΦΠΑΣελ. 77
[35] Λήψη υπηρεσιών τουριστικού πρακτορείου στην ΙταλίαΣελ. 78
[36] Έκπτωση δαπανών και του ΦΠΑ αυτών, για αυτοκίνητα σχολής οδηγώνΣελ. 81
[37] Σκάφος περιήγησης τουριστώνΣελ. 83
[38] Υπεραξία από πώληση επιχείρησης και ΦΠΑΣελ. 85
[39] Διακανονισμός ΦΠΑ παγίωνΣελ. 86
[40] Χρόνος πρώτης εγκατάστασης σε ανεγειρόμενη οικοδομήΣελ. 88
[41] Χρόνος παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑΣελ. 90
[42] Εξαγωγή από αγρότη του ειδικού καθεστώτοςΣελ. 92
[43] Αγρότης κανονικού καθεστώτος που παρέχει υπηρεσίες μέσω μηχανημάτωνΣελ. 93
[44] Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ αυτοκινήτων συνεργείουΣελ. 95
[45] Αγορά αγαθών με πίστωση από ταξιδιώτη τρίτης χώραςΣελ. 97
[46] Δημοτικός φόρος και εκκαθαριστική ΦΠΑΣελ. 99
[47] Διοργάνωση εκδηλώσεων γάμων και ΦΠΑΣελ. 100
[48] Παροχή υπηρεσίας στο εξωτερικόΣελ. 102
[49] Έκτακτη δήλωση ΦΠΑ ιατρού και αγρότηΣελ. 103
[50] Χρόνος έκδοσης στοιχείων για εισιτήρια διαρκείας ποδοσφαιρικών αγώνωνΣελ. 105
[51] Απαλλαγή ΦΠΑ ταξιδιώτη - τουρίστα τρίτης χώραςΣελ. 107
[52] Επιστροφή ΦΠΑ λόγω διαφοράς συντελεστών εκροών - εισροώνΣελ. 110
[53] Επιστροφή ΦΠΑ σε περίπτωση εκμίσθωσης κατοικιώνΣελ. 112
[54] Φορολογική, λογιστική και ως προς τον ΦΠΑ αντιμετώπιση των επιδοτήσεωνΣελ. 113
III. ΚΦΑΣΣελ. 115
[55] Κατηγορία βιβλίων αγροτικού συνεταιρισμούΣελ. 117
[56] Βιβλίο εσόδων - εξόδων τουριστικού γραφείουΣελ. 120
[57] Έκδοση αθεώρητων στοιχείων εκ παραδρομήςΣελ. 122
[58] Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών δικηγόρωνΣελ. 124
[59] Τρόπος εξόφλησης συμβολαιογράφωνΣελ. 126
[60] Στοιχεία ΚΦΑΣ τριγωνικής συναλλαγήςΣελ. 128
[61] Κλοπή χρηματοκιβωτίουΣελ. 130
[62] Τιμή κτήσης αποθεμάτωνΣελ. 132
[63] Τρόπος εξόφλησης Α.Π.Υ από ιδιώτηΣελ. 133
[64] Ελαιοτριβείο, εκθλιπτικό δικαίωμαΣελ. 135
[65] Φορολογικά στοιχεία ιδιοκτητών αποστακτήρωνΣελ. 137
[66] Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ για εγκαταστάσεις που εφάπτονταιΣελ. 139
[67] Έκδοση εισιτηρίων εισόδου σε σπηλαιολογικό χώροΣελ. 140
[68] Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτωνΣελ. 141
[69] Παραλαβή (αγορά) μη τιμολογηθέντων εμπορευμάτωνΣελ. 144
[70] Έκπτωση με κουπόνια σε πελάτες σούπερ μάρκετΣελ. 146
IV. ΕΡΓΑΤΙΚΑΣελ. 149
[71] Απασχόληση προσωπικού από ιδιώτηΣελ. 151
[72] Απασχόληση συζύγου σε ατομική επιχείρησηΣελ. 154
[73] Πρόστιμο για υπερωρίεςΣελ. 156
[74] Πολλαπλή απασχόληση και νόμιμο ωράριοΣελ. 159
[75] Απασχόληση λογιστή με δικαίωμα υπογραφήςΣελ. 162
[76] Απασχόληση κηπουρού με εργόσημο σε εταιρείαΣελ. 164
[77] Επιδότηση εργατικής εισφοράς ΙΚΑ-ΕΤΑΜΣελ. 166
[78] Εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ΚοινοπραξίαςΣελ. 168
[79] Ασφάλιση ηθοποιού που συμμετέχει σε ΕΠΕΣελ. 170
[80] Συλλογικές συμβάσεις εργασίαςΣελ. 172
[81] Συστηματική διενέργεια πράξεων ή περιστασιακή απασχόληση;Σελ. 174
V. ΑΚΙΝΗΤΑΣελ. 177
[82] Mίσθωση ή μεταβίβαση ακινήτου σε εταιρείαΣελ. 179
[83] Διάλυση οικοδομικής ΟΕ με ακίνητα που δεν διατέθηκανΣελ. 183
[84] Μονοκατοικίες χωρίς σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο Ε9Σελ. 186
[85] Δήλωση ακινήτων (Ε9) θανόντος από κληρονόμουςΣελ. 187
[86] Αναγραφή κλιμακοστάσιου και εξώστη στη δήλωση ακινήτων (Ε9)Σελ. 189
[87] Υποκείμενος στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)Σελ. 191
[88] Αντιπαροχή και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών ΑκινήτωνΣελ. 192
[89] Υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για επικαρπωτή και ψιλό κύριοΣελ. 193
[90] Ακίνητα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και δήλωση ακινήτων (Ε9)Σελ. 194
[91] Τακτοποιήσεις ημιυπαίθριων χώρων ή αυθαίρετων κτισμάτωνΣελ. 196
[92] Υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 198
[93] Απαλλαγές που προβλέπονται από την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 200
[94] Προθεσμία καταβολής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.Σελ. 204
VI. ΕΤΑΙΡΙΚΑΣελ. 205
[95] Επέκταση δραστηριότητας Ανώνυμης ΕταιρείαςΣελ. 207
[96] Δικαιολογητικά για την έναρξη αλλοδαπής εταιρείας στην ΕλλάδαΣελ. 209
[97] Συστέγαση ατομικής επιχείρησης με ΟΕ υπό εκκαθάρισηΣελ. 213
[98] Αφανής ή συμμετοχική εταιρείαΣελ. 215
[99] Μετατροπή εταιρειών Σελ. 217
[100] Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των διατακτικών τροφίμων μεταξύ εταιρειώνΣελ. 219
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 223
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.