ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μεθοδολογική εναρμόνιση κανόνων αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου
  • Πρόλογος: Γ. Καλλιμόπουλος
  • Συγγραφέας: Δ. Ρούσσης
  • Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 6080
  • Σελίδες: 280
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Δίκαιο Εκκαθάρισης Τραπεζών» αναδεικνύει ένα σύστημα δικαίου, που άπτεται της εκκαθάρισης των νομικών προσώπων των πιστωτικών ιδρυμάτων, στον βαθμό που τα τελευταία αντιμετωπίζουν τα επίχειρα της κρίσης. Το νεοπαγές αυτό σύστημα δικαίου συντίθεται από κανόνες αστικού, δικονομικού και πτωχευτικού δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν το σύνολο της διαδικασίας περάτωσης των εν λόγω χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Η μονογραφία διαρθρώνεται σε δύο μείζονα μέρη: α) Η lex specialis της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας, όπου αναλύονται σε επιμέρους κεφάλαια: i) το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, ii) ο σκοπός και οι αρχές του δικαίου εκκαθάρισης του ν.π. της τράπεζας, iii) τα όργανα της εκκαθάρισης του ν.π. της τράπεζας, iv) τα επιμέρους στάδια της εκκαθάρισης του ν.π. της τράπεζας, και v) η ευθεία επενέργεια των πτωχευτικού δικαίου ρυθμίσεων στη λειτουργία του υπό εκκαθάριση ν.π. της τράπεζας, και β) Η μεθοδολογική εναρμόνιση των κανόνων της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας με τις τέμνουσες αυτήν ιδιωτικού δικαίου ρυθμίσεις, όπου αναλύονται σε ίδια κεφάλαια: i) η διαδικασία εξέλεγξης του παθητικού της περιουσίας του ν.π. της τράπεζας και η εναρμόνιση με το δίκαιο αφερεγγυότητας επιχειρήσεων, ii) η διαχείριση του ενεργητικού της περιουσίας του υπό εκκαθάριση ν.π., iii) η εκποίηση της περιουσίας του υπό εκκαθάριση ν.π. της τράπεζας, iv) η περαιτέρω ρευστοποίηση της περιουσίας του υπό εκκαθάριση ν.π. και η διανομή του προϊόντος αυτής, και τέλος v) η εναρμόνιση του δικαίου εκκαθάρισης με σύγχρονες νομοθετικές αξιολογήσεις του ουσιαστικού ιδιωτικού δικαίου.

Επιδίωξη του έργου «Δίκαιο Εκκαθάρισης Τραπεζών» είναι αφενός η χαρτογράφηση των επιμέρους σταδίων εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας, τα οποία καταλαμβάνουν την εξέλεγξη του παθητικού, τη διαχείριση και εκποίηση του ενεργητικού και τη διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης, αφετέρου η μεθοδολογική εναρμόνιση του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών με τις σύγχρονες νομοθετικές αξιολογήσεις αστικού και δικονομικού δικαίου, οι οποίες επιδρούν στα επηρεαζόμενα από τη διαδικασία συμφέροντα.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥΣελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η LEX SPECIALIS ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
Ι. ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Α. Γενικό περίγραμμαΣελ. 7
Β. Η ώσμωση του δικαίου εκκαθάρισης του νομικού προσώπου του πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του περί εκκαθάρισης συστήματος δικαίου στον ΑΚ, τον ΠτΚ και τον κ.ν. 2190/1920Σελ. 11
Γ. Η ειδικότερη sedes materiae του δικαίου εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζας: ο Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και οι λοιπές κανονιστικές πράξεις της ΤτΕΣελ. 15
Δ. Η μέσω τελολογικών σταθμίσεων επέκταση της ρυθμιστικής εμβέλειας του δικαίου ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 18
ΙΙ. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Α. Οι rationes legis των επιμέρους ομάδων ρυθμίσεων του δικαίου εκκαθάρισης των νομικών προσώπωνΣελ. 26
Β. Η ειδικότερη τελολογία στο υποσύστημα δικαίου της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζαςΣελ. 30
Γ. Ο ειδικότερος σκοπός του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών στο πλαίσιο αξιολογικής σύζευξης των ρυθμίσεων του Κανονισμού και του ΠτΚΣελ. 32
i. Η προστασία της περιουσίας του νομικού προσώπου ως μέσο προάσπισης των συμφερόντων των πιστωτώνΣελ. 32
ii. H συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών ως κυρίαρχη τελολογία του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζώνΣελ. 34
iii. Oι αποκλίσεις του δικαίου εκκαθάρισης τραπεζών από τις επιμέρους αξιολογήσεις του ΠτΚΣελ. 37
Δ. Οι γενικές αρχές του δικαίου εκκαθάρισης του νομικού προσώπου της τράπεζαςΣελ. 39
ΙΙΙ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Α. Η γενική αρχή της διατήρησης της αρμοδιότητας των εταιρικών οργάνων στην κοινή ανώνυμη εταιρεία.Σελ. 43
Β. Η αυτοδίκαιη παύση των εταιρικών οργάνων κατά την εκκαθάριση της τραπεζικής εταιρείαςΣελ. 45
Γ. Τα όργανα της εκκαθάρισης του νομικού προσώπου, τα καθήκοντα κι η ευθύνη αυτώνΣελ. 46
i. Ο ρόλος της ΤτΕΣελ. 46
ii. O Ειδικός ΕκκαθαριστήςΣελ. 48
iii. To δικαστήριο της εκκαθάρισηςΣελ. 51
Δ. Αξιολόγηση της οργανωτικής διάρθρωσης του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου. Η εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 52
Ε. Το ζήτημα της οργανικής εκπροσώπησης των πιστωτών της εκκαθάρισηςΣελ. 55
Στ. Το ιδιαίτερο οργανικού χαρακτήρα μόρφωμα της Επιτροπής Ειδικών ΕκκαθαρίσεωνΣελ. 57
ΙV. ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Α. Η θέση του νομικού προσώπου της τράπεζας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισηςΣελ. 62
Β. Η εσωτερική αλληλουχία των σταδίων της εκκαθάρισηςΣελ. 64
Γ. Αδρομερής παράθεση των ειδικότερων σταδίων λειτουργίας του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπουΣελ. 65
i. Εξέλεγξη παθητικού και υποχρεώσεωνΣελ. 65
ii. Διαχείριση περιουσίαςΣελ. 66
iii. Διανομή προϊόντος ρευστοποίησηςΣελ. 70
Δ. Η περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισηςΣελ. 71
V. Η ΕΥΘΕΙΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
A. H αναστολή των δικών και των καταδιωκτικών μέτρωνΣελ. 74
i. Γενικά περί της αναστολής των ενδίκων διαδικασιών και των εκτελεστικών μέτρων κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της τραπεζικής εταιρείαςΣελ. 74
ii. Ειδικότερα το ζήτημα της αναστολής της διαδικασίας δικαστικής ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν. 3869/2010)Σελ. 76
Β. Η άσκηση του δικαιώματος επιλογής της συνέχισης και λύσης των συμβατικών σχέσεων εκ μέρους του ειδικού εκκαθαριστήΣελ. 79
i. ΓενικάΣελ. 79
ii. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση των εκκρεμών πιστωτικών συμβάσεωνΣελ. 80
iii. Η αυτοδίκαιη λύση των διαρκών συμβατικών σχέσεων προσωπικού χαρακτήρα (intuitus personae)Σελ. 82
Γ. Η πτωχευτική ανάκληση ως εφαρμοζόμενη διαδικασία στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 84
i. ΓενικάΣελ. 84
ii. Η ταυτότητα των νομοθετικών αξιολογήσεων περί προστασίας της ακεραιότητας της περιουσίας του νομικού προσώπου κι η «ύποπτη περίοδος»Σελ. 85
iii. Η προσφυγή του υπό εκκαθάριση ιδρύματος στην ανάκληση των επιζήμιων απαλλοτριωτικών της περιουσίας του πράξεων κατά την ύποπτη περίοδοΣελ. 88
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΜΝΟΥΣΕΣ ΑΥΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
Ι. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΕΓΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Α. Οι πιστωτές του υπό εκκαθάριση ιδρύματοςΣελ. 93
Β. Η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως πιστωτών της εκκαθάρισης ή ως ομαδικών πιστωτώνΣελ. 97
Γ. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα δικαιώματά του ως γενικός προνομιούχος πιστωτήςΣελ. 99
Δ. Η έναρξη της διαδικασίας εξέλεγξης του παθητικού: ενημέρωση των πιστωτώνΣελ. 105
Ε. Το περιεχόμενο των αναγγελιών των πιστωτώνΣελ. 108
Στ. Έννομες συνέπειες της εκπρόθεσμης αναγγελίας: το ένδικο βοήθημα της ανακοπήςΣελ. 111
Ζ. Η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξωδικαστικής επαλήθευσης των απαιτήσεων των πιστωτών της εκκαθάρισηςΣελ. 113
Η. Οι αντιρρήσεις επί των αναγγελθεισών απαιτήσεων εκ μέρους του ειδικού εκκαθαριστή και των πιστωτών της εκκαθάρισηςΣελ. 115
ΙΙ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Α. Η απογραφή της περιουσίας της τραπεζικής εταιρείαςΣελ. 119
Β. Γενικά περί της διαχειρίσεως των περιουσιακών στοιχείων του υπό εκκαθάριση ιδρύματοςΣελ. 121
i. Η προστασία της αξίας της περιουσίας του νομικού προσώπου: ενεργητική και παθητική διαχείρισηΣελ. 122
ii. Οι συμβάσεις υποστήριξης της διαχείρισης της υπό ρευστοποίηση περιουσίας του νομικού προσώπουΣελ. 125
Γ. Η διαχείριση των απαιτήσεων του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματοςΣελ. 127
i. Γενικά περί των συμβάσεων συμβιβασμούΣελ. 127
ii. Η lex specialis περί συμβάσεων συμβιβασμού και ρυθμίσεως απαιτήσεων και η ενυπάρχουσα σε αυτήν τελολογίαΣελ. 131
iii. Οι συμβάσεις συμβιβασμού επί απαιτήσεων με περιεχόμενο τη μερική άφεση χρέουςΣελ. 136
iv. Οι συμβάσεις ρυθμίσεως απαιτήσεων με περιεχόμενο την αναπροσαρμογή επιμέρους όρων των πιστωτικών συμβάσεωνΣελ. 138
v. Ο νομοθετικός πατερναλισμός στη διάπλαση των συμβάσεων συμβιβασμού και ρυθμίσεως απαιτήσεων του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπουΣελ. 141
Δ. Η διαχείριση των εταιρικών συμμετοχών και των ακινήτων του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπουΣελ. 142
ΙΙΙ. Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Α. Έναρξη διαδικασίας εκποίησης της περιουσίαςΣελ. 148
Β. Το προϊσχύσαν καθεστώς διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων: η αρχή της ελεύθερης εκποίησης και η έλλειψη προσυμβατικού σταδίουΣελ. 150
Γ. Η μετάβαση από την ελεύθερη εκποίηση στην επιβολή τυπικότητας και προσυμβατικού σταδίου διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματοςΣελ. 156
Δ. Κριτική της αυστηροποίησης της διαδικασίας διάθεσης της περιουσίας του νομικού προσώπου και de lege lata προσαρμογή της στην τελολογία του νόμουΣελ. 162
ΙV. Η ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ 
Α. Το σύνθετο περιεχόμενο της έννοιας της ρευστοποίησης της περιουσίας του ιδρύματοςΣελ. 170
Β. O συμψηφισμός απαιτήσεων κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 171
i. ΓενικάΣελ. 171
ii. Ειδικότερα ο συμψηφισμός των απαιτήσεων του ιδρύματος έναντι ανταπαιτήσεων των πιστωτών ως ειδικότερο πραγματικό απομείωσης ενεργητικούΣελ. 172
iii. Ιδίως ο συμψηφισμός των απαιτήσεων του ΔημοσίουΣελ. 174
Γ. Η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης της περιουσίας του υπό εκκαθάριση νομικού προσώπουΣελ. 176
i. ΓενικάΣελ. 176
ii. Κατάρτιση προσωρινού πίνακα διανομής και νόμιμες υποχρεώσεις εκκαθαριστήΣελ. 177
iii. Η φύση της ανακοπής των πιστωτών της εκκαθάρισης στον πίνακα διανομής και οι έννομες συνέπειές τηςΣελ. 181
iv. Ο οριστικός πίνακας διανομής και η περάτωση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρισηςΣελ. 187
V. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Α. Γενικά για τα προστατευτικά του οφειλέτη νομοθετήματα της οικονομικής κρίσηςΣελ. 189
Β. Η ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων-οφειλετών των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 190
i. Το ζήτημα της αξιολογικής αντινομίαςΣελ. 190
ii. Η απόπειρα de lege lata εξαιρέσεως των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων από τη διαδικασία ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπωνΣελ. 192
iii. Η δικαιοθετική πρόταση μη συμπράξεως των υπό εκκαθάριση τραπεζικών εταιρειών στις διαδικασίες ρυθμίσεως οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπωνΣελ. 194
Γ. Η υποχρεωτική ρύθμιση των χρεών οφειλετών των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της αναστολής πλειστηριασμών ακινήτωνΣελ. 196
Δ. Περιορισμοί της ιδιωτικής αυτονομίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων του υπό εκκαθάριση ιδρύματος επί επιχειρηματικών απαιτήσεωνΣελ. 200
i. Η εφαρμογή του δικαίου αφερεγγυότητας επιχειρήσεωνΣελ. 200
ii. Οι υποχρεωτικές ρυθμίσεις των εμπορικών πιστώσεωνΣελ. 203
iii. Το ειδικότερο ζήτημα των επιβαλλόμενων ρυθμίσεων των εγγυημένων από το Δημόσιο απαιτήσεων επί δανειακών συμβάσεωνΣελ. 204
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΩΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 
Α. Γενικά περί της ελλείψεως ενιαίας ευρωπαϊκής ρυθμίσεωςΣελ. 209
Β. Οι γενικές κατευθυντήριες αρχές του δικαίου της ΕΕ για την εκκαθάριση του νομικού προσώπου της τράπεζαςΣελ. 211
Γ. Οι επιμέρους διαφοροποιήσεις των ευρωπαϊκών εννόμων τάξεωνΣελ. 215
Δ. Διασυνοριακή επενέργεια των κανόνων του ελληνικού δικαίου εκκαθάρισης τραπεζώνΣελ. 217
Ε. Η διαχείριση του επισφαλούς ενεργητικού των τραπεζικών εταιρειών ως δικαιοπολιτική επιλογή προλήψεως της αφερεγγυότητάς τουςΣελ. 219
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΘΕΣΗΣελ. 222
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  
(με χρονολογική σειρά, ως ισχύουν)  
ΝΕΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4261/2014Σελ. 225
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝΣελ. 230
ΕΠΑΘ 77/1/30.05.2013 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣελ. 237
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 241
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 253
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.