ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

  • Η ασφάλιση στο σύστημα του ιδιωτικού δικαίου
  • Ασφάλιση, παίγνιο και CDS
  • Συμφέρον και αποζημίωση
  • Περισσότερα συμφέροντα στο ίδιο πράγμα
  • Συγγραφέας: Γ. Ψαρουδάκης
  • Διεύθυνση Σειράς: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 6080
  • Σελίδες: 326
  • Σχήμα:17 X 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€45 Φυσικά πρόσωπα
€45 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η μονογραφία «Ασφαλιστικό συμφέρον», που εντάσσεται στην Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, πραγματεύεται μία από τις κρίσιμες έννοιες του ασφαλιστικού και όχι μόνο δικαίου, αυτή του ασφαλιστικού συμφέροντος. Η ανάλυση του ασφαλιστικού συμφέροντος και της λειτουργίας του εντός του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης δίδει αφορμή στη μελέτη κεντρικών ζητημάτων αυτού του κλάδου, καθεαυτόν αλλά και ως μέρους του ευρύτερου δικαίου των χρηματοοικονομικών θεσμών.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης σχετικά με το ασφαλιστικό συμφέρον και την έννοια της ασφάλισης, αναπτύσσονται περαιτέρω τα ζητήματα της εννοιολόγησης της ασφάλισης και των συνεπειών της έλλειψης συμφέροντος, ενώ στο δεύτερο μέρος για την ειδικότερη διαμόρφωση του ασφαλιστικού συμφέροντος αναλύεται αφενός το ζήτημα του ασφαλιστικού συμφέροντος και ζημίας, αφετέρου το ζήτημα της πολλαπλότητας των συμφερόντων. Στο έργο «Ασφαλιστικό συμφέρον» εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα, που ενδιαφέρουν τον μελετητή και τον εφαρμοστή του ασφαλιστικού δικαίου, αλλά και γενικότερα του ιδιωτικού δικαίου: η συγκρότηση της έννοιας της ασφάλισης και η ένταξη σε αυτήν της ασφάλισης ζωής και των λοιπών ασφαλίσεων ποσού, η συστηματική σχέση της ασφάλισης με το παίγνιο και το στοίχημα, όπως και με τις εγγυοδοτικές συμβάσεις, η σύγχρονη νομική μεταχείριση του παιγνίου και ο λόγος της ριζικής διαφοροποιήσής της από τα ισχύοντα σε άλλες συμβάσεις, η νομική φύση των CDS, η έννοια της ζημίας στην ασφάλιση, η αποζημιωτική αρχή, οι συνέπειες της υπέρβασής της και η λειτουργική σχέση της με το ασφαλιστικό συμφέρον, η συμβατική αποτίμηση και η ρήτρα «αξία νέου», και ζητήματα συντρεχόντων ή διαδοχικών συμφερόντων στο ίδιο πράγμα, όπως αυτά προκύπτουν ιδίως στα παραδείγματα της μίσθωσης και της διατόπιας πώλησης, καθώς και ως προς στοιχεία της εταιρικής περιουσίας.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
I. Η πορεία της ανάλυσηςΣελ. 1
II. Η ασφάλιση και το ασφαλιστικό συμφέρον στην έννομη τάξηΣελ. 2
III. Προδιάθεση για την έννοια του ασφαλιστικού συμφέροντοςΣελ. 4
Α. ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
I. Η εννοιολόγηση της ασφάλισης  
1. Η έλλειψη ασφαλιστικού συμφέροντος στην ασφάλιση ζωής 
α. Οι εμφανίσεις της ασφάλισης ζωήςΣελ. 17
β. Η οικονομική διάστασηΣελ. 20
γ. Η ηθική διάστασηΣελ. 22
δ. Η «αφηρημένη» κάλυψηΣελ. 25
ε. «Διασφάλιση σχεδίου» και «διαμόρφωση της περιουσίας»Σελ. 27
στ. Η συναίνεση του ασφαλισμένουΣελ. 31
ζ. Σύνδεση με τη λειτουργία της ασφάλισης ζωήςΣελ. 33
η. Οι λοιπές ασφαλίσεις ποσούΣελ. 36
2. Η τεχνική οργάνωση του ασφαλιστή 
α. Ασφαλίσεις με ασφαλιστικό συμφέρον, ασφάλιση ζωής, παίγνιο και συγγενείς συμβάσειςΣελ. 38
β. Υποκειμενικό κριτήριο της ασφάλισης;Σελ. 42
γ. Η οργάνωση της κοινωνίας κινδύνωνΣελ. 43
δ. Η τεχνική οργάνωση εκτός του πεδίου της ασφάλισηςΣελ. 47
ε. Η εύνοια του νόμου προς την κοινωνία κινδύνωνΣελ. 48
στ. Η εύνοια του νόμου προς την ασφάλιση ζωήςΣελ. 52
ζ. Τεχνική οργάνωση και διοικητική άδειαΣελ. 58
η. Η φερεγγυότητα του ασφαλιστή ως συμβατική υποχρέωση;Σελ. 60
θ. Οριακές περιπτώσειςΣελ. 63
ι. Εγγυοδοτικές συμβάσειςΣελ. 64
ια. Χαρτογράφηση των τυχηρών συμβάσεων Σελ. 72
ΙΙ. Οι συνέπειες της έλλειψης συμφέροντος  
1. Η ατελής ενοχή από το παίγνιο 
α. Παίγνιο και στοίχημαΣελ. 77
β. Η φύση της ατελούς ενοχήςΣελ. 79
γ. Η ατελής ενοχή ως κανόνας υποκειμενικής προστασίας;Σελ. 82
δ. Οι (πραγματικές ή φαινομενικές) αποκλίσεις από την ατελή ενοχήΣελ. 86
ε. Παίγνιο και συνθήκες διεξαγωγής του Σελ. 93
στ. Δευτερεύουσες ωφέλειες από το παίγνιοΣελ. 97
ζ. Παίγνιο και γενικό συμφέρον: η κατασκευή της σύμβασηςΣελ. 101
η. Το ασφαλιστικό συμφέρον, η κοινωνία κινδύνων και η (διεθνής) δημόσια τάξηΣελ. 112
θ. Η χωρικότητα της προστασίας της κοινωνίας κινδύνωνΣελ. 114
ι. Το πεδίο εφαρμογής του προνομίου στην ασφαλιστική τοποθέτησηΣελ. 117
2. Εφαρμογή στα credit default swaps 
α. Έννοια και διακρίσειςΣελ. 122
β. Οικονομική λειτουργίαΣελ. 124
γ. Νομική φύσηΣελ. 126
δ. Ο νομικός χαρακτηρισμός και τα ακάλυπτα CDSΣελ. 130
ε. Δευτερεύουσες λειτουργίες των CDSΣελ. 136
στ. Η απαγόρευση των ακάλυπτων CDS που συνδέονται με κρατικά χρεόγραφαΣελ. 144
ζ. Η απαγόρευση των ακάλυπτων CDS και η μετάπτωση του CDS από ακάλυπτο σε καλυμμένο ή αντίστροφαΣελ. 151
η. Η αναγκαιότητα της διοικητικής εποπτείαςΣελ. 155
θ. Η εκκαθάριση των υποχρεώσεων από CDS μέσω κεντρικού αντισυμβαλλομένουΣελ. 161
ι. Τα ακάλυπτα CDS επί ιδιωτικών χρεογράφων στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 171
ια. Η εθνική απαγόρευση των ακάλυπτων CDS επί ιδιωτικών χρεογράφων και το ενωσιακό δίκαιοΣελ. 178
ιβ. Τα CDS και η διεθνής δημόσια τάξηΣελ. 184
ιγ. Το ασφαλιστικό συμφέρον ως μέσο ηθικοποίησης των συναλλαγώνΣελ. 186
Β. Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Ι. Ασφαλιστικό συμφέρον και ζημία  
1. Η αποζημιωτική αρχή 
α. Σκέψεις για την έννοια της ζημίας στο αστικό δίκαιοΣελ. 189
β. Η έννοια της ζημίας στο ασφαλιστικό δίκαιοΣελ. 192
γ. Νομική βάση και τελολογία της αποζημιωτικής αρχήςΣελ. 200
δ. Η ηθική βλάβη στο ασφαλιστικό δίκαιοΣελ. 207
ε. Η αποζημιωτική αρχή στο πεδίο έντασης μεταξύ συμβατικής ελευθερίας και προστασίας της κοινωνίας κινδύνωνΣελ. 209
στ. Ασφαλιστικό συμφέρον και αποζημιωτική αρχήΣελ. 213
ζ. Η αποζημιωτική αρχή σε συμβάσεις με αλλοδαπό εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 218
2. Οι αποκλίσεις από την αποζημιωτική αρχή 
α. Η συμβατική αποτίμηση και το όριό τηςΣελ. 221
β. «Αξία νέου»: έννοια και χρήση της ρήτραςΣελ. 229
γ. «Αξία νέου»: ένταξη της ρήτρας στην ασφαλιστική σύμβασηΣελ. 231
δ. Τελικές σκέψειςΣελ. 233
ΙΙ. Πολλαπλότητα των συμφερόντων  
1. Περισσότερες σχέσεις με το ασφαλισμένο πράγμα 
α. Ετεροειδή συμφέροντα επί του ίδιου πράγματοςΣελ. 234
β. Ασφάλιση του συμφέροντος τρίτου στο ίδιο πράγμαΣελ. 235
γ. Αξίωση στο ασφάλισμα και αξίωση κατά τρίτου συνδεόμενου με το πράγμα: περιορισμός της υποκατάστασης του ασφαλιστή;Σελ. 240
δ. Η «αστική» λύσηΣελ. 243
ε. «Αστική» λύση και ασφαλιστικά βάρηΣελ. 248
στ. Η «ασφαλιστική» λύσηΣελ. 250
ζ. Ασφάλιση και μεταφορά του κινδύνου απώλειας του πράγματοςΣελ. 258
η. Μεταφορά του κινδύνου απώλειας του πράγματος και υποκατάσταση του ασφαλιστήΣελ. 262
2. Η εταιρία και ο εταίρος (ή ο διαχειριστής) 
α. Ο εταίρος και η εταιρική περιουσίαΣελ. 266
β. Άρση της νομικής προσωπικότητας με πρωτοβουλία του εταίρου;Σελ. 270
γ. Ασφάλιση υπέρ της εταιρίας ως τρίτηςΣελ. 275
δ. Το συμφέρον ευθύνης του διαχειριστή στην ασφάλιση της εταιρίας;Σελ. 275
ε. Τελικές σκέψειςΣελ. 279
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 281
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 285
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 309
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.