ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

  • Στον Πτωχευτικό Κώδικα
  • Στον Κανονισμό 1346/2000 για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες αφερεγγυότητας
  • Στον Π.Ν. της Uncitral (Ν 3858/2010)
  • Συγγραφέας: Α. Παπαδοπούλου
  • Έκδοση: 6080
  • Σελίδες: 298
  • Σχήμα:17 Χ 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η έννοια του κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη αποτελεί μια σχετικά νέα νομική έννοια, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας το 1995.

Σήμερα, η έννοια του κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη, υιοθετείται από τον Πτωχευτικό Κώδικα ως κριτήριο προσδιορισμού της τοπικής αρμοδιότητας του πτωχευτικού δικαστηρίου, περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 1346/2000 για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες αφερεγγυότητας ως βάση διεθνούς δικαιοδοσίας και τίθεται στο Ν 3858/2010 για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις (που μετέφερε στην ελληνική έννομη τάξη τον Πρότυπο Νόμο της Uncitral) ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της αλλοδαπής διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Το έργο αυτό “ Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στη διαδικασία αφερεγγυότητας “ απευθύνεται σε κάθε νομικό που τα ενδιαφέροντά του κινούνται στο χώρο του δικαίου της αφερεγγυότητας. Η εξειδίκευση της έννοιας του κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη είναι αναγκαία για την έναρξη κάθε εθνικής ή διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας. Απευθύνεται ακόμα και στον Έλληνα δικαστή με στόχο να συμβάλει στην εξοικείωσή του με την έννοια αυτή εφόσον θα καλείται να την εφαρμόζει ανεξάρτητα εάν αντιμετωπίζει μια εθνική πτώχευση, μια ευρωπαϊκή διαδικασία αφερεγγυότητας ή θα καλείται να αναγνωρίσει την ισχύ μιας αλλοδαπής διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Για το λόγο αυτό, η μελέτη κινείται με βασικό ερμηνευτικό εργαλείο τον Κανονισμό 1346/200 και τις κατευθυντήριες γραμμές της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ερμηνεύει αυθεντικά το δίκαιο της Ένωσης.

Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) και ευρετήριο.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 1
1. Αντικείμενο μελέτηςΣελ. 1
2. Ορολογικές διευκρινίσειςΣελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η εισαγωγή της έννοιας του κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στο ελληνικό δίκαιο αφερεγγυότητας 
§ 1. Η εμφάνιση της έννοιας του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
του οφειλέτη Σελ. 7
1.1. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων ως έννοια ενταγμένη 
στην προβληματική των διασυνοριακών διαδικασιών 
αφερεγγυότηταςΣελ. 7
1.1.1. Γενική προσέγγιση των διασυνοριακών διαδικασιών 
αφερεγγυότηταςΣελ. 9
1.1.2. Οι αρχές της καθολικότητας - ενότητας και εδαφικότητας - 
πολλαπλότηταςΣελ. 13
1.1.3. Το συνδυαστικό μοντέλο της τροποποιημένης ή περιορισμένης 
καθολικότητας και η δεσπόζουσα κύρια διαδικασίαΣελ. 14
1.2. Η ιστορική διαδρομή της έννοιας του κέντρου των κύριων 
συμφερόντωνΣελ. 16
1.2.1. Από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση στον Πρότυπο Νόμο της UncitralΣελ. 16
1.2.2. Από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση στον Κανονισμό 1346/2000 
για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 17
1.2.3. Από τον Κανονισμό 1346/2000 στο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 19
§ 2. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη 
στον Πτωχευτικό ΚώδικαΣελ. 19
2.1. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη ως βάση 
προσδιορισμού της κατά τόπο αρμοδιότητας 
του πτωχευτικού δικαστηρίουΣελ. 19
2.1.1. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της τοπικής αρμοδιότηταςΣελ. 23
2.1.2. Τα τυπικά στοιχεία της αίτησηςΣελ. 25
2.2. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη ως βάση 
διεθνούς δικαιοδοσίας σε διεθνείς διαδικασίες αφερεγγυότητας Σελ. 30
2.2.1. Έλεγχος της διεθνούς δικαιοδοσίας του πτωχευτικού 
δικαστηρίου κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 31
§ 3. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη 
στο Ν 3858/2010 για τις διασυνοριακές/διεθνείς πτωχεύσειςΣελ. 32
3.1. Η εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τον Πρότυπο Νόμο 
της UncitralΣελ. 32
3.1.1. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων ως όρος αναγνώρισης 
της αλλοδαπής διαδικασίας ως κύριας.Σελ. 34
3.1.2. Το αρμόδιο δικαστήριο αναγνώρισης της αλλοδαπής διαδικασίας Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Το κέντρο των κύριων συμφερόντων στον Κανονισμό 1346/2000 για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες αφερεγγυότητας 
§ 4. Οι ευρωπαϊκές διαδικασίες αφερεγγυότητας 
Ο Κανονισμός 1346/2000 και η πρόταση τροποποίησηςΣελ. 39
4.1. Η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος αφερεγγυότητας 
στη βάση του μοντέλου της τροποποιημένης ή περιορισμένης 
καθολικότητας - Κύρια και δευτερεύουσα διαδικασίαΣελ. 43
4.2. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων και η εγκατάσταση ως βάσεις 
διεθνούς δικαιοδοσίας σε κύρια και δευτερεύουσες διαδικασίεςΣελ. 44
4.3. Τα συναρτώμενα με τη διεθνή δικαιοδοσία αποτελέσματα.Σελ. 47
§ 5. Το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 1346/2000.Σελ. 49
5.1. Ο κανόνας του α. 1§1 του ΚανονισμούΣελ. 49
5.2. Το διευρυμένο πεδίο εφαρμογής με βάση την Πρόταση τροποποίησης 
του Κανονισμού 1346/2000Σελ. 51
5.3. Η υπαγωγή των ελληνικών πτωχευτικών και προπτωχευτικών 
διαδικασιών στις ευρωπαϊκές διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 53
§ 6. Η τριπλή λειτουργία του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
του οφειλέτη στον Κανονισμό 1346/2000Σελ. 57
6.1. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη 
ως όρος εφαρμογής του Κανονισμού 1346/2000Σελ. 58
6.2. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη ως βάση 
διεθνούς δικαιοδοσίας της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας 
(δικαστική δικαιοδοσία)Σελ. 61
6.2.1. Σχέση διεθνούς δικαιοδοσίας και τοπικής αρμοδιότηταςΣελ. 63
6.2.2. Η έκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας Σελ. 64
6.3. Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη ως σύνδεσμος 
του εφαρμοστέου δικαίου (νομοθετική δικαιοδοσία)Σελ. 70
§ 7. Το άρθρο 3 §1 του Κανονισμού 1346/2000 
ως διάταξη αμέσου αποτελέσματοςΣελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η κοινοτική/ενωσιακή έννοια του κέντρου των κύριων συμφερόντων ως βασικό ερμηνευτικό εργαλείο για το ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο 
§ 8. Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του κέντρου των κύριων 
συμφερόντων του οφειλέτηΣελ. 76
8.1. Ο νομοθετικός ορισμός του α. 4 §2 εδ. α του ΠτΚΣελ. 77
8.2. Η απουσία νομοθετικού ορισμού στο α. 3§1 του Κανονισμού 
και η 13η προοιμιακή σκέψηΣελ. 78
8.3. Η Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού - Ο προτεινόμενος 
νομοθετικός ορισμόςΣελ. 81
8.4. Οι επιμέρους όροι που συγκροτούν την έννοια του κέντρου 
των κύριων συμφερόντων του οφειλέτηΣελ. 82
8.4.1. Η έννοια του «οφειλέτη»Σελ. 82
8.4.2. Ο όρος «συμφέροντα» του οφειλέτηΣελ. 85
8.4.3. Ο προσδιορισμός των συμφερόντων ως «κύρια» Σελ. 86
8.4.4. Ο όρος «κέντρο» των συμφερόντωνΣελ. 87
8.4.5. Ενδιάμεσα συμπεράσματαΣελ. 89
8.5. Περαιτέρω ερείσματα για την εννοιολογική αποσαφήνιση 
του κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτηΣελ. 90
8.5.1. Η συνήθης διοίκηση των συμφερόντων ή η διαχείριση 
των συμφερόντων σε τακτική βάσηΣελ. 92
8.5.2. Η αναγνωρισιμότητα του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
από τους τρίτουςΣελ. 94
8.6. Τελικά συμπεράσματαΣελ. 99
8.7. Σύγκριση του κέντρου κύριων συμφερόντων του ΠτΚ 
με τον τόπο του κυρίου εμπορικού καταστήματος του Ε.Ν.Σελ. 101
§ 9. Τοπικός προσδιορισμός του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
του οφειλέτη για τα νομικά πρόσωπαΣελ. 102
9.1. Το τεκμήριο της καταστατικής έδρας κατά το α. 4 §2 ΠτΚ 
για τα νομικά πρόσωπαΣελ. 103
9.2. Το τεκμήριο της καταστατικής έδρας, κατά το α. 3§1 εδ. β 
του Κανονισμού, για νομικά πρόσωπα και εταιρίεςΣελ. 105
9.3. Η ανατροπή του τεκμηρίουΣελ. 110
9.3.1. Η επικράτηση της πραγματικής έδραςΣελ. 111
9.3.2. Ο έλεγχος του τεκμηρίου της καταστατικής έδραςΣελ. 113
9.3.2.1. Στο πλαίσιο του ΚανονισμούΣελ. 113
9.3.2.2. Στο πλαίσιο του ελληνικού πτωχευτικού δικαίουΣελ. 117
9.3.3. Ουσιαστικές προϋποθέσεις ανατροπής του τεκμηρίουΣελ. 119
9.4. Επισκόπηση της νομολογίας του Δικαστηρίου Σελ. 121
9.4.1. Απόφαση MG Probud Σελ. 122
9.4.2. Απόφαση Interedil Σελ. 123
9.4.3. Απόφαση RastelliΣελ. 127
9.5. Τελικά συμπεράσματα Σελ. 129
 
 
§ 10. Η ιδιαίτερη προβληματική των ομίλων εταιριών 
σε σχέση με τον τοπικό προσδιορισμό του κέντρου 
των κύριων συμφερόντων Σελ. 130
10.1. Η θέση του Κανονισμού 1346/2000 απέναντι στους πολυεθνικούς 
ομίλους εταιριώνΣελ. 131
10.2. Ο εντοπισμός του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
των θυγατρικών εταιριώνΣελ. 135
10.2.1. Η θεμελιώδης απόφαση του Δικαστηρίου 
στην υπόθεση EurofoodΣελ. 141
10.2.2. Η Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού σε σχέση 
με τους ομίλουςΣελ. 147
10.2.3. Τελικά συμπεράσματα - ΣκέψειςΣελ. 149
§11. Ο τοπικός προσδιορισμός του κέντρου των κύριων 
συμφερόντων για τα φυσικά πρόσωπα Σελ. 151
11.1. Η απουσία ειδικής ρύθμισης στον ΠτΚ - Η εμπορική κατοικίαΣελ. 151
11.2. Η απουσία ειδικής ρύθμισης στον ΚανονισμόΣελ. 152
11.3. Η διάκριση μεταξύ φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και απλών καταναλωτώνΣελ. 154
11.3.1. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική/επαγγελματική 
δραστηριότηταΣελ. 154
11.3.2. Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότηταΣελ. 157
11.3.3. Η Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού- 
Η προτεινόμενη ρύθμισηΣελ. 162
§12. Η συμβολή της νομολογίας στην εξειδίκευση της έννοιας 
του κέντρου των κύριων συμφερόντωνΣελ. 163
12.1. Οι κατευθυντήριες γραμμές της νομολογίας του Δικαστηρίου 
και η επίδρασή τους στα εθνικά δικαστήριαΣελ. 163
12.2. Η ερμηνευτική συμβολή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην έννοια του κέντρου των κύριων συμφερόντωνΣελ. 168
12.3. Ενδεικτική επισκόπηση της εθνικής νομολογίας των κρατών μελώνΣελ. 170
12.3.1. Η διασταλτική προσέγγιση της αγγλικής νομολογίαςΣελ. 170
12.3.2. Η γαλλική και γερμανική θεώρηση Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Ο χρόνος εντοπισμού του κέντρου των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη και η δυνατότητα έγκαιρης μετακίνησης του κέντρου 
§ 13. Ο χρόνος εντοπισμού του κέντρου συμφερόντων 
κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 177
§ 14. Απουσία ρύθμισης χρονικού εντοπισμού 
στον Κανονισμό 1346/2000Σελ. 177
14.1. Ο κρίσιμος χρόνος υποβολής της αίτησης για έναρξη διαδικασίαςΣελ. 178
14.2. Ο χρόνος εντοπισμού του κέντρου κύριων συμφερόντων 
μετά την παύση της επιχειρηματικής δραστηριότηταςΣελ. 180
14.3. Η απόφαση του Δικαστηρίου Staubitz-SchreiberΣελ. 181
§ 15. Συγκρούσεις διεθνούς δικαιοδοσίας στις ευρωπαϊκές 
διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 182
15.1. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας και της αμοιβαίας 
εμπιστοσύνηςΣελ. 184
15.2. Ο έλεγχος δικαιοδοσίας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες 
αφερεγγυότηταςΣελ. 190
§ 16. Η μετακίνηση του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
ως αναζήτηση δικαιοδοσίας (forum shopping)Σελ. 193
16.1. Η θέση του Κανονισμού 1346/2000 στο φαινόμενο 
της αναζήτησης δικαιοδοσίας σε καταστάσεις αφερεγγυότητας Σελ. 195
16.1.1. To κέντρο κύριων συμφερόντων ως μηχανισμός αποφυγής (;) 
του forum shopping Σελ. 198
16.1.2. Ο χρόνος εντοπισμού του κέντρου συμφερόντων 
ως μηχανισμός αποφυγής του forum shopping - 
Η αρχή perpetuatio fori Σελ. 200
§ 17. Η δυνατότητα μετακίνησης του κέντρου των κύριων 
συμφερόντων και το δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης 
στο ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 204
17.1. Φυσικά πρόσωπαΣελ. 205
17.2. Νομικά πρόσωπαΣελ. 206
17.2.1. Διάσπαση εφαρμοστέου εταιρικού και πτωχευτικού δικαίουΣελ. 215
17.3. Διάκριση μεταξύ γνήσιας ή πραγματικής και παραπλανητικής 
ή φαινομενικής μετακίνησης του κέντρου των κύριων συμφερόντωνΣελ. 218
17.4. Ενδιάμεσα συμπεράσματαΣελ. 221
§ 18. Ο έλεγχος της μετακίνησης του κέντρου των κύριων 
συμφερόντων με βάση το μηχανισμό καταστρατήγησης δικαίουΣελ. 223
18.1. Η γενική έννοια της καταστρατήγησης δικαίουΣελ. 223
18.2. Η αποφυγή ενός forum shopping στις ευρωπαϊκές διαδικασίες 
αφερεγγυότητας μέσω της καταστρατήγησης δικαίουΣελ. 225
18.2.1. Η μετακίνηση του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
και η ad hoc εκτίμηση της αντίθεσης ή μη με τους σκοπούς 
του ΚανονισμούΣελ. 227
18.2.1.1. Οι επιδιωκόμενοι κατά τον Κανονισμό σκοποί 
σε μια ευρωπαϊκή διαδικασία αφερεγγυότηταςΣελ. 228
18.2.1.2. Η θέση των πιστωτώνΣελ. 230
18.2.1.3. Ο σκοπός της αποδοτικής και αποτελεσματικής 
διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 234
18.3 Τελικά συμπεράσματαΣελ. 236
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η διάκριση μεταξύ του κέντρου κύριων συμφερόντων και της εγκατάστασης του οφειλέτη 
§ 19. Η εγκατάσταση του οφειλέτη ως βάση διεθνούς δικαιοδοσίας 
για τοπικές δευτερεύουσες ή ανεξάρτητες διαδικασίες 
αφερεγγυότηταςΣελ. 239
19.1. Οι τοπικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ως μηχανισμός 
εφαρμογής του εθνικού δικαίουΣελ. 240
19.1.1. Η δευτερεύουσα διαδικασία και η δεσπόζουσα κύρια διαδικασίαΣελ. 241
19.1.1.1. Η Πρόταση τροποποίησης του ΚανονισμούΣελ. 244
19.1.2. Η ανεξάρτητη τοπική διαδικασία Σελ. 246
19.2. Η εξειδίκευση της έννοια της εγκατάστασης του οφειλέτη 
από τον έλληνα δικαστή σύμφωνα με το α. 2 (η) του ΚανονισμούΣελ. 248
19.2.1. Νομοθετικός ορισμός της εγκατάστασης - Κατευθύνσεις 
της νομολογίας του ΔικαστηρίουΣελ. 248
19.2.1.1. Ο τόπος άσκησης μη προσωρινής οικονομικής 
δραστηριότηταςΣελ. 250
19.2.1.2. Η χρήση ανθρώπινου δυναμικού και περιουσιακών 
στοιχείωνΣελ. 254
19.3. Εννοιολογική οριοθέτηση της εγκατάστασης του οφειλέτη 
από το κέντρο των κύριων συμφερόντων Σελ. 257
19.4. Τελικά συμπεράσματαΣελ. 259
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Το κέντρο των κύριων συμφερόντων του οφειλέτη στον Πρότυπο Νόμο της Uncitral 
§ 20. Ο Πρότυπος Νόμος (ΠΝ) της Uncitral για τις διεθνείς 
διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 260
20.1. Η νομική φύση του Πρότυπου ΝόμουΣελ. 260
20.2. Συσχετισμός του Πρότυπου Νόμου με τον Κανονισμό 1346/2000Σελ. 263
20.3. Η εξειδίκευση του κέντρου των κύριων συμφερόντων 
του οφειλέτη στο πλαίσιο του Πρότυπου Νόμου της UncitralΣελ. 266
20.3.1. Η νομολογία των ΗΠΑ ως παράδειγμαΣελ. 267
20.3.2. Ο χρονικός προσδιορισμός του κέντρου κύριων συμφερόντωνΣελ. 270
20.3.3. Η εκτίμηση ενός forum shoppingΣελ. 271
20.3.4. Τελικά συμπεράσματα - Ερμηνευτικές αποκλίσεις 
του κέντρου των κύριων συμφερόντων μεταξύ 
Κανονισμού 1346/2000 και Πρότυπου ΝόμουΣελ. 272
ΕΠΙΜΕΤΡΟΣελ. 275
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνικήΣελ. 277
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 286
ΙΙΙ. Άλλες πηγέςΣελ. 294
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 295
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.