ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (2 TOMOI)

Κατ' άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας
  • Επιμέλεια: Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 6080
  • Σελίδες: 2884
  • Σχήμα:17 X 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€180 Φυσικά πρόσωπα
€180 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ανατύπωση Γ Έκδοσης με Επικαιροποίηση Νομοθεσίας και Νομολογίας

Η έκδοση του συλλογικού έργου «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας – Κατʼ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920» περιλαμβάνει την κατʼ άρθρο ερμηνεία του Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών". Στο τέλος του τόμου 2 παρατίθεται το κείμενο των διατάξεων που έχουν τροποποιηθεί πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις νομοθετικές μεταβολές που έχουν επέλθει από την προηγούμενη έκδοση, τον Μάρτιο του 2010, μέχρι και τον Ν 4156/2013, καθώς και παράρτημα νομολογίας με όλες τις αποφάσεις των ετών 2010-2013 των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων για την ανώνυμη εταιρία.

Εκτείνεται σε δύο τόμους και περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια που αφορούν την ανώνυμη εταιρία: Γενικές Διατάξεις, άρθρα 1-17β Ν 2190/1920, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 18-24 Ν 2190/1920, Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 25-35Γ Ν 2190/1920, ελεγκτές και δικαιώματα της μειοψηφίας, άρθρα 36-40 Ν 2190/1920, Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών της Ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 41-46α Ν 2190/1920, Διάλυση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας, άρθρα 47-49γ Ν 2190/1920, Αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, άρθρα 50-50ε Ν 2190/1920, Κρατική εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 51-53 Ν 2190/1920, Μετατροπή, συγχώνευση και διάσπαση της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 66-89 Ν 2190/1920, Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, άρθρα 90-109 Ν 2190/1920 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, άρθρα 134-143 Ν 2190/1920, η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία κ.λπ.

Στην παρούσα έκδοση δίνεται έμφαση στην πρακτική διάσταση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, με παροχή μέσω check lists (χρονοδιαγράμματα ενεργειών) υποδείξεων για ένα σημαντικό αριθμό υποθέσεων της ΑΕ (38 συνολικά check lists για: κατάρτιση καταστατικού της ΑΕ μετά το Ν 3604/2007, έκδοση κοινού ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ίδρυση ΑΕ δημοσίευση στοιχείων στο ΜΑΕ, μείωση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, νομικό έλεγχο, εγκατάσταση υποκαταστήματος αλλοδαπής ΑΕ, σύγκληση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ, σύγκληση και διενέργεια Γενικής Συνέλευσης ΑΕ, λύση και εκκαθάριση ΑΕ, εξαγορά, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διάσπαση, απορρόφηση κ.λπ.)

Σκοπός της έκδοσης είναι να προσφέρει κυρίως στον νομικό της πράξης που ασχολείται με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας μια πιο σύντομη, αλλά πλήρη κατά το δυνατόν και ακριβή ανάλυση και ερμηνεία του Ν 2190/1920.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 1
ΠροδιάθεσηΣελ. 3
I. Γενικά - Σημασία του δικαίου της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 3
II. Η ιστορική διαδρομή της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 5
III. Η κανόνες που διέπουν την ανώνυμη εταιρία 
1. Γενικά περί των πηγώνΣελ. 6
2. Ειδικά ο Ν 2190/1920Σελ. 7
3. 'Αλλοι ειδικοί νόμοιΣελ. 9
4. Οι κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης (corporate goνernance, gouνernement d'entreprise)Σελ. 9
5. Το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 11
6. Το ΣύνταγμαΣελ. 11
IV. Η ανώνυμη εταιρία ως «εταιρική μορφή»Σελ. 11
V. Η ανώνυμη εταιρία ως «εταιρικός τύπος» 
1. Έννοια του εταιρικού τύπουΣελ. 13
2. Εταιρική μορφή και εταιρικός τύποςΣελ. 13
3. Νομοθετικές διαμορφώσεις - Η «μικρή α.ε.»Σελ. 14
4. Ερμηνευτικές προσαρμογές - Η υποχρέωση πίστεως του μετόχουΣελ. 15
5. Συμβατική απομάκρυνση από τον «τύπο»Σελ. 16
VI. Το «εταιρικό συμφέρoν» (ιδίως μετά το άρθρο 2 § 1 Ν 3016/2002) - Η «εταιρική κοινωνική ευθύνη» (ΕΚΕ) 
1. Το εταιρικό συμφέρονΣελ. 17
2. Η εταιρική κοινωνική ευθύνηΣελ. 18
VII. Εταιρικό δίκαιο και οικονομική κρίσηΣελ. 19
ΙΙ. Η «εισηγμένη» Ανώνυμη Εταιρία στον ΚΝ 2190/1920Σελ. 21
Ι. Εισαγωγή μετοχών ανώνυμης εταιρίας σε οργανωμένη αγορά Σελ. 24
ΙΙ. Συνέπειες εισαγωγής 
1. Ο σκοπός της προστασίας του μετόχου -επενδυτή Σελ. 25
2. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίουΣελ. 27
α. ΕποπτείαΣελ. 27
β. ΜητρώοΣελ. 29
γ. Δημόσια εγγραφήΣελ. 29
δ. ΚεφάλαιοΣελ. 30
ε. ΜετοχέςΣελ. 30
στ. Διοικητικό συμβούλιοΣελ. 33
ζ. Γενική συνέλευσηΣελ. 36
η. Τακτικός έλεγχοςΣελ. 39
θ. Έκτακτος έλεγχοςΣελ. 39
ι. Οικονομικές καταστάσειςΣελ. 40
ια. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 41
ιβ. ΛύσηΣελ. 42
ιγ. Εξαγορά μετοχώνΣελ. 42
ΙΙΙ. Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις και Εταιρικό ΔίκαιοΣελ. 45
Ι. Εισαγωγικά - Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και όμιλοι εταιριώνΣελ. 47
ΙΙ. Η σύνδεση των επιχειρήσεων - Το εταιρικό δίκαιο των ομίλων επιχειρήσεων Σελ. 50
1. Συμμετοχική σύνδεσηΣελ. 50
2. Δικαιοπρακτική σύνδεσηΣελ. 55
3. Εν τοις πράγμασιν (de facto) σύνδεσηΣελ. 57
4. Η σημασία της συνδέσεωςΣελ. 58
ΙΙΙ. Οι έννομες σχέσεις στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις - Το κοινό δίκαιο των ομίλων εταιριώνΣελ. 60
1. Ζητήματα ευθύνης στους ομίλους εταιριώνΣελ. 60
2. Ειδικά η έννοια του «συμφέροντος»Σελ. 64
IV. Οι «ενδοομιλικές συναλλαγές»Σελ. 65
1. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στο ελληνικό δίκαιο ελέγχου της αγοράςΣελ. 66
2. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές στο ελληνικό φορολογικό δίκαιοΣελ. 75
V. Ειδικά θέματα των συνδεδεμένων επιχειρήσεωνΣελ. 80
1. Λογιστικό και φορολογικό δίκαιοΣελ. 80
2. Εργατικό δίκαιοΣελ. 81
3. Δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 83
4. Δίκαιο οργανωμένης αγοράςΣελ. 83
5. Πτωχευτικό δίκαιοΣελ. 84
6. Δίκαιο δημοσίων έργωνΣελ. 84
7. Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 85
8. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 86
IV. Φορολογία εισοδήματος ΑΕΣελ. 89
I. Η ανώνυμη εταιρία ως υποκείμενο του φόρου εισοδήματοςΣελ. 89
II. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματοςΣελ. 90
III. Χρόνος επιβολής του φόρουΣελ. 91
IV. Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος Σελ. 92
V. Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματοςΣελ. 93
VI. ΔήλωσηΣελ. 94
VII. Υπολογισμός του φόρουΣελ. 94
VIII. Καταβολή του φόρουΣελ. 95
IX. Φορολογία μερισμάτωνΣελ. 96
'Αρθρο 1 - Ορισμός ανώνυμης εταιρείας - Αριθμός και ευθύνη μετόχωνΣελ. 97
Ι. Εισαγωγή - Οι θεμελιακές αρχές και τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 99
ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της ΑΕ 
1. Η ύπαρξη νομικής προσωπικότητας 
α. ΈννοιαΣελ. 100
β. ΣυνέπειεςΣελ. 101
2. Η εμπορική ιδιότητα της ΑΕ 
α. ΈννοιαΣελ. 101
β. ΣυνέπειεςΣελ. 101
ΙΙΙ. Η μονοπρόσωπη ΑΕ 
1. Η νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 102
2. Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείωνΣελ. 103
IV. H άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της ΑΕ ως εξαίρεση στην αρχή της αυτοτέλειας και της έλλειψης υποχρεώσεων των μετόχων 
1. Η θεωρίαΣελ. 104
2. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 105
3. ΣυνέπειεςΣελ. 106
4. Η φιλική άρση της νομικής προσωπικότηταςΣελ. 106
5. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιπτώσεις άρσης νομικής προσωπικότηταςΣελ. 107
6. 'Αλλες εξαιρέσεις από την αρχή της έλλειψης υποχρεώσεων των μετόχωνΣελ. 107
'Αρθρο 2 - Περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 109
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 112
ΙΙ. Περιεχόμενο του καταστατικού 
1. Φύση του καταστατικούΣελ. 112
2. Ελάχιστο περιεχόμενοΣελ. 113
3. Παράλειψη διατάξεων του Ν 2190/1920Σελ. 114
4. Εκφάνσεις καταστατικής ελευθερίαςΣελ. 115
III. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (άρθρο 6 Ν 3016/2002) 
1. Η ρύθμιση του άρθρουΣελ. 116
ΙV. Εξωεταιρικές συμφωνίες 
1. Φύση και λειτουργίαΣελ. 117
2. Η σχέση των συμφωνιών με το καταστατικόΣελ. 119
V. Η ευθύνη των ιδρυτών από πλημμέλειες κατά το ιδρυτικό στάδιο 
1. ΕισαγωγικάΣελ. 120
2. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης 
α. Υποκειμενικό πεδίοΣελ. 121
β. ΠροϋποθέσειςΣελ. 121
Παράρτημα άρθρου 2: Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυμης εταιρίας μετά το N 3604/2007 Σελ. 122
'Αρθρον 3 - Προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχέςΣελ. 129
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 134
ΙΙ. Προνομιούχες μετοχές 
1. Η ρύθμιση των προνομιούχων μετοχών μετά το N 3604/2007 Σελ. 134
2. Προνομιούχες μετοχές και κοινοτικό δίκαιοΣελ. 135
3. Προνομιούχες μετοχές στο πλαίσιο του N 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίαςΣελ. 135
4. Έννοια και διακρίσεις των προνομιούχων μετοχών 
α. ΈννοιαΣελ. 136
β. ΔιακρίσειςΣελ. 136
5. Σημασία των προνομιούχων μετοχώνΣελ. 137
6. Τα προνόμια 
α. Τα προνόμια της παρ. 1Σελ. 137
β. Τα προνόμια της παρ. 2Σελ. 138
7. Ο περιορισμός του άρθρου 44α του KN 2190/1920Σελ. 140
8. Πλειονότητα κατηγοριών προνομιούχων μετοχών και αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 140
9. Καταστατική πρόβλεψη και διαδικασία έκδοσης προνομιούχων μετοχώνΣελ. 140
10. Το δικαίωμα μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετοχές (παρ. 3 και παρ. 5 εδ. 3 και 4) Σελ. 141
11. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου (παρ. 5 εδ. 1 και 2) 
α. ΓενικάΣελ. 142
β. ΔιαδικασίαΣελ. 142
γ. ΠροσβολήΣελ. 143
δ. ΣυνέπειεςΣελ. 144
12. Μεταβίβαση προνομιούχων μετοχώνΣελ. 144
13. Προνομιούχες μετοχές στη συγχώνευση και διάσπασηΣελ. 144
ΙΙΙ. Δεσμευμένες ονομαστικές μετοχές 
1. Εισαγωγή Σελ. 145
2. Σκοπός Σελ. 146
3. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 146
4. Δεσμευμένες μετοχές και εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά εταιρίεςΣελ. 147
5. Εισαγωγή και άρση της δέσμευσηςΣελ. 148
6. Εξωεταιρικές συμβάσειςΣελ. 148
7. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 3 παρ. 7 μορφές περιορισμού στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών 
α. Η έγκριση της μεταβίβασης από την πλευρά της εταιρίας Σελ. 149
β. Το δικαίωμα πρώτης προτιμήσεως (right of first refusal)Σελ. 151
γ. Η υπόδειξη του αποκτώντος εκ μέρους της εταιρίαςΣελ. 155
8. Υποχρέωση εξαγοράς (παρ. 8)Σελ. 156
9. Περιορισμοί κατά τη μεταβίβαση μετατρέψιμων ή ανταλλάξιμων ομολογιών (παρ. 9)Σελ. 156
Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 3α-3βΣελ. 159
Ι. Η έκδοση ομολογιακού δανείου ως μέσο χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 161
ΙΙ. Το κανονιστικό πλαίσιο των ομολογιακών δανείων στην ελληνική έννομη τάξη - Ο Ν 3156/2003Σελ. 162
ΙΙΙ. Έννοια και μορφές εμφάνισης του ομολογιακού δανείουΣελ. 164
IV. Η έννομη σχέση ανάμεσα στην εκδότρια εταιρία και τον ομολογιούχο δανειστή Σελ. 166
V. Το πρόγραμμα του ομολογιακού δανείουΣελ. 168
VI. Ερμηνεία των όρων του ομολογιακού δανείουΣελ. 168
VII. Η συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών σε ομάδαΣελ. 169
VΙΙΙ. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστώνΣελ. 171
'Αρθρον 3α - [Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες]Σελ. 175
Ι. ΓενικάΣελ. 177
ΙΙ. Νομική φύσηΣελ. 178
ΙΙΙ. Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες 
1. Τακτική έκδοσηΣελ. 179
2. Έκτακτη έκδοσηΣελ. 181
ΙV. Δικαίωμα προτίμησης 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 181
2. Σκοπός και περιεχόμενο του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 182
3. Φορείς του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 183
4. Αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 183
V. Το δικαίωμα μετατροπής 
1. Νομική φύση και διαμόρφωση του δικαιώματοςΣελ. 184
2. Έμμεση επιβάρυνση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιούχωνΣελ. 185
3. Η άσκηση του δικαιώματος μετατροπήςΣελ. 186
VΙ. Λόγος και τιμή μετατροπήςΣελ. 187
VΙΙ. Διατυπώσεις μετά την αύξηση κεφαλαίουΣελ. 188
VΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα μετατρέψιμων ομολογιών 
1. Η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ως μέτρο άμυνας της εκδότριας εταιρίας έναντι επιθετικών εξαγορώνΣελ. 188
2. Squeeze-outΣελ. 190
3. DelistingΣελ. 191
CHECK LISTS 
Για τη διαδικασία έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείουΣελ. 193
Για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείουΣελ. 194
Για τη μετατροπή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείουΣελ. 194
'Αρθρο 3β - [Έκδοση ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη]Σελ. 197
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά των κερδοφόρων ομολογιώνΣελ. 197
ΙΙ. Νομική φύσηΣελ. 199
ΙΙΙ. Διαδικασία έκδοσηςΣελ. 199
'Αρθρο 3γ - Σελ. 200
'Αρθρον 4 - Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση κεφαλαίουΣελ. 201
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 207
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη της κρατικής παρέμβασης κατά το στάδιο της ίδρυσης των ανωνύμων εταιριώνΣελ. 208
ΙΙΙ. Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για την ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας 
1. Οι γενικές προϋποθέσειςΣελ. 209
2. Οι «ειδικές» ανώνυμες εταιρίεςΣελ. 209
ΙV. Η κρατική εποπτεία στο στάδιο της ίδρυσης της ανώνυμης εταιρίας, κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 
1. Ο φορέας άσκησης δημόσιας εποπτείαςΣελ. 211
2. Ο τύπος της εγκριτικής πράξηςΣελ. 211
3. Η φύση και το εύρος του διοικητικού ελέγχουΣελ. 213
V. Η κρατική εποπτεία κατά την τροποποίηση του καταστατικού, κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 
1. Περιεχόμενο, τύπος και διαδικασία τροποποίησηςΣελ. 215
2. Η έγκριση της τροποποίησης από την εποπτεύουσα αρχή και τα επόμενα στάδιαΣελ. 216
3. Η διατύπωση «ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού»Σελ. 218
VΙ. Η μειωμένη διοικητική εποπτεία επί «μικρών» ανωνύμων εταιριών κατά την παρ. 2α του άρθρου 4 
1. Ο δραστικός περιορισμός του προληπτικού ελέγχου νομιμότηταςΣελ. 218
2. Ο «απομειωμένος» έλεγχος για τις «μικρές» ανώνυμες εταιρίες και η σχέση του με τη γενική κρατική εποπτεία των άρθρων 51 επ.Σελ. 220
3. Το όριο των τριών εκατομμυρίων ευρώ ως κριτήριο εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 4Σελ. 222
4. Οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παρ. 2α του άρθρου 4Σελ. 222
VIΙ. Η έννομη προστασία κατά των πράξεων ή παραλείψεων της διοίκησης κατά την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν 2190/1920Σελ. 224
VIII. H μείωση κεφαλαίου - Γενικά εισαγωγικά 
1. Ιστορικά στοιχεία και πηγές 
α. ΙστορικάΣελ. 225
β. ΠηγέςΣελ. 225
2. Ratio Legis 
α. Αναγκαιότητα «δέσμευσης» ενεργητικού της αεΣελ. 225
β. Αφηρημένη δέσμευσηΣελ. 226
γ. Αναγκαιότητα ρύθμισης της μείωσηςΣελ. 226
3. Έννοια, είδη και σκοποί της μειώσεως κεφαλαίου 
α. Έννοια μειώσεωςΣελ. 227
β. Είδη μειώσεωςΣελ. 227
γ. Σκοποί μειώσεωςΣελ. 229
δ. Επιτρεπτοί σκοποί μειώσεως κεφαλαίουΣελ. 231
4. Τεχνικές μειώσεως 
α. ΓενικάΣελ. 232
β. Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχώνΣελ. 232
γ. Ακύρωση μετοχώνΣελ. 233
δ. Συνένωση μετοχώνΣελ. 234
5. Ανάλογη εφαρμογή για άλλα αποθεματικάΣελ. 234
6. Το προϊσχύσαν καθεστώςΣελ. 235
7. Οι αλλαγές που επέφερε η πρόσφατη νομοθετική μεταρρύθμισηΣελ. 235
8. Αξιολόγηση της ρύθμισηςΣελ. 236
IX. Η διαδικασία ως την ενεργοποίηση της απόφασης για τη μείωση (παρ. 3) 
1. Αρμόδιο όργανο και προϋποθέσεις 
α. Όργανο, απαρτία και πλειοψηφίαΣελ. 236
β. Αρμόδια ΣυνέλευσηΣελ. 236
2. Περιεχόμενο και ενδεχόμενη αναγκαιότητα της πρόσκλησης 
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 236
β. ΑναγκαιότηταΣελ. 237
3. Περιεχόμενο της απόφασης για τη μείωσηΣελ. 237
α. ΠεριεχόμενοΣελ. 237
β. Ευχέρεια αποκλίσεων από την πρόσκλησηΣελ. 238
4. Όρια της εξουσίας της Γενικής Συνέλευσης 
α. Ειδικά όριαΣελ. 238
β. Γενικά όριαΣελ. 238
γ. Πρακτικά όριαΣελ. 238
5. Έναρξη ισχύος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 
α. Έναρξη ισχύοςΣελ. 239
β. Γένεση αξιώσεωςΣελ. 239
6. Παθολογία της απόφασης της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 239
X. Περιορισμοί καταβολών στους μετόχους (παρ. 4) 
1. ΓενικάΣελ. 240
2. Αξιώσεις για τις οποίες ισχύει η προστασία των ρυθμίσεων του άρθρου 4 
α. Η έννοια της δημοσιότηταςΣελ. 240
β. Χρονικό σημείο αποκοπήςΣελ. 240
γ. Έννοια της απαίτησηςΣελ. 241
δ. Έννοια ληξιπρόθεσμων οφειλώνΣελ. 242
ε. ΣυμπεράσματαΣελ. 242
3. Κύκλος δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθεί 
α. Τα ζητήματαΣελ. 242
β. Δανειστές που πρέπει να ικανοποιηθούνΣελ. 242
γ. Έκταση ικανοποίησης ή διασφάλισης των δανειστώνΣελ. 244
δ. ΣύνοψηΣελ. 244
4. Έναρξη και έκταση δυνατότητας καταβολών 
α. Χρονική διάρκεια απαγόρευσηςΣελ. 244
β. Έκταση απαγόρευσηςΣελ. 245
γ. Καταβολή επί ζημία των νέων δανειστώνΣελ. 245
δ. Θέση του μετόχουΣελ. 245
ε. Μετατροπή προϊόντος μείωσης σε αποθεματικόΣελ. 246
στ. Μετατροπή σε χρέοςΣελ. 246
ζ. Τακτικό αποθεματικόΣελ. 246
η. Καταβολές από μελλοντικά κέρδηΣελ. 247
θ. Καταβολή με απαλλαγή αποπληρωμήςΣελ. 247
5. Συνέπειες προώρου καταβολής 
α. Ακυρότητα καταβολήςΣελ. 247
β. Ιασιμότητα της ακυρότηταςΣελ. 248
6. H διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων 
α. Τρόπος υποβολής αντιρρήσεων και περιεχόμενο αυτώνΣελ. 248
β. Χρονικό σημείο έναρξης 60ημέρουΣελ. 249
γ. Λειτουργία των αντιρρήσεωνΣελ. 249
δ. Προσφυγή της αε στην εκουσία δικαιοδοσίαΣελ. 249
ε. Βάρος απόδειξηςΣελ. 249
στ. Πολλαπλές αιτήσειςΣελ. 249
ζ. ΔιαδικαστικάΣελ. 250
η. Αντικείμενο της απόφασηςΣελ. 250
7. Έννοια της επαρκούς ασφάλειας 
α. ΈννοιαΣελ. 250
β. Ασφάλειες από μετόχουςΣελ. 250