ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2013 Β ΤΟΜΟΣ

Προσφορά για συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 20 € φ.π., 30 € ν.π.
  • Επιμέλεια: Ν. Σγουρινάκης, Β. Μιχελινάκης
  • Έκδοση: 7η 2013
  • Σελίδες: 314
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο β΄ τόμος του έργου «Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής 2013», αποτελεί τη συνέχεια του αντίστοιχου α΄ τόμου, παρουσιάζοντας 125 νέα ερωτήματα που οι αναγνώστες - συνδρομητές του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υπέβαλαν στην επιστημονική ομάδα προς επίλυση μετά την ψήφιση και θέση σε ισχύ του Ν 4110/2013. Ο νόμος αυτός, μαζί με πολλούς που ακολούθησαν (Ν 4141, Ν 4146, Ν 4152, 4170, 4172, 4182/2013), τροποποίησαν σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό τον Ν 2238/1994 (ΚΦΕ). Ο Ν 4172/2013 μάλιστα εισήχθη στο νομοθετικό πεδίο ως ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Εξαιτίας, λοιπόν, όλων αυτών των αλλαγών, η επιστημονική ομάδα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ έκρινε σκόπιμο να επισημάνει σε αυτό το έργο τις αλλαγές στις ήδη δοθείσες απαντήσεις επί των ερωτημάτων που έτυχαν επεξεργασίας πριν τη δημοσίευση του Ν 4172/2013 και να διευκρινίσει όλες τις μεταβολές που επήλθαν στο φορολογικό τοπίο.

Στις Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας και Λογιστικής έχουν συγκεντρωθεί και ομαδοποιηθεί 125 ερωτήματα, βάσει των οποίων δίνονται πρακτικές λύσεις σε θέματα φορολογίας και λογιστικής, αλλά και σε επίκαιρα εταιρικά και εργατικά ζητήματα. Τα ερωτήματα, που έχουν επιλεγεί με βάση τη διαχρονική τους ισχύ, αλλά και ανάλογα με το πόσο συχνά απασχολούν στην πράξη τους λογιστές - φοροτεχνικούς, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

1) Φορολογία Εισοδήματος

2) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

3) ΚΦΑΣ (τέως ΚΒΣ)

4) Λογιστική

5) Εταιρικά

6) Εργατικά και

7) Ακίνητα.

Οι ορθές και τεκμηριωμένες πρακτικές λύσεις επί των ερωτημάτων, που δόθηκαν από την επιστημονική ομάδα του περιοδικού, παρουσιάζονται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση, με αναφορά στην ισχύουσα νομοθεσία - νομολογία, αλλά και σε ερμηνευτικές εγκυκλίους και έγγραφα της Διοίκησης με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση να ανατρέξει στις προτεινόμενες πηγές, για την πλήρη τεκμηρίωση του θέματος.

Οι Πρακτικές Λύσεις Φορολογίας & Λογιστικής αποτελούν έναν χρήσιμο οδηγό για κάθε έναν που έρχεται καθημερινά σε επαφή με το πλέγμα των φορολογικών και λογιστικών προβλημάτων ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των αλλεπάλληλων μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου της φορολογικής νομοθεσίας. Με αυτό το έργο, επιχειρείται να ενταχθεί ο αναγνώστης στη μεθοδολογία της αναζήτησης πρακτικών λύσεων φορολογίας και λογιστικής, έτσι ώστε όταν μελλοντικά αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα, να γνωρίζει τον τρόπο σκέψης και την εν συνεχεία πορεία αναζήτησης των πηγών, επί τη βάσει των οποίων θα θεμελιώσει την ζητούμενη λύση. Στο τέλος των Πρακτικών Λύσεων Φορολογίας και Λογιστικής παρατίθεται ευσύνοπτο ευρετήριο, προκειμένου ο αναγνώστης να εντοπίζει εύκολα το θέμα που τον ενδιαφέρει.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.