ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες
  • Επιμέλεια: Ι. Ληξουριώτης
  • Συνεργασία: Ε. Αγγελόπουλος, Γ. Βαζάκη, Π.-Β. Γαλατά, Κ. Γάτσιος, Π. Δαβερώνας, Χ. Διπλάρης, Γ. Θεοδόσης, Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Γ. Μικρούδης, Ε. Μούτου, Δ. Νάνου, Μ. Ντότσικα, Κ. Πανόπουλος, Γ. Τέλλου
  • Έκδοση: 2013
  • Σελίδες: 174
  • Σχήμα:21,5 x 28
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου» αποτελεί μια απόπειρα ευσύνοπτης, αλλά κατά το δυνατόν πλήρους, απεικόνισης του Εργατικού Δικαίου σε πίνακες. Ειδικότερα επιδιώκεται η άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασχολούμενων με το Εργατικό Δίκαιο, μέσα από ένα εύχρηστο εργαλείο σύντομης απεικόνισης νομικών εννοιών και διαδικαστικών πρακτικών των εργασιακών σχέσεων, τόσο ατομικών, όσο και συλλογικών. Στην έκδοση περιλαμβάνονται 44 διαγράμματα που αφορούν στα σημαντικότερα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου, όπως έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές: Ενδεικτικά, παρουσιάζονται διαγράμματα για την αμοιβή εργασίας (μισθός, επίσχεση εργασίας, οικειοθελείς παροχές, επιχειρησιακή συνήθεια), για τον χρόνο εργασίας (ωράριο, αργίες, μερική απασχόληση, διευθέτηση χρόνου εργασίας, υπερεργασία/υπερωρία κ.ά.), για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (ανήλικοι, αλλοδαποί, ναυτικοί, οικιακοί/οικόσιτοι μισθωτοί κ.ά.), για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (αορίστου και ορισμένου χρόνου, θέματα αποζημίωσης απόλυσης, ομαδικές απολύσεις κ.λπ.), για τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις (συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μεσολάβηση, διαιτησία, απεργία), για το διευθυντικό δικαίωμα (μονομερής μεταβολή όρων εργασίας, παράλειψη προαγωγής κ.λπ.), για το θεσμό του ΣΕΠΕ (αρμοδιότητες/κυρώσεις), για την εργασιακή εφεδρεία στο Δημόσιο, για τις εργατικές διαφορές και πολλά άλλα ακόμη. Η έκδοση «Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου», ως ένας συνοπτικός σταθερός οδικός χάρτης, φιλοδοξεί να συνδράμει καίρια τον νομικό που ασχολείται με τον εκτεταμένο και πολυδαίδαλο κλάδο του Εργατικού Δικαίου.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας [Γ. Μικρούδης]Σελ. 1
[2] Σύμβαση δοκιμής (δοκιμαστική εργασία) [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 3
[3] Προσωρινή απασχόληση [Κ. Γάτσιος]Σελ. 5
[4] Σύμβαση μαθητείας [Γ. Μικρούδης]Σελ. 9
[5] Μερική απασχόληση [Κ. Γάτσιος]Σελ. 11
[6] Αναγκαστικές προσλήψεις [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 13
[7] Μισθός / Αποδοχές [Μ. Ντότσικα]Σελ. 19
[8] Επίσχεση εργασίας [Π. Δαβερώνας]Σελ. 21
[9] Οικειοθελείς παροχές [Δ. Νάνου]Σελ. 23
[10] Επιχειρησιακή συνήθεια (πρακτική της εκμετάλλευσης) [Δ. Νάνου]Σελ. 25
[11] Χρονικά όρια εργασίας [Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου]Σελ. 29
[12] Διευθέτηση χρόνου εργασίας [Δ. Νάνου]Σελ. 31
[13] Υπερεργασία / Υπερωριακή απασχόληση [Κ. Γάτσιος]Σελ. 35
[14] Νυχτερινή εργασία [Κ. Πανόπουλος]Σελ. 37
[15] Εβδομαδιαία ανάπαυση / Κυριακή [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 41
[16] Αργίες [Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου]Σελ. 45
[17] 'Αδειες εργαζομένων [Λ. Κιοσσέ - Παυλίδου]Σελ. 49
[18] 'Αδειες που σχετίζονται με την μητρότητα [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 53
[19] Εργασία ανηλίκων [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 55
[20] Εργασία αλλοδαπών / υπηκόων τρίτων χωρών [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 59
[21] Διεθνική παροχή εργασίας αποσπασμένων εργαζομένων [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 63
[22] Ναυτική εργασία [Γ. Τέλλου]Σελ. 65
[23] Εργασία κατ' οίκον [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 69
[24] Διευθυντικό δικαίωμα [Ε. Μούτου]Σελ. 71
[25] Παράλειψη προαγωγής [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 75
[26] Απαγόρευση των διακρίσεων [Π.-Β. Γαλατά]Σελ. 77
[27] Κανονισμός εργασίας [Δ. Νάνου]Σελ. 79
[28] Πειθαρχικό δίκαιο εργαζομένων [Π.-Β. Γαλατά]Σελ. 85
[29] Εργατικό ατύχημα [Γ. Μικρούδης]Σελ. 89
[30] Γιατρός εργασίας [Χ. Διπλάρης]Σελ. 91
[31] Τεχνικός ασφάλειας [Χ. Διπλάρης]Σελ. 97
[32] Αμοιβή επί μη παροχής εργασίας - Ασθένεια μισθωτού [Γ. Βαζάκη]Σελ. 103
[33] Μεταβίβαση επιχείρησης και προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 107
[34] Αναστολή σχέσης εργασίας [Ε. Αγγελόπουλος]Σελ. 111
[35] Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου [Ε. Μούτου]Σελ. 113
[36] Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου [Ε. Μούτου]Σελ. 121
[37] Ομαδικές απολύσεις [Γ. Θεοδόσης]Σελ. 125
[38] Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας [Π.-Β. Γαλατά]Σελ. 129
[39] Μεσολάβηση [Π.-Β. Γαλατά]Σελ. 133
[40] Διαιτησία [Π.-Β. Γαλατά]Σελ. 135
[41] Απεργία [Π. Δαβερώνας]Σελ. 137
[42] Εργασιακή εφεδρεία στο δημόσιο τομέα [Γ. Τέλλου]Σελ. 141
[43] Έλεγχος ΣΕΠΕ [Γ. Βαζάκη]Σελ. 145
[44] Εργατικές διαφορές [Ε. Μπαλογιάννη]Σελ. 155
 
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.