4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 37

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4491/2017
  • Επιμέλεια: Λ. Καρατζά
  • Έκδοση: 50η 2017
  • Σελίδες: 2272
  • Σχήμα:12 x 17
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40.00 Φυσικά πρόσωπα
€50.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της 50ης έκδοσης του έργου «4 Κώδικες συν 37», προσφέρει για άλλη μια φορά δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 45 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows),  κινητό/tablet (Androit) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών δωρεάν πρόσβασης, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της. Εφόσον επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης.

Η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4491/2017 (ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 758 ΚΠολΔ, 64 ΕισΝΚΠολΔ, 126Β ΚΔΔ και 4, 8, 85-88, 101, 105, 106α, 106γ, 106ε, 171 ΠτΚ, τον Ν 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137/13.9.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 621, 636Α ΚΠολΔ και 71 ΕισΝΚΠολΔ, τον Ν 4487/2017 (ΦΕΚ Α΄ 116/9.8.2017) που τροποποίησε το άρθρο 7 του Ν 2112/1920 (Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου), τον Ν 4484/2017 (ΦΕΚ Α΄ 110/1.8.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 30Α, 30Β, 31 ΚΕΔΕ και  5α του ΠΔ 237/1986 (Ασφάλιση οχημάτων), τον Ν 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.7.2017) που τροποποίησε το άρθρο 18 του Ν 2664/1998 (Κτηματολόγιο), τον Ν 4478/2017 (ΦΕΚ Α΄ 91/23.6.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 76, 187Α ΠΚ και 31, 96, 99Β, 99Γ, 100, 226Α, 552, 552Α ΚΠΔ, τον Ν 4475/2017 (ΦΕΚ Α΄ 83/12.6.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 959Α, 965, 1005 ΚΠολΔ, τον Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74/19.5.2017) που τροποποίησε τα άρθρα 927, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 966,  995, 998Α, 1021 ΚΠολΔ, 36, 39 ΚΕΔΕ και 162, 163, 163α, 163β, 163γ ΠτΚ και την ΚΥΑ Γ5γ οικ. 49690 (ΦΕΚ Β΄ 2238/29.6.2017) που μετέφερε ουσία στον πίνακα Β ΄ του Ν 3459/2006 για τα Ναρκωτικά.

Προηγήθηκαν ο Ν 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄ 47/4.4.2017), το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας», ο Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), ο Ν 4443/2016 (ΦΕΚ Α΄ 232/9.12.2016), ο Ν 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016), η ΥΑ Γ5γ/51003 (ΦΕΚ Β΄ 3833/29.11.2016) ο Ν 4423/2016 (ΦΕΚ Α΄ 182/27.9.2016), η Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδας 100/2016 (ΦΕΚ Β΄ 2550/18.8.2016), οι Ν 4411/2016 (ΦΕΚ Α΄ 142/3.8.2016), Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄ 125/7.7.2016), Ν 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94/27.5.2016), Ν 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78/26.4.2016), Ν 4381/2016 (ΦΕΚ Α΄ 70/20.4.2016), Ν 4378/2016 (ΦΕΚ Α΄ 55/5.4.2016), Ν 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016), Ν 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37/7.3.2016), Ν 4369/2016
(ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), Ν 4366/2016 (ΦΕΚ Α΄ 18/15.2.2016), Ν 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13/5.2.2016), Ν 4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10/1.2.2016), Ν 4360/2016 (ΦΕΚ Α΄ 9/29.1.2016), οι ΥΑ Γ5γ/οικ. 25555, Γ5γ/οικ. 25558 (ΦΕΚ Β΄ 1108/ 19.4.2016), καθώς και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015, με έναρξη ισχύος από 1.1.2016, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις), ο οποίος τροποποίησε 319 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ.

Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη τα 41 βασικά νομοθετήματα που περιλαμβάνει το έργο έχουν χωριστεί σε έξι διακριτές θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο.

Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα συμπληρώθηκε με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.

Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο Ποινικός Κώδικας, ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δημόσιο Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999), ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974).

Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαμβάνονται η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Στην ενότητα «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου [ΒΔ 19.4/1.5.1835 (άρθρα 1-69, 90-101) για τον Εμπορικό Νόμο, ΒΔ 2/14.5.1835 (άρθρα 1-8) για τις Εμπορικές πράξεις και για πρώτη φορά το ΠΔ 131/2003 για το Ηλεκτρονικό εμπόριο], η Βιομηχανική ιδιοκτησία [Ν 1733/1987 (άρθρα 1, 5-23) για την ευρεσιτεχνία και Ν 4072/2012 (άρθρα 121-196) για τα σήματα], το Δίκαιο του Ανταγωνισμού [Ν 146/1914 (άρθρα 1-24) για τον αθέμιτο και Ν 3959/2011 (άρθρα 1-11) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό], η Προστασία του καταναλωτή (Ν 2251/1994), το Δίκαιο των εμπορικών εταιριών [ΚΝ 2190/1920 για τις ΑΕ, Ν 3190/1955 (άρθρα 1-61α) για τις ΕΠΕ, Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120) για τις ΙΚΕ και (άρθρα 249-294) για τις Προσωπικές εμπορικές εταιρείες], το Δίκαιο των αξιογράφων [Ν 5325/1932 για τη συναλλαγματική, ΝΔ 17.7/13.8.1923 (άρθρα 68-95) για τα αξιόγραφα και Ν 5960/1933 για την επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο [Ν 2496/1997 για την ιδιωτική ασφάλιση και ΠΔ 237/1986 (άρθρα 1-37α) για την ασφάλιση οχημάτων], το Πτωχευτικό Δίκαιο (Ν 3588/2007 και για πρώτη φορά το ΠΔ 133/2016 για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας) και οι Εμπορικές Μισθώσεις (ΠΔ 34/1995).

Τέλος, στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών).

Στόχος μας είναι το έργο «4 Κώδικες συν 37», είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, να αποτελεί εγγύηση πλήρους και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Oι κανόνες του δικαίου γενικά [Άρθρα 1-3] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο [Άρθρα 4-33] Σελ. 3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Φυσικό πρόσωπο [Άρθρα 34-60] Σελ. 6
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Νομικά πρόσωπα [Άρθρα 61-126] Σελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαιοπραξίες [Άρθρα 127-200] Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αιρέσεις και προθεσμίες [Άρθρα 201-210] Σελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [Άρθρα 211-235] Σελ. 23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Συναίνεση και έγκριση [Άρθρα 236-239] Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 240-246] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [Άρθρα 247-280] Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [Άρθρα 281-286] Σελ. 30
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η υποχρέωση παροχής γενικά [Άρθρα 287-334] Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη [Άρθρα 335-348] Σελ. 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Υπερημερία του δανειστή [Άρθρα 349-360] Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ενοχές από συμβάσεις γενικά [Άρθρα 361-373] Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [Άρθρα 374-388] Σελ. 42
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συμβατική υπαναχώρηση [Άρθρα 389-401] Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αρραβώνας και ποινική ρήτρα [Άρθρα 402-409] Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [Άρθρα 410-415] Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόσβεση των ενοχών [Άρθρα 416-454] Σελ. 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Εκχώρηση [Άρθρα 455-470] Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Αναδοχή χρέους [Άρθρα 471-479] Σελ. 52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ενοχή εις ολόκληρον [Άρθρα 480-495] Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δωρεά [Άρθρα 496-512] Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Πώληση και ανταλλαγή [Άρθρα 513-573] Σελ. 56
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618] Σελ. 63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640] Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647] Σελ. 70
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Σύμβαση εργασίας [Άρθρα 648-680] Σελ. 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Σύμβαση έργου [Άρθρα 681-702] Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Μεσιτεία [Άρθρα 703-708] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Προκήρυξη [Άρθρα 709-712] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εντολή [Άρθρα 713-729] Σελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Διοίκηση αλλοτρίων [Άρθρα 730-740] Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εταιρία [Άρθρα 741-784] Σελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κοινωνία [Άρθρα 785-805] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Δάνειο [Άρθρα 806-809] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Χρησιδάνειο [Άρθρα 810-821] Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Παρακαταθήκη [Άρθρα 822-833] Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ευθύνη των ξενοδόχων [Άρθρα 834-839] Σελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ – Ισόβια πρόσοδος [Άρθρα 840-843] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Παίγνιο και στοίχημα [Άρθρα 844-846] Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγύηση [Άρθρα 847-870] Σελ. 93
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Συμβιβασμός [Άρθρα 871-872] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [Άρθρα 873-875] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έκταξη [Άρθρα 876-887] Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ – Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Επίδειξη πράγματος [Άρθρα 901-903] Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ – Αδικαιολόγητος πλουτισμός [Άρθρα 904-913] Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ – Αδικοπραξίες [Άρθρα 914-938] Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ – Καταδολίευση των δανειστών [Άρθρα 939-946] Σελ. 102
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Τα πράγματα και τα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά γενικώς [Άρθρα 947-973] Σελ. 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Νομή [Άρθρα 974-998] Σελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρα 999-1032] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κτήση κυριότητας [Άρθρα 1033-1093] Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Προστασία της κυριότητας [Άρθρα 1094-1112] Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Συγκυριότητα [Άρθρα 1113-1117] Σελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Πραγματικές δουλείες [Άρθρα 1118-1141] Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Προσωπικές δουλείες [Άρθρα 1142-1191] Σελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Μεταγραφή [Άρθρα 1192-1208] Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ενέχυρο [Άρθρα 1209-1256] Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Υποθήκη [Άρθρα 1257-1345] Σελ. 134
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μνηστεία [Άρθρα 1346-1349] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Γάμος [Άρθρα 1350-1371] Σελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [Άρθρα 1372-1385] Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [Άρθρα 1386-1416] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΜΠΤΟ - ΕΚΤΟ [Καταργήθηκαν με το Ν 1329/1983] Σελ. 148
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διαζύγιο [Άρθρα 1438-1446] Σελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [Άρθρα 1455-1460] Σελ. 156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Συγγένεια [Άρθρα 1461-1484] Σελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διατροφή από το νόμο [Άρθρα 1485-1504] Σελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 1505-1541] Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – [Εξώγαμα τέκνα - Καταργήθηκε με το Ν 1329/1983] Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Υιοθεσία [Άρθρα 1542-1588] Σελ. 172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Επιτροπεία ανηλίκου [Άρθρα 1589-1654] Σελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναδοχή ανηλίκου [Άρθρα 1655-1665] Σελ. 187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Δικαστική συμπαράσταση [Άρθρα 1666-1688] Σελ. 188
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [Άρθρα 1689-1694] Σελ. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – [Δικαστική αντίληψη - Καταργήθηκε με το Ν 2447/1996] Σελ. 193
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κληρονομική διαδοχή γενικά [Άρθρα 1710-1715] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών [Άρθρα 1716-1780] Σελ. 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο της διαθήκης [Άρθρα 1781-1812] Σελ. 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξ αδιαθέτου διαδοχή [Άρθρα 1813-1824] Σελ. 207
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Νόμιμη μοίρα [Άρθρα 1825-1845] Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1846-1859] Σελ. 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληρονομική αναξιότητα [Άρθρα 1860-1864] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σχολάζουσα κληρονομία [Άρθρα 1865-1870] Σελ. 214
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Αγωγή περί κλήρου [Άρθρα 1871-1883] Σελ. 215
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων [Άρθρα 1884-1894] Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συνεισφορά [Άρθρα 1895-1900] Σελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Κληρονόμος με απογραφή [Άρθρα 1901-1912] Σελ. 218
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [Άρθρα 1913-1922] Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κληρονομικό καταπίστευμα [Άρθρα 1923-1941] Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Εκποίηση της κληρονομίας [Άρθρα 1942-1955] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Κληρονομητήριο [Άρθρα 1956-1966] Σελ. 225
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κληροδοσίες [Άρθρα 1967-2010] Σελ. 227
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Τρόπος [Άρθρα 2011-2016] Σελ. 232
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Εκτελεστής της διαθήκης [Άρθρα 2017-2031] Σελ. 233
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Δωρεά αιτία θανάτου [Άρθρα 2032-2035] Σελ. 235
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 1-101] Σελ. 237
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ουσιαστικές διατάξεις [Άρθρα 103-121] Σελ. 250
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/1985
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6] Σελ. 253
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11] Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21] Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41] Σελ. 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47] Σελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61] Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Διάδικοι [Άρθρα 62-73] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Ομοδικία [Άρθρα 74-78] Σελ. 269
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93Α] Σελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105] Σελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α] Σελ. 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εκθέσεις [Άρθρο 117] Σελ. 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικόγραφα [Άρθρα 118-121] Σελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ – Επιδόσεις [Άρθρα 122-143] Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 144-151] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ – Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158] Σελ. 289
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 159-161] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172] Σελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ – Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193] Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204] Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ποινές [Άρθρα 205-207] Σελ. 298
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220] Σελ. 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225] Σελ. 306
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232] Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281] Σελ. 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285] Σελ. 322
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απόφαση [Άρθρα 300-314] Σελ. 325
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320] Σελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334] Σελ. 330
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Απόδειξη [Άρθρα 335-465] Σελ. 332
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351] Σελ. 332
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ομολογία [Άρθρα 352-354] Σελ. 334
ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
Aυτοψία [Άρθρα 355-367] Σελ. 335
ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392] Σελ. 337
ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
Μάρτυρες [Άρθρα 393-414] Σελ. 341
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ
Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420] Σελ. 345
ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ
[Όρκος] (Άρθρα 421-424 - Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431) Σελ. 346
ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ
Έγγραφα [Άρθρα 432-465] Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472] Σελ. 352
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477] Σελ. 354
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ – Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494] Σελ. 355
ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500] Σελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510] Σελ. 361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Έφεση [Άρθρα 511-537] Σελ. 363
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551] Σελ. 368
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Αναίρεση [Άρθρα 552-582] Σελ. 372
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590] Σελ. 383
ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591] Σελ. 385
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613] Σελ. 386
ΤΙΤΛΟΣ Ι:
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592] Σελ. 386
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602] Σελ. 387
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605] Σελ. 389
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609] Σελ. 390
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613] Σελ. 391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622B] Σελ. 392
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614] Σελ. 392
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620] Σελ. 394
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622] Σελ. 395
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις για τις διαφορές από αμοιβές [Άρθρo 622A] Σελ. 395
ΤΙΤΛΟΣ V
Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρo 622B] Σελ. 396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαταγές [Άρθρα 623-645] Σελ. 396
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Διαταγή πληρωμής [Άρθρa 623-636] Σελ. 396
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645] Σελ. 401
(Tα άρθρα 646-681Δ καταργήθηκαν)
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703] Σελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705] Σελ. 410
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724] Σελ. 411
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727] Σελ. 415
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730] Σελ. 416
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736] Σελ. 417
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738] Σελ. 419
ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781] Σελ. 420
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866] Σελ. 427
ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Διαιτησία [Άρθρα 867-903] Σελ. 446
ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ - ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α] Σελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952] Σελ. 468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981] Σελ. 471
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β] Σελ. 490
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016] Σελ. 493
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021] Σελ. 504
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033] Σελ. 506
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046] Σελ. 508
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054] Σελ. 512
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Εισαγωγικός Νόμος [Άρθρα 1-76] Σελ. 518
Ν 3869/2010
Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-17, 19, 22] Σελ. 531
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ν 2308/1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-14, 20] Σελ. 553
Ν 2664/1998
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 575
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία [Άρθρα 6-9] Σελ. 580
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 10-13a] Σελ. 589
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών [Άρθρα 14-16] Σελ. 595
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 17-20a] Σελ. 600
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων [Άρθρα 21-22] Σελ. 609
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 23-24, 34] Σελ. 610
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΔ 283/1985
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος Σελ. 621
Ι. Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 1-4] Σελ. 621
II. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων [Άρθρα 5-11] Σελ. 622
ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων του [Άρθρα 12-13] Σελ. 623
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Η αξιόποινη πράξη Σελ. 624
Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 14-19] Σελ. 624
ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης [Άρθρα 20-25] Σελ. 625
ΙΙΙ. Ο καταλογισμός της πράξης [Άρθρα 26-35] Σελ. 626
IV. Εγκληματίες ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό [Άρθρα 36-41] Σελ. 627
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απόπειρα και συμμετοχή Σελ. 629
Ι. Απόπειρα [Άρθρα 42-44] Σελ. 629
ΙΙ. Συμμετοχή [Άρθρα 45-49] Σελ. 630
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινές, μέτρα ασφάλειας, αποζημίωση Σελ. 630
Ι. Κύριες ποινές [Άρθρα 50-58] Σελ. 630
ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές [Άρθρα 59-68] Σελ. 632
ΙΙΙ. Μέτρα ασφάλειας [Άρθρα 69-76] Σελ. 634
IV. Αποζημίωση [Άρθρα 77-78] Σελ. 639
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιμέτρηση της ποινής Σελ. 639
Ι. Γενικοί κανόνες [Άρθρα 79-87] Σελ. 639
ΙΙ. Εγκληματίες υπότροποι και καθ’ έξη [Άρθρα 88-93] Σελ. 644
III. Συρροή εγκλημάτων [Άρθρα 94-98] Σελ. 646
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναστολή της ποινής υπό όρο και απόλυση υπό όρο Σελ. 647
Ι. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο [Άρθρα 99-104] Σελ. 647
ΙΙ. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο [Άρθρα 105-110Γ] Σελ. 650
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο Σελ. 658
Ι. Παραγραφή [Άρθρα 111-116] Σελ. 658
II. Παραίτηση από την έγκληση [Άρθρα 117-120] Σελ. 660
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους [Άρθρα 121-133] Σελ. 661
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές του πολιτεύματος [Άρθρα 134-137Δ] Σελ. 668
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδοσία της χώρας [Άρθρα 138-152] Σελ. 671
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά ξένων κρατών [Άρθρα 153-156] Σελ. 673
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων Σελ. 674
Ι. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβέρνησης [Άρθρα 157-160] Σελ. 674
ΙΙ. Εγκλήματα κατά τις εκλογές [Άρθρα 161-166] Σελ. 676
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας [Άρθρα 167-182Α] Σελ. 677
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της Δημόσιας Τάξης [Άρθρα 183-197] Σελ. 680
ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης [Άρθρα 198-201] Σελ. 688
ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση [Άρθρα 202-206] Σελ. 689
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα [Άρθρα 207-215Α] Σελ. 690
ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα [Άρθρα 216-223] Σελ. 692
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης [Άρθρα 224-234] Σελ. 695
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία [Άρθρα 235-263Β] Σελ. 697
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα [Άρθρα 264-289] Σελ. 707
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων [Άρθρα 290-298] Σελ. 711
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ζωής [Άρθρα 299-307] Σελ. 714
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σωματικές βλάβες [Άρθρα 308-315Α] Σελ. 716
ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μονομαχία [Άρθρα 316-321] Σελ. 719
ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας [Άρθρα 322-335] Σελ. 719
ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [Άρθρα 336-353] Σελ. 724
ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια [Άρθρα 354-360] Σελ. 732
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της τιμής [Άρθρα 361-369] Σελ. 733
ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Παραβίαση απορρήτων [Άρθρα 370-371] Σελ. 736
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [Άρθρα 372-384Α] Σελ. 738
ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων [Άρθρα 385-406Α] Σελ. 743
ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επαιτεία και αλητεία [Άρθρα 407-410] Σελ. 748
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα Σελ. 748
Ι. Γενικές διατάξεις [Άρθρα 411-412] Σελ. 748
ΙΙ. Τα ειδικότερα πταίσματα [Άρθρα 413-457] Σελ. 749
ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές διατάξεις [Άρθρα 458-459] Σελ. 754
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 460-473] Σελ. 756
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 258/1986
ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελ. 761
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ποινική δικαιοδοσία [Άρθρα 1-2] Σελ. 761
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τα ποινικά δικαστήρια [Άρθρα 3-13] Σελ. 762
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων [Άρθρα 14-26] Σελ. 765
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ Σελ. 770
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 27-35] Σελ. 770
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης [Άρθρα 36-45Β] Σελ. 774
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έγκληση [Άρθρα 46-53] Σελ. 778
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άδεια για δίωξη [Άρθρα 54-56] Σελ. 781
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δεδικασμένο [Άρθρα 57-58] Σελ. 781
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προδικαστικά ζητήματα [Άρθρα 59-62] Σελ. 782
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σελ. 783
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα [Άρθρα 63-70] Σελ. 783
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – [Άρθρο 71 - Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε] Σελ. 785
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ Σελ. 785
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατηγορούμενοι [Άρθρα 72-81] Σελ. 785
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πολιτικώς ενάγοντες [Άρθρα 82-88] Σελ. 787
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αστικώς υπεύθυνοι [Άρθρα 89-95] Σελ. 788
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Δικαιώματα των διαδίκων [Άρθρα 96-108Α] Σελ. 790
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ Σελ. 794
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα καθ’ ύλην [Άρθρα 109-121] Σελ. 794
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τοπική αρμοδιότητα [Άρθρα 122-126] Σελ. 800
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενική διάταξη [Άρθρο 127] Σελ. 801
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας [Άρθρα 128-131] Σελ. 802
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύγκρουση της αρμοδιότητας και αρμοδιότητα κατά παραπομπή [Άρθρα 132-137] Σελ. 803
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 805
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις και πρακτικά [Άρθρα 138-147] Σελ. 805
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκθέσεις [Άρθρα 148-153] Σελ. 810
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κοινοποιήσεις και επιδόσεις [Άρθρα 154-165] Σελ. 811
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προθεσμίες [Άρθρα 166-169] Σελ. 815
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ακυρότητες [Άρθρα 170-176] Σελ. 816
ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 177-179] Σελ. 819
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αυτοψία [Άρθρα 180-182] Σελ. 819
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι Σελ. 820
Α) Πραγματογνώμονες [Άρθρα 183-203] Σελ. 820
Β) Τεχνικοί σύμβουλοι [Άρθρα 204-208] Σελ. 827
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Μάρτυρες [Άρθρα 209-232] Σελ. 828
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διερμηνείς [Άρθρα 233-238Β] Σελ. 837
ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΣΗ Σελ. 841
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικοί ορισμοί [Άρθρα 239-242] Σελ. 841
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Προανάκριση [Άρθρα 243-245] Σελ. 842
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κύρια ανάκριση [Άρθρα 246-250] Σελ. 844
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Σελ. 846
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 251-252] Σελ. 846
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έρευνες [Άρθρα 253-259] Σελ. 846
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κατάσχεση [Άρθρα 260-269] Σελ. 850
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Απολογία του κατηγορουμένου [Άρθρα 270-274] Σελ. 853
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου [Άρθρα 275-304] Σελ. 855
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Σελ. 867
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Πλημμελειοδικών [Άρθρα 305-315] Σελ. 867
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συμβούλιο Εφετών [Άρθρα 316-319] Σελ. 873
ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328] Σελ. 875
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 878
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Θεμελιώδεις αρχές της διαδικασίας [Άρθρα 329-332] Σελ. 878
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Καθήκοντα και δικαιώματα εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση [Άρθρα 333-338] Σελ. 879
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο [Άρθρα 339-349] Σελ. 881
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποδεικτική διαδικασία Σελ. 885
α) Μάρτυρες [Άρθρα 350-361] Σελ. 885
β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία [Άρθρα 362-363] Σελ. 888
γ) Έγγραφα [Άρθρα 364-365] Σελ. 889
δ) Εξέταση του κατηγορουμένου και του αστικώς υπευθύνου [Άρθρα 366-368] Σελ. 889
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία [Άρθρα 369-373] Σελ. 890
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Σελ. 891
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο πλημμελειοδικείο [Άρθρο 374] Σελ. 891
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στο εφετείο [Άρθρα 375-376] Σελ. 892
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Στα μικτά δικαστήρια [Άρθρα 377-408] Σελ. 893
ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 904
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πταίσματα Σελ. 904
1. Πταίσματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 409-413] Σελ. 904
2. Πταίσματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρα 414-416] Σελ. 905
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα Σελ. 906
1. Πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω [Άρθρα 417-426] Σελ. 906
2. Πλημμελήματα που βεβαιώνονται με έκθεση [Άρθρο 427] Σελ. 909
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ Σελ. 909
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Πλημμελήματα [Άρθρα 428-431] Σελ. 909
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Κακουργήματα [Άρθρα 432-435] Σελ. 911
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Σελ. 912
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έκδοση [Άρθρα 436-456] Σελ. 912
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Άλλες περιπτώσεις δικαστικής συνδρομής [Άρθρα 457-461] Σελ. 917
ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476] Σελ. 919
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ Σελ. 923
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 477-481] Σελ. 923
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αίτηση αναίρεσης [Άρθρα 482-485] Σελ. 924
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 925
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Έφεση [Άρθρα 486-503] Σελ. 925
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναίρεση [Άρθρα 504-524] Σελ. 932
ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Επανάληψη της διαδικασίας [Άρθρα 525-530] Σελ. 938
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποκατάσταση [Άρθρα 531-532] Σελ. 941
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποζημίωση εκείνων που κρατήθηκαν και μετέπειτα αθωώθηκαν [Άρθρα 533-545] Σελ. 941
ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αποφάσεις εκτελεστές [Άρθρα 546-554] Σελ. 944
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αναβολή και διακοπή της εκτέλεσης της ποινής [Άρθρα 555-563] Σελ. 946
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση [Άρθρα 564-566] Σελ. 949
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τέλος των ποινών [Άρθρα 567-569] Σελ. 950
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εκτέλεση αποφάσεων για τις πολιτικές απαιτήσεις [Άρθρα 570-571] Σελ. 951
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Εποπτεία στην έκτιση της στερητικής της ελευθερίας ποινής [Άρθρο 572] Σελ. 951
ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Ποινικό Μητρώο [Άρθρα 573-580] Σελ. 952
ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Έξοδα της Ποινικής Διαδικασίας [Άρθρα 581-589] Σελ. 957
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές Διατάξεις [Άρθρα 590-603] Σελ. 961
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν 4139/2013
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ [Άρθρα 1-60] Σελ. 967
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρα 1-3] Σελ. 967
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Έλεγχος και όροι διάθεσης ναρκωτικών φαρμάκων [Άρθρα 4-9] Σελ. 969
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Ναρκωτικά Κρατικού Μονοπωλίου [Άρθρα 10-19] Σελ. 971
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα [Άρθρα 20-41] Σελ. 974
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικονομικές διατάξεις [Άρθρα 42-44] Σελ. 989
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Έσοδα από ποινές και διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς [Άρθρα 45-47] Σελ. 991
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και όργανα - Προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες [Άρθρα 48-60] Σελ. 992
ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 97, 99, 100 παρ. 1, 104] Σελ. 1001
Ν 3459/2006
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες [Άρθρο 1] Σελ. 1003
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Οργανισμοί και Όργανα - Προγράμματα Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Ναρκωτικές Ουσίες [Άρθρα 58, 61] Σελ. 1017
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3] Σελ. 1023
ΤΜΗΜΑ Α΄
Μορφή του Πολιτεύματος [Άρθρα 1-2] Σελ. 1023
ΤΜΗΜΑ Β΄
Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας [Άρθρο 3] Σελ. 1023
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ [Άρθρα 4-25] Σελ. 1024
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ [Άρθρα 26-105] Σελ. 1036
ΤΜΗΜΑ Α΄
Σύνταξη της Πολιτείας [Άρθρα 26-29] Σελ. 1036
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πρόεδρος της Δημοκρατίας [Άρθρα 30-50] Σελ. 1037
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Βουλή [Άρθρα 51-80] Σελ. 1046
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Κυβέρνηση [Άρθρα 81-86] Σελ. 1059
ΤMHMA E΄
Δικαστική Εξουσία [Άρθρα 87-100Α] Σελ. 1062
ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄
Διοίκηση [Άρθρα 101-105] Σελ. 1070
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 106-120] Σελ. 1074
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 106-109] Σελ. 1074
ΤΜΗΜΑ Β΄
Αναθεώρηση του Συντάγματος [Άρθρο 110] Σελ. 1076
ΤΜΗΜΑ Γ΄
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 111-119] Σελ. 1077
ΤΜΗΜΑ Δ΄
Ακροτελεύτια διάταξη [Άρθρο 120] Σελ. 1081
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/1989
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] Σελ. 1083
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16] Σελ. 1089
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ Σελ. 1090
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 1090
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 1106
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 1107
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ – Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 1113
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 1116
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ – Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 1117
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 1118
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 1118
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 1119
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 1121
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/1999
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σελ. 1123
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] Σελ. 1123
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] Σελ. 1124
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] Σελ. 1129
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διάδικοι [Άρθρα 23-32] Σελ. 1132
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] Σελ. 1137
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] Σελ. 1139
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] Σελ. 1147
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] Σελ. 1155
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] Σελ. 1163
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] Σελ. 1164
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] Σελ. 1167
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προδικασία [Άρθρα 126-131] Σελ. 1167
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] Σελ. 1175
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόδειξη [Άρθρα 144-186] Σελ. 1181
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] Σελ. 1194
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] Σελ. 1200
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Σελ. 1208
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] Σελ. 1208
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] Σελ. 1213
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 1222
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] Σελ. 1226
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 1232
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] Σελ. 1232
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285] Σελ. 1232
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999
Άρθρο πρώτο Σελ. 1235
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 1235
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 1244
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 1246
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 1248
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Διοικητικές προσφυγές – Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 1248
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] Σελ. 1250
Άρθρο δεύτερο Σελ. 1250
Άρθρο τρίτο Σελ. 1251
Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 1253
Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] Σελ. 1261
ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ – Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1270
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ – Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] Σελ. 1277
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ – Ανακοπαί [Άρθρα 73-75] Σελ. 1306
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ – Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] Σελ. 1308
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ – Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81] Σελ. 1309
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ – Διαγραφή χρεών [Άρθρο 82] Σελ. 1310
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ – Συμψηφισμός [Άρθρο 83] Σελ. 1313
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ – Κοινοποίησις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85] Σελ. 1314
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ – Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88] Σελ. 1315
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ – Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] Σελ. 1316
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95] Σελ. 1318
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κοινές διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1323
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις περί δημοκρατικών αρχών [Άρθρα 9-12] Σελ. 1326
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διατάξεις περί των θεσμικών οργάνων [Άρθρα 13-19] Σελ. 1328
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις περί των ενισχυμένων συνεργασιών [Άρθρα 20] Σελ. 1333
ΤΙΤΛΟΣ V
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης και ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας Σελ. 1334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρα 21-22] Σελ. 1334
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Ειδικές διατάξεις σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας [Άρθρα 23-46] Σελ. 1336
ΤΙΤΛΟΣ VI
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 47-55] Σελ. 1346
Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΙ ΑΡΧΕΣ [Άρθρο 1] Σελ. 1352
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Κατηγορίες και τομείς αρμοδιοτήτων της Ένωσης [Άρθρα 2-6] Σελ. 1352
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Διατάξεις γενικής εφαρμογής [Άρθρα 7-17] Σελ. 1355
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕNΕΙΑ ΤΗΣ ΕNΩΣΗΣ [Άρθρα 18-25] Σελ. 1357
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 26-197] Σελ. 1359
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Η εσωτερική αγορά [Άρθρα 26-27] Σελ. 1359
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων [Άρθρα 28-29] Σελ. 1360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η τελωνειακή ένωση [Άρθρα 30-32] Σελ. 1360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η τελωνειακή συνεργασία [Άρθρο 33] Σελ. 1361
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η απαγόρευση των ποσοτικών περιορισμών μεταξύ των κρατών μελών [Άρθρα 34-37] Σελ. 1361
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η γεωργία και η αλιεία [Άρθρα 38-44] Σελ. 1362
ΤΙΤΛΟΣ IV
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων [Άρθρα 45-66] Σελ. 1365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι εργαζόμενοι [Άρθρα 45-48] Σελ. 1365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Το δικαίωμα εγκαταστάσεως [Άρθρα 49-55] Σελ. 1366
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Οι υπηρεσίες [Άρθρα 56-62] Σελ. 1368
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Κεφάλαια και πληρωμές [Άρθρα 63-66] Σελ. 1370
ΤΙΤΛΟΣ V
Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης [Άρθρα 67-89] Σελ. 1371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 67-76] Σελ. 1371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση [Άρθρα 77-80] Σελ. 1373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις [Άρθρο 81] Σελ. 1375
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις [Άρθρα 82-86] Σελ. 1376
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αστυνομική συνεργασία [Άρθρα 87-89] Σελ. 1380
ΤΙΤΛΟΣ VΙ
Οι μεταφορές [Άρθρα 90-100] Σελ. 1381
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ
Kοινοί κανόνες για τον ανταγωνισμό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 101-118] Σελ. 1384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Κανόνες ανταγωνισμού [Άρθρα 101-109] Σελ. 1384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Φορολογικές διατάξεις [Άρθρα 110-113] Σελ. 1388
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η προσέγγιση των νομοθεσιών [Άρθρα 114-118] Σελ. 1389
ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ
Οικονομική και νομισματική πολιτική [Άρθρο 119] Σελ. 1391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οικονομική πολιτική [Άρθρα 120-126] Σελ. 1391
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομισματική πολιτική [Άρθρα 127-133] Σελ. 1396
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 134-135] Σελ. 1398
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Ειδικές διατάξεις για τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ [Άρθρα 136-138] Σελ. 1399
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 139-144] Σελ. 1400
ΤΙΤΛΟΣ ΙΧ
Απασχόληση [Άρθρα 145-150] Σελ. 1404
ΤΙΤΛΟΣ Χ
Κοινωνική πολιτική [Άρθρα 151-161] Σελ. 1406
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙ
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο [Άρθρα 162-164] Σελ. 1410
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ
Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός [Άρθρα 165-166] Σελ. 1411
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙΙ
Πολιτισμός [Άρθρο 167] Σελ. 1412
ΤΙΤΛΟΣ ΧΙV
Δημόσια υγεία [Άρθρο 168] Σελ. 1413
ΤΙΤΛΟΣ ΧV
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρο 169] Σελ. 1415
ΤΙΤΛΟΣ XVΙ
Διευρωπαϊκά δίκτυα [Άρθρα 170-172] Σελ. 1415
ΤΙΤΛΟΣ ΧVΙI
Βιομηχανία [Άρθρο 173] Σελ. 1416
ΤΙΤΛΟΣ XVIIΙ
Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή [Άρθρα 174-178] Σελ. 1417
ΤΙΤΛΟΣ XΙΧ
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα [Άρθρα 179-190] Σελ. 1418
ΤΙΤΛΟΣ XΧ
Περιβάλλον [Άρθρα 191-193] Σελ. 1421
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙ
Ενέργεια [Άρθρο 194] Σελ. 1423
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙΙ
Τουρισμός [Άρθρο 195] Σελ. 1424
ΤΙΤΛΟΣ XXIIΙ
Πολιτική προστασία [Άρθρο 196] Σελ. 1424
ΤΙΤΛΟΣ ΧΧΙV
Διοικητική συνεργασία [Άρθρο 197] Σελ. 1425
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ [Άρθρα 198-204] Σελ. 1426
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 205-222] Σελ. 1427
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Γενικές διατάξεις για την εξωτερική δράση της Ένωσης [Άρθρο 205] Σελ. 1427
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Η κοινή εμπορική πολιτική [Άρθρα 206-207] Σελ. 1428
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Η συνεργασία με τρίτες χώρες και η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρα 208-214] Σελ. 1429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Η συνεργασία για την ανάπτυξη [Άρθρα 208-211] Σελ. 1429
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η οικονομική, Χρηματοοικονομική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες [Άρθρα 212-213] Σελ. 1430
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Η ανθρωπιστική βοήθεια [Άρθρο 214] Σελ. 1431
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Περιοριστικά μέτρα [Άρθρο 215] Σελ. 1431
ΤΙΤΛΟΣ V
Οι διεθνείς συμφωνίες [Άρθρα 216-219] Σελ. 1432
ΤΙΤΛΟΣ VI
Σχέσεις της Ένωσης με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες και αντιπροσωπείες της Ένωσης [Άρθρα 220-221] Σελ. 1435
ΤΙΤΛΟΣ VIΙ
Ρήτρα αλληλεγγύης [Άρθρο 222] Σελ. 1435
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 223-334] Σελ. 1436
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Θεσμικές διατάξεις [Άρθρα 223-308] Σελ. 1436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Τα θεσμικά όργανα [Άρθρα 223-287] Σελ. 1436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Νομικές πράξεις της Ένωσης, διαδικασίες θέσπισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 288-299] Σελ. 1454
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Τα συμβουλευτικά όργανα της Ένωσης [Άρθρα 300-307] Σελ. 1459
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων [Άρθρο 308] Σελ. 1462
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Δημοσιονομικές διατάξεις [Άρθρο 310-325] Σελ. 1462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – Οι ίδιοι πόροι της Ένωσης [Άρθρο 311] Σελ. 1463
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο [Άρθρο 312] Σελ. 1463
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Ένωσης [Άρθρα 313-316] Σελ. 1464
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απαλλαγή [Άρθρα 317-319] Σελ. 1467
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Κοινές διατάξεις [Άρθρα 320-324] Σελ. 1468
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Καταπολέμηση της απάτης [Άρθρο 325] Σελ. 1469
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ενισχυμένες συνεργασίες [Άρθρα 326-334] Σελ. 1469
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕNΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 335-358] Σελ. 1472
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 362/02)
TΙΤΛΟΣ Ι
Αξιοπρέπεια [Άρθρα 1-5] Σελ. 1480
TΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ελευθερίες [Άρθρα 6-19] Σελ. 1481
TΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ισότητα [Άρθρα 20-26] Σελ. 1483
ΤΙΤΛΟΣ IV
Αλληλεγγύη [Άρθρα 27-38] Σελ. 1484
ΤΙΤΛΟΣ V
Δικαιώματα των πολιτών [Άρθρα 39-46] Σελ. 1485
ΤΙΤΛΟΣ VI
Δικαιοσύνη [Άρθρα 47-50] Σελ. 1487
ΤΙΤΛΟΣ VII
Γενικές διατάξεις που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή του Χάρτη [Άρθρα 51-54] Σελ. 1487
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Άρθρο πρώτον [Άρθρο 1] Σελ. 1490
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Δικαιώματα και ελευθερίες [Άρθρα 2-18] Σελ. 1491
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου [Άρθρα 19-51] Σελ. 1495
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Διάφορες διατάξεις [Άρθρα 52-59] Σελ. 1503
Άρθρο δεύτερον Σελ. 1505
Πρώτο Πρωτόκολλο ΕΣΔΑ
Προστασία ιδιοκτησίας [Άρθρο 1] Σελ. 1506
Δικαίωμα στην εκπαίδευση [Άρθρο 2] Σελ. 1506
Δικαίωμα για ελεύθερες εκλογές [Άρθρο 3] Σελ. 1506
Εδαφική εφαρμογή [Άρθρο 4] Σελ. 1506
Σχέσεις με τη Σύμβαση [Άρθρο 5] Σελ. 1507
Υπογραφή και επικύρωση [Άρθρο 6] Σελ. 1507
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
[Άρθρα 1-69, 90-101]
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ - ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρο 1] Σελ. 1511
[Άρθρα 2-7. Καταργήθηκαν] Σελ. 1511
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 1511
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών Σελ. 1513
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 1513
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 1514
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 1514
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων Σελ. 1515
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 1515
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 1515
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 1516
TMHMA ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως Σελ. 1517
ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-3] Σελ. 1518
ΠΔ 131/2003
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-2] Σελ. 1520
ΙΙ. ΑΡΧΕΣ – 1. Εγκατάσταση και πληροφόρηση [Άρθρα 3-4] Σελ. 1523
2. Εμπορικές επικοινωνίες [Άρθρα 5-14] Σελ. 1524
ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ [Άρθρα 15-21] Σελ. 1527
Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
[Άρθρα 1, 5-23]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 1530
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρα 5-18] Σελ. 1531
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 1531
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 1533
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 1536
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14] Σελ. 1537
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ΄] Σελ. 1539
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 1545
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ [Άρθρα 19-20] Σελ. 1546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 1546
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρα 20] Σελ. 1547
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [Άρθρα 21-22] Σελ. 1548
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ [Άρθρο 23] Σελ. 1549
Ν 4072/2012
Για τα Σήματα
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΗΜΑΤΑ [Άρθρα 121-196] Σελ. 1551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124] Σελ. 1551
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130] Σελ. 1553
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133] Σελ. 1556
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149] Σελ. 1557
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158] Σελ. 1565
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ – Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162] Σελ. 1570
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ – Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163] Σελ. 1572
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174] Σελ. 1573
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ – Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176] Σελ. 1576
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ – Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177] Σελ. 1577
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄ – Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 178-183] Σελ. 1578
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ – Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196] Σελ. 1580
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1589
Παραρτήματα Σελ. 1590
Γ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Αθέμιτος ανταγωνισμός
Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 1603
β) Ελεύθερος ανταγωνισμός
Ν 3959/2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-5] Σελ. 1611
Δ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ν 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών
[Άρθρο 1] Σελ. 1625
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [Άρθρα 2-9θ] Σελ. 1626
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 10-15] Σελ. 1670
Ε) ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΚΝ 2190/1920
Περί Ανωνύμων Εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-17β] Σελ. 1692
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον – Διοικητικόν Συμβούλιον [Άρθρα 18-24] Σελ. 1727
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον – Γενικαί συνελεύσεις [Άρθρα 25-35γ] Σελ. 1735
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον – Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας [Άρθρα 36-40ε] Σελ. 1750
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον – Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών [Άρθρα 41-46α] Σελ. 1755
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 47-49γ] Σελ. 1764
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον – Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι [Άρθρα 50-50ε] Σελ. 1771
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον – Κρατική εποπτεία [Άρθρα 51-53α] Σελ. 1775
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 54-63δ] Σελ. 1776
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον – [Άρθρα 64-67] Σελ. 1780
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον – Συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 68] Σελ. 1782
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α – Συγχώνευση με απορρόφηση [Άρθρα 69-79α] Σελ. 1783
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β – Συγχώνευση με σύσταση νέας Ανώνυμης Εταιρείας [Άρθρο 80] Σελ. 1793
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12ον – Διάσπαση Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 81] Σελ. 1793
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12α – Διάσπαση με απορρόφηση [Άρθρα 82-87] Σελ. 1794
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12β – Διάσπαση με σύσταση νέων Ανώνυμων Εταιρειών [Άρθρο 88] Σελ. 1799
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 12γ – Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ΑΕ [Άρθρο 89] Σελ. 1800
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13 – Ενοποιημένοι λογαριασμοί (Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) [Άρθρα 90-109] Σελ. 1800
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 – Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 110-133] Σελ. 1803
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 – Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) [Άρθρα 134-143] Σελ. 1804
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 – Εκθέσεις πληρωμών σε κυβερνήσεις [Άρθρα 144-146] Σελ. 1807
N 3190/1955
Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
[Άρθρα 1-61α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5] Σελ. 1814
ΚΕΦΑΛΑΙΟN Β’ – Σύστασις της εταιρίας [Άρθρα 6-9] Σελ. 1815
KEΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-26] Σελ. 1820
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37] Σελ. 1825
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α] Σελ. 1828
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50α] Σελ. 1830
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53] Σελ. 1833
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Συγχώνευσις εταιριών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55] Σελ. 1835
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56] Σελ. 1835
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Αλλοδαπαί εταιρείαι [Άρθρα 57-59] Σελ. 1836
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 60] Σελ. 1836
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α] Σελ. 1837
Ν 4072/2012 (άρθρα 43-120)
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελ. 1842
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48] Σελ. 1842
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54] Σελ. 1844
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67] Σελ. 1846
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74] Σελ. 1849
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82] Σελ. 1851
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93] Σελ. 1854
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95] Σελ. 1858
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101] Σελ. 1858
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105] Σελ. 1860
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115] Σελ. 1861
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118] Σελ. 1865
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120] Σελ. 1870
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1871
Ν 4072/2012 (άρθρα 249-294)
Για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σελ. 1874
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 249-270] Σελ. 1874
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 271-284] Σελ. 1879
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292] Σελ. 1882
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294] Σελ. 1884
[Άρθρο 330 - Κωδικοποίηση ρυθμίσεων - Έναρξη ισχύος] Σελ. 1884
ΣΤ) ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής Σελ. 1887
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 1887
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 1889
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 1890
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 1892
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 1892
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 1893
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’ – Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 1894
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ – Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 1898
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 1900
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 1901
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 1901
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 1902
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 1902
ΤΙΤΛΟΣ IIΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 1903
ΤΙΤΛΟΣ IV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-96] Σελ. 1905
Τελικαί διατάξεις [Άρθρα 97-100] Σελ. 1906
ΝΔ της 17.7/13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
[Άρθρα 68-95]
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν Σελ. 1907
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤOΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρο 68] Σελ. 1907
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75. Καταργήθηκαν] Σελ. 1907
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 1908
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί απωλείας δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 81-86. Καταργήθηκαν] Σελ. 1908
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’ – Δικονομικαί διατάξεις [Άρθρα 87-94] Σελ. 1908
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Ποινικαί και τελικαί διατάξεις [Άρθρο 95] Σελ. 1909
Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 1910
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 1912
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 1913
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 1914
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’ – Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 1915
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ – Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 1916
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄ – Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 1919
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄ – Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 1919
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄ – Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 1919
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ – Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 1920
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’ – Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 1920
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’ – Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 1921
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’ – Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 1922
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’ – Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 1923
Ζ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2496/1997
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις
[Άρθρα 1-33]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Ασφαλιστική Σύμβαση Σελ. 1925
Τμήμα Πρώτο
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-10] Σελ. 1925
Τμήμα Δεύτερο
Ασφάλιση ζημιών [Άρθρα 11-26] Σελ. 1931
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές διατάξεις [Άρθρα 11-18] Σελ. 1931
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Είδη ασφάλισης ζημιών [Άρθρα 19-26] Σελ. 1934
Τμήμα Τρίτο
Ασφάλιση προσώπων [Άρθρα 27-32] Σελ. 1937
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρο 27] Σελ. 1937
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Ασφάλιση ζωής [Άρθρα 28-30] Σελ. 1937
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών [Άρθρα 31-32] Σελ. 1938
Τμήμα Τέταρτο
Τελικές διατάξεις [Άρθρο 33] Σελ. 1939
ΠΔ 237/1986
Κωδικοποίηση των διατάξεων περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως οχημάτων
[Άρθρα 1-37α]
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Γενικές Διατάξεις [Άρθρα 1-15] Σελ. 1940
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Επικουρικό Κεφάλαιο [Άρθρα 16-25] Σελ. 1957
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης [Άρθρα 26-34α] Σελ. 1964
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Συνοριακή Ασφάλιση [Άρθρα 35-37α] Σελ. 1974
Η) ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Η κήρυξη της πτώχευσης [Άρθρα 1-14] Σελ. 1978
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – Συνέπειες της πτώχευσης [Άρθρα 15-51] Σελ. 1984
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – Όργανα της πτώχευσης [Άρθρα 52-88] Σελ. 1994
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – Εξέλεγξη των πιστώσεων [Άρθρα 89-95] Σελ. 2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – Eιδικές διατάξεις επί νομικών προσώπων [Άρθρα 96-98] Σελ. 2010
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης [Άρθρα 99-106ια] Σελ. 2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ – Σχέδιο αναδιοργάνωσης [Άρθρα 107-131] Σελ. 2028
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ – Η εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή [Άρθρα 132-161] Σελ. 2035
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ – Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων [Άρθρα 162-163] Σελ. 2047
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ – Η περάτωση της πτώχευσης [Άρθρα 164-167] Σελ. 2050
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – Η απαλλαγή του οφειλέτη φυσικού προσώπου [Άρθρα 167-170α] Σελ. 2051
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – Ποινικές διατάξεις [Άρθρα 171-177] Σελ. 2053
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 178-182] Σελ. 2056
ΠΔ 133/2016
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας
[Άρθρα 1-29] Σελ. 2059
Θ) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΠΔ 34/1995
Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων
[Άρθρα 1-67] Σελ. 2077
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ν 2112/1920
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2115
ΒΔ της 16/18.7.1920
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών
[Άρθρα 1-11] Σελ. 2121
Ν 3198/1955
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
[Άρθρα 1-12] Σελ. 2125
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 2133
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.