ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συγγραφέας: Θ. Φορτσάκης, Κ. Σαββαΐδου
  • Έκδοση: 6081
  • Σελίδες: 856
  • Σχήμα:17 x 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€80 Φυσικά πρόσωπα
€80 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση, ενημερωμένη έως και τον Απρίλιο 2013 αποτελεί την τέταρτη έκδοση του εγχειριδίου του Φορολογικού Δικαίου, η οποία κατέστη αναγκαία δεδομένων των πέντε χρόνων από την Γ΄ έκδοση του Φορολογικού Δικαίου.

Το Φορολογικό Δίκαιο σε αυτή τη Δ΄ έκδοση ακολουθεί τη δομή των προηγούμενων εκδόσεων. Περιλαμβάνει έξι κεφάλαια (Έννοια και διακρίσεις των φόρων, Συνταγματική βάση και όρια της φορολογικής εξουσίας, Το ελληνικό φορολογικό σύστημα, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο, Η διοικητική φορολογική διαδικασία και η Δικαστική προστασία στις φορολογικές διαφορές), κάθε ένα από τα οποία διαιρείται σε επιμέρους Τμήματα.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό δίκαιο, τόσο το ουσιαστικό όσο και το διαδικαστικό – δικονομικό. Ειδικότερα, από τον Απρίλιο του 2008 έως σήμερα ψηφίσθηκαν και δημοσιεύθηκαν περισσότεροι από δέκα σημαντικοί φορολογικοί νόμοι, ορισμένοι σε εφαρμογή των μνημονίων που υπέγραψε η Χώρα μας, μεταξύ των οποίων αναφέρουμε ενδεικτικά τους Ν 3634/2008, Ν 3756/2009, Ν 3808/2009, Ν 3842/2010, Ν 3845/2010, Ν 3888/2010, Ν 3943/2011, Ν 3986/2011, Ν 4024/2011, Ν 4038/2012, Ν 4050/2012, Ν 4072/2012, Ν 4093/2012, Ν 4110/2013 και άλλους.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και επήλθαν με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του Ν 2238/1994 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). Σημαντικές αλλαγές επήλθαν και στα λοιπά φορολογικά αντικείμενα, όπως κυρίως στη φορολογία εισοδήματος από εκμετάλλευση πλοίων, στη φορολογία κατοχής ακίνητης περιουσίας, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κτήσης κερδών από τυχερά παίγνια, στο ΦΠΑ, στο φόρο μεταβίβασης ακινήτων, στο φόρο αυτόματου υπερτιμήματος. Παράλληλα επιβλήθηκαν νέες έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Σημαντικές τροποποιήσεις επήλθαν και στη Διοικητική Φορολογική Διαδικασία και κυρίως στην οργάνωση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης και τη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες αλλαγές παρατηρούνται στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με την ίδρυση νέων ελεγκτικών οργάνων και την ανακατανομή της ελεγκτικής αρμοδιότητας μεταξύ των ελεγκτικών αρχών και την ανάθεση ελεγκτικού έργου και σε ιδιωτικούς φορείς και στην έκταση της ελεγκτικής εξουσίας τους, όπως η επέκταση της υποχρέωσης τρίτων προς παροχή πληροφοριών και η θέσπιση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, καθώς και στις νομικές εγγυήσεις που παρέχονται στους φορολογούμενους κατά το στάδιο των φορολογικών ελέγχων και αφορούν κυρίως στους περιορισμούς του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου.

Ο Ν 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης» επέφερε σημαντικές αλλαγές στην εκδίκαση των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών. Σημαντικές αλλαγές επέφεραν επίσης με σκοπό την επιτάχυνση της φορολογικής δίκης και άλλοι φορολογικοί νόμοι και ειδικότερα ο Ν 3842/2010, ο Ν 3888/2010, ο Ν 3943/2011, ο Ν 3994/2011, ο Ν 4051/2012, ο Ν 4055/2012 και ο Ν 4079/2012. Οι αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως στη θέσπιση της ενδικοφανούς προσφυγής, τη σύντμηση της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής, στην κατανομή της αρμοδιότητας των δικαστηρίων για την εκδίκαση των φορολογικών διαφορών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, την άσκηση των ένδικων μέσων της έφεσης και της αναίρεσης, καθώς και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την κίνηση και τη διεξαγωγή της φορολογικής ποινικής δίκης.

Σημαντικές εξελίξεις παρατηρήθηκαν επίσης και στο πεδίο του διεθνούς και ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου. Ειδικότερα, οι εξελίξεις αυτές αφορούν στην επέκταση του δικτύου των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα μας με άλλες χώρες, καθώς και στις πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας.

Τέλος, το Φορολογικό Δίκαιο εμπλουτίσθηκε με την πλούσια νομολογία των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων, αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τους φορολογικούς περιορισμούς στην άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. To έργο περιλαμβάνει αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο το οποίο βοηθάει τον αναγνώστη στην αναζήτηση του θέματος που κάθε φορά τον απασχολεί, καθώς και πλούσια ανανεωμένη βιβλιογραφία.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | MASTERING PROGRAMS |

Περιεχόμενα


Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

Websites Νομικής Βιβλιοθήκης


Emergency Orders

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δ' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. XI
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. XIII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ A' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. XV
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§1 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣελ. 1
§2 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 1
A. Το φορολογικό δίκαιο και δημοσιονομικό δίκαιοΣελ. 1
B. Το φορολογικό δίκαιο και το διοικητικό δίκαιοΣελ. 2
§3 - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 2
A. Η σύνδεση του φορολογικού δικαίου με τους άλλους κλάδους του δικαίουΣελ. 2
B. H «αυτονομία» του φορολογικού δικαίουΣελ. 3
Γ. O «ρεαλισμός» του φορολογικού δικαίουΣελ. 4
Δ. O «εμπειρισμός» του φορολογικού δικαίουΣελ. 5
§4 - ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΩΣ ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΙ «ΠΛΗΘΩ­ΡΙΚΟΣ» ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣΣελ. 5
§5 - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣΣελ. 8
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
§1 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣελ. 9
§2 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣελ. 10
§3 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣελ. 10
§4 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΣελ. 12
Α. Η έλλειψη ειδικής αντιπαροχήςΣελ. 13
Β. Η διάκριση φόρου και ανταποδοτικού τέλουςΣελ. 13
§5 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΤΑ ΝΠΔΔΣελ. 19
§6 - Ο ΦΟΡΟΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΚΟΠΩΝΣελ. 21
Α. Ο ταμιευτικός σκοπός του φόρουΣελ. 21
Β. Οι μη ταμιευτικοί σκοποί του φόρουΣελ. 22
§7 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΣελ. 24
Α. Το αντικείμενο του φόρουΣελ. 24
Β. Το υποκείμενο του φόρουΣελ. 25
Γ. Ο προσδιορισμός του ποσού του φόρου που οφείλεταιΣελ. 25
Δ. Η διαδικασία καταβολής του φόρουΣελ. 25
§8 - ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝΣελ. 26
Α. Φόροι και άλλα δημοσιονομικά βάρη φορολογικού χαρακτήραΣελ. 26
(α) Κύριοι ή γενικοί φόροιΣελ. 26
(β) Δευτερεύοντες ή ειδικοί φόροιΣελ. 26
(γ) Φορολογικές κυρώσειςΣελ. 27
Β. Δημοσιονομικά βάρη μη φορολογικού χαρακτήραΣελ. 27
(α) Ανταποδοτικά τέληΣελ. 27
(β) Χρηματικές κυρώσειςΣελ. 27
(γ) Κοινωνικές εισφορέςΣελ. 27
(δ) Κοινωνικοί πόροιΣελ. 27
(ε) Sui generis μέτρα διοικητικού ελέγχουΣελ. 28
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ 
§1 - ΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΙ- ΑΝΑ­ΛΟΓΙΚΟΙ-ΠΑΓΙΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ-ΠΡΟ­ΣΩΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΙΣελ. 29
Α. 'Αμεσοι και έμμεσοι φόροιΣελ. 29
Β. Προοδευτικοί, αναλογικοί, πάγιοι φόροιΣελ. 29
Γ. Πραγματικοί και προσωπικοί φόροιΣελ. 30
Δ. Ειδικοί και κατ' αξία φόροιΣελ. 30
§2 - ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΗΣΣελ. 31
Α. Φόροι εισοδήματοςΣελ. 32
Β. Φόροι περιουσίας ή κεφαλαίουΣελ. 32
Γ. Φόροι επί της δαπάνης ή φόροι κατανάλωσηςΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 
§1 - Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΣελ. 35
Α. Η δημοκρατική συναίνεσηΣελ. 35
(α) Η νομοθετική συναίνεσηΣελ. 36
(β) Η αρχή του ενιαυσίουΣελ. 36
Β. Η ανάγκη της βεβαιότητας του φόρουΣελ. 37
Γ. Η συνταγματική πρόβλεψη της αρχής της νομιμότητας του φόρουΣελ. 37
§2 - ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΣελ. 38
Α. Η απαίτηση τυπικού νόμουΣελ. 39
(α) Δεν αρκεί ουσιαστικός νόμοςΣελ. 39
(β) Ο νόμος ορίζει τα αντικειμενικώς ουσιώδη στοιχεία του φόρουΣελ. 39
Β. Η κατ' αρχήν απαγόρευση της κανονιστικής αρμοδιότητας για τον καθορισμό των αντικειμενικώς ουσιωδών στοιχείων του φόρουΣελ. 42
Γ. Η απαγόρευση της αναδρομικής νομοθετικής κύρωσης φορολογικών κανονιστικών πράξεων που καθορίζουν τα αντικειμενικώς ουσιώδη στοιχεία του φόρουΣελ. 48
Δ. Το ανεπίτρεπτο των φορολογικών ρυθμίσεων με σύμβασηΣελ. 50
Ε. Η στενή ερμηνεία των φορολογικών διατάξεωνΣελ. 51
ΣΤ. Η επιστροφή των φόρων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτωςΣελ. 52
§3 - ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΣελ. 62
Α. Η άμεση εφαρμογή δασμολογικών διατάξεων ή διατάξεων για φόρους κατανάλωσης με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη ΒουλήΣελ. 62
Β. Η επιβολή φόρων με πράξεις νομοθετικού περιεχο­μένουΣελ. 63
Γ. Η κατ' εξαίρεση κανονιστική φορολογική αρμοδιότηταΣελ. 64
(α) Η κανονιστική αρμοδιότητα βάσει του άρθρου 43§2 του Συντάγματος για τη ρύθμιση των μη ουσιωδών στοιχείων του φόρουΣελ. 65
(β) Η κανονιστική αρμοδιότητα με εξουσιοδότηση νόμου-πλαισίου (άρθρο 78§5 του Συντάγματος)Σελ. 67
(γ) Η διοικητική κωδικοποίησηΣελ. 68
Δ. Υπερεθνικοί περιορισμοί της αρχής της νομιμότητας του φόρουΣελ. 70
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
§1 - Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣΣελ. 72
Α. Η συνταγματική καθιέρωση της φορολογικής ισότηταςΣελ. 72
Β. Η καθολικότητα της φορολογικής υποχρέωσηςΣελ. 74
Γ. Η φορολογία με βάση τη φοροδοτική ικανότηταΣελ. 76
§2 - ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣΣελ. 78
Α. Διαφοροποιήσεις της φορολογίας με βάση τη διαφορά των καταστάσεωνΣελ. 78
B. Η παροχή φορολογικών κινήτρωνΣελ. 81
Γ. Ο προσδιορισμός της φοροδοτικής ικανότητας βάσει τεκμηρίωνΣελ. 83
ΤΜΗΜΑ ΙIΙ - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 
§1 - Η ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΣελ. 87
Α. Η αντίθεση της αναδρομικής ισχύος των φορολογικών διατάξεων προς την αρχή του κράτους δικαίου και τη δημοκρατική αρχήΣελ. 87
Β. Τα είδη της αναδρομικότηταςΣελ. 87
§2 - Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΣελ. 90
Α. Το άρθρο 78§2 του ΣυντάγματοςΣελ. 90
Β. Η αναδρομική νομοθετική κύρωση φορολογικών κανονιστικών πράξεων και το άρθρο 78§2 του ΣυντάγματοςΣελ. 92
Γ. Το άρθρο 78§2 του Συντάγματος και οι ερμηνευτικοί φορολογικοί νόμοιΣελ. 93
Δ. Το άρθρο 78§2 του Συντάγματος και το ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 94
ΤΜΗΜΑ IV - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
§1 - Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣελ. 95
Α. Ο φόρος και η ουσία της ιδιοκτησίαςΣελ. 95
Β. Η αναγκαστική απαλλοτρίωσηΣελ. 97
§2 - Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣελ. 98
Α. Η διαμόρφωση της φορολογικής υποχρέωσηςΣελ. 98
Β. Η επιβολή περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής ελευθερίας ως μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγήςΣελ. 99
§3 - Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣελ. 103
§4 - Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣελ. 108
§5 - Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣΣελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΤΜΗΜΑ Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ TOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
§1 - Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝΣελ. 111
A. Κύρια χαρακτηριστικάΣελ. 111
B. Τα φυσικά πρόσωπα, υποκείμενα του φόρου εισοδήματοςΣελ. 112
(α) Η νομική έννοια του φυσικού προσώπουΣελ. 113
(β) Η σχολάζουσα κληρονομίαΣελ. 114
(γ) Προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ, κοινοπραξίες, κοινωνίεςΣελ. 114
(δ) Ημεδαποί και αλλοδαποίΣελ. 115
Γ. Το εισόδημα, αντικείμενο του φόρουΣελ. 117
(α) Εισόδημα από ακίνητα (Α'- Β' πηγή)Σελ. 118
(1) Έννοια του εισοδήματος από ακίνηταΣελ. 118
(2) Προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνηταΣελ. 119
(β) Εισόδημα από κινητές αξίες (Γ' πηγή)Σελ. 122
(1) Έννοια και προσδιορισμός του εισοδήματος από κινητές αξίεςΣελ. 122
(2) Η αυτοτελής φορολογία εισοδήματος από τόκουςΣελ. 125
(γ) Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' πηγή)Σελ. 136
(1) Έννοια του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσειςΣελ. 136
(2) Η αυτοτελής φορολογία του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσειςΣελ. 139
(3) Προσδιορισμός του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσειςΣελ. 152
(δ) Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις (Ε' πηγή)Σελ. 177
(ε) Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (ΣΤ' πηγή)Σελ. 178
(στ) Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή (Ζ' πηγή)Σελ. 184
(1) Έννοια του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματαΣελ. 184
(2) Προσδιορισμός του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματαΣελ. 185
 
Δ. Το φορολογητέο συνολικό εισόδημαΣελ. 188
(α) 'Αθροιση των εισοδημάτων από κάθε πηγήΣελ. 188
(β) Χρόνος απόκτησης του εισοδήματοςΣελ. 189
(γ) Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεωνΣελ. 189
(δ) Ατομικός και οικογενειακός προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματοςΣελ. 190
(ε) Τεκμαρτός προσδιορισμός του συνολικού εισοδήματος βάσει δαπανώνΣελ. 192
(στ) Απαλλαγές και εκπτώσειςΣελ. 197
Ε. Υπολογισμός και καταβολή του φόρουΣελ. 202
(α) Η φορολόγηση των φυσικών προσώπωνΣελ. 202
(β) Η φορολόγηση των προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών και κοινωνιώνΣελ. 218
(γ) Η προκαταβολή του φόρουΣελ. 220
(δ) Η παρακράτηση του φόρουΣελ. 221
§2 - Ο ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝΣελ. 230
Α. Το υποκείμενο του φόρουΣελ. 230
Β. Το αντικείμενο του φόρουΣελ. 230
Γ. Χρόνος επιβολής του φόρουΣελ. 233
Δ. Απαλλαγές από το φόροΣελ. 234
Ε. O προσδιορισμός του εισοδήματοςΣελ. 238
ΣΤ. Ο υπολογισμός και η καταβολή του φόρουΣελ. 247
Ζ. Διαδικασία βεβαίωσης του φόρουΣελ. 254
§3 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝΣελ. 260
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΣελ. 269
ΥποτμΗμα Ι - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΣελ. 269
§1 - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ)Σελ. 270
Α. Αντικείμενο και υποκείμενο του ΤΑΠΣελ. 270
 
Β. Απαλλαγές από το ΤΑΠΣελ. 270
Γ. Βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠΣελ. 271
§2 - Ο ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΑΠ)Σελ. 272
Α. Αντικείμενο και υποκείμενο του ΦΑΠΣελ. 272
Β. Απαλλαγές από το ΦΑΠΣελ. 273
Γ. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του ΦΑΠΣελ. 274
Δ. Βεβαίωση και καταβολή του ΦΑΠΣελ. 276
§3 - Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝΣελ. 277
ΥποτμΗμα ΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΛΑΧΕΙΩΝ 
§1 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝΣελ. 284
Α. Υποκείμενο του φόρου κληρονομιώνΣελ. 284
Β. Αντικείμενο του φόρου κληρονομιώνΣελ. 285
Γ. Απαλλαγές από το φόρο κληρονομιώνΣελ. 286
Δ. Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του φόρου κληρονομιώνΣελ. 289
§2 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝΣελ. 294
§3 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΣελ. 298
§4 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑΣελ. 299
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣΣελ. 302
§1 - ΟΙ ΔΑΣΜΟΙΣελ. 303
Α. ΓενικάΣελ. 303
Β. Ο Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (ΚΤΚ)Σελ. 304
§2 - Ο ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣΣελ. 307
Α. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 307
 
Β. Πεδίο εφαρμογής του φόρουΣελ. 310
(α) Αντικείμενο του φόρου - Φορολογητέες πράξειςΣελ. 310
(β) Απαλλαγές από τον ΦΠΑΣελ. 315
Γ. Υποκείμενοι στο ΦΠΑ και υπόχρεοιΣελ. 319
Δ. Η βάση επιβολής και το απαιτητό του φόρουΣελ. 323
(α) Η φορολογητέα αξίαΣελ. 323
(β) Η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρουΣελ. 326
Ε. Φορολογικοί συντελεστέςΣελ. 326
ΣΤ. Έκπτωση και επιστροφή του φόρουΣελ. 327
(α) Έκπτωση του φόρουΣελ. 327
(β) Επιστροφή του φόρουΣελ. 329
Ζ. Ειδικά καθεστώταΣελ. 330
(α) Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά (άρθρο 35α ΚΦΠΑ)Σελ. 331
(β) Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (άρθρο 39 ΚΦΠΑ)Σελ. 332
(γ) Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών (άρθρο 39α ΚΦΠΑ)Σελ. 333
(δ) Ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής φόρου (άρθρο 40 ΚΦΠΑ)Σελ. 335
(ε) Ειδικό καθεστώς αγροτών (άρθρο 41-42 ΚΦΠΑ)Σελ. 335
(στ) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών (άρθρο 43 ΚΦΠΑ)Σελ. 337
(ζ) Ειδικό καθεστώς βιομηχανοποιημένων καπνών (άρθρο 44 ΚΦΠΑ)Σελ. 338
(η) Ειδικό καθεστώς φορολογίας των υποκειμένων στο φόρο μετα­πωλητών που παραδίδουν μεταχειρισμένα αγαθά και αντικείμε­να καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας (άρθρο 45 ΚΦΠΑ)Σελ. 338
(θ) Ειδικό καθεστώς για πωλήσεις σε δημοπρασία (άρθρο 46 ΚΦΠΑ)Σελ. 339
(ι) Ειδικό καθεστώς επενδυτικού χρυσού (άρθρο 47 ΚΦΠΑ)Σελ. 339
§3 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΣελ. 340
Α. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί ορισμένων κατηγοριών αγαθώνΣελ. 340
(α) Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας, οινοπνευματωδών και καπνοβιομηχανικών προϊόντων (ΕΦΚ)Σελ. 341
(1) Ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειαςΣελ. 341
(2) Ο ΕΦΚ αιθυλικής αλκοόλης και οινοπνευματωδών ποτώνΣελ. 343
(3) Ο ΕΦΚ βιομηχανοποιημένων καπνώνΣελ. 346
(β) Το τέλος ταξινόμησης, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας, το τέλος άδειας, το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος και φόρος πολυτελείαςΣελ. 350
Β. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε ορισμένες κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιώνΣελ. 354
(α) Ο ειδικός φόρος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεωνΣελ. 354
(β) Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίαςΣελ. 355
(γ) Το τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρταΣελ. 356
§4 - Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝΣελ. 357
Α. Αντικείμενο του ΦΜΑΣελ. 358
Β. Υποκείμενο του ΦΜΑΣελ. 361
Γ. Απαλλαγές από το ΦΜΑΣελ. 361
Δ. Βάση υπολογισμού του ΦΜΑΣελ. 367
Ε. Οι συντελεστές του ΦΜΑΣελ. 369
ΣΤ. Η φορολόγηση της μεταβίβασης πλοίωνΣελ. 370
§5 - Ο ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΦΑΥ)Σελ. 370
§6 - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΣΑ)Σελ. 374
§7 - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥΣελ. 374
§8 - Ο ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝΣελ. 377
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΤΜΗΜΑ Ι - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 383
§1 - ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 385
§2 - ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 388
Α. Γενικές διατάξεις και ορισμοίΣελ. 390
(α) Το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεωνΣελ. 390
(β) Η έννοια του φορολογικού κατοίκουΣελ. 391
(γ) Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασηςΣελ. 392
Β. Η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος και κεφαλαίουΣελ. 395
Γ. Η εξάλειψη της διπλής φορολογίαςΣελ. 404
(α) Η μέθοδος της εξαίρεσηςΣελ. 404
(β) Η μέθοδος της πίστωσης του φόρουΣελ. 405
Δ. Ειδικές διατάξειςΣελ. 405
Ε. Η Πρότυπη Σύμβαση του ΟΗΕΣελ. 408
§3 - Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣΣελ. 408
ΤΜΗΜΑ ΙΙ - ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 410
§1 - Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝΣελ. 411
Α. Η απαγόρευση των φορολογικών διακρίσεων κατά την κυκλοφορία των προϊόντωνΣελ. 411
(α) Η κατάργηση των δασμών και των φόρων ισοδυνάμου αποτελέσματοςΣελ. 411
(β) Η απαγόρευση των διακρίσεων κατά την επιβολή έμμεσων και άμεσων φόρωνΣελ. 411
Β. Η απαγόρευση των φορολογικών περιορισμών κατά την κυκλοφορία των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίωνΣελ. 426
§2 - Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣελ. 437
Α. Η εναρμόνιση των έμμεσων φόρων. Η εναρμόνιση των φόρων κύκλου εργασιών: η καθιέρωση του κοινού συστήματος ΦΠΑΣελ. 437
Β. Η εναρμόνιση των άμεσων φόρωνΣελ. 439
(α) Η Οδηγία 90/434/ΕΟΚΣελ. 441
(β) Η Οδηγία 90/435/ΕΟΚΣελ. 443
(γ) Η Σύμβαση 90/436/ΕΟΚΣελ. 447
(δ) Η Οδηγία 2003/48/ΕΚΣελ. 449
(ε) Η Οδηγία 2003/49/ΕΚΣελ. 451
(στ) Η καταπολέμηση του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμούΣελ. 453
(ζ) Αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγήςΣελ. 456
(η) Φόρος στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγέςΣελ. 460