Η ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

  • Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής
  • Οργάνωση και Λειτουργία
  • Εταιρική διακυβέρνηση
  • Υποχρεώσεις πληροφόρησης
  • Κατάχρηση Αγοράς
  • Δημόσια πρόταση
  • Έξοδος - Διαγραφή
  • Συγγραφέας: Δ. Αυγητίδης
  • Έκδοση: 6081
  • Σελίδες: 304
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Αφορμή για την παρούσα δεύτερη έκδοση αποτέλεσε οι σημαντικότερες νομοθετικές αλλαγές που προήλθαν από το χώρο της κεφαλαιαγοράς, αλλά από το χώρο των εταιριών. Ο Ν 3884/2010 που ενσωμάτωσε την κοινοτική Οδηγία 2007/36/ΕΚ για την άσκηση δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων ανωνύμων εταιριών ήταν η σημαντικότερη τέτοια τροποποίηση. Δεν έλειψαν, όμως, και παρεμβάσεις του νομοθέτη της κεφαλαιαγοράς, ιδίως στη ρύθμιση των προϋποθέσεων εισαγωγής και των υποχρεώσεων πληροφόρησης των εισηγμένων εταιριών, με τροποποιήσεις στο Ν 3401/2005 και στο Ν 3556/2007, με τις οποίες ενσωματώθηκαν οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ. Στόχος των τροποποιήσεων είναι η ελάττωση του κόστους διατήρησης μετοχών σε οργανωμένες αγορές, ενόψει των συνθηκών γενικότερης οικονομικής ύφεσης που δεν μπορούσαν παρά να έχουν αρνητικότατο αντίκτυπο και στην κεφαλαιαγορά.

Το έργο για την Εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρία αποτελείται από 4 Μέρη: Η εισαγωγή μετοχών στην αγορά αξιών του Χ.Α., Η οργάνωση και λειτουργία των εισηγμένων εταιριών, Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριών και συνδεόμενων προσώπων και Έξοδος από το Χρηματιστήριο. Ειδικότερα, μετά την Εισαγωγή (Κεφαλαιαγορά και Ανώνυμη Εταιρία) όπου παρουσιάζεται η σχέση ΑΕ και Χρηματιστηρίου, αναλύονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις αλλά και οι συνέπειες εισαγωγής της ΑΕ στο Χρηματιστήριο, η εταιρική διακυβέρνηση, οι υποχρεώσεις πληροφόρησης, διαφάνειας, υποβολής δημόσιας πρότασης και εξαγοράς καθώς και οι συνέπειες διαγραφής των μετοχών και αναστολής των διαπραγματεύσεων. Συμπληρώνεται από Παράρτημα Νομοθεσίας (εθνικής-κοινοτικής), βιβλιογραφίας (ελληνικής-αλλοδαπής) και αλφαβητικό ευρετήριο. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για δικηγόρους, νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων, εταιρίες αλλά και για κάθε ενασχολούμενο με το Χρηματιστήριο.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. X
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝΣελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
I. Η σχέση μεταξύ ανώνυμης εταιρίας και χρηματιστηρίουΣελ. 1
ΙΙ. Η ανώνυμη εταιρία στο ελληνικό χρηματιστήριοΣελ. 3
Α. Οι πρώτες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση μετοχώνΣελ. 3
Β. Η νομοθετική εξέλιξηΣελ. 5
Γ. Η σύγχρονη προσέγγισηΣελ. 7
1. Στο δίκαιο κεφαλαιαγοράςΣελ. 7
2. Στο εταιρικό δίκαιοΣελ. 10
3. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 13
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η EΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
I. Το χρηματιστήριο ως δευτερογενής αγορά κεφαλαίουΣελ. 17
A. Σκοπός εισαγωγήςΣελ. 17
Β. Από τα χρηματιστήρια στις οργανωμένες αγορές και στα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσηςΣελ. 19
1. Οργανωμένες αγορέςΣελ. 19
2. Εξωχρηματιστηριακές αγορέςΣελ. 22
3. Πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσηςΣελ. 23
IΙ. Η εισαγωγή μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου ΑθηνώνΣελ. 25
A. Διαδικασία εισαγωγήςΣελ. 27
1. Απόφαση εισαγωγήςΣελ. 27
2. ΚατηγοριοποίησηΣελ. 31
3. Ιδιαίτερα η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίουΣελ. 35
i. Η ρύθμισηΣελ. 35
ii. Η υποχρέωση σύμπραξης Αναδόχου ή ΣυμβούλουΣελ. 42
iii. Kαθορισμός τιμήςΣελ. 45
Β. Προϋποθέσεις ευθύνης Αναδόχου και άλλων προσώπων υπεύθυνων για το ενημερωτικό δελτίοΣελ. 46
1. Ενημερωτικό δελτίοΣελ. 48
2. Απόκτηση μετοχώνΣελ. 48
3. Πλημμέλεια του ενημερωτικού δελτίουΣελ. 48
4. ΥπαιτιότηταΣελ. 49
5. ΖημίαΣελ. 50
6. Αιτιώδης συνάφειαΣελ. 51
7. ΠαραγραφήΣελ. 51
8. Κανονισμός αναδοχώνΣελ. 51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Ι. Το καθεστώς των προϋποθέσεων εισαγωγής στο ΧΑΣελ. 55
Α. Προϋποθέσεις σχετικές με την εταιρίαΣελ. 56
1. ΝομιμότηταΣελ. 56
2. Ελάχιστο μέγεθοςΣελ. 56
3. Διάρκεια της εταιρίαςΣελ. 56
4. ΚερδοφορίαΣελ. 57
5. Φορολογικός έλεγχοςΣελ. 58
6. Εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 58
Β. Προϋποθέσεις σχετικές με τις μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της αίτησηςΣελ. 59
1. ΝομιμότηταΣελ. 59
2. Ελεύθερη διαπραγματευσιμότηταΣελ. 59
3. Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχώνΣελ. 60
4. Επαρκής διασποράΣελ. 61
5. Δημόσια εγγραφήΣελ. 63
6. Αποπληρωμή μετοχώνΣελ. 65
7. Δημιουργία ΟμίλουΣελ. 65
8. Διοικητικές προϋποθέσειςΣελ. 65
II. Εισαγωγή μετοχών στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.)Σελ. 67
Α. Η ΕΝ.ΑΣελ. 67
Β. Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στην ΕΝ.Α.Σελ. 69
1. Νομική κατάστασηΣελ. 69
2. Διαπραγματευσιμότητα και άυλη μορφήΣελ. 69
3. Καθαρή θέσηΣελ. 69
4. Οικονομικές καταστάσειςΣελ. 69
5. Φορολογικός έλεγχοςΣελ. 70
6. ΖημίεςΣελ. 70
7. Δέσμευση μετοχώνΣελ. 70
8. ΔιασποράΣελ. 70
9. ΣύμβουλοςΣελ. 70
10. ΚαταλληλότηταΣελ. 71
11. Ενημερωτικό δελτίο - Πληροφοριακό έγγραφοΣελ. 71
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η «ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΚΝ 2190/1920 
Ι. Συνέπειες εισαγωγήςΣελ. 75
Α. Ο σκοπός της προστασίας του μετόχου - επενδυτήΣελ. 75
Β. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίουΣελ. 77
1. ΕποπτείαΣελ. 78
2. ΜητρώοΣελ. 81
3. Δημόσια εγγραφήΣελ. 81
4. ΚεφάλαιοΣελ. 83
5. ΜετοχέςΣελ. 84
i. 'Αυλη μορφήΣελ. 84
ii. Δέσμευση ονομαστικών μετοχώνΣελ. 88
6. Διοικητικό συμβούλιοΣελ. 89
i. ΠρόσκλησηΣελ. 89
ii. ΑσυμβίβασταΣελ. 90
iii. Συμβάσεις της εταιρίας με μέλη διοικητικού συμβουλίουΣελ. 90
7. Γενική συνέλευσηΣελ. 91
i. Ρυθμίσεις του Ν 3884/2010Σελ. 91
ii. 'Αλλες ρυθμίσειςΣελ. 97
(αα) ΣύγκλησηΣελ. 97
(ββ) ΠρόσκλησηΣελ. 98
(γγ) ΑποφάσειςΣελ. 98
(δδ) Απόκτηση ιδίων μετοχώνΣελ. 99
(εε) Απόφαση διαγραφήςΣελ. 100
8. Τακτικός έλεγχοςΣελ. 100
9. Έκτακτος έλεγχοςΣελ. 101
10. Οικονομικές καταστάσειςΣελ. 102
11. Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωνΣελ. 106
12. ΛύσηΣελ. 109
13. Εξαγορά μετοχώνΣελ. 110
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
I. ΡυθμίσειςΣελ. 113
Α. Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 115
1. ΣύνθεσηΣελ. 115
2. Υποχρεώσεις μελών διοικητικού συμβουλίουΣελ. 118
i. Υποχρέωση ενίσχυσης της αξίας και προάσπισης του εταιρικού συμφέροντοςΣελ. 118
ii. 'Αλλες υποχρεώσειςΣελ. 121
Β. ΚεφάλαιοΣελ. 121
Γ. Οργανωτικές ρυθμίσειςΣελ. 122
1. Εσωτερικός Κανονισμός ΛειτουργίαςΣελ. 123
2. Εσωτερικός έλεγχοςΣελ. 124
3. Υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχωνΣελ. 126
4. Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεωνΣελ. 127
Δ. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησηςΣελ. 127
ΙΙ. ΑξιολόγησηΣελ. 129
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 133
ΙΙ. Υποχρεώσεις πληροφόρησης εισηγμένων εταιριώνΣελ. 136
A. Η ισότιμη μεταχείριση των μετόχωνΣελ. 137
Β. Τακτική και έκτακτη πληροφόρησηΣελ. 140
1. Βασική τακτική πληροφόρησηΣελ. 141
2. Πρόσθετη τακτική πληροφόρησηΣελ. 143
 
3. Έκτακτη πληροφόρησηΣελ. 144
i. Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίουΣελ. 144
ii. Προνομιακές πληροφορίεςΣελ. 145
iii. Υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης με βάση τον Κανονισμό του ΧΑΣελ. 150
iv. Σχολιασμός δημοσιευμάτωνΣελ. 154
ΙΙΙ. Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγώνΣελ. 156
A. Υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής συμμετοχώνΣελ. 156
Β. Υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών διευθυντικών στελεχώνΣελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 161
ΙΙ. Οι ρυθμίσεις του Ν 3340/2005Σελ. 164
Α. Η απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 165
1. Αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις της απαγόρευσηςΣελ. 165
i. Πρωτογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 166
ii. Δευτερογενείς κάτοχοι προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 171
iii. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίαςΣελ. 172
2. ΕξαιρέσειςΣελ. 179
Β. Η απαγόρευση χειραγώγησης της αγοράςΣελ. 182
1. Χειραγώγηση μέσω συναλλαγώνΣελ. 184
2. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριώνΣελ. 189
3. ΕξαιρέσειςΣελ. 192
Γ. ΚυρώσειςΣελ. 193
1. ΔιοικητικέςΣελ. 193
2. ΠοινικέςΣελ. 198
i. Για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριώνΣελ. 198
ii. Για την χειραγώγηση της αγοράςΣελ. 199
3. Αξιώσεις αποζημίωσηςΣελ. 201
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 
I. Δημόσιες προτάσειςΣελ. 205
A. Η κεφαλαιαγορά ως αγορά εταιρικού ελέγχουΣελ. 205
Β. Απόκτηση εταιρικού ελέγχουΣελ. 205
Γ. Το «υπερτίμημα» απόκτησης του ελέγχουΣελ. 206
 
 
II. Η ρύθμισηΣελ. 208
Α. Η Οδηγία 2004/25/ΕΚΣελ. 208
1. Η ιστορία της ΟδηγίαςΣελ. 209
2. Βασικές έννοιεςΣελ. 210
i. ΟρισμόςΣελ. 210
ii. Προαιρετικές και υποχρεωτικές προτάσειςΣελ. 212
iii. Ρυθμίσεις και για τα δύο είδη προτάσεωνΣελ. 212
iv. Υποχρεωτική δημόσια πρότασηΣελ. 214
v. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των μέτρων αμύνης («breakthrough rule»)Σελ. 217
vi. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδουΣελ. 218
Β. Η ελληνική ρύθμιση των δημόσιων προτάσεωνΣελ. 220
1. Προαιρετικές δημόσιες προτάσειςΣελ. 220
2. Διαδικασία των δημοσίων προτάσεωνΣελ. 221
3. Η ρύθμιση των υποχρεωτικών δημόσιων προτάσεωνΣελ. 225
i. Η υποχρέωσηΣελ. 225
ii. Πρόσωπα που ενεργούν συντονισμέναΣελ. 226
iii. Οι εξαιρέσειςΣελ. 229
iv. Το αντάλλαγμαΣελ. 232
Γ. Δικαίωμα εξαγοράς και δικαίωμα εξόδουΣελ. 235
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
Ι. Ο μέτοχος - επενδυτήςΣελ. 241
Α. Οι μέτοχοι στις εισηγμένες εταιρίεςΣελ. 241
Β. Σημασία διατήρησης των μετοχών στην οργανωμένη αγοράΣελ. 243
ΙΙ. Η διαγραφή μετοχώνΣελ. 246
Α. Η διαγραφή στο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 246
Β. Η διαγραφή στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 247
1. Η διαγραφή ως κυρωτικό μέτροΣελ. 248
i. Διαγραφή από το ΧΑΣελ. 248
ii. Διαγραφή από την ΕΚΣελ. 249
2. Η διαγραφή με απόφαση της εκδότριας εταιρίας (Hot delisting)Σελ. 252
i. Απόφαση γενικής συνέλευσηςΣελ. 253
ii. Τρόποι απόκτησης του 95%Σελ. 254
iii. Η απόφαση της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣελ. 256
3. Η διαγραφή ως έμμεσο αποτέλεσμα τέλεσης εταιρικής πράξης (cold delisting)Σελ. 257
ΙΙΙ. Αναστολή διαπραγμάτευσηςΣελ. 260
Α. Η απόφαση για την αναστολήΣελ. 261
1. Λόγοι αναστολής διαπραγμάτευσηςΣελ. 263
i. Έλλειψη διασφάλισης ή προσωρινή απειλή της ομαλής λειτουργίας της αγοράςΣελ. 263
ii. Η προστασία των επενδυτώνΣελ. 264
B. Συνέπειες της αναστολής διαπραγμάτευσηςΣελ. 265
1. Συνέπειες ως προς τα πρόσωπαΣελ. 265
2. Συνέπειες ως προς τις συναλλαγέςΣελ. 265
3. Ως προς τις υποχρεώσεις των εκδοτριών εταιριώνΣελ. 267
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥΣελ. 269
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 271
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕλληνικήΣελ. 283
ΑλλοδαπήΣελ. 296
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 299
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.