ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρακτικά θέματα με λύσεις
  • Συγγραφέας: Α. Γεωργιάδης
  • Έκδοση: 3η 2013
  • Σελίδες: 432
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
Φυσικά πρόσωπα
Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο καθηγητής Μ. Ferid έλεγε ότι όσο περισσότερα σφάλματα κάνει ο νομικός ως φοιτητής, τόσο καλύτερα και ευκολότερα τα αποφεύγει ως δικηγόρος ή δικαστής. Η νοητική διαδικασία για τη λύση ενός πρακτικού θέματος αστικού δικαίου διέρχεται από τρία βασικά στάδια: α΄ την κατανόηση των δεδομένων και των ζητουμένων της άσκησης, β΄ το νομικό χαρακτηρισμό και την επίλυση των τιθέμενων ζητημάτων και γ΄ την τελική διατύπωση των απαντήσεων.

Στο έργο «Σύνθεση Αστικού Δικαίου. Πρακτικά θέματα με λύσεις» αναλύονται τα τρία ανωτέρω βασικά στάδια με τρόπο που ο φοιτητής και γενικότερα ο μελετητής του αστικού δικαίου να εμπεδώσει την τεχνική επίλυσης πρακτικών θεμάτων αστικού δικαίου. Τα πρακτικά που αναλύονται στο βιβλίο αφορούν, μεταξύ άλλων, τα θέματα των δικαιοπραξιών, των συμβατικών σχέσεων, της ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής, της εξασφάλισης των πιστώσεων, του αδικαιολόγητου πλουτισμού, των αδικοπραξιών, της νομής και κυριότητας, των οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων.

Η μεγαλύτερη συνεισφορά του παρόντος βιβλίου δεν είναι τόσο οι γνώσεις που αποκομίζει ο αναγνώστης πάνω σε καίρια αστικά θέματα όσο η μέθοδος εισαγωγής στο νομικό τρόπο σκέψης.

Το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους φοιτητές που διδάσκονται αστικό δίκαιο, αλλά και για όποιον θέλει να κατέχει την τεχνική επίλυσης των διαφορών που γεννιούνται από τις βιοτικές σχέσεις.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. I
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. III
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. XV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το Πρακτικό Θέμα Αστικού Δικαίου και η Μέθοδος Επίλυσής τουΣελ. 1
Κεφαλαιο Πρωτο  
Προσωπα  
Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο o Ικανότητα ανηλίκου για κατάρτιση σύμβασης εργασίας (ΑΚ 136) και για σύνταξη διαθήκηςΣελ. 11
Υλική πράξη από δικαιοπρακτικώς ανίκανο o Δικαστική συμπαράσταση o Σύνταξη διαθήκης από ανίκανο κατά την ΑΚ 1719Σελ. 14
Σύσταση ιδρύματος o Επαγωγή της κληρονομίας o Νόμιμη μοίρα o Προσαύξηση (ΑΚ 1826, 1830)Σελ. 18
Δωρεά ακινήτου σε ανήλικο o Αυτοσύμβαση o Τύπος o Αγωγή διάρρηξης (ΑΚ 939 επ.)Σελ. 21
Δικαιοπρακτική ανικανότητα o Δικαστική συμπαράστασηΣελ. 24
Κεφαλαιο Δευτερο  
Δικαιοπραξιεσ  
Πρόσκληση προς υποβολή πρότασης o Πλάνη o Ευθύνη από διαπραγματεύσεις o Υπαναχώρηση o Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 27
Πώληση ακινήτου μέσω αντιπροσώπου o Πληρεξουσιότητα υπό όρους o Συνέπειες μη τήρησης του όρου o Πληρεξουσιότητα και εντολή o Πώληση με διαλυτική αίρεση o Κατάλειψη σε μεριδούχο μόνο της επικαρπίας ακινήτου o Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματαΣελ. 30
Πλάνη στη δήλωση o Ερμηνεία μονομερούς απευθυντέας δήλωσης βουλήσεως o Ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης o Καταγγελία o Καταχρηστικός ΓΟΣ o Πληρεξουσιότητα ανοχήςΣελ. 34
Δικαιοπραξία «υπέρ ούτινος ανήκει» o Ευθύνη παραγωγού κατά τον N. 2251/1994 o Απαλλακτική ρήτραΣελ. 40
Πληρεξουσιότητα προς διάθεση o Τύπος o Έγκριση o Έλλειψη κυριότητας του παραχωρούντος δικαίωμα εγγραφής υποθήκηςΣελ. 43
Προσύμφωνο πώλησης ακινήτου o Διμερής πλάνη o Παραβίαση των υποχρεώσεων από το προσύμφωνο o Προστασία του δικαιούχουΣελ. 46
Πώληση ακινήτου διαδοχικά σε περισσότερους αγοραστές o Έγκριση o Αναγκαίος τύπος για την έγκριση o Επίκτηση o ΜεταγραφήΣελ. 49
Σύναψη σύμβασης από απόσταση (N. 2251/1994) o Καταχρηστικός ΓΟΣ o Η σιωπή ως δήλωση βουλήσεωςΣελ. 52
Eυθύνη από διαπραγματεύσεις o Σύμφωνο προαιρέσεως o Δικαίωμα προαιρέσεως (option)Σελ. 55
Ακυρότητα αιτιώδους δικαιοπραξίας o Καταδολίευση δανειστών o Η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφήςΣελ. 58
Ακύρωση σύμβασης λόγω απειλής o Αντιπροσώπευση o Εμπράγματα δικαιώματα τρίτωνΣελ. 61
Δικαιοπραξία χωρίς πληρεξουσιότητα o Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού o Αδικοπραξία o Ικανότητα για δικαιοπραξία (ΑΚ 134)Σελ. 64
Κατάρτιση της σύμβασης πώλησης o Ουσιώδης πλάνη ως προς το πρόσωπο του αγοραστή o Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο o Σύσταση ενεχύρου από μη κύριοΣελ. 67
Κεφaλαιο Τρiτο  
Νομh Και Κυριoτητα  
Εμπράγματη σύμβαση υπέρ τρίτου o Εύρεση θησαυρού o Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο o Εσφαλμένη χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκηΣελ. 71
Kτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο o Κτήση σε «αγορά» (ΑΚ 1039) o Σύμβαση έργουΣελ. 75
Χρησικτησία ακινήτου o Ευεργέτημα απογραφής o Εκποίηση ακινήτου κατά την ΑΚ 1908Σελ. 78
Συστατικά και παραρτήματα o Έκταση της υποθήκης o Εγγύηση o Μεταβίβαση ομάδας περιουσίας (ΑΚ 479)Σελ. 80
Ενοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο (ΑΚ 1010, 1011) o 'Ασκηση και μεταβίβαση της επικαρπίαςΣελ. 83
Επαγωγή κληρονομίας o Αρχή της δημοσιότητας o Χρησικτησία o Προσαύξηση χρόνου σε χρησικτησίαΣελ. 85
Διάταξη υπέρ συζύγου κατά την ΑΚ 1785 o Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου από μη κύριο o Ακύρωση της μεταγραμμένης σύμβασης κατά την ΑΚ 1204 o Σύμβαση LeasingΣελ. 88
Πώληση κινητού με παρακράτηση της κυριότητας o Καλόπιστη κτήση κινητών o Καλόπιστη κτήση ανώνυμων τίτλων o Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων o Αγωγή περί κλήρουΣελ. 92
Έμμεση αντιπροσωπεία o Κτήση κυριότητας κινητού με προαντιφώνηση της νομής o Καταδολίευση δανειστώνΣελ. 95
Παρακαταθήκη o Πληρεξουσιότητα βάσει φαινομένου δικαίου o Υπαίτια αδυναμία παροχής o ΓΟΣΣελ. 99
 
Κεφαλαιο Τεταρτο  
Συμβατικεσ Σχεσεισ  
Δωρεά υπό αναβλητική αίρεση o Διάκριση μεταξύ υποσχετικής σύμβασης και σύμβασης περί μεταβιβάσεως της κυριότητας o Μεταβίβαση του αντικειμένου της δωρεάς κατά τη διάρκεια εκκρεμότητας της αίρεσηςΣελ. 103
Παρακαταθήκη o Ευθύνη προστήσαντος o Καλόπιστη κτήση κλοπιμαίου κινητούΣελ. 106
Μίσθωση πράγματος o Ευθύνη ξενοδόχου (ΑΚ 834) o ΑδικοπραξίαΣελ. 109
Σύμβαση εργασίας o Υπερημερία εργοδότη o Αδυναμία παροχής του εργαζομένου o Ανωτέρα βίαΣελ. 112
Μίσθωση πράγματος o Καταγγελία υπό αίρεση o Εκπομπές θορύβου o Υποχρέωση ανοχήςΣελ. 115
Τιμαριθμική ρήτρα o Ρήτρα αξίας είδους o Τόπος και χρόνος εκπλήρωσης της παροχήςΣελ. 118
Ευθύνη ξενοδόχου o Ζημία τρίτου o ΑδικοπραξίαΣελ. 121
Πώληση πράγματος κατά γένος ορισμένου και αποστολή o Συγκέντρωση του γένους o Μεταβίβαση κυριότητας του πωληθέντος o Ζημία τρίτου o ΦορτωτικήΣελ. 124
Σύμβαση έργου o Βοηθός εκπλήρωσης o Προστηθείς o Αδικοπραξία o ΑντιπροσωπείαΣελ. 129
Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας o Πρόωρη καταβολή o Δημόσια κατάθεση o Σύγκρουση διαλυτικής αίρεσης και καλόπιστης κτήσης κινητούΣελ. 132
Ενοχή γένους o 'Ατοκο δάνειο o Ο κίνδυνος επί πωλήσεως o Χρόνος παροχής o Ζημία τρίτουΣελ. 135
Αστική εταιρεία χωρίς νομική προσωπικότητα o Σιωπηρή ανανέωση διάρκειας o Τακτική καταγγελία o Θάνατος εταίρου και μισθωτή o Εις ολόκληρον ενοχή o Σύγχυση και υποκειμενική ενέργεια αυτής o Αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφήςΣελ. 138
Μίσθωση o Καθυστέρηση μισθωμάτων o Κακή χρήση μισθίου o Συνδρομή συμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης o Παραγραφή αξιώσεωνΣελ. 142
Σύμβαση έργου o Απώλεια ύλης o Αδικοπραξία o Πρόστηση o Ευθύνη οφειλέτη κατά την ΑΚ 334 o Κτήση κλαπέντος κινητού από μη κύριοΣελ. 145
Σύμβαση έργου o Υπερημερία o Ποινική ρήτρα o Αδικαιολόγητος πλουτισμός o Παραγραφή αξιώσεων εργολάβουΣελ. 148
Σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή o Τύπος o Μεταγραφή o Αυτοσύμβαση o Προστασία από διατάραξη της νομήςΣελ. 151
'Αφεση χρέους o Αρχή παρεπομένου του ενέχυρου o Εξασφάλιση φυσικής (ατελούς) ενοχήςΣελ. 154
Παρακαταθήκη o Προστασία των μερών από προσβολή τρίτου o Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνηΣελ. 157
Σύμβαση υπέρ τρίτου o Τύπος o Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίαςΣελ. 159
Μίσθωση κατοικίας o Εκπομπές θορύβου o Αγωγή παράλειψης της προσβολής o Πραγματικό ελάττωμα στη σύμβαση μίσθωσηςΣελ. 161
Κεφαλαιο Πεμπτο  
Ανωμαλη Εξελιξη Τησ Ενοχησ  
Προστασία δουλείας o Νομικό ελάττωμα στην πώληση o Μερισμός των χρεών της κληρονομίας o Υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή (ΑΚ 1298,1294)Σελ. 165
Σύναψη σύμβασης o Πρόταση και πρόσκληση για την υποβολή προτάσεως o Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης o Αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσειςΣελ. 168
Παρακαταθήκη o Βοηθός εκπλήρωσης o Ενδοσυμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη o Συμφωνία απαλλαγής κατά την ΑΚ 334 § 2 o Γενικοί Όροι ΣυναλλαγώνΣελ. 171
Υπερημερία οφειλέτη o Έμμεσα ζημιωθέντες o Αποζημίωση τρίτων σε περίπτωση θανάτουΣελ. 174
Συμβατική ευθύνη o Ευθύνη από πταίσμα του βοηθού εκπλήρωσης o Ευθύνη του οφειλέτη και του βοηθού απέναντι στον δανειστή o Αναγωγή μεταξύ τουςΣελ. 177
Πώληση πράγματος o Διαζευκτική ενοχή o Απλοποίησή της o Καταστροφή της μιας παροχής μετά την απλοποίηση της ενοχής o Δεν οφείλεται η σωζόμενη παροχήΣελ. 180
Πώληση o Πραγματικά ελαττώματα o Υπαναχώρηση o Ακύρωση της σύμβασης λόγω απάτηςΣελ. 182
Πώληση o Πραγματικά ελαττώματα o Υπαναχώρηση o Αποζημίωση o Περαιτέρω ζημία o Πρόστηση o Βλάβη της υγείας συζύγου o Δικαιούχοι αποζημίωσηςΣελ. 186
Πώληση κινητού o Κίνδυνος τυχαίας καταστροφής του πράγματος o Ανώμαλη εξέλιξη αμφοτεροβαρούς σύμβασης o ΑδικοπραξίαΣελ. 192
Μίσθωση πράγματος o Πλημμελής εκπλήρωση σύμβασης έργου o Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου o Αδικοπραξία o Πρόστηση o ΣυμψηφισμόςΣελ. 195
Παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων o Αδικοπραξία o Αδικαιολόγητος πλουτισμός o Διοίκηση αλλοτρίων o Διάθεση από μη δικαιούχοΣελ. 199
Κεφαλαιο Εκτο  
Εξασφαλιση Των Πιστωσεων  
Αιτιώδης χαρακτήρας της εμπράγματης δικαιοπραξίας o Κληροδοσία o Σύσταση υποθήκης με διαθήκη o Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης του ενυπόθηκου δανειστήΣελ. 203
Αναγωγή και υποκατάσταση του εγγυητή (ΑΚ 858) o Αδικοπρακτική ευθύνη o Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 207
Καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας κινητούΣελ. 210
Ενέχυρο υπέρ απαίτησης υπό αίρεση o Παράδοση της νομής με έκταξη o Ενεχυρική τάξηΣελ. 214
Πώληση πράγματος με παρακράτηση της κυριότητας από τον πωλητή o Καλόπιστη κτήση κινητού ηρτημένης της αιρέσεως (ΑΚ 206, 1036)Σελ. 217
Δωρεά ακινήτου συνεπεία απάτης o Προσημείωση υποθήκης o Έλλειψη κυριότητας του υποθηκικού οφειλέτηΣελ. 221
Πώληση κινητού με τον όρο επιφύλαξης της κυριότητας o Υπερημερία οφειλέτη o Δικαίωμα προσδοκίας και μεταβίβαση αυτού o Προστασία αγοραστή και πωλητή σε περίπτωση κλοπής o Πώληση κινητού από μη κύριο με τον όρο διατήρησης της κυριότηταςΣελ. 224
Ακυρότητα υποθήκης λόγω έλλειψης κυριότητας o Ίαση ακυρότητας κατά την ΑΚ 239 o Ενέχυρο o Αρχή χρονικής προτεραιότηταςΣελ. 228
Πώληση κινητού με παρακράτηση της κυριότητας o Μεταβίβαση της προσδοκίας κυριότητας o Νόμιμο ενέχυρο του εκμισθωτή στην προσδοκία κυριότηταςΣελ. 231
Πώληση και υπαναχώρηση o Ενέχυρο επί ενυπόθηκης απαίτησης o Σύσταση ενεχύρου o Είσπραξη ενεχυρασμένης απαίτησης o Επιτρεπόμενες ενστάσεις o Αποσβεστική προθεσμία o Απόσβεση ενεχύρου και υποθήκηςΣελ. 234
Σύμβαση δανείου και σύμβαση εγγυήσεως o Συρροή εγγυήσεως και υποθήκης για την εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή o Δικαίωμα αναγωγής μεταξύ εγγυητή και ενυπόθηκου οφειλέτηΣελ. 239
Η εκποίηση μισθίου o Η δύναμη της παρακολούθησης των εμπράγματων δικαιωμάτων o Προσημείωση o Υποθηκική τάξη o Ασφάλιση ενυποθήκου o Απόσβεση υποθήκης o Έκταση υποθηκικής υπεγγυότητας του ακινήτουΣελ. 243
Πώληση με παρακράτηση της κυριότητας o Υπαναχώρηση o Εξασφαλιστική εκχώρηση μελλοντικής απαιτήσεως o Σύγκρουση μεταξύ περισσότερων εκχωρήσεων της ίδιας απαίτησηςΣελ. 248
Κεφαλαιο Εβδομο  
Αδικαιολογητος Πλουτισμοσ  
Μνηστεία o Οι αξιώσεις των ΑΚ 1347, 1348 o Aδικαιολόγητος πλουτισμός κατά τις ΑΚ 904, 909, 912, 913 o Αδικοπραξία κατά την ΑΚ 919Σελ. 251
Σύμβαση πώλησης με όρο παρακράτησης της κυριότητας του πωληθέντος πράγματος (ΑΚ 532) o Συστατικά πράγματα o Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμούΣελ. 255
Πώληση κινητού o Διμερής πλάνη στη βούληση o Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 258
Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού κατά ανηλίκου o Αδικοπραξία o Διοίκηση αλλοτρίωνΣελ. 261
Έμμεση αντιπροσώπευση o Εντολή o Πώληση σε ανήλικο o Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 265
Κεφαλαιο Ογδοο  
Αδικοπραξιεσ  
Προσβολή προσωπικότητας o Ευθύνη από δυσφημιστικές διαδόσεις (ΑΚ 920) o Αποκατάσταση ηθικής βλάβης νομικού προσώπου o Αντίθεση δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθηΣελ. 271
Αιτιώδης συνάφεια o Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932 εδ. γ') o Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριοΣελ. 275
Ευθύνη από διαπραγματεύσεις o Ζημία τρίτουΣελ. 279
Ευθύνη προστήσαντος (ΑΚ 922) o Θανάτωση προσώπου (ΑΚ 928) o Δικαιώματα κυοφορουμένου (ΑΚ 36, 1711) o Ευθύνη πλειόνων για την αυτή ζημίαΣελ. 281
Σύμβαση και σχέση φιλοφροσύνης o Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου o Αδικοπρακτική ευθύνη o Πρόστηση o Ευθύνη του νομικού προσώπου από πράξεις ή παραλείψεις των αντιπροσωπευτικών οργάνων του o Δικαίωμα αναγωγήςΣελ. 285
Πώληση o Ανυπαίτια αδυναμία παροχής o Αδικοπρακτική ευθύνη o Ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματαΣελ. 290
Κεφαλαιο Ενατο  
Οικογενειακες Σχεσεισ  
Ακυρωσία της εκούσιας αναγνώρισης o Σοκίνεια ρήτρα o Η ακυρότητα στην ΑΚ 1829Σελ. 295
Διακοπή έγγαμης συμβίωσης o Διατροφή συζύγου o Διατροφή τέκνου γεννηθέντος εκτός γάμουΣελ. 298
Διακοπή έγγαμης συμβίωσης o Διατροφή o Διαζύγιο o Οικογενειακή στέγηΣελ. 301
Εντολή αγοράς ακινήτου o Πληρεξουσιότητα o Τύπος o Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού o Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα o Ανύπαρκτη χρονολογία σε ιδιόγραφη διαθήκηΣελ. 304
Συναινετικό διαζύγιο και ελαττώματα συμφωνίας των συζύγων για την έκδοσή του o Συμβιβασμός ως προς τα δικαιώματα διατροφής και συμμετοχής στα αποκτήματα o Ανήθικη αίρεσηΣελ. 308
Εκούσια και δικαστική αναγνώριση o Διαζύγιο και ισχυρός κλονισμός γάμου o Νόμιμη μοίρα o Έκπτωση (παραίτηση) μεριδούχου κατά την ΑΚ 1826Σελ. 311
Τεκμήριο καταγωγής από γάμο o Προσβολή της πατρότητας o Εκούσια ή δικαστική αναγνώριση o Αμφιβολία ως προς τον τιμώμενο (ΑΚ 1793)Σελ. 315
Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση άγαμης γυναίκας o Συναίνεση του συντρόφου της και ανάκληση αυτής o Προσβολή εκούσιας αναγνώρισης από τους γονείς του συντρόφουΣελ. 318
Ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση της συζύγου παρόλο που ο σύζυγός της είχε συναινέσει σε ομόλογη o Προσβολή της πατρότητας o Διαζύγιο o Προσβολή της προσωπικότηταςΣελ. 322
Κεφαλαιο Δεκατο  
Κληρονομικεσ Σχεσεισ  
Κληρονομική διαδοχή από διαθήκη o Κληρονομητήριο και το εξ αυτού τεκμήριο o Ακυρότητα διαθήκης o Πώληση πράγματος μη ανήκοντος στην κληρονομία o Δικαιώματα του τρίτου κυρίουΣελ. 327
Προσδιορισμός της κληρονομίας (ΑΚ 1831) o Υπολογισμός σε περίπτωση συνεισφοράς o Νόμιμη μοίρα o Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού στην ΑΚ 913Σελ. 332
Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης o Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτουΣελ. 336
Ανάκληση διαθήκης o Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με κληροδοσία o Προσβολή νόμιμης μοίρας o Πώληση κληρονομιαίου κινητού από τον νομιζόμενο κληρονόμοΣελ. 339
Νόμιμη μοίρα o Εν ζωή παροχές του κληρονομουμένου o Μέμψη άστοργης δωρεάς o Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 342
'Αμεση κληροδοσία o Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο o Σύσταση υποθήκης o Προστασία κυρίου ακινήτουΣελ. 345
Αναξιότητα κληρονόμου o Δικαιώματα του υπερθεματιστή o Περιορισμένη προσωπική δουλεία o Προστασία του δουλειούχουΣελ. 349
Εγκατάσταση σε κοινή μερίδα o Επαγωγή κληρονομίας για ακίνητα o Ευθύνη από πτώση κτίσματος o Δικαστική αναγνώριση τέκνου o Παράλειψη μεριδούχου από τον διαθέτη κατά την ΑΚ 1786Σελ. 353
Διαθήκη o Κληρονομητήριο o Εκποίηση κληρονομιαίων από τον αναγραφόμενο ως κληρονόμο o Προστασία πραγματικού κληρονόμου o Κτήση κινητών από μη κύριοΣελ. 357
Ιδιόγραφη διαθήκη o Κύρος προσθήκης γραμμένης από άλλον με τη συναίνεση του διαθέτη o Απαιτήσεις από αδικοπραξία o Βλάβη του σώματος ή της υγείαςΣελ. 361
Εκτελεστής διαθήκης o Σχέση του με τους κληρονόμους o Ανήλικος κληρονόμος και αποκλεισμός της διοίκησης των κληρονομιαίων από τους γονείς του o Κληρονομητήριο o Διάθεση από μη δικαιούχο o Κτήση κυριότητας από τον καλόπιστο τρίτο o Εκμίσθωση από μη δικαιούχο o Αποβολή από τη νομήΣελ. 365
Ακυρότητα διαθήκης o Ερμηνεία διαθήκης με βάση στοιχεία εκτός αυτής o Ερμηνευτική διάταξη. o Αγωγή περί κλήρου o Περιεχόμενο αυτής o Διακοπή παραγραφής o ΧρησικτησίαΣελ. 369
Ιδιόγραφη διαθήκη o Μεταγενέστερη μυστική διαθήκη και ανάληψη αυτής o Πλασματική ανάκληση διαθήκης o Διάταξη υπέρ συζύγου και αγωγή διαζυγίου o Εξ αδιαθέτου διαδοχήΣελ. 373
Αίρεση χηρείας σε διαθήκη o Κληρονομική διαδοχή o Διάθεση αντικειμένων της κληρονομίας κατά την ΑΚ 1937 o Κτήση κινητού από μη κύριοΣελ. 376
Υποθήκη σε κυριότητα υπό αίρεση o Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής o Επιτροπεία o Δωρεά o Ανάκληση δωρεάς κατά την ΑΚ 512Σελ. 379
Εικονική διαθήκη o Κληρονομική σύμβασηΣελ. 383
Διατροφή κατιόντος o Εξάρτηση διαθήκης από γνώμη άλλου κατά την ΑΚ 1789Σελ. 385
Κληρονομητήριο o Έκταση δημόσιας πίστης κληρονομητηρίου (ΑΚ 1963) o Εκποίηση του μισθίου κατά την ΑΚ 615Σελ. 387
Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με επικαρπία και ψιλή κυριότητα o Περιορισμός στη νόμιμη μοίρα o Επικαρπία o Εκπλειστηρίαση τίτλωνΣελ. 390
Εξ αδιαθέτου διαδοχή o Συνεισφορά o Θάνατος δηλούντος μετά την πρόταση για σύναψη συμβάσεως (ΑΚ 167, 188)Σελ. 393
Προσβολή νόμιμης μοίρας o Καλόπιστη κτήση κινητού από μη κύριο o Έννοια «απολωλότος» κατά την ΑΚ 1038 o Καταπίστευμα του υπολοίπου (ΑΚ 1939)Σελ. 396
Εγκατάσταση κληρονόμων σε ποσοστά που εξαντλούν τον κλήρο (ΑΚ 1805 § 2) o Νόμιμη μοίρα συζύγου o ΕικονικότηταΣελ. 399
Δήλωση αποποίησης της κληρονομίας: τύπος, αίρεση, πλάνηΣελ. 402
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 405
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.