ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ειδικά θέματα
  • Ηλεκτρονικές συναλλαγές
  • Προστασία καταναλωτών
  • Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων
  • Συγγραφέας: Π. Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου
  • Έκδοση: 2013
  • Σελίδες: 248
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€30.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η έκδοση «Δίκαιο Συναλλαγών» επιχειρεί να παρουσιάσει και αναλύσει σύγχρονα ειδικά νομικά ζητήματα των συναλλαγών, ιδίως όπως αυτά διαμορφώνονται λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας και εν γένει των νέων τεχνικών μέσων. Το έργο δομείται σε τέσσερα κύρια κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου αναλύονται θέματα όπως τα είδη και οι μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείν, το διαδίκτυο, η κοινωνία της πληροφορίας, η μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία-spam κ.λπ. και την προστασία του καταναλωτή, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος (Οδηγίες 97/7/ΕΚ, 2011/83/ΕΚ, Ν 2251/1994), στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι πράξεις ελεύθερου και αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 3959/2011 και 146/1914 αντιστοίχως) κατά τις συναλλαγές, και τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. To έργο«Δίκαιο Συναλλαγών» αποτελεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο τόσο για τον φοιτητή, όσο και για τον νομικό της πράξης.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΕισαγωγήΣελ. XV
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Ηλεκτρονικό εμπόριο και προστασία του καταναλωτή  
1.1. ΓενικάΣελ. 1
1.2. Ιστορική αναδρομή και ορισμός ηλεκτρονικού εμπορίουΣελ. 2
1.3. Είδη και μορφές του ηλεκτρονικού επιχειρείνΣελ. 4
1.3.1. Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop)Σελ. 5
1.3.1.1. Βασικές λειτουργίες του ηλεκτρονικού καταστήματοςΣελ. 5
1.3.2. Ηλεκτρονικό εμπόριο και τραπεζικές συναλλαγές Σελ. 6
1.3.2.1. E-BANKINGΣελ. 6
1.3.2.2. MOBILE BANKINGΣελ. 6
1.3.2.3. PHONE BANKINGΣελ. 6
1.4. Παροχές του διαδικτύου προ τους χρήστες του Σελ. 9
1.4.1. ΠληροφόρησηΣελ. 9
1.4.2. ΕπικοινωνίαΣελ. 9
1.4.3. Αγορές Σελ. 9
1.4.4. ΥπηρεσίεςΣελ. 10
1.4.5. Διανομή προσωπικών δημιουργιώνΣελ. 10
1.4.6. Παγκόσμια παρουσία και επιλογήΣελ. 10
1.4.7. Βελτίωση των όρων ανταγωνισμού Σελ. 10
1.4.8. Μείωση των εξόδων και αντίστοιχη πτώση των τιμών Σελ. 11
1.5. Η κοινωνία της πληροφορίαςΣελ. 11
1.5.1. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 14
1.5.1.1. Η ελευθερία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίουΣελ. 20
1.6. Η σύναψη μιας ηλεκτρονικής σύμβασης Σελ. 21
1.6.1. Κατάρτιση μέσω e-mailΣελ. 21
1.6.2. Κατάρτιση απευθείας -on line- μέσω internetΣελ. 21
1.6.3. Ηλεκτρονική δήλωση βούλησης και έγκυρη διαβίβασή 
της μέσω InternetΣελ. 22
1.6.3.1. Πρόταση/αποδοχήΣελ. 23
1.7. Έννοια του καταναλωτή και υποχρέωση πληροφόρησηςΣελ. 25
1.7.1. Η πληροφόρηση στα πλαίσια προστασίας 
του «μέσου συνετού» καταναλωτήΣελ. 29
1.8. Υποχρεώσεις των φορέων και των κρατών-μελώνΣελ. 30
1.9. Εμπορικές επικοινωνίεςΣελ. 31
1.9.1. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνίαΣελ. 32
1.10. ΣυμπεράσματαΣελ. 32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Συμβάσεις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος  
2.1. ΓενικάΣελ. 35
2.1.1. Έννοια της εξ αποστάσεως σύμβασηςΣελ. 36
2.1.2. Έννοια του καταναλωτή και του προμηθευτήΣελ. 38
2.1.3. Είδη μέσων τεχνικής επικοινωνίας Σελ. 40
2.1.4. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεωνΣελ. 41
2.1.5. Ενημέρωση και πληροφόρηση του καταναλωτή στις 
εξ αποστάσεως συμβάσειςΣελ. 44
2.1.5.1. Κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 97/7/ΕΚΣελ. 44
2.1.5.2. Κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ν 2251/1994Σελ. 45
2.1.5.3. Κατά τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 2011/83/ΕΚΣελ. 48
2.1.5.3.1. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως κατά 
την Oδηγία 2011/83/ΕΚΣελ. 51
2.1.6. Δικαίωμα υπαναχώρησηςΣελ. 53
2.1.6.1. Κατά την Οδηγία 97/7/ΕΚΣελ. 53
2.1.6.2. Κατά το άρθρο 4 του Ν 2251/1994Σελ. 55
2.1.6.3. Κατά την Οδηγία 2011/83/ΕΚΣελ. 57
2.1.6.3.1. 'Ασκηση δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 57
2.1.6.3.2. Παράλειψη ενημέρωσης σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησηςΣελ. 60
2.1.6.3.3. Τρόποι υπαναχώρησηςΣελ. 61
2.1.6.3.4. Αποτελέσματα της υπαναχώρησηςΣελ. 61
2.1.6.3.5. Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση 
υπαναχώρησηςΣελ. 62
2.1.6.3.6. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση 
υπαναχώρησηςΣελ. 62
2.1.6.3.7. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησηςΣελ. 64
2.1.6.3.8. ΠαράδοσηΣελ. 65
2.1.6.3.9. Μετάθεση κινδύνουΣελ. 66
2.1.6.3.10. Πρόσθετες πληρωμέςΣελ. 67
2.2. Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματοςΣελ. 67
2.2.1. Ρυθμίσεις της νέας Οδηγίας 2011/83/ΕΚΣελ. 67
2.2.1.1. Ειδικές απαιτήσεις στις συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματοςΣελ. 69
2.2.2. Ρυθμίσεις της ελληνικής νομοθεσίαςΣελ. 70
2.2.2.1. Η προθεσμία της υπαναχώρησηςΣελ. 73
2.2.2.2. Η διαμόρφωση των σχέσεων στο ενδιάμεσο διάστημαΣελ. 73
2.2.2.3. Η παροχή του καταναλωτή Σελ. 74
2.2.2.4. Η παροχή του προμηθευτήΣελ. 75
2.2.2.5. Οι υποχρεώσεις του καταναλωτή ως προς 
το αποστελλόμενο πράγμαΣελ. 75
2.2.2.6. Οι περιπτώσεις αυξημένης ευθύνηςΣελ. 76
2.2.2.7. Συνέπειες άσκησης υπαναχώρησης.Σελ. 78
2.2.2.8. Συνέπειες σε περίπτωση μη άσκησης υπαναχώρησηςΣελ. 78
2.2.2.9. Οι εξαιρούμενες συμβάσειςΣελ. 80
Οι πωλήσεις μικροπωλητώνΣελ. 80
Οι συμβάσεις που αφορούν ακίνητα Σελ. 81
Οι συμβάσεις για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωσηΣελ. 81
Οι συμβάσεις βάσει καταλόγουΣελ. 82
2.2.3. ΣυμπεράσματαΣελ. 82
2.3. Συμβάσεις εμπορίας από απόσταση χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιώνΣελ. 87
2.4. Ηλεκτρονικές υπογραφέςΣελ. 96
2.4.1. ΓενικάΣελ. 96
2.4.2. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 98
2.4.2.1. Η ισχύς των ηλεκτρονικών υπογραφώνΣελ. 99
2.4.2.2. Προστασία δεδομένων σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές 
υπογραφέςΣελ. 100
2.4.2.3. Ευθύνη των παρόχων πιστοποίησηςΣελ. 100
2.5. Ηλεκτρονικές πληρωμέςΣελ. 101
2.5.1. ΓενικάΣελ. 101
2.5.2. Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσίαΣελ. 102
2.5.3. Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών - Ν 3862/2010 
Υποχρέωση πληροφόρησης - ευθύνη των συμβαλλομένωνΣελ. 103
2.5.4. ΣυμπεράσματαΣελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Οι πράξεις ανταγωνισμού κατά τις συναλλαγές  
3.1. Γενικά περί της αντίληψης των συναλλαγών στον ανταγωνισμόΣελ. 109
3.2. Ο σκοπός του ανταγωνισμούΣελ. 110
3.3. Το νομοθετικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμόΣελ. 112
3.4. Η σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων του αθέμιτου και ελεύθερου 
ανταγωνισμούΣελ. 114
3.5. Τα αξιολογικά κριτήριαΣελ. 115
3.6. Αθέμιτη και παράνομη ανταγωνιστική πράξηΣελ. 117
3.6.1. Πράξεις προσέλκυσης πελατείας με ανταγωνιστικές πράξεις Σελ. 119
3.6.1.1. ΠαραπλάνησηΣελ. 119
3.6.1.2. ΕξαναγκασμόςΣελ. 119
3.6.1.3. Επίμονη ενόχληση Σελ. 119
3.6.1.4. Η εξαγορά του πελάτη - πρόσθετες παροχέςΣελ. 120
3.6.1.5. Εκμετάλλευση τυχοδιωκτικής ροπής του πελάτηΣελ. 122
3.6.1.6. Εκμετάλλευση συναισθημάτων και εμπιστοσύνηςΣελ. 123
3.6.1.7. Εκμετάλλευση απειρίας Σελ. 124
3.6.2. Πράξεις παρεμπόδισηςΣελ. 125
3.6.2.1. Παρεμπόδιση απόκτησης πελατείας και παρεμπόδιση 
διαφήμισηςΣελ. 125
3.6.2.2. Βλάβη της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης Σελ. 125
3.6.2.3. ΥποτίμησηΣελ. 126
3.6.2.4. ΜποϋκοτάζΣελ. 126
3.6.2.5. Διαφοροποιημένη μεταχείρισηΣελ. 127
3.6.2.6. ΔυσφήμισηΣελ. 127
3.6.3. Πράξεις εκμετάλλευσης ξένης παροχήςΣελ. 127
3.6.3.1. Η «δουλική απομίμηση» της ξένης παροχήςΣελ. 128
3.6.3.2. Η απομίμηση της ξένης διαφήμισης Σελ. 129
3.6.3.3. Η εκμετάλλευση ξένης φήμηςΣελ. 129
3.6.3.4. Η εκμετάλλευση πνευματικών δημιουργημάτωνΣελ. 129
3.6.3.5. Η απόσπαση πελατείας ή προσωπικούΣελ. 129
3.6.3.6. Απομίμηση διακριτικών γνωρισμάτων Σελ. 130
3.6.4. Πράξεις προβαδίσματος μέσω παραβάσεως νόμου 
ή συμβάσεωςΣελ. 131
3.6.4.1. Παραβίαση διατάξεων με ηθικά ουδέτερο περιεχόμενοΣελ. 131
3.6.4.2. Παράβαση συμβατικών δεσμεύσεωνΣελ. 131
3.6.5. Πράξεις διακινδύνευσης της αγοράςΣελ. 131
3.6.5.1. Η πληθωρική διανομή προϊόντωνΣελ. 132
3.6.5.2. Αποστολή προϊόντων του τύπουΣελ. 132
3.6.5.3. Κατάχρηση της θέσης οικονομικής δύναμης Σελ. 133
3.7. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές Σελ. 133
3.7.1. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικέςΣελ. 134
3.7.1.1. Παραπλανητικές παραλείψειςΣελ. 136
3.7.1.2. Περιπτώσεις παραπλανητικών εμπορικών πρακτικώνΣελ. 137
3.7.2. Επιθετικές εμπορικές πρακτικέςΣελ. 140
3.7.2.1. Περιπτώσεις επιθετικών εμπορικών πρακτικώνΣελ. 141
3.7.3. Συγκριτική διαφήμιση Σελ. 146
3.7.3.1. Συγκαλυμμένη διαφήμισηΣελ. 149
3.7.3.2. Η νομοθετική τάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τη διαφήμισηΣελ. 151
3.8. Οι απαγορευμένες πράξεις κατά το δίκαιο του ελεύθερου 
ανταγωνισμούΣελ. 154
3.8.1. Απαγορευμένες συμπράξειςΣελ. 154
3.8.1.1. Προϋποθέσεις υπαγωγής στον απαγορευτικό κανόναΣελ. 156
3.8.2. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 157
3.8.2.1. Δεσπόζουσα και καταχρηστική θέση στην αγοράΣελ. 158
3.8.2.2. Η έννοια της δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 159
3.8.2.3. Κριτήρια για την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 161
3.8.2.4. Συλλογική δεσπόζουσα θέσηΣελ. 161
α) Η αγορά προϊόντος Σελ. 162
β) Σχετική γεωγραφική αγορά Σελ. 163
γ) Ο χρονικός παράγονταςΣελ. 163
3.8.2.5. Η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης.Σελ. 164
3.8.3. Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων Σελ. 165
3.8.4. Το νομοθετικό κριτήριοΣελ. 169
3.8.5. Συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεωνΣελ. 170
3.8.6. Αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων Σελ. 172
3.8.7. Εναρμονισμένη πρακτική Σελ. 172
3.8.8. Συμπράξεις και καρτέλΣελ. 173
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων  
4.1. Ρυθμιστικό πλαίσιο και εξαιρέσειςΣελ. 175
4.2. Έννοιες προσωπικών δεδομένωνΣελ. 179
4.3. Προϋποθέσεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΣελ. 180
4.3.1. Χαρακτηριστικά δεδομένωνΣελ. 180
4.3.2. Ύπαρξη ή μη συγκατάθεσηςΣελ. 181
4.3.3. Ανακοίνωση δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασίαΣελ. 182
4.4. Προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων Σελ. 183
4.4.1. ΈννοιαΣελ. 183
4.4.2. Επεξεργασία δεδομένων χωρίς τη λήψη άδειαςΣελ. 184
4.4.3. Απόρρητα δεδομέναΣελ. 185
4.5. Υποχρέωση ενημέρωσηςΣελ. 186
4.6. Δικαίωμα γνώσης των επεξεργασθέντων δεδομένωνΣελ. 187
4.7. Δικαίωμα αντίρρησηςΣελ. 188
4.8. Προσωπικά δεδομένα και διαδίκτυοΣελ. 188
4.9. Μη αναγραφή της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό 
κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεωνΣελ. 192
4.9.1. Δυνατότητα αναγνώρισης κλήσης και απόκρυψης 
του καλούντος αριθμούΣελ. 194
4.9.2. Αναγραφή στοιχείων στους τηλεφωνικούς 
και ηλεκτρονικούς καταλόγους.Σελ. 196
4.9.3. 'Αρνηση πραγματοποίησης συγκεκριμένων επικοινωνιώνΣελ. 196
4.10. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες Σελ. 199
4.11. Η προστασία της προσωπικότητας στο διαδίκτυοΣελ. 206
4.12. Νέα νομοθετική πρωτοβουλία της ΕΕΣελ. 209
ΣυμπεράσματαΣελ. 217
ΒιβλιογραφίαΣελ. 225
ΕυρετήριοΣελ. 231
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.