ΠΛΟΙΟ ΥΠΟ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ

  • Συγγραφέας: Κ. Γιαννόπουλος
  • Έκδοση: 2003
  • Σελίδες: 112
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€15 Φυσικά πρόσωπα
€15 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς του ναυπηγούμενου πλοίου.

Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι σχετικοί ορισμοί και εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ του έτοιμου (αποπερατωμένου) και του ναυπηγούμενου (υπό κατασκευή) πλοίου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρατίθενται και ερμηνεύονται οι εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις για διάφορα θέματα, όπως προξενικά ναυτιλιακά τέλη, ΦΠΑ, φορολογία χαρτοσήμου, ΚΒΣ κ.λπ.

Στο τέλος διερευνάται το ζήτημα της ισχύος των ανωτέρω διατάξεων σε περίπτωση που το εν λόγω πλοίο καταχωρηθεί στο νηολόγιο (εγκριτική πράξη) ως αποπερατωμένο.

Δεδομένης της αναγκαίας αντιπαραβολής του καθεστώτος του ναυπηγούμενου προς αυτό του αποπερατωμένου πλοίου, η μελέτη καθίσταται χρήσιμη και για εκείνον που ενδιαφέρεται για τη φορολογική αντιμετώπιση του έτοιμου πλοίου.

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.