ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συγγραφέας: Ν. Μπάρμπας, Κ. Φινοκαλιώτης
  • Έκδοση: 2η 2013
  • Σελίδες: 363
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35 Φυσικά πρόσωπα
€45 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» περιλαμβάνει εβδομήντα πρακτικές ασκήσεις σχετικές με το φορολογικό δίκαιο, οι οποίες βοηθούν στην κατανόηση των δυσνόητων και αδιάλειπτα τροποποιηθέντων φορολογικών διατάξεων.

Η θεματολογία των Πρακτικών Θεμάτων Φορολογικού Δικαίου καταλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό μέρος του φορολογικού δικαίου, δηλαδή, τις γενικές αρχές του φορολογικού δικαίου, τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και το διεθνές και κοινοτικό (ενωσιακό) φορολογικό δίκαιο.

Τα «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» αναφέρονται σε ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού φορολογικού δικαίου. Το περιεχόμενό τους διαρθρώνεται ως εξής: Προηγείται το ιστορικό (πραγματικά περιστατικά και το ισχύον κατά τον χρόνο αναφοράς νομικό καθεστώς). Ακολουθούν τα ερωτήματα που συνήθως αναφέρονται σε λόγους προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια κατά των καταλογιστικών πράξεων του φόρου και τέλος, παρέχονται οι ενδεικνυόμενες κατευθύνσεις για τις ορθές και αιτιολογημένες απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα φορολογικού δικαίου.

Σκοπός των εν λόγω πρακτικών ασκήσεων φορολογικού δικαίου είναι τόσο η ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων όσο και η εξοικείωση του αναγνώστη με τον ορθό νομικό συλλογισμό. Το βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές νομικών σχολών, προκειμένου να εμβαθύνουν στις έννοιες του φορολογικού δικαίου που έχουν τεχνικό χαρακτήρα και συνήθως η κατανόησή τους προϋποθέτει σε κάποιο βαθμό γνώση της ευρύτερης δημοσιονομικής επιστήμης (δημόσιας οικονομικής), οι οποίες δεν διδάσκονται επαρκώς από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, όπως, επίσης, στους σπουδαστές των οικονομικών σχολών που παράλληλα με τα οικονομικά μαθήματα διδάσκονται και στοιχεία φορολογικού δικαίου, αλλά και εν γένει σε κάθε εφαρμοστή του φορολογικού δικαίου.

Το βιβλίο «Πρακτικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου» συμπληρώνει παράρτημα νομοθεσίας, προκειμένου να ανατρέχει ο αναγνώστης στις αντίστοιχες διατάξεις φορολογικών νόμων που αναφέρονται στις επιμέρους ασκήσεις.

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.