ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  • Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου, Γ. Δελλής, Γ. Κατσουλάκος, Α. Κομνηνός, Ι. Λιανός, Δ. Λουκάς, Ε. Μαστρομανώλης, Α. Μικρουλέα, Ν. Φαραντούρης, Θ. Φορτσάκης, Δ. Τζουγανάτος
  • Επιμέλεια: Δ. Τζουγανάτος
  • Έκδοση: 2013
  • Σελίδες: 1468
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€68.00 Φυσικά πρόσωπα
€83.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το συλλογικό έργο «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» αποτελεί την πιο πρόσφατη, πλήρη και συστηματική επεξεργασία του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού από μια κορυφαία ομάδα διακεκριμένων νομικών και οικονομολόγων. Η εξέλιξη του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού κατά την τελευταία δεκαπενταετία καθιστά όλο και πιο δύσκολο εγχείρημα τη συγγραφή ενός συστηματικού ερμηνευτικού έργου που θα μπορεί να ισορροπεί τις απαιτήσεις θεωρίας και πράξης. Η συνεχής διεύρυνση της ύλης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και η εντονότερη εμπλοκή οικονομικής ανάλυσης, διοικητικής διαδικασίας και ποινικού δικαίου στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, δημιουργούν την ανάγκη συνεργασίας νομικών με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και οικονομολόγων. Προϊόν τέτοιας συνεργασίας αποτελεί το παρόν έργο. Το «ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» δομείται σε τρία μείζονα μέρη: α) τη γενική εισαγωγή στο δίκαιο ανταγωνισμού, όπου εξετάζονται το αντικείμενο προστασίας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού (§1), η οικονομική ανάλυση του ανταγωνισμού (§2), και οι διασυνοριακοί περιορισμοί του ανταγωνισμού (§3), β) το ουσιαστικό δίκαιο του ανταγωνισμού όπου αναλύονται η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελλάδα, η θέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η εξέλιξη της σχέσης ελληνικού και ενωσιακού δικαίου (§4), η σχέση του δικαίου του ελεύθερου με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού (§5), το υποκείμενο της απαγόρευσης: η επιχείρηση (§6), το αντικείμενο της απαγόρευσης: μορφές συμπράξεων (§7), ο περιορισμός του ανταγωνισμού (§8), η εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ και άρθρου 1 παρ. 3 Ν 3959/2011 (§9), η οριζόντια συνεργασία (§10), οι συμφωνίες επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας-μεταφορά τεχνολογίας (§11), οι κάθετες συμφωνίες (§12), η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης (§13), οι καταχρήσεις μη τιμολογιακού χαρακτήρα (§14), οι καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα (§15), οι κρατικοί περιορισμοί του ανταγωνισμού (§16), οι συγκεντρώσεις επιχειρήσεων (§17), και γ) η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού όπου παρουσιάζονται η Επιτροπή Ανταγωνισμού: οργάνωση, διαδικασία, δικαστικός έλεγχος (§18), η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού (§19), η εφαρμογή του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου του ανταγωνισμού από διαιτητικά όργανα (§20), τα πρόστιμα, το πρόγραμμα επιείκειας και η διευθέτηση (§21), τα διορθωτικά μέτρα και οι δεσμεύσεις (§22), οι διοικητικές κυρώσεις στο δίκαιο ανταγωνισμού και η αρχή της αναλογικότητας (§23), οι αστικές αξιώσεις (§24), και τέλος το ποινικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (§25). Κάθε ενότητα συνοδεύεται από βιβλιογραφία, ενώ το έργο διαθέτει ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§1 Το αντικείμενο προστασίας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 3
ΕισαγωγικάΣελ. 5
Α. Προστασία της οικονομικής ελευθερίαςΣελ. 6
Β. Η επιδίωξη της οικονομικής αποτελεσματικότηταςΣελ. 12
Γ. Οι στόχοι δικαίου και πολιτικής ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 17
1. Από τη Σχολή του Freiburg στο "more economic approach"Σελ. 17
2. Οι ενστάσεις κατά του "more economic approach" και η θέση της οικονομικής αποτελεσματικότητας στην ενωσιακή πολιτική ανταγωνισμούΣελ. 21
Δ. ΕπίμετροΣελ. 26
§2 Οικονομική ανάλυση του ανταγωνισμούΣελ. 28
Α. Βασικές Αρχές Μικροοικονομικής για την Ανάλυση του ΑνταγωνισμούΣελ. 31
1. ΕισαγωγήΣελ. 31
2. Ζήτηση, Έσοδα και Πλεόνασμα ΚαταναλωτώνΣελ. 34
i. Η Συνάρτηση ΖήτησηςΣελ. 34
ii. Ελαστικότητα Ζήτησης (own-price elasticity of demand)Σελ. 36
iii. 'Αλλες ελαστικότητες στη θεωρία της ζήτησηςΣελ. 39
iv. Οριακά έσοδα και ελαστικότητα ζήτησηςΣελ. 39
v. Πλεόνασμα Καταναλωτών (ΠΚ)Σελ. 40
vi. Συνολική ζήτηση στην αγοράΣελ. 41
3. Οικονομικά ΚόστουςΣελ. 42
i. Η Συνάρτηση ΚόστουςΣελ. 42
ii. Αποδόσεις Κλίμακας και Μέσο ΚόστοςΣελ. 43
iii. Οριακό ΚόστοςΣελ. 45
iv. Βαθμός συγκέντρωσης και η μέτρησή τουΣελ. 47
v. 'Αλλες Σημαντικές Έννοιες ΚόστουςΣελ. 48
vi. Η Σημασία του Μέσου και του Οριακού Κόστους στις Οικονομικές ΑποφάσειςΣελ. 50
vii. Δυναμικά Θέματα Παραγωγής και ΚόστουςΣελ. 51
viii. Πλεόνασμα ΠαραγωγώνΣελ. 53
4. Μεγιστοποίηση του κέρδους, προσδιορισμός τιμής και παραγωγής και έννοιες αποτελεσματικότηταςΣελ. 54
i. Συνθήκη Μεγιστοποίησης ΚέρδουςΣελ. 54
ii. Η Συνολική Κοινωνική Ευημερία και η Μεγιστοποίησή τηςΣελ. 55
iii. Έννοιες ΑποτελεσματικότηταςΣελ. 56
5. Μορφές αγορώνΣελ. 56
i. ΕισαγωγήΣελ. 56
ii. Τέλειος Ανταγωνισμός (Τ.Α.)Σελ. 56
iii. ΜονοπώλιοΣελ. 59
iv. Μονοπωλιακή Δύναμη και Ευημερία ΙΣελ. 60
v. Φυσικό ΜονοπώλιοΣελ. 62
vi. ΜονοψώνιοΣελ. 63
vii. ΟλιγοπώλιαΣελ. 63
viii. Ολιγοπώλια, τιμές και κέρδοςΣελ. 64
ix. «Ανταγωνιστική συμπεριφορά» και βασικές προβλέψεις υποδειγμάτων ολιγοπωλιακού ανταγωνισμούΣελ. 65
x. Μονοπωλιακός ΑνταγωνισμόςΣελ. 68
6. Αποτυχίες αγοράς και Μικροοικονομική ΠολιτικήΣελ. 69
i. Αποτυχίες της ΑγοράςΣελ. 69
ii. Μονοπωλιακή Δύναμη και Ευημερία ΙΙΣελ. 70
Β. Ορισμός Σχετικής Αγοράς και Εκτίμηση Σημαντικής Μονοπωλιακής Δύναμης (ή Δεσπόζουσας Θέσης)Σελ. 76
1. ΕισαγωγήΣελ. 76
2. Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντος - το SSNIP testΣελ. 77
i. Η σημασία της ελαστικότητας ζήτησης και της σταυροειδούς ελαστικότητας ζήτησηςΣελ. 78
ii. Ποιοτική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν την υποκατάσταση ζήτησηςΣελ. 81
iii. Αλυσίδες Υποκατάστασης (Chains of Substitution)Σελ. 82
iv. Υποκατάσταση ΠροσφοράςΣελ. 83
v. Κριτική στο SSNIP testΣελ. 86
α. Cellophane FallacyΣελ. 87
β. Σχέση μεταξύ του περιθωρίου κέρδους (m) και της ελαστικότητας ζήτησης (ε)Σελ. 89
vi. Εναλλακτικά ποσοτικά test του SSNIPΣελ. 90
vii. Ανάλυση Συνολοκλήρωσης (Cointegration analysis)Σελ. 91
3. Ορισμός Σχετικής Γεωγραφικής ΑγοράςΣελ. 91
i. Εμπόδια στο εμπόριοΣελ. 92
4. Ορισμένες Ειδικές Περιπτώσεις Οριοθέτησης Σχετικών ΑγορώνΣελ. 93
5. Εκτίμηση Δεσπόζουσας Θέσης ή Σημαντικής Μονοπωλιακής Δύναμης ή ΙσχύοςΣελ. 97
i. Δεσπόζουσα Θέση από μία επιχείρηση (Single Firm Dominance)Σελ. 98
α. Παραδοσιακή (έμμεση) προσέγγιση εκτίμησης ΣΙΣελ. 98
β. Ορισμένα θέματα - Μέτρηση, σχετική θέση ανταγωνιστών και άλλοι παράγοντεςΣελ. 99
γ. Νομικά ή Ρυθμιστικά Εμπόδια (Legal or regulatory barriers)Σελ. 100
δ. Οικονομικά Εμπόδια εισόδουΣελ. 100
ε. 'Αμεση Εκτίμηση Ισχύος και Ενίσχυσης Μονοπωλιακής Δύναμης στην Αγορά: Οικονομετρικές ΠροσεγγίσειςΣελ. 105
ii. Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση (Collective Dominance)Σελ. 107
Γ. Οικονομική Ανάλυση Οριζόντιων Συμπράξεων: Συνθήκες που Διευκολύνουν τον Συντονισμό της Συμπεριφοράς σε Ολιγοπωλιακές Αγορές («Σιωπηρές» Συνεργασίες / tacit collusion)Σελ. 107
1. ΕισαγωγήΣελ. 107
2. Κίνητρα για ΣυμπαιγνίαΣελ. 109
i. Συν-ιδιοκτησία (Cross-ownership)Σελ. 110
ii. ΣυμμετρίαΣελ. 110
α. Ασυμμετρίες στο κόστοςΣελ. 110
β. Ασυμμετρία στο παραγωγικό δυναμικόΣελ. 111
γ. Ασυμμετρία στα μερίδια αγοράςΣελ. 113
iii. Maverick ΕπιχειρήσειςΣελ. 113
3. Είναι η Συμπαιγνία Εφικτή;Σελ. 114
i. Η Δυνατότητα Ελέγχου της Συμπεριφοράς των ΑνταγωνιστώνΣελ. 114
α. Βαθμός Συγκέντρωσης, Διαφάνεια και Σταθερότητα στην ΑγοράΣελ. 115
β. Διαφοροποίηση ΠροϊόντωνΣελ. 116
γ. Συμμετρία και Δυνατότητα Ελέγχου της Συμπεριφοράς των ΑνταγωνιστώνΣελ. 118
δ. Προβλεψιμότητα της Εξέλιξης της ΑγοράςΣελ. 118
ii. Μηχανισμοί Αποτροπής Παρεκκλίσεων από τη ΣυμπαιγνίαΣελ. 121
α. Ταχύτητα Τιμωρίας, Συχνότητα Αλληλεπιδράσεων και ΔιαφάνειαΣελ. 122
β. Αξιοπιστία της ΤιμωρίαςΣελ. 123
γ. Κοινή Συμμετοχή σε Πολλές Αγορές (Multi-market contact)Σελ. 124
iii. Παράγοντες που επηρεάζουν τη Βιωσιμότητα / Διατηρησιμότητα της Συμπαιγνίας (Sustainability)Σελ. 126
α. Maverick ΕπιχειρήσειςΣελ. 126
β. Εμπόδια Εισόδου - Δυνητικός ΑνταγωνισμόςΣελ. 127
γ. Η Δύναμη των ΑγοραστώνΣελ. 128
§3 Διασυνοριακοί περιορισμοί του ανταγωνισμού: Μονομερείς λύσεις, διεθνείς συμβάσεις και μη δεσμευτική διεθνής συνεργασία Αρχών ΑνταγωνισμούΣελ. 129
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 130
Β. Η εξωεδαφική εφαρμογή των ημεδαπών κανόνων ανταγωνισμούΣελ. 131
Γ. Διμερείς συμφωνίες: χρήσιμες αλλά περιορισμένης εμβέλειαςΣελ. 135
Δ. Πολυμερείς συμφωνίες: από τις απόπειρες διεθνών συμφωνιών στην προσπάθεια σύγκλισης μέσω της συνεργασίας των Αρχών ανταγωνισμούΣελ. 137
1. Πρωτοβουλίες σε διακρατικό επίπεδοΣελ. 137
2. Το ICN ως όργανο σύγκλισης των κανόνων και των διαδικασιών προστασίας του ανταγωνισμούΣελ. 139
Ε. ΠροοπτικέςΣελ. 141
 
ΜΕΡΟΣ Ι  
ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
1. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
§4 Η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελλάδα, η θέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η εξέλιξη της σχέσης ελληνικού και ενωσιακού δικαίουΣελ. 145
Α. Από τον Ν 703/1977 στον Ν 3959/2011Σελ. 147
1. Η περίοδος 1979-1995 και η ενασχόληση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τις κάθετες συμφωνίεςΣελ. 147
2. Ο εγκλωβισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (1995-2000)Σελ. 150
3. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εν μέσω αναδιάρθρωσης και νομοθετικών παλινδρομήσεων (2000-2011)Σελ. 151
Β. Από τον Κανονισμό 17/62 του Συμβουλίου στον εκσυγχρονισμό του ενωσιακού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 153
Γ. Ο Κανονισμός 1/2003 και η σχέση εθνικού και ενωσιακού δικαίουΣελ. 156
1. Η αντικατάσταση του καθεστώτος γνωστοποίησης από ένα σύστημα εξαιρέσεων άμεσης εφαρμογήςΣελ. 157
2. Η κατάργηση του «μονοπωλίου» εφαρμογής του άρθρου 81 παρ. 3 από την Επιτροπή και η αποκέντρωση εφαρμογής του ενωσιακού δικαίουΣελ. 158
i. Διασφάλιση του σεβασμού θεμελιωδών δικαιωμάτων υπεράσπισηςΣελ. 158
ii. Ρύθμιση της σχέσης εθνικών και ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμούΣελ. 159
α. Η έκταση της παράλληλης εφαρμογής ενωσιακών και εθνικών κανόνωνΣελ. 159
β. Επίλυση συγκρούσεων ενωσιακών και εθνικών κανόνων: η διευρυμένη υπεροχή του ενωσιακού δικαίουΣελ. 160
γ. Η αποτροπή συγκρούσεων στην εφαρμογή ενωσιακών και εθνικών κανόνων - Η σημασία της συνεργασίας Επιτροπής, Αρχών Ανταγωνισμού και εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 163
§5 Σχέση του δικαίου του ελεύθερου με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 170
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 171
Β. Βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων προστασίας των Ν 146/2014 και Ν 3959/2011Σελ. 173
Γ. Αντικείμενο προστασίαςΣελ. 177
1. Στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 177
2. Στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 178
Δ. Σχέση δικαίου του αθέμιτου και δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 179
1. Από τη θεωρία της αυστηρής διάκρισης στη θεωρία της σύγκλισηςΣελ. 179
2. Αλληλεπίδραση και κανόνες συρροής αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού: η θέσης της γερμανικής θεωρίας και νομολογίαςΣελ. 181
i. Σχηματοποίηση της σχέσης αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 181
ii. Ζητήματα από την παράλληλη εφαρμογή αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 181
α. Διπλή παράβασηΣελ. 182
β. Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού: φραγμός στην εφαρμογή του αθέμιτου ανταγωνισμού;Σελ. 182
iii. Αξιοποίηση της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 184
3. Παράβαση κανόνα του Ν 3959/2011 ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού;Σελ. 187
Ε. Ανακεφαλαίωση - ΣυμπεράσματαΣελ. 188
 
2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Πρώτο κεφάλαιο 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Ι. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΠΑΡ. 1 ΣΛΕΕ ΚΑΙ 1 ΠΑΡ. 1 Ν 3959/2011 
§6 Το υποκείμενο της απαγόρευσης: Η επιχείρησηΣελ. 190
Α. ΟρισμόςΣελ. 191
Β. Οικονομική δραστηριότηταΣελ. 192
1. ΚριτήριαΣελ. 192
2. Οικονομική δραστηριότητα v. δημόσια εξουσίαΣελ. 193
3. Οικονομική δραστηριότητα v. δραστηριότητα κοινωνικού χαρακτήραΣελ. 195
4. Παραδείγματα εφαρμογήςΣελ. 198
Γ. ΑυτοτέλειαΣελ. 202
1. «Ενιαία οικονομική οντότητα» & όμιλος εταιριώνΣελ. 202
2. «Ενιαία οικονομική οντότητα» αντιπροσώπου και αντιπροσωπευομένουΣελ. 205
§7 Το αντικείμενο της απαγόρευσης: Μορφές συμπράξεωνΣελ. 206
Α. Η απαγορευμένη σύμπραξη ως έννοια γένους: επιμέρους μορφέςΣελ. 208
Β. Συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεωνΣελ. 208
1. Σύμπτωση βούλησηςΣελ. 208
i. Αναφορά στην αστική σύμβασηΣελ. 208
ii. Πέραν της αστικής σύμβασηςΣελ. 210
2. Διάκριση μονομερούς συμπεριφοράς και συμφωνίας στις κάθετες σχέσειςΣελ. 211
 
 
3. Εξαιρέσεις από την έννοια της «συμφωνίας»Σελ. 214
i. Ενδο-ομιλική συνεργασίαΣελ. 214
ii. Λοιπά παραδείγματαΣελ. 217
Γ. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεωνΣελ. 218
1. Έννοια «ένωσης επιχειρήσεων»Σελ. 219
2. Έννοια «απόφασης»Σελ. 220
Δ. Εναρμονισμένη πρακτικήΣελ. 221
1. Εννοιολογική οριοθέτησηΣελ. 222
i. Αντικειμενικό στοιχείοΣελ. 222
ii. Υποκειμενικό στοιχείοΣελ. 223
2. O παραλληλισμός της συμπεριφοράς σε ολιγοπωλιακές αγορέςΣελ. 225
3. Στοιχειοθέτηση της παράβασης - αποδεικτικό μέτροΣελ. 229
i. Εναλλακτικές εξηγήσειςΣελ. 229
α. Eνωσιακό δίκαιοΣελ. 229
β. Αμερικανικό δίκαιοΣελ. 230
γ. Πρακτική της Ε.Α.Σελ. 232
ii. «Μέσα διευκόλυνσης» της εναρμόνισης (ιδίως η ανταλλαγή πληροφοριών)Σελ. 233
iii. Συμφωνία ή/και εναρμονισμένη πρακτικήΣελ. 237
§8 Ο περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 238
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 242
Β. Το τρίπτυχο «παρεμπόδιση, περιορισμός και νόθευση του ανταγωνισμού»Σελ. 243
Γ. Περιορισμός του Ανταγωνισμού ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα ορισμένης σύμπραξηςΣελ. 249
1. Περιορισμός κατ' αντικείμενοΣελ. 250
i. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 250
ii. ΤυπολογίαΣελ. 253
2. Περιορισμός κατ' αποτέλεσμαΣελ. 255
3. Δευτερεύοντες περιορισμοί του ανταγωνισμού (Ancillarity)Σελ. 258
i. Δευτερεύοντες περιορισμοί εμπορικής φύσεωςΣελ. 259
 
ii. Ρήτρα μη ανταγωνισμού ως δευτερεύων περιορισμόςΣελ. 260
iii. Περιορισμοί κανονιστικής φύσεωςΣελ. 262
4. Κανόνας της Λογικής (Rule of reason)Σελ. 264
5. Ανταγωνισμός v. Public PolicyΣελ. 269
Δ. Συμφωνίες ήσσονος σημασίας («de minimis»)Σελ. 270
Ε. Επηρεασμός του εμπορίου εντός της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 274
ΣΤ. Ο ενδεικτικός κατάλογος περιπτώσεων παράβασης του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ (και 1 παρ. 1 Ν 3959/2011)Σελ. 281
1. 'Αμεσος ή έμμεσος καθορισμός των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής (άρθρο 101 παρ. 1 εδ. α ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 εδ. α Ν 3959/2011)Σελ. 281
i. Συμφωνίες καθορισμού τιμώνΣελ. 281
ii. Συμφωνίες για λοιπούς όρους συναλλαγήςΣελ. 289
iii. Ανταλλαγή πληροφοριώνΣελ. 292
iv. Συμφωνίες νόθευσης διαγωνισμών (bid rigging)Σελ. 297
v. Περιορισμοί στη διαφήμισηΣελ. 298
2. Περιορισμός ή έλεγχος της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων (άρθρο 101 παρ. 1 εδ. β' ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 εδ. β' Ν 3959/2011)Σελ. 300
i. Περιορισμός παραγωγής ή διάθεσηςΣελ. 300
ii. Περιορισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και των επενδύσεωνΣελ. 305
3. Κατανομή αγορών ή πηγών εφοδιασμού (άρθρο 101 παρ. 1 εδ. γ' ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 εδ. γ' Ν 3959/2011)Σελ. 305
i. Εδαφική κατανομήΣελ. 305
ii. Κατανομή πελατείαςΣελ. 307
iii. Ρήτρα μη ανταγωνισμούΣελ. 308
4. Η κατά τρόπο δυσχεραίνοντα την λειτουργία του ανταγωνισμού εφαρμογή στο εμπόριο, άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως η αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεως, αγορά ή άλλης συναλλαγής (άρθρο 101 παρ. 1 εδ. δ ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 εδ. δ Ν 3959/2011)Σελ. 309
i. Συλλογικό ΜποϋκοτάζΣελ. 309
ii. Διακριτική ΜεταχείρισηΣελ. 310
 
5. Η εξάρτηση συνάψεως συμβάσεως από την αποδοχή προσθέτων παροχών, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών (άρθρο 101 παρ. 1 εδ. ε' ΣΛΕΕ και 1 παρ. 1 εδ. ε' Ν 3959/2011)Σελ. 312
ΙΙ. Η ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΠΑΡ. 3 ΣΛΕΕ ΚΑΙ 1 ΠΑΡ. 3 Ν 3959/2011 
§9 Εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ και άρθρου 1 παρ. 3 Ν 3959/2011Σελ. 316
Α. Η Εξαίρεση σύμφωνα με το 'Αρθρο 101(3)Σελ. 316
Β. Κριτήρια ΕξαίρεσηςΣελ. 320
1. Βελτίωση της αποτελεσματικότηταςΣελ. 321
2. Δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτέςΣελ. 324
3. Aπαραίτητος χαρακτήρας των περιορισμώνΣελ. 326
4. Μη κατάργηση του ανταγωνισμούΣελ. 327
Γ. Κανονισμοί Απαλλαγής κατά κατηγορίαΣελ. 328
Δ. Η Πρακτική της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 333
1. Αναγκαιότητα και αναλογικότητα των συμφωνηθέντων περιορισμών του ανταγωνισμούΣελ. 338
i. 'Αμεσος ή έμμεσος καθορισμός τιμώνΣελ. 339
ii. Περιορισμός ή έλεγχος παραγωγής / διάθεσης προϊόντωνΣελ. 339
2. Βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδουΣελ. 340
3. Εξασφάλιση στους καταναλωτές δικαίου τιμήματος από το όφελος που προκύπτειΣελ. 340
4. Κατάργηση του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράςΣελ. 340
 
ΙΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 3 
§10 Οριζόντια συνεργασίαΣελ. 347
Α. Οι μορφές, τα οφέλη και οι κίνδυνοι της οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 348
1. ΠρολεγόμεναΣελ. 348
2. Νομικό ένδυμα της οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 349
3. Κατανομή έργου στην οριζόντια συνεργασίαΣελ. 350
4. Αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις της οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 350
5. Οφέλη της οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 351
Β. Το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο: Κανονισμοί 2658/2000 και 2659/2000Σελ. 352
1. Ο Κανονισμός 2658/2000 (Ομαδική απαλλαγή συμφωνιών εξειδίκευσης)Σελ. 352
i. ΑντικείμενοΣελ. 352
ii. Οφέλη συμφωνιών εξειδίκευσηςΣελ. 353
iii. Η προϋπόθεση του μεριδίου αγοράςΣελ. 353
iv. Επιτρεπόμενες ρήτρεςΣελ. 353
v. Μη καλυπτόμενες ρήτρεςΣελ. 354
2. Ο Κανονισμός 2659/2000 (Ομαδική απαλλαγή συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξης, Ε & Α)Σελ. 354
i. Αντικείμενο και οφέλη των συμφωνιών έρευνας και ανάπτυξηςΣελ. 354
ii. Η προϋπόθεση του μεριδίου αγοράς και ο χρονικός περιορισμόςΣελ. 355
iii. Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της Ε & ΑΣελ. 356
iv. Μη καλυπτόμενες ρήτρεςΣελ. 356
3. Η ειδικότερη καθοδήγηση της ρυθμιστικής αρχής και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 357
i. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 357
ii. Συμφωνίες Ε & ΑΣελ. 358
iii. Συμφωνίες παραγωγήςΣελ. 359
iv. Συμφωνίες προμήθειαςΣελ. 359
 
v. Συμφωνίες εμπορίαςΣελ. 360
vi. Συμφωνίες τυποποίησηςΣελ. 361
4. Η κριτική του προϊσχύσαντος status quo με βάση τη δημόσια διαβούλευση της ευρωπαϊκής επιτροπήςΣελ. 361
i. ΓενικάΣελ. 361
ii. Παρατηρήσεις ανά κατηγορία οριζόντιας συνεργασίαςΣελ. 363
Γ. Οι τροποποιήσεις του προϊσχύσαντος ρυθμιστικού πλαισίου για τις οριζόντιες συμφωνίεςΣελ. 364
1. Συμφωνίες εξειδίκευσηςΣελ. 364
2. Συμφωνίες Ε & ΑΣελ. 365
3. Κατευθυντήριες γραμμέςΣελ. 366
4. Ειδικότερα: η ανταλλαγή πληροφοριώνΣελ. 367
5. Ειδικότερα: συμφωνίες για τα πρότυπαΣελ. 369
Δ. Η οριζόντια συνεργασία στην ενωσιακή και ελληνική νομολογίαΣελ. 369
1. Ανταλλαγή πληροφοριώνΣελ. 369
2. Συμφωνίες παραγωγήςΣελ. 370
3. Συμφωνίες προμήθειαςΣελ. 371
4. Συμφωνίες εμπορίαςΣελ. 372
5. Συμφωνίες για τα πρότυπαΣελ. 373
Ε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών στο δίκαιο των ΗΠΑΣελ. 374
§11 Συμφωνίες επί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Μεταφορά τεχνολογίαςΣελ. 377
Α. Διανοητική ιδιοκτησία, ανταγωνισμός και οικονομική ανάλυση: αντιθέσεις και συνέργειεςΣελ. 378
1. ΓενικάΣελ. 378
2. Διανοητική ιδιοκτησία vs. κανόνες ανταγωνισμούΣελ. 378
3. Το ειδικό αντικείμενο και η εκμετάλλευση της διανοητικής ιδιοκτησίαςΣελ. 380
 
Β. Ειδικότερα: η μεταφορά τεχνολογίαςΣελ. 381
1. Οφέλη της μεταφοράς τεχνολογίαςΣελ. 381
i. Για τον δικαιούχοΣελ. 381
ii. Για τον αδειούχο-δικαιοδόχοΣελ. 382
2. Αντι-ανταγωνιστικές συνέπειεςΣελ. 383
Γ. Ο Κανονισμός 772/2004 για τη μεταφορά τεχνολογίας: γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 385
1. Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 385
2. Διευρυμένο πεδίο εφαρμογήςΣελ. 386
3. Διαφοροποίηση ανάλογα με την ανταγωνιστική σχέση των συμβαλλομένων μερώνΣελ. 387
4. Η προϋπόθεση του μεριδίου αγοράςΣελ. 388
Δ. Ο Κανονισμός 772/2004 για τη μεταφορά τεχνολογίας: αξιολόγηση των κατ' ιδίαν περιορισμώνΣελ. 390
1. Κριτήρια αξιολόγησης των κατ' ιδίαν περιορισμώνΣελ. 390
2. Οι κατ' ιδίαν περιορισμοίΣελ. 391
i. Συμβάσεις μεταξύ ανταγωνιστώνΣελ. 392
α. Τιμές πώλησηςΣελ. 392
β. Επίπεδα παραγωγήςΣελ. 392
γ. Κατανομή εδαφικών περιφερειώνΣελ. 393
δ. Ενεργητικές και παθητικές πωλήσειςΣελ. 394
ε. Τομείς χρήσηςΣελ. 395
στ. Διεξαγωγή έρευνας και ανάπτυξης και εκμετάλλευση ιδίας τεχνολογίαςΣελ. 396
ii. Συμβάσεις μεταξύ μη ανταγωνιστώνΣελ. 396
Ε. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη μεταφορά τεχνολογίας στο δίκαιο των ΗΠΑΣελ. 398
§12 Κάθετες συμφωνίεςΣελ. 400
ΕισαγωγήΣελ. 401
Α. Η οικονομική προσέγγιση των κάθετων συμφωνιώνΣελ. 403
1. Η σύμβαση διανομής και οι περιορισμοί τηςΣελ. 403
 
2. Κάθετοι περιορισμοί και συμφέροντα των υποκειμένων της αγοράςΣελ. 405
i. Τα συμφέροντα του προμηθευτήΣελ. 406
α. Κάθετοι περιορισμοί: per se σύννομοι;Σελ. 406
β. Κάθετοι περιορισμοί: υποκατάστατα συμπράξεων ή/και μέσα τιμολογιακών διακρίσεων;Σελ. 410
ii. Τα συμφέροντα των μελών του δικτύου, των ανεξαρτήτων εμπόρων και των καταναλωτώνΣελ. 413
iii. Οι κάθετοι περιορισμοί μεταξύ προστασίας του ενδοδικτυακού ανταγωνισμού των διανομέων και του ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτώνΣελ. 414
Β. Ο Κανονισμός 330/2010 της Επιτροπής (Kανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορίες)Σελ. 415
1. ΕισαγωγήΣελ. 415
i. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 417
α. Συμφωνίες εκτός πεδίου εφαρμογήςΣελ. 417
β. Συμφωνίες εντός πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού 330/2010Σελ. 421
ii. Εξαιρούμενες συμφωνίεςΣελ. 422
iii. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίαςΣελ. 424
iv. Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότηταςΣελ. 425
α. Καθορισμός τιμώνΣελ. 426
β. Περιορισμός πωλήσεων στον συμβαλλόμενο αγοραστήΣελ. 428
γ. Περιορισμός πωλήσεων στον τελικό χρήστη στο πλαίσιο δικτύου επιλεκτικής διανομήςΣελ. 431
δ. Περιορισμός αμοιβαίων προμηθειών στο πλαίσιο συστήματος επιλεκτικής διανομήςΣελ. 431
ε. Περιορισμός απευθείας προμήθειας ανταλλακτικώνΣελ. 432
v. Ειδικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σοβαρών και άλλων περιορισμώνΣελ. 433
2. Ατομική αξιολόγηση κάθετων περιορισμώνΣελ. 434
i. Εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 ΣΛΕΕΣελ. 435
ii. Εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕΣελ. 437
iii. Συγκεκριμένες περιπτώσεις κάθετων περιορισμώνΣελ. 439
α. Προώθηση συγκεκριμένου σήματοςΣελ. 439
β. Αποκλειστική διανομήΣελ. 440
γ. Αποκλειστική παραχώρηση πελατείαςΣελ. 441
δ. Επιλεκτική διανομήΣελ. 441
ε. ΔικαιόχρησηΣελ. 443
στ. Αποκλειστική ΠρομήθειαΣελ. 444
ζ. Δεσμευμένη ΠώλησηΣελ. 444
iv. Περιπτωσιολογία αντιμετώπισης κάθετων περιορισμών στην εγχώρια νομολογιακή πρακτικήΣελ. 445
Δεύτερο κεφάλαιο 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ 
Ι. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
§13 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 455
Α. Ιστορικές, θεωρητικές βάσεις και αντικείμενο προστασίας των άρθρων 2 του Ν 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 458
1. Αντικείμενο προστασίαςΣελ. 458
2. Κανόνες ανταγωνισμού και εσωτερική αγοράΣελ. 460
3. Πλαίσιο ανάλυσηςΣελ. 461
4. Νέα οικονομική ανάλυση και άρθρο 102 ΣΛΕΕΣελ. 463
5. Η Ανακοίνωση προτεραιοτήτων της ΕπιτροπήςΣελ. 465
6. Η σχέση της Ανακοίνωσης προτεραιοτήτων με τη νομολογίαΣελ. 467
Β. Τα στοιχεία του κανόνα δικαίου των άρθρων 2 του Ν 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 470
1. ΚείμενοΣελ. 470
2. Έννοια της επιχείρησηςΣελ. 471
3. Δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της Ελληνικής ή της εσωτερικής αγοράςΣελ. 472
4. Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των Κρατών ΜελώνΣελ. 472
5. Δεσπόζουσα θέσηΣελ. 475
6. Κατάχρηση - Ειδική έννοια στο δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 475
i. «Ειδική ευθύνη»Σελ. 476
ii. Έννοια της κατάχρησης - Περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 477
iii. Αντιανταγωνιστικές επιπτώσειςΣελ. 480
iv. Υπαιτιότητα - πρόθεσηΣελ. 482
 
v. Νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιοΣελ. 484
vi. Αντικειμενικοί δικαιολογητικοί λόγοιΣελ. 485
7. Σωρευτική εφαρμογή με τις διατάξεις περί συμπράξεωνΣελ. 490
8. Ειδική ανάλυση και κριτική αποτίμηση της ταξινόμησης μεταξύ μονομερούς και συλλογικής συμπεριφοράςΣελ. 492
i. Ανάλυση της νομολογίαςΣελ. 492
ii. «Διαδικαστικές» εξηγήσεις - φορμαλισμόςΣελ. 494
Γ. Δεσπόζουσα θέσηΣελ. 497
1. ΓενικάΣελ. 497
i. Ορισμός αγοράςΣελ. 497
ii. Ορισμός της δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 498
2. Κριτήρια θεμελίωσης δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 500
i. Θεμελίωση της δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 500
ii. Μερίδια αγοράςΣελ. 501
iii. Cellophane FallacyΣελ. 502
iv. Χαμηλά και υψηλά μερίδια αγοράςΣελ. 503
v. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 506
vi. Μερίδια αγοράς άλλων ανταγωνιστώνΣελ. 508
vii. Φραγμοί εισόδουΣελ. 509
α. Θεωρίες περί φραγμών εισόδουΣελ. 509
β. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 511
viii. Αντισταθμιστική ισχύς αγοραστών (buyer power)Σελ. 516
ix. Υπερδεσπόζουσα θέσηΣελ. 517
3. Οι ΜεταγορέςΣελ. 518
i. ΟρισμόςΣελ. 518
ii. Οι κίνδυνοι για τον ανταγωνισμόΣελ. 518
iii. Οφέλη για τους καταναλωτέςΣελ. 519
iv. Ορισμός αγορών και θεμελίωση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 520
4. Συλλογική δεσπόζουσα θέσηΣελ. 522
Δ. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Γενικές αρχέςΣελ. 525
1. Ενωσιακό και Ελληνικό δίκαιο - ομοιότητες και διαφορέςΣελ. 525
i. Περίπτωση α)Σελ. 527
ii. Περίπτωση β)Σελ. 528
 
iii. Περίπτωση γ)Σελ. 528
iv. Περίπτωση δ)Σελ. 530
2. Κατηγοριοποιήσεις καταχρήσεωνΣελ. 530
i. Το θεωρητικό υπόβαθρο της διάκρισης μεταξύ εκμεταλλευτικών και παρεμποδιστικών καταχρήσεωνΣελ. 530
ii. Η διάκριση μεταξύ καταχρηστικών συμπεριφορών τιμολογιακού και μη τιμολογιακού χαρακτήραΣελ. 538
iii. Κατηγοριοποιήσεις και γενικό πλαίσιο ανάλυσηςΣελ. 541
ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
§14 Καταχρήσεις μη τιμολογιακού χαρακτήραΣελ. 543
Α. ΕισαγωγήΣελ. 546
Β. Πρακτικές αποκλειστικότηταςΣελ. 547
1. Δικαιολογητικός λόγος απαγόρευσηςΣελ. 547
2. Σημασία ή μη του «βαθμού αποκλεισμού»Σελ. 549
3. Περιπτωσιολογία πρακτικών αποκλειστικότηταςΣελ. 550
Γ. 'Αρνηση προμήθειαςΣελ. 556
1. Εξαίρεση από την γενική αρχήΣελ. 556
2. Όρια στην παρέμβαση του δικαίου ανταγωνισμούΣελ. 558
3. Το απαιτούμενο μέτρο για την παρέμβαση των κανόνων του ανταγωνισμού γενικάΣελ. 558
i. Αντικειμενική αναγκαιότητα της εισροήςΣελ. 562
ii. Εξάλειψη του αποτελεσματικού ανταγωνισμούΣελ. 565
iii. Πρόκληση ζημίας στους καταναλωτέςΣελ. 569
iv. Αντικειμενικοί δικαιολογητικοί λόγοιΣελ. 571
4. Διακοπή συναλλακτικών σχέσεων με σκοπό εξοβελισμούΣελ. 572
5. 'Αρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άυλων αγαθώνΣελ. 574
i. Το κριτήριο του «νέου προϊόντος»Σελ. 575
ii. Το κριτήριο της δημιουργίας κινήτρων για καινοτομίαΣελ. 578
iii. Η θέση της Ανακοίνωσης προτεραιοτήτων της ΕπιτροπήςΣελ. 582
iv. Συμπεράσματα: η ανάγκη εφαρμογής ενός συνολικού πλαισίου βασισμένου στη «θεωρία της απόφασης» (decision theory)Σελ. 582
 
Δ. Πρακτικές παρεμπόδισης παραλλήλου εμπορίουΣελ. 586
1. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 586
2. Ο τομέας του φαρμάκου - μια Ελληνική ιδιαιτερότηταΣελ. 587
3. Παλαιότερη νομολογίαΣελ. 588
4. Η Απόφαση ΣΥΦΑΙΤΣελ. 588
5. Η απόφαση ΛέλοςΣελ. 590
6. 'Αλλες υποθέσεις παρακώλυσης παράλληλου εμπορίουΣελ. 592
Ε. Συνδεδεμένες-συζευγμένες (tying) και ομαδικές πωλήσεις (bundling)Σελ. 593
1. Αντιανταγωνιστική φύσηΣελ. 593
2. Γενική ΠροσέγγισηΣελ. 594
i. Το κριτήριο των ξεχωριστών προϊόντωνΣελ. 596
ii. ΚαταναγκασμόςΣελ. 602
iii. Αντιανταγωνιστικός αποκλεισμόςΣελ. 605
iv. Καταναλωτική ζημίαΣελ. 612
ΣΤ. Καταχρηστική άσκηση δικονομικών δικαιωμάτωνΣελ. 619
Ζ. Κατάχρηση κανονιστικών και διοικητικών διαδικασιώνΣελ. 621
Η. Δομική κατάχρησηΣελ. 624
1. Ενωσιακή νομολογίαΣελ. 624
2. Σχέση με τον έλεγχο συγκεντρώσεωνΣελ. 624
3. ΠροϋποθέσειςΣελ. 625
4. Δομική κατάχρηση σε υποθέσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςΣελ. 626
Θ. Διακριτική μεταχείριση και εκμεταλλευτικές πρακτικέςΣελ. 626
1. ΠροϋποθέσειςΣελ. 626
2. Παρεμποδιστική συμπεριφορά ως διακριτική μεταχείρισηΣελ. 627
3. Απουσία παρεμποδιστικού στοιχείουΣελ. 628
4. 'Αλλες εκμεταλλευτικές πρακτικέςΣελ. 630
5. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 630
Ι. Συμπερασματικές θεωρητικές σημειώσειςΣελ. 632
1. Μονομερείς καταχρηστικές συμπεριφορέςΣελ. 635
2. Καταναγκαστική κατάχρησηΣελ. 638
3. Ειδικές συνθήκες αγοράς/προϊόντοςΣελ. 640
§15 Καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήραΣελ. 643
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 646
Β. Επιθετική τιμολόγησηΣελ. 647
1. ΓενικάΣελ. 647
2. Ως προς την ορθολογικότητα της επιθετικής τιμολόγησηςΣελ. 648
i. Η σκεπτικιστική θέση ως προς την αναγκαιότητα ρύθμισης του φαινομένουΣελ. 648
ii. Σύγχρονες στρατηγικές θεωρίεςΣελ. 649
iii. Η κρατούσα θέσηΣελ. 650
3. Η θέση στην αμερικανική θεωρία και νομολογίαΣελ. 651
i. Το τεστ των Areeda και TurnerΣελ. 651
ii. Η απόφαση Brooke GroupΣελ. 654
4. Η επιθετική τιμολόγηση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 655
i. Η απόφαση ΑΚΖΟ και μεταγενέστερη νομολογίαΣελ. 655
ii. Σχετικά με τον per se χαρακτήρα της παράβασης στην πώληση κάτω του ΜΜΚΣελ. 658
iii. Ως προς το στοιχείο του σκοπού εκτόπισης του ανταγωνιστήΣελ. 659
iv. Σχετικά με το ζήτημα της ανάκτησης των απωλειώνΣελ. 661
5. Η αντιμετώπιση των πωλήσεων κάτω του κόστους στην Ανακοίνωση Προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 663
i. Η υιοθέτηση του κριτηρίου της «θυσίας»Σελ. 663
ii. Το κατάλληλο μέτρο κόστουςΣελ. 664
iii. Η δυνατότητα αντικειμενικής αιτιολόγησηςΣελ. 666
6. Η επιθετική τιμολόγηση στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 666
Γ. Καταχρηστική εκπτωτική πολιτικήΣελ. 667
1. ΓενικάΣελ. 667
2. Τα είδη των εκπτώσεωνΣελ. 668
i. Εκπτώσεις ποσοτήτων ή όγκου (volume rebates)Σελ. 668
ii. Εκπτώσεις πίστης (loyalty rebates)Σελ. 668
iii. De facto εκπτώσεις πίστηςΣελ. 669
3. Η ρύθμιση της καταχρηστικής εκπτωτικής πολιτικής στην ενωσιακή νομολογίαΣελ. 670
4. Η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι προοπτικές τηςΣελ. 673
5. Η πρακτική του Δικαστηρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη δημοσίευση της ΑνακοίνωσηςΣελ. 681
i. Η απόφαση IntelΣελ. 681
ii. Η υπόθεση TomraΣελ. 681
6. Καταχρηστική εκπτωτική πολιτική στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 684
Δ. Διακριτική ΤιμολόγησηΣελ. 688
1. ΓενικάΣελ. 688
2. Οι επιπτώσεις της διακριτικής τιμολόγησης στην ευημερία του καταναλωτήΣελ. 690
3. Η ρύθμιση της διακριτικής τιμολόγησης στο ενωσιακό δίκαιοΣελ. 692
i. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 692
ii. 'Ανισοι όροι επί ισοδυνάμων παροχώνΣελ. 693
iii. Ανταγωνιστικό μειονέκτημαΣελ. 697
iv. Αντικειμενική δικαιολογίαΣελ. 698
4. Επιλεκτική μείωση τιμώνΣελ. 699
5. Η διακριτική τιμολόγηση στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 700
Ε. Συμπίεση περιθωρίου (margin squeeze)Σελ. 703
1. ΓενικάΣελ. 703
2. Η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και η πρακτική της Ευρ. ΕπιτροπήςΣελ. 705
3. Η σχετική εθνική νομολογίαΣελ. 707
ΣΤ. Υπερβολική ΤιμολόγησηΣελ. 708
1. ΓενικάΣελ. 708
2. Εγγενείς δυσκολίες και συστηματικά επιχειρήματα υπέρ και κατά του ελέγχουΣελ. 709
 
 
3. Η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και η πρακτική της Ευρ. ΕπιτροπήςΣελ. 712
i. Ο κανόνας της United BrandsΣελ. 712
ii. Η εφαρμογή του κανόνα της United Brands σε επόμενες αποφάσειςΣελ. 713
4. Η υπερβολική τιμολόγηση στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 716
Τρίτο κεφάλαιο 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
§16 Κρατικοί περιορισμοίΣελ. 720
Α. Το ζήτημαΣελ. 721
Β. Από τη νομολογία ΙΝΝΟ/ΑΤΑΒ και van Eycke/ASPA στην απόφαση CIFΣελ. 722
Γ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕΣελ. 725
1. Έννοια «κρατικών μέτρων»Σελ. 727
2. Έννοια «δημόσιας επιχείρησης»Σελ. 730
3. Έννοια «επιχείρησης ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων»Σελ. 731
4. Σύνδεση «μέτρου» και «επιχείρησης»Σελ. 734
Δ. Συνδυασμένη εφαρμογή άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ και κανόνων ανταγωνισμούΣελ. 735
1. Συνδυασμένη εφαρμογή άρθρων 106 και 101 ΣΛΕΕΣελ. 736
2. Συνδυασμένη εφαρμογή άρθρων 106 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 737
i. Ύπαρξη δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 737
ii. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 738
iii. Δυνητική κατάχρηση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 739
iv. Αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 744
Ε. Ευθύνη των επιχειρήσεωνΣελ. 747
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
§17 Συγκεντρώσεις επιχειρήσεωνΣελ. 749
Α. ΕισαγωγήΣελ. 751
Β. ΔικαιοδοσίαΣελ. 753
1. Η Έννοια της «Συγκέντρωσης επιχειρήσεων» (Συγχωνεύσεις - Εξαγορές - Κοινές επιχειρήσεις)Σελ. 753
i. ΣυγχωνεύσειςΣελ. 753
ii. Απόκτηση ελέγχου - εξαγορέςΣελ. 754
α. Η έννοια του ελέγχουΣελ. 754
β. Πρόσωπο ή επιχείρηση που αποκτά τον έλεγχο (άμεσος ή έμμεσος έλεγχος)Σελ. 754
γ. Μέσα άσκησης του ελέγχουΣελ. 755
δ. Αντικείμενο του ελέγχουΣελ. 756
ε. Αποκλειστικός έλεγχοςΣελ. 756
στ. Κοινός έλεγχοςΣελ. 758
iii. Κοινές επιχειρήσεις με πλήρη λειτουργικά αυτονομία (full-function joint ventures)Σελ. 761
α. Η έννοια της λειτουργικής αυτονομίαςΣελ. 761
β. Λειτουργία σε μόνιμη βάσηΣελ. 763
2. Δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δικαιοδοσία Ελληνικής Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 764
i. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών ΑνταγωνισμούΣελ. 764
ii. Συγκεντρώσεις με κοινοτική διάσταση (υποκείμενες σε προληπτικό έλεγχο με γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή)Σελ. 764
iii. Συγκεντρώσεις που υπόκεινται σε γνωστοποίηση στην Ελληνική Επιτροπή ΑνταγωνισμούΣελ. 766
iv. Έννοια της συμμετέχουσας επιχείρησηςΣελ. 767
v. Υπολογισμός του κύκλου εργασιώνΣελ. 769
α. Έσοδα από συνήθεις δραστηριότητεςΣελ. 769
β. Εξαγορά τμήματος επιχείρησης και εξαγορά εντός διετούς περιόδουΣελ. 771
γ. Γεωγραφική κατανομή κύκλου εργασιώνΣελ. 771
δ. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και λοιπά χρηματοοικονομικά ιδρύματαΣελ. 772
vi. Προσδιορισμός των επιχειρήσεων των οποίων συνυπολογίζεται ο κύκλος εργασιών - έννοια του ομίλουΣελ. 773
3. Σύστημα αμοιβαίων παραπομπώνΣελ. 775
i. Ανακατανομή της δικαιοδοσίας πριν τη γνωστοποίησηΣελ. 775
α. Παραπομπές του άρθρου 4 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Εθνικές Επιτροπές Ανταγωνισμού, κατόπιν αιτήσεως των μερώνΣελ. 776
β. Παραπομπές του άρθρου 4 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως των μερώνΣελ. 778
ii. Ανακατανομή της δικαιοδοσίας μετά τη γνωστοποίησηΣελ. 779
α. Παραπομπές από την Επιτροπή προς τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού βάσει του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004Σελ. 779
β. Παραπομπές από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) 139/2004Σελ. 782
Γ. Ουσιαστική αξιολόγηση συγκεντρώσεωνΣελ. 783
1. Εισαγωγή - Ιστορική αναδρομήΣελ. 783
i. Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεωνΣελ. 783
2. Σημαντική παρακώληση αποτελεσματικού ανταγωνισμού (siec test)Σελ. 789
3. Οριζόντιες συγκεντρώσειςΣελ. 790
i. Επιπτώσεις μη συντονισμένης συμπεριφοράςΣελ. 790
α. Μερίδια ΑγοράςΣελ. 793
β. Εγγύτητα ΑνταγωνιστώνΣελ. 794
γ. Εναλλακτικές Επιλογές ΚαταναλωτώνΣελ. 795
δ. Παρεμπόδιση Επέκτασης ΑνταγωνιστώνΣελ. 796
ε. Εξάλειψη Σημαντικής Ανταγωνιστικής ΔύναμηςΣελ. 796
στ. Αύξηση Προσφοράς ΑνταγωνιστώνΣελ. 796
ζ. Επανατοποθέτηση Ανταγωνιστών Στην ΑγοράΣελ. 796
ii. Επιπτώσεις συντονισμένης συμπεριφοράςΣελ. 798
α. Η Ανάπτυξη των ΚριτηρίωνΣελ. 802
β. Ο «Μαγικός Κανόνας»Σελ. 808
4. Κάθετες συγκεντρώσειςΣελ. 815
5. Συγκεντρώσεις ετερογενών δραστηριοτήτωνΣελ. 818
i. ΤοmTom/Tele.AtlasΣελ. 821
ii. Google/DoubleclickΣελ. 824
6. Λοιποί παράγοντεςΣελ. 825
i. Δυνητικός ανταγωνισμόςΣελ. 825
ii. Αποτελεσματικότητες Συγκεντρώσεων - ΣυνέργειεςΣελ. 831
iii. Εμπόδια ΕισόδουΣελ. 833
iv. Προβληματικές ΕπιχειρήσειςΣελ. 835
v. Δυναμική ΑγοράςΣελ. 837
vi. Δύναμη ΑγοραστώνΣελ. 838
 
Δ. ΔιαδικασίαΣελ. 840
1. Διαδικασία ενώπιον Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ν 3959/2011)Σελ. 840
i. Υποχρέωση προς γνωστοποίησηΣελ. 840
ii. Διατυπώσεις γνωστοποίησηςΣελ. 842
α. Έντυπο Πλήρους ΓνωστοποίησηςΣελ. 842
β. Έντυπο Συνοπτικής ΓνωστοποίησηςΣελ. 844
iii. Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσηςΣελ. 845
iv. Προκαταρκτική Έρευνα (1η Φάση)Σελ. 847
v. Διαδικασία πλήρους διερεύνησης (2η Φάση)Σελ. 848
2. Διαδικασία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004Σελ. 852
i. Υποχρέωση προς γνωστοποίησηΣελ. 852
ii. Διατυπώσεις γνωστοποίησης - Έντυπο COΣελ. 854
iii. Απλουστευμένη διαδικασία - Σύντομο ΈντυποΣελ. 855
iv. Αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσηςΣελ. 856
v. Αρχική Έρευνα 1ης Φάσης (Phase I)Σελ. 857
vi. Σε βάθος έρευνα - Διερεύνηση 2ης Φάσης (Phase IΙ)Σελ. 858
Ε. Δεσμεύσεις - Διορθωτικά μέτραΣελ. 861
1. Γενικές αρχές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αποδεκτού των προτεινόμενων δεσμεύσεωνΣελ. 861
2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις αποδεκτού των προτεινόμενων δεσμεύσεωνΣελ. 867
i. Χρόνος υποβολής δεσμεύσεωνΣελ. 867
ii. Τρόπος υποβολής δεσμεύσεωνΣελ. 867
iii. Κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσηςΣελ. 868
ΣΤ. Δικαστικός έλεγχοςΣελ. 869
1. Δικαστικός έλεγχος αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κανονισμός 139/2004)Σελ. 869
i. ΔιαδικασίεςΣελ. 869
ii. Λόγοι προσφυγής και ένταση δικαστικού ελέγχουΣελ. 871
iii. Συνέπειες της ακύρωσης απόφασης της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 872
 
 
2. Δικαστικός έλεγχος αποφάσεων της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ν 3959/2011)Σελ. 872
i. ΔιαδικασίεςΣελ. 872
ii. Συνέπειες της ακύρωσης απόφασης της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 873
Ζ. Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων ΜΜΕ ('Αρθρο 3 Ν 3592/2007) από την ελληνική επιτροπή ανταγωνισμούΣελ. 874
ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Πρώτο κεφάλαιο 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
§18 Η Επιτροπή Ανταγωνισμού: οργάνωση, διαδικασία, δικαστικός έλεγχοςΣελ. 881
ΕισαγωγήΣελ. 886
Α. Τα οργανωτικά χαρακτηριστικά της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 886
1. Η φύση και οι εγγυήσεις ανεξαρτησίας της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 889
2. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τα μέσα δράσης της και οι σχέσεις της με τις άλλες δημόσιες αρχέςΣελ. 897
i. Τα επί μέρους πεδία αρμοδιοτήτων της ΕπΑνΣελ. 898
ii. Τα μέσα δράσης της ΕπΑνΣελ. 903
iii. Σχέσεις της ΕπΑν με άλλες αρχές - μορφές συνεργασίαςΣελ. 907
α. Σχέσεις - κατανομή αρμοδιοτήτωνΣελ. 907
β. Μορφές συνεργασίαςΣελ. 910
3. Η οργανωτική συγκρότηση και δομή της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 913
Β. Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 918
1. Διαδικαστικοί κανόνες γενικότερης εφαρμογήςΣελ. 919
i. Ο «δικοφανής» χαρακτήρας της διαδικασίας και η περάτωσή της σε εύλογο χρόνοΣελ. 919
α. Τα δικοφανή χαρακτηριστικά της διαδικασίαςΣελ. 919
β. Η ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίαςΣελ. 923
ii. Τα στάδια της διαδικασίαςΣελ. 926
α. Η ελεγκτική φάσηΣελ. 928
β. Το στάδιο της εισήγησης και της ακροαματικής διαδικασίαςΣελ. 942
γ. Τα χαρακτηριστικά της απόφασης της ΕπΑνΣελ. 948
2. Ειδικοί διαδικαστικοί κανόνες για τον ex post έλεγχο αντιανταγωνιστικών συμπεριφορώνΣελ. 951
i. Καταγγελία για αντιανταγωνιστικές συμπεριφορέςΣελ. 951
ii. Ασφαλιστικά μέτρα για παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 953
iii. Πρόγραμμα επιείκειας για τους συμμετέχοντες σε καρτελικές συμπράξειςΣελ. 957
iv. Η ανάληψη δεσμεύσεων για πιθανολογούμενες συμπράξεις ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 961
v. Τα επιβαλλόμενα μέτρα σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασηςΣελ. 965
α. Τα μέτρα μη χρηματικού χαρακτήραΣελ. 966
β. Τα πρόστιμαΣελ. 970
γ. Οριοθέτηση της εξουσίας της ΕπΑν κατά την επιλογή των επιβαλλόμενων μέτρωνΣελ. 978
δ. Ο θεσμός της παραγραφήςΣελ. 983
3. Ειδικοί διαδικαστικοί κανόνες για τον ex ante έλεγχο των συγκεντρώσεωνΣελ. 987
i. Οι φάσεις της διαδικασίας εξέτασης μίας συγκέντρωσηςΣελ. 988
α. Η γνωστοποίησηΣελ. 988
β. Η πρώτη φάση: αρχική εξέταση της συγκέντρωσηςΣελ. 990
γ. Η δεύτερη φάση: πλήρης διερεύνηση της συγκέντρωσηςΣελ. 993
ii. Οι παραβάσεις αναφορικά με το δημόσιο έλεγχο των συγκεντρώσεων και η αντιμετώπισή τουςΣελ. 998
α. Παράλειψη γνωστοποίησηςΣελ. 999
β. Παράλειψη της υποχρέωσης αναστολής της συγκέντρωσηςΣελ. 1000
γ. Μη τήρηση των ανειλημμένων δεσμεύσεωνΣελ. 1001
δ. Λύση παρανόμως πραγματοποιηθείσας συγκέντρωσηςΣελ. 1002
iii. Η αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεωνΣελ. 1004
α. Προσωρινά μέτραΣελ. 1004
β. Παρέκκλιση από την αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσηςΣελ. 1006
 
 
Γ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενώπιον της ΔικαιοσύνηςΣελ. 1008
1. Η σχέση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με τη Δικαιοσύνη - γενικές παρατηρήσειςΣελ. 1008
i. Η ΕπΑν ως συμμετέχουσα στη δικαστική προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 1008
ii. Η ΕπΑν ως ελεγχόμενη από την Ελληνική ΔικαιοσύνηΣελ. 1009
2. Ο έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τα διοικητικά δικαστήριαΣελ. 1012
i. Ευθεία προσβολή κανονιστικών πράξεων της ΕπΑνΣελ. 1012
ii. Προσφυγή κατά ατομικών αποφάσεων της ΕπΑνΣελ. 1015
α. Παραδεκτό - διαδικασίαΣελ. 1015
β. Έκταση δικαστικού ελέγχουΣελ. 1018
γ. Προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 1022
δ. Ένδικα μέσαΣελ. 1025
iii. Ένδικη προστασία κατά της εκτέλεσης των προστίμων που επιβάλει η ΕπΑνΣελ. 1027
iv. Αγωγή αποζημίωσης για αστική ευθύνη της ΕπΑνΣελ. 1029
§19 Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 1031
ΕισαγωγήΣελ. 1033
Α. Λευκή Βίβλος και Συγκριτικό ΔίκαιοΣελ. 1033
1. Η Λευκή ΒίβλοςΣελ. 1033
2. Γερμανική ρύθμισηΣελ. 1036
3. Αγγλική ρύθμισηΣελ. 1038
Β. Δέσμευση δυνάμει του άρθρου 35 § 1 Ν 3959/2011Σελ. 1039
1. Η φύση των υπό κρίση διαφορώνΣελ. 1040
2. Δεδικασμένο πολιτικών και ποινικών δικαστηρίωνΣελ. 1043
3. Δεδικασμένο αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 1044
i. Διοικητικής Φύσεως Ζήτημα - ΔεδικασμένοΣελ. 1044
ii. Δεδικασμένο πολιτικών δικαστηρίων v. διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 1045
4. Δεδικασμένο αποφάσεων ΕΑΣελ. 1046
i. Δέσμευση από τελεσίδικες / αμετάκλητες αποφάσειςΣελ. 1046
ii. Τριτενέργεια δεδικασμένουΣελ. 1050
5. Δεσμευτικότητα αποφάσεων Αλλοδαπών Αρχών ΑνταγωνισμούΣελ. 1052
Γ. ΣυμπεράσματαΣελ. 1053
§20 Εφαρμογή του ενωσιακού και ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού από διαιτητικά όργαναΣελ. 1056
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 1058
Β. Σύγχρονο δίκαιο ανταγωνισμού και διαιτησίαΣελ. 1059
1. Από την καχυποψία στην αποδοχήΣελ. 1059
2. Τρόπος εμφάνισης των ζητημάτων ανταγωνισμού στο πλαίσιο της διαιτησίαςΣελ. 1061
3. Η αρχή της αυτονομίας της διαιτητικής ρήτραςΣελ. 1061
4. Το διαιτητεύσιμο των κανόνων του ανταγωνισμούΣελ. 1062
i. Η φύση των κανόνων του ανταγωνισμούΣελ. 1062
ii. Συγκριτική θεώρηση των κανόνων περί διαιτητεύσιμουΣελ. 1063
iii. Το διαιτητεύσιμο στο Ελληνικό δίκαιοΣελ. 1067
Γ. Το δίκαιο ανταγωνισμού ως εφαρμοστέο δίκαιο ενωπίον των διαιτητώνΣελ. 1069
1. Το δίκαιο ανταγωνισμού ως εφαρμοστέο δίκαιο σε διασυνοριακές διαφορές - Γενικές παρατηρήσεις Ι.Δ.Δ.Σελ. 1069
2. Οι ιδιαιτερότητες της διεθνούς διαιτησίαςΣελ. 1072
Δ. Σχέσεις διαιτητικών οργάνων - Ευρωπαϊκής επιτροπής και αρχών ανταγωνισμούΣελ. 1074
1. Διαιτησία και υποχρεώσεις συνεργασίας του Κανονισμού 1/2003Σελ. 1074
2. Διαιτησία και Ανακοίνωση της Επιτροπής περί συνεργασίας με τα εθνικά δικαστήριαΣελ. 1077
3. Διαιτησία και άρθρο 16 του Κανονισμού 1/2003Σελ. 1080
4. Δέσμευση των διαιτητών από αποφάσεις της ΕπιτροπήςΣελ. 1081
5. Εξαιρετικοί μηχανισμοί άμεσης παρέμβασης της Επιτροπής στην διαιτησίαΣελ. 1084
Ε. Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεωνΣελ. 1085
1. Η υπόθεση Eco SwissΣελ. 1085
 
2. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου για προσβολή της δημόσιας τάξηςΣελ. 1086
3. Κριτικές παρατηρήσεις σχετικά με το προσήκον μέτρο του δικαστικού έλεγχουΣελ. 1090
Δεύτερο κεφάλαιο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
§21 Πρόστιμα, επιείκεια, διευθέτησηΣελ. 1094
Α. Πολιτική προστίμων: γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 1097
1. Ο στόχος της αποτρεπτικότηταςΣελ. 1097
2. Διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής και όρια αυτήςΣελ. 1098
3. Υιοθέτηση Κατευθυντήριων ΓραμμώνΣελ. 1100
i. Κατευθυντήριες Γραμμές 1998Σελ. 1100
ii. Οι Κατευθυντήριες γραμμές του 2006Σελ. 1102
4. Αυξητική τάση των προστίμωνΣελ. 1103
Β. Κριτήρια καθορισμού του προστίμουΣελ. 1106
1. Το μέγεθος της επιχείρησηςΣελ. 1107
i. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησηςΣελ. 1107
α. ως ανώτατο νόμιμο όριο του προστίμουΣελ. 1107
β. Ως βάση υπολογισμού του προστίμουΣελ. 1115
γ. Ως αποτρεπτικός πολλαπλασιαστήςΣελ. 1116
ii. Η ικανότητα πληρωμήςΣελ. 1119
α. Ατομική αδυναμίαΣελ. 1119
β. Ύφεση οικονομικού τομέαΣελ. 1120
2. Τα χαρακτηριστικά της παράβασηςΣελ. 1121
i. Η σοβαρότητα της παράβασηςΣελ. 1121
α. Η φύσηΣελ. 1122
β. Οι επιπτώσειςΣελ. 1122
γ. Γεωγραφική αγοράΣελ. 1124
ii. Η διάρκειαΣελ. 1127
3. Η συμπεριφορά της επιχείρησηςΣελ. 1127
i. Η υπαιτιότητα ως προϋπόθεση επιβολής του προστίμουΣελ. 1127
 
ii. Η συμπεριφορά της επιχείρησης ως επιβαρυντικό στοιχείοΣελ. 1129
α. ΥποτροπήΣελ. 1129
β. ΥποκίνησηΣελ. 1134
γ. ΠαρεμπόδισηΣελ. 1137
iii. Η συμπεριφορά της επιχείρησης ως ελαφρυντικό στοιχείοΣελ. 1139
α. Χαρακτηριστικά της συμμετοχής στην παράβασηΣελ. 1139
β. ΣυμμόρφωσηΣελ. 1143
Γ. Μηχανισμοί διαπραγμάτευσης για απαλλαγή ή μείωση του προστίμουΣελ. 1150
1. ΕπιείκειαΣελ. 1150
i. Έννοια, προέλευση και λειτουργίαΣελ. 1150
α. Η κύρωση ως εργαλείο προτροπής σε συνεργασίαΣελ. 1150
β. Η αποσταθεροποιητική λειτουργία της ΕπιείκειαςΣελ. 1152
γ. Η εξέλιξη του μηχανισμού της ΕπιείκειαςΣελ. 1154
ii. Ζητήματα εφαρμογής: προϋποθέσεις και δυσχέρειεςΣελ. 1162
α. Προϋποθέσεις απαλλαγής και μείωσηςΣελ. 1162
β. ΔυσχέρειεςΣελ. 1168
iii. Ως προς τη συσχέτιση με τις αξιώσεις αποζημίωσηςΣελ. 1172
2. ΔιευθέτησηΣελ. 1173
i. Ο αμερικανικός θεσμός του plea bargainingΣελ. 1174
ii. Η ενωσιακή ρύθμιση της διευθέτησηςΣελ. 1177
α. Οι λόγοι υιοθέτησης της ρύθμισηςΣελ. 1177
β. Τα χαρακτηριστικά του συστήματοςΣελ. 1179
iii. Αξιολόγηση του θεσμούΣελ. 1183
α. Η λειτουργία της ανταμοιβήςΣελ. 1183
β. Η θέση των τρίτωνΣελ. 1185
γ. Το ζήτημα του δικαστικού ελέγχουΣελ. 1186
§22 Διορθωτικά μέτρα-δεσμεύσειςΣελ. 1188
Α. Τυπολογία και σημασία των διορθωτικών μέτρωνΣελ. 1190
1. Με βάση το περιεχόμενο των μέτρωνΣελ. 1190
i. Μέτρα διαρθρωτικά και μέτρα συμπεριφοράς: έννοιαΣελ. 1190
ii. Κριτήρια επιλογής του προσφορότερου μέτρουΣελ. 1193
α. Η φύση του ελέγχου (ex ante ή ex post)Σελ. 1193
 
β. Η καταλληλότητα του μέτρουΣελ. 1195
γ. Η πρακτική της Ε.Α.: πρόσφατα παραδείγματαΣελ. 1199
2. Με βάση τη μέθοδο επιβολήςΣελ. 1200
i. Μέτρα μονομερούς επιβολής και μέτρα συναινετικάΣελ. 1200
ii. Έξαρση πρακτικών διαπραγμάτευσηςΣελ. 1201
α. ΠροπομποίΣελ. 1201
β. Θεσμοθέτηση της διαπραγμάτευσης: συστημικές συγκρίσειςΣελ. 1204
Β. Ανάληψη δεσμεύσεωνΣελ. 1207
1. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μέτρουΣελ. 1208
i. Αιτίες έλξηςΣελ. 1208
ii. Ιδιαιτερότητες της διαδικασίαςΣελ. 1209
α. Κίνηση της διαδικασίας και προκαταρκτική εκτίμησηΣελ. 1209
β. Δημοσιότητα και διαβούλευσηΣελ. 1210
γ. ΑπόφασηΣελ. 1211
iii. Περιπτώσεις εφαρμογήςΣελ. 1212
α. Υποθέσεις του άρθρου 101Σελ. 1213
β. Υποθέσεις του άρθρου 102Σελ. 1215
iv. Η εξέλιξη του ελληνικού συστήματοςΣελ. 1218
2. Οι συνέπειες του μέτρουΣελ. 1221
i. Τα όρια του δικαστικού ελέγχουΣελ. 1221
α. Ως προς τη διακριτική ευχέρεια προσφυγής στις δεσμεύσειςΣελ. 1222
β. Ως προς το περιεχόμενο του μέτρου: διαφοροποιημένη εφαρμογή της αρχής της αναλογικότηταςΣελ. 1223
γ. Ως προς την αμφισβήτηση του μέτρουΣελ. 1226
ii. Η δεσμευτικότητα του μέτρουΣελ. 1228
α. Έναντι των δικαιοδοτικών οργάνωνΣελ. 1229
β. Έναντι των τρίτωνΣελ. 1236
§23 Οι διοικητικές κυρώσεις στο δίκαιο ανταγωνισμού και η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 1240
ΕισαγωγήΣελ. 1241
Α. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το ΓενΔΕΕ, το ΔΕΕ και την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 1241
1. Απαρχές της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας από το ΔΕΕΣελ. 1241
2. Κριτήρια εφαρμογής και περιπτωσιολογίαΣελ. 1242
3. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 1244
4. Το περιεχόμενο των διαφόρων κριτηρίων για την εκτίμηση της σοβαρότητας της παράβασηςΣελ. 1248
Β. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από την ΕΑΣελ. 1253
1. ΠρόστιμαΣελ. 1253
2. Xρηματικές ποινέςΣελ. 1263
Γ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας από το ΔΕφΑθ κατά τον έλεγχο των αποφάσεων της ΕΑΣελ. 1265
1. Η φύση του προστίμου ως διοικητική κύρωσηΣελ. 1265
2. Κριτήρια υπολογισμού του προστίμουΣελ. 1266
3. ΠεριπτωσιολογίαΣελ. 1267
4. Μείωση προστίμουΣελ. 1267
Δ. Συμπεράσματα: η αξία του υπάρχοντος συστήματος δικαστικού ελέγχουΣελ. 1272
§24 Αστικές αξιώσειςΣελ. 1274
Α. Διοικητικές κυρώσεις v. αστικές αξιώσειςΣελ. 1277
1. Η αναγνώριση των αστικών αξιώσεωνΣελ. 1278
i. Ο αμυντικός χαρακτήρας της ακυρότηταςΣελ. 1278
α. H ακυρότητα των απαγορευμένων συμπράξεωνΣελ. 1278
β. Η ακυρότητα ως κύρωση καταχρηστικής συμπεριφοράςΣελ. 1280
γ. Τα παρελθόντα εμπόδια στην επίκληση της ακυρότηταςΣελ. 1281
ii. Η ενωσιακή ώθηση της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 1284
α. Η νομολογία CourageΣελ. 1285
β. Το αμερικανικό πρότυπο της «ιδιωτικής εφαρμογής»Σελ. 1288
γ. Η πρόταση ευρωπαϊκής προσαρμογής: Πρωτοβουλίες της ΕπιτροπήςΣελ. 1291
2. Η ενεργοποίηση της αξίωσης αποζημίωσης ως ζήτημα νομοθετικής πολιτικήςΣελ. 1293
i. ΕνστάσειςΣελ. 1293
ii. Ο αντίλογοςΣελ. 1296
 
B. Αξίωση αποζημίωσης για παράβαση αντιμονοπωλιακών κανόνων κατά ΑΚ 914Σελ. 1300
1. Δυσχέρειες ως προς τις προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 1300
i. Περιεχόμενο της αδικοπρακτικής ευθύνηςΣελ. 1300
α. 'Αρση προσβολής και αποζημίωση in naturaΣελ. 1301
β. Αστικές αξιώσεις και λήψη ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 1303
ii. Η προϋπόθεση της ζημίαςΣελ. 1305
α. Η οριοθέτηση της αντι-ανταγωνιστικής ζημίαςΣελ. 1305
β. Η αποκαταστατέα ζημίαΣελ. 1310
γ. Καθορισμός του ύψους («ποσοτικοποίηση») της ζημίαςΣελ. 1314
iii. Η προϋπόθεση της υπαιτιότηταςΣελ. 1325
2. Ο δικαιούχος της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 1327
i. To πρόβλημα του έμμεσου αγοραστή: αποζημίωση v. αποτρεπτικότηταΣελ. 1328
α. Ο αποκλεισμός του έμμεσου αγοραστήΣελ. 1328
β. Νομιμοποίηση έμμεσου αγοραστή με αποκλεισμό της ένστασης μετακύλισηςΣελ. 1334
γ. Νομιμοποίηση έμμεσου αγοραστή με αποδοχή της ένστασης μετακύλισηςΣελ. 1338
ii. Ο καταναλωτής ως ζημιωθείςΣελ. 1341
α. Η αναγκαιότητα μηχανισμών απλοποιημένης ή συλλογικής προσφυγήςΣελ. 1341
β. Οι δυνατότητες κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 1346
§25 Ποινικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 1350
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 1354
1. Νομιμοποίηση του ποινικού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 1354
2. Βασικά χαρακτηριστικά και εξέλιξη του ελληνικού δικαίουΣελ. 1362
3. Ζητήματα συνταγματικότηταςΣελ. 1366
4. Ερμηνευτικές ιδιαιτερότητες των ποινικών διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 1368
5. Προστατευόμενο έννομο αγαθόΣελ. 1371
 
B. Τα επιμέρους εγκλήματαΣελ. 1373
1. Απαγορευμένες συμπράξεις και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεωνΣελ. 1373
i. Η αντικειμενική υπόστασηΣελ. 1373
ii. Διακεκριμένη παραλλαγή: Τα σκληροπυρηνικά καρτέλΣελ. 1383
iii. ΥπαιτιότηταΣελ. 1383
iv. 'ΑδικοΣελ. 1385
v. Νομική πλάνηΣελ. 1386
vi. ΣυρροέςΣελ. 1387
vii. Ζητήματα διεθνούς ποινικού δικαίουΣελ. 1387
2. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 1388
3. Αξιόποινες παραβάσεις κατά τη συγκέντρωση επιχειρήσεωνΣελ. 1392
4. Παράλειψη εφαρμογής λοιπών αποφάσεων της Επιτροπής ΑνταγωνισμούΣελ. 1402
5. Παράλειψη ανακοίνωσης παραβάσεωνΣελ. 1403
Γ. ΠοινέςΣελ. 1404
1. Το πλαίσιο ποινήςΣελ. 1404
2. Πρόγραμμα επιείκειαςΣελ. 1405
3. Αναγγελία της πράξηςΣελ. 1408
i. Συμβολή στην αποκάλυψη συμμετόχωνΣελ. 1409
ii. Σχέση μεταξύ των λόγων απαλλαγής και μείωσης των ποινώνΣελ. 1409
Δ. ΠαραγραφήΣελ. 1409
 
 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1413
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.