ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης, Ε. Θεοδωράς, Ε. Αγγελόπουλος
  • Έκδοση: 3η 2013
  • Σελίδες: 734
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55 Φυσικά πρόσωπα
€66 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η τρίτη, πλήρως ενημερωμένη (μέχρι και τους Ν 4093/2012 και ΠΝΠ της 19.11.2012), έκδοση του έργου «ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» κατέστη επιτακτική μετά την σωρεία νέων νομοθετημάτων, ιδίως εκείνων κατʼ επιταγή της εφαρμογής των «Μνημονίων», που επηρεάζουν ή/και μεταμορφώνουν το εργατικό δίκαιο.

Για την τρίτη αυτή εμπλουτισμένη έκδοση του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ακολουθήθηκε η δομή και ανάπτυξη των δύο προηγουμένων. Ειδικότερα, το έργο διακρίνεται σε πέντε θεματικές ενότητες, οι οποίες υποστηρίζονται από σχετικά παραρτήματα (ΣΣΕ/ΔΑ, Νομολογία κ.λπ.) και αλφαβητικό ευρετήριο. Οι πέντε κύριες θεματικές ενότητες του «ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» καταλαμβάνουν ολόκληρο το φάσμα της σύναψης και λειτουργίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Αναλυτικότερα, αυτές είναι: α) πρόσληψη μισθωτών – υποχρεώσεις εργοδότη/εργαζόμενου, β) εργασιακή ζωή του μισθωτού, γ) βασικά σημεία ελέγχου διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στην επιχείρηση – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), δ) συλλογικές εργασιακές σχέσεις, ε) λύση της εργασιακής σχέσης. Στις ανωτέρω ενότητες περιλαμβάνονται τόσο σε θεωρητικό (νομοθετικό και ερμηνευτικό) επίπεδο, όσο και μέσω των πολύ πρακτικών και χρήσιμων εφαρμογών - παραδειγμάτων, οι βασικοί θεσμοί της εργασιακής σχέσης όπως ρυθμίζονται σήμερα, όπως η σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, η μερική απασχόληση, η προσωρινή απασχόληση, η διαλείπουσα εργασία, η εκ περιτροπής εργασία, τα ζητήματα που άπτονται του χρόνου εργασίας, όπως το ωράριο (πλήρες, μειωμένο, διακεκομμένο, καταστημάτων), τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αποδοχές των μισθωτών (νόμιμος μισθός, συμβατικός μισθός, συνηθισμένος ή ειθισμένος μισθός, κατώτατα όρια αποδοχών όπως πλέον θα καθορίζονται νομοθετικώς «νομοθετικώς καθορισμένος νόμιμος κατώτατος μισθός»), ζητήματα που προκύπτουν από την υπερημερία του εργοδότη, όπως η επίσχεση εργασίας, ανάλυση των βασικών θεσμών των συλλογικών εργασιακών σχέσεων, ιδίως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας/μεσολάβησης, και τέλος τα κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τη λύση της σύμβασης εργασίας (κατεξοχήν δηλαδή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, την αποζημίωση απόλυσης, την οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού κ.ά.).

Τα παραρτήματα που συνοδεύουν την έκδοση περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες ΣΣΕ/ΔΑ (ΕΓΣΣΕ, εμπορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, λογιστών), ανανεωμένη ενδεικτική νομολογία, σημαντικά νεώτερα έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, νέους πίνακες με τα τεκμαρτά ημερομίσθια του ΙΚΑ, καθώς και ερωτήσεις-απαντήσεις που αναφέρονται σε κρίσιμα θέματα της σύμβασης εργασίας και γενικότερα του εργατικού δικαίου.

Ο «ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» συνιστά ένα εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τους δικηγόρους και τους λογιστές, για κάθε εργασιακό ζήτημα που αναφύεται στο πλαίσιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


Ι. Πρόσληψη μισθωτών - Υποχρεώσεις εργοδότη / εργαζόμενου  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας - Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 3
1. Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑΣελ. 5
2. Έγγραφος τύπος πρόσληψηςΣελ. 6
3. Αναγγελία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ (ΝΔ 2656/1953 και Ν 763/1970)Σελ. 6
4. Ειδικό βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (άρθρο 2 Ν 2556/1997)Σελ. 8
5. Πίνακας προσωπικούΣελ. 9
6. Βιβλιάριο υγείαςΣελ. 11
7. 'Αδεια εργασίαςΣελ. 11
8. Ενημέρωση εργαζομένων για τους όρους εργασίας (ΠΔ 156/1994, Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 3134/22.9.1994)Σελ. 12
9. Χρονική διάρκεια σύμβασηςΣελ. 13
10. Πλήρης, μερική, εκ περιτροπής και διαλείπουσα απασχόλησηΣελ. 14
i. Πλήρης απασχόλησηΣελ. 14
ii. Μερική απασχόληση (άρθρα 38-39 Ν 1892/1990 όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τα άρθρα 2 Ν 3846/2010 και 17 Ν 3899/2010)Σελ. 14
iii. Εκ περιτροπής εργασίαΣελ. 17
 
iv. Προσωρινή απασχόληση (άρθρα 113-133 Ν 4052/2012)Σελ. 18
v. Διαλείπουσα εργασίαΣελ. 20
11. Τηλεργασία (άρθρο 5 Ν 3846/2010)Σελ. 20
12. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίαςΣελ. 21
13. Δανεισμός εργασίαςΣελ. 22
14. Διεθνική παροχή υπηρεσιών / απόσπαση εργαζομένου (ΠΔ 219/2000)Σελ. 22
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Γενική εφαρμογή επί της διαδικασίας πρόσληψης μισθωτούΣελ. 24
ΓΕΝΙΚΑΣελ. 24
ΠΩΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕΣελ. 25
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 27
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Αστικός ΚώδικαςΣελ. 39
Ν 2639/1998 
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξειςΣελ. 40
ΠΔ 156/1994 
Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίαςΣελ. 41
Εγκ. Υπ. Εργασίας 3134/22.9.1994 
Για την εφαρμογή του ΠΔ 156/1994 περί υποχρέωσης του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίαςΣελ. 44
Ν 1892/1990 
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξειςΣελ. 54
Ν 3144/2003 
Ασφαλιστικές διατάξειςΣελ. 59
ΑΝ 1846/1951 
Περί κοινωνικών ασφαλίσεωνΣελ. 60
Ν 4052/2012 
Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξειςΣελ. 63
ΑΥΕργ 25149/525/16.11.2012Σελ. 74
Ν 3846/2010Σελ. 85
Ν 3863/2010Σελ. 87
ΙI. Εργασιακή ζωή του μισθωτού  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Α. Αμοιβή εργασίαςΣελ. 93
1. Έννοια μισθούΣελ. 93
2. Είδη μισθούΣελ. 93
3. Μονομερής προσδιορισμός του μισθού από τον εργοδότηΣελ. 94
4. Απαγόρευση κατάσχεσης, εκχώρησης και συμψηφισμού μισθού και απαγόρευση παραίτησης από το μισθόΣελ. 94
5. Χρόνος καταβολής μισθούΣελ. 95
6. Κυρώσεις εργοδότη για μη καταβολή αποδοχώνΣελ. 95
7. Υπερημερία εργοδότη και τύχη μισθούΣελ. 96
8. Επίσχεση εργασίαςΣελ. 97
9. Παραγραφή αξιώσεων σχετικών με την αμοιβή εργασίαςΣελ. 97
10. Κατώτατα όρια αποδοχώνΣελ. 98
Β. Χρόνος εργασίαςΣελ. 99
1. Ωράριο εργασίαςΣελ. 99
2. Διακεκομμένο ωράριοΣελ. 101
3. Ωράριο καταστημάτωνΣελ. 101
4. Διαλείμματα εργασίαςΣελ. 103
5. Υπερωρία - υπερεργασίαΣελ. 103
6. Διευθέτηση χρόνου εργασίας (άρθρο 41 Ν 1892/1990 όπως ισχύει μετά τους Ν 3846/2010 και Ν 3986/2011)Σελ. 106
7. Εργασία κατά Κυριακή - Αργίες - Εργασία κατά Σάββατο (σε σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας) - Νυκτερινή εργασίαΣελ. 108
i. Εργασία κατά ΚυριακήΣελ. 108
ii. ΑργίεςΣελ. 110
iii. Εργασία κατά ΣάββατοΣελ. 119
iv. Νυκτερινή εργασίαΣελ. 120
Γ. Επιδόματα εορτώνΣελ. 120
1. Επίδομα (Δώρο) Εορτής του ΠάσχαΣελ. 122
2. Επίδομα (Δώρο) Εορτής των ΧριστουγέννωνΣελ. 124
Δ. Εκτός έδρας απασχόλησηΣελ. 125
Ε. Επίδομα ισολογισμούΣελ. 126
ΣΤ. Επίδομα γάμουΣελ. 127
Ζ. 'Αδειες εργαζομένωνΣελ. 127
1. Ετήσια άδεια αναψυχής - επίδομα αδείαςΣελ. 127
2. Βιβλίο αδειώνΣελ. 129
3. 'Αδεια γάμουΣελ. 131
4. 'Αδεια μητρότηταςΣελ. 132
5. 'Αδεια φροντίδας παιδιώνΣελ. 139
6. Μονογονεϊκές οικογένειεςΣελ. 139
7. 'Αδεια γέννησης τέκνουΣελ. 139
8. 'Αδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελώνΣελ. 140
9. Γονική άδεια ανατροφής (άρθρα 48 επ. Ν 4075/2012)Σελ. 140
10. 'Αδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιούΣελ. 140
11. 'Αδεια λόγω θανάτου συγγενούςΣελ. 140
12. 'Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητέςΣελ. 141
13. 'Αδεια λόγω AIDSΣελ. 141
14. 'Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μετάγγιση αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσηΣελ. 141
15. 'Αδεια αιμοδοσίαςΣελ. 141
16. Συνδικαλιστικές άδειεςΣελ. 142
17. 'Αδεια εύρεσης άλλης εργασίαςΣελ. 143
18. 'Αδεια άνευ αποδοχώνΣελ. 143
Η. Ασθένεια μισθωτούΣελ. 143
Θ. Εργατικό ατύχημαΣελ. 145
Ι. Ειδικές κατηγορίες μισθωτώνΣελ. 147
1. Ανήλικοι μισθωτοίΣελ. 147
2. Οικιακοί και οικόσιτοι μισθωτοίΣελ. 150
3. Στρατευμένοι μισθωτοίΣελ. 153
4. Μισθωτοί από κράτη-μέλη ΕΕΣελ. 154
5. Αλλοδαποί - Υπήκοοι τρίτων χωρών μισθωτοίΣελ. 154
6. Συνδικαλιστικά στελέχηΣελ. 156
7. Αμοιβές Διοικητικού ΣυμβουλίουΣελ. 159
i. ΓενικάΣελ. 159
ii. Ανάλυση διατάξεων (παρ. 1)Σελ. 160
iii. Ανάλυση διατάξεων (παρ. 2)Σελ. 161
iv. Ανάλυση διατάξεων (παρ. 3)Σελ. 162
ΙΑ. Κανονισμός εργασίαςΣελ. 165
ΙΒ. Μεταβίβαση επιχείρησης (ΠΔ 178/2002)Σελ. 166
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Εφαρμογές 
Α. Υπολογισμός του ωρομισθίου και του ημερομισθίουΣελ. 168
Β. Υπολογισμός μηνιαίων αποδοχώνΣελ. 172
Γ. Υπολογισμός αποδοχών υπερεργασιακής και υπερωριακής απασχόλησηςΣελ. 175
Δ. Υπολογισμός των αμοιβών κατά τις Κυριακές, αργίες και την νύχταΣελ. 180
Ε. Υπολογισμός των αμοιβών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εορτές και την νύχταΣελ. 183
Στ. Παραδείγματα υπολογισμού του Επιδόματος Εορτής του Πάσχα (Δώρο Πάσχα)Σελ. 185
Ζ. Επίδομα ΙσολογισμούΣελ. 189
Η. Παραδείγματα υπολογισμού του επιδόματος εορτής των Χριστουγέννων (Δώρου Χριστουγέννων)Σελ. 191
Θ. 'Αδεια και επίδομα άδειαςΣελ. 195
Ι. Μερική απασχόληση - Υπολογισμός αποδοχών άδειας και επιδόματος άδειαςΣελ. 204
ΙΑ. Ασθένεια μισθωτώνΣελ. 207
Έντυπα - Υποδείγματα 
I. ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝΣελ. 211
II. ΒΙΒΛΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝΣελ. 212
ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)Σελ. 214
IV. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 216
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Αστικός ΚώδικαςΣελ. 217
Ν 3386/2005 
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική ΕπικράτειαΣελ. 220
Ν 3227/2004 
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξειςΣελ. 240
 
Ν 3144/2003 
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξειςΣελ. 241
Ν 2874/2000 
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξειςΣελ. 244
Ν 1892/1990 
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξειςΣελ. 245
N 1483/1984 
Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμωνΣελ. 248
Ν 4075/2012 
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξειςΣελ. 253
Ν 1346/1983 
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και ρύθμιση διαφόρων θεμάτωνΣελ. 257
Ν 1264/1982 
Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένωνΣελ. 259
Ν 549/1977 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτωνΣελ. 261
ΑΝ 178/1967 
Περί αυξήσεως εισφορών, προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επεκτάσεως του ενιαίου μισθολογίου εις το προσωπικόν των ΝΠΔΔ αρμοδιότητος Υπουργείου Εργασίας και καταργήσεως προσθέτων αμοιβώνΣελ. 264
 
ΑΝ 539/1945 
Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ' αποδοχώνΣελ. 265
Εγκ. Υπ. Απασχ. Κοιν. Ασφ. 3392/1.3.2005 
Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν 3302/2004Σελ. 272
ΠΔ 88/1999 
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚΣελ. 280
ΝΔ 1037/1971 
Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτώνΣελ. 291
ΝΔ 515/1970 
Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτώνΣελ. 298
ΝΔ 3789/1957 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίαςΣελ. 301
ΝΔ 3755/1957 
Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ.Σελ. 305
ΒΔ 748/1966 
Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίαςΣελ. 306
ΒΔ της 24.7/25.8.1920 [Ν 551/1915] 
Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλωνΣελ. 318
 
 
ΑΥΟικΕργ 19040/1981 
Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίουΣελ. 328
ΑΥΟικΕργ 18310/1946 
Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένωνΣελ. 338
ΑΥΟικΕργ 8900/1946 
Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέραςΣελ. 339
ΑΥΕργ 1390/1989 
Βιβλιάρια εργασίας ανηλίκωνΣελ. 341
ΙII. Βασικά σημεία ελέγχου διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στην επιχείρηση - Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)Σελ. 349
1. Αποστολή του ΣΕΠΕΣελ. 349
2. Αρμοδιότητες του ΣΕΠΕΣελ. 349
3. Βασικά στοιχεία ελέγχου της Επιθεώρησης ΕργασίαςΣελ. 351
4. Η λειτουργία των υπηρεσιών ΣΕΠΕ και η επιβολή διοικητικών κυρώσεωνΣελ. 352
5. Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για κατάθεση - θεώρηση στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας και ο χρόνος διατήρησής τους στο αρχείο της επιχείρησηςΣελ. 353
6. Διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) ΣΕΠΕ (Όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα)Σελ. 355
7. Ποινικές κυρώσεις εργοδότηΣελ. 356
8. Παροχή έγγραφων εξηγήσεων σε δελτίο ελέγχου του Επιθεωρητή Εργασιακών ΣχέσεωνΣελ. 357
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
N 3996/2011 
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξειςΣελ. 359
ΠΔ 136/1999 
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)Σελ. 397
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 81 
Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριονΣελ. 418
IV. Συλλογικές εργασιακές σχέσεις  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Α. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ)Σελ. 435
1. Γενικά στοιχείαΣελ. 435
2. Διάρκεια ΣΣΕ - ΜετενέργειαΣελ. 436
3. Συρροή ΣΣΕΣελ. 437
4. Διαδοχή ΣΣΕΣελ. 437
5. Επέκταση εφαρμογής με υπουργική απόφασηΣελ. 438
6. Προσχώρηση τρίτου μέρους σε ΣΣΕΣελ. 438
7. Κατάθεση ΣΣΕΣελ. 438
8. Καταγγελία ΣΣΕΣελ. 439
9. Ποινικές κυρώσειςΣελ. 439
10. Είδη συλλογικών συμβάσεωνΣελ. 439
i. Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ)Σελ. 439
ii. Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις ΕργασίαςΣελ. 440
iii. Ομοιοεπαγγελματικές Συλλογικές Συμβάσεις ΕργασίαςΣελ. 440
iv. Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ)Σελ. 441
Β. Μεσολάβηση/ΔιαιτησίαΣελ. 443
1. ΜεσολάβησηΣελ. 443
2. ΔιαιτησίαΣελ. 444
V. Λύση της εργασιακής σχέσης  
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 449
1. Λύση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνουΣελ. 449
2. Λύση σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνουΣελ. 450
3. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης των εργατοτεχνιτών/τριώνΣελ. 453
4. Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίαςΣελ. 455
5. Πτώχευση του εργοδότη, θέση της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση ή διακοπή εργασιών της επιχείρησης λόγω ανωτέρας βίαςΣελ. 455
6. Θέση του μισθωτού σε διαθεσιμότηταΣελ. 456
7. Αποχώρηση του μισθωτού λόγω συνταξιοδότησηςΣελ. 458
8. Ομαδικές απολύσειςΣελ. 458
9. Οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτούΣελ. 460
10. Αδικαιολόγητη απουσία μισθωτούΣελ. 461
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΕΝΤΥΠΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 
Εφαρμογές 
Α. Αποζημίωση απόλυσηςΣελ. 462
Β. Υπολογισμός αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησηςΣελ. 474
Έντυπα - Υποδείγματα 
I. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣΣελ. 476
II. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΣελ. 477
III. ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣΣελ. 478
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Αστικός ΚώδικαςΣελ. 480
Ν 1387/1983 
Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξειςΣελ. 482
Ν 3198/1955 
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεωνΣελ. 487
Ν 2112/1920 
Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλωνΣελ. 494
 
ΒΔ της 16.7.1920 
Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών»Σελ. 500
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας/ Διαιτητικές Αποφάσεις  
ΕΓΣΣΕ της 15.7.2010 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2010, 2011 και 2012Σελ. 507
ΕΓΣΣΕ της 2.4.2008 
Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2008 και 2009Σελ. 511
ΔA 45/2009 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των λογιστών και των βοηθών λογιστών των βιομηχανικών, βιοτεχνικών, ξενοδοχειακών, εμπορικών και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων όλης της χώραςΣελ. 521
ΔΑ 51/2010 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώραςΣελ. 524
ΔΑ 11/2008 
Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώραςΣελ. 527
ΣΣΕ της 26.7.2012 
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας έτους 2012Σελ. 543
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI Ενδεικτική Νομολογία  
I. Πρόσληψη μισθωτών - Υποχρεώσεις εργοδότη/εργαζομένουΣελ. 569
II. Εργασιακή ζωή του μισθωτούΣελ. 578
III. Βασικά σημεία ελέγχου διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας στην Επιχείρηση (Ν 2639/1998)Σελ. 593
IV. Συλλογικές εργασιακές σχέσειςΣελ. 594
V. Λύση της εργασιακής σχέσηςΣελ. 598
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Ερωτήσεις - Απαντήσεις  
1. Επιδόματα ωρίμανσηςΣελ. 617
2. Μείωση μισθού και κλαδική σύμβαση εργασίαςΣελ. 619
3. Καταγγελία με προειδοποίησηΣελ. 620
4. Καταγγελία σύμβασης εργασίας εργατοτεχνίτη λόγω υπέρβασης των ορίων «βραχείας» ασθένειαςΣελ. 621
5. Αμοιβή υπαλλήλου φαρμακείουΣελ. 624
6. Απόσχιση κλάδουΣελ. 626
7. Πρόσληψη προπονητή από αθλητικό σωματείοΣελ. 628
8. Επίδομα γάμου και ΣΣΕΣελ. 630
9. Απασχόληση οδηγού μη μισθωτού σε ταξί με ιδιωτικό συμφωνητικό (Πολ. 1096/21.6.2010 παρ. 2)Σελ. 631
10. Αμοιβή μέλους ΔΣ ανώνυμης εταιρείας ως τεχνικού ασφάλειαςΣελ. 633
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Έγγραφα Υπουργείου Εργασίας  
Έγγραφα Υπουργείου Εργασίας 
1. Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης σε εργαζόμενους που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίαςΣελ. 637
2. Εφαρμογή εργόσημου - ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολούμενων εργατών γης - Εφαρμογή των διατάξεων εργατικής νομοθεσίαςΣελ. 640
3. Ανάκληση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και επιβολή εκ περιτροπής απασχόλησηςΣελ. 643
4. 'Αδεια Κανονική σε εκ περιτροπής απασχόληση μισθωτούΣελ. 647
5. Ενημέρωση και διαβούλευση για την εφαρμογή του συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησηςΣελ. 650
6. Εκ περιτροπής εργασία μετά την άδεια μητρότητας και την ειδική παροχή προστασίας της μητρότηταςΣελ. 651
7. Εκ περιτροπής απασχόληση και οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένουΣελ. 655
8. Αναφορικά με χορήγηση επιδόματος (δώρου) Χριστουγέννων Πάσχα σε εργαζόμενη για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και β) με σύμβαση μαθητείαςΣελ. 658
9. Χορήγηση άδειας φροντίδας παιδιού και εκ περιτροπής εργασίαΣελ. 660
10. Ηλεκτρονική μορφή μηνιαίου Εκκαθαριστικού ΣημειώματοςΣελ. 661
11. Σχετικά με χορήγηση κανονικής άδειας κατά την περίοδο διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα στους Καθηγητές που εργάζονται σε Κέντρα Ξένων ΓλωσσώνΣελ. 661
12. Υποχρέωση καταβολής δώρων εορτών, αποδοχών και επιδόματος αδείας σε εργαζόμενη σε σχέση με την ειδική παροχή προστασίας της μητρότηταςΣελ. 662
13. Πληροφορίες για εργασία κατά την 6η ημέραΣελ. 664
14. Ετοιμότητα για εργασία γνήσια και απλή - Ημέρες υποχρεωτικής αργίας - Καταστάσεις προσωπικού - Ενημέρωση εργαζομένου για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίαςΣελ. 664
15. Δώρα εορτών οικοσίτων οικιακών βοηθώνΣελ. 666
16. Σχετικά με χορήγηση επιδόματος τέκνωνΣελ. 667
17. Εκκαθαριστικό σημείωμαΣελ. 668
18. Χαρακτηρισμός μισθωτών ως υπαλλήλων ή εργατώνΣελ. 668
19. Συμβάσεις ορισμένου χρόνουΣελ. 670
20. Αποζημίωση μισθωτού λόγω συνταξιοδότησης κ.λπ.Σελ. 671
21. Προϋπηρεσία μισθωτώνΣελ. 672
22. Αποδοχές μερικώς απασχολουμένων μισθωτώνΣελ. 672
23. Προϋπηρεσία (Καθηγητών)Σελ. 673
24. Ασυνήθης κακοκαιρία-χιονοπτώσεις και αποδοχέςΣελ. 673
25. Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης, συνέπειες για τους εργαζόμενουςΣελ. 674
26. 'Αδεια άνευ αποδοχώνΣελ. 676
27. Τρόπος υπολογισμού του επιδόματος αδείας στο Δώρο Χριστουγέννων-Πάσχα όταν είναι πέραν των 13 ημερομισθίωνΣελ. 677
28. Ποια θεωρείται πραγματική υπηρεσία για τους Καθηγητές Φροντιστηρίων Ξένων ΓλωσσώνΣελ. 677
29. Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως αγροτικής ή γεωργικής και εφαρμογή διατάξεων εργατικής νομοθεσίαςΣελ. 678
30. Χορήγηση επιδόματος αδείαςΣελ. 680
31. Εργασία κατά την ημέρα του ρεπό και αμοιβή αυτήςΣελ. 681
32. Προσδιορισμός αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας σε διδάσκουσα φροντιστηρίου ξένων γλωσσών που εργάζεται με διαλείπουσα εργασίαΣελ. 682
33. Αμοιβή οικιακού προσωπικούΣελ. 683
34. Τρόπος υπολογισμού των αποδοχών α. του επιδόματος εορτών (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα ..., ωρομισθίων καθηγητών εκπαιδευτικής περιόδουΣελ. 683
35. Προσδιορισμός αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας σε καθηγήτρια φροντιστηρίου που εργάζεται με διαλείπουσα εργασίαΣελ. 684
36. Δικαιώματα μισθωτού σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότουΣελ. 685
37. Σύμπτωση ημέρας αργίας σε ρεπόΣελ. 686
38. Οδηγίες για τον τρόπο αμοιβής της 1ης Μαΐου 2000 που συμπίπτει με τη Δευτέρα ημέρα του Πάσχα (επίσημη αργία)Σελ. 686
39. Δυνατότητα απασχόλησης προσωπικού επιχείρησης κατά τις ΚυριακέςΣελ. 687
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Πίνακες  
I. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑΣελ. 691
II. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟΣελ. 693
III. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣελ. 695
IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (από 1.10.2008 και μετά)Σελ. 697
V. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΣελ. 698
VΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΣελ. 699
VΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣελ. 700
VΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΣελ. 701
ΙΧ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣΣελ. 701
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 703
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.