ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Eσωτερική αγορά - Ανταγωνισμός - Κρατικές Ενισχύσεις - Απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων
  • Συγγραφέας: Γ. Καρύδης
  • Έκδοση: 6082
  • Σελίδες: 671
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€65 Φυσικά πρόσωπα
€65 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα έκδοση με τίτλο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών εστιάζει στην ανάπτυξη των βασικών ρυθμίσεων του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες συνδέονται με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Μέσα από την ανάλυση του θεσμικού ενδύματος της εσωτερικής αγοράς και των διατάξεων περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων αναδεικνύονται ανάγλυφα οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, τα οποία προσδιορίζουν τελικά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και την αυτοτέλεια του γνωστικού αντικειμένου του ευρωπαϊκού δικαίου των συναλλαγών.

Ταυτόχρονα το βιβλίο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών» πραγματεύεται αυτοτελώς ζητήματα αιχμής, όπως, για παράδειγμα, τις αστικές συνέπειες της παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού, τις συναφείς έννομες συνέπειες της παράβασης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων, ειδικές πτυχές της διαδικασίας ελέγχου των αντιανταγωνιστικών πρακτικών, τον γενικό κανονισμό απαλλαγής, κατά κατηγορίες, στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των ενισχύσεων για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος του εγχειριδίου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών» εστιάζει στην παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των θεμελιωδών ελευθεριών της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της εγκατάστασης, της παροχής υπηρεσιών και της κίνησης των κεφαλαίων, οι οποίες (ελευθερίες) αποτελούν και τα κύρια συστατικά στοιχεία της εσωτερικής αγοράς.

Περαιτέρω, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών» αναλύεται όλο το νομικό πλαίσιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο αντικείμενο προστασίας και το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στις κάθετες και τις οριζόντιες συμπράξεις και στις συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας, στον τομέα των τραπεζών και των ασφαλίσεων. Σημαντικό τμήμα της ανάλυσης καταλαμβάνει ο έλεγχος των συγκεντρώσεων των επιχειρήσεων, οι κρατικές επιχειρηματικές παρεμβάσεις και φυσικά οι κρατικές ενισχύσεις.

Τέλος, το τρίτο μέρος του βιβλίου εισάγει τον αναγνώστη σε μια επίσης ουσιώδη πτυχή της εσωτερικής αγοράς, αυτή της απελευθέρωσης και της ρύθμισης των αγορών. Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς συνδέεται άμεσα και με το «άνοιγμα» κλειστών αγορών και την εναρμόνιση των όρων άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ο τομέας των μεταφορών, η κατάργηση παραδοσιακά μονοπωλιακών τομέων της οικονομίας στoυς οποίους το κράτος επεφύλασσε ένα ειδικό προστατευτικό καθεστώς καθώς και το «άνοιγμα» των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, των αποκαλούμενων κλειστών επαγγελμάτων.

Στο τέλος του βιβλίου «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συναλλαγών» ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε παραρτήματα σχετικής νομοθεσίας.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΠρόλογοςΣελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίεςΣελ. XXIX
ΜΕΡΟΣ Α'  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 3
KΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
A. Πεδίο εφαρμογής «ratione materiae»Σελ. 5
Β. Μέσα υλοποίησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων Σελ. 8
1. Τελωνειακή ΈνωσηΣελ. 8
2. Κατάργηση των φορολογικών διακρίσεων Σελ. 12
3. Κατάργηση ποσοτικών περιορισμών και μέτρων ισοδυνάμου 
αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελώνΣελ. 19
α) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς 
στις εισαγωγές: Έννοια και μορφέςΣελ. 20
β) Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικούς περιορισμούς 
στις εξαγωγές Σελ. 31
γ) Δικαιολόγηση των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος με βάση 
το άρθρο 36Σελ. 32
4. Διαρρύθμιση των κρατικών εμπορικών μονοπωλίων Σελ. 36
KΕΦΑΛΑΙΟ IΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α. Πεδίο εφαρμογής «ratione personae»Σελ. 39
Β. Πεδίο εφαρμογής «ratione materiae»Σελ. 44
1. Έννοια - Περιεχόμενο του δικαιώματος εγκατάστασης Σελ. 44
α) 'Ασκηση μη μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 44
β) Μόνιμος και διασυνοριακός χαρακτήρας της οικονομικής 
δραστηριότηταςΣελ. 44
2. Μορφές εγκατάστασηςΣελ. 46
Γ. Ελεγχόμενοι περιορισμοί Σελ. 47
1. Διακριτικές ρυθμίσειςΣελ. 47
2. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσειςΣελ. 48
3. Ρυθμίσεις της χώρας προέλευσης και ρυθμίσεις θεσπιζόμενες από 
Επαγγελματικές Ενώσεις Σελ. 49
4. Ρυθμίσεις που παρεμποδίζουν την αποτελεσματική άσκηση 
της ελευθερίας εγκατάστασηςΣελ. 50
Δ. Αναγκαιότητα εναρμόνισης των όρων άσκησης των μη μισθωτών δραστηριοτήτωνΣελ. 51
Ε. Νομιμοποίηση των περιοριστικών ρυθμίσεωνΣελ. 53
1. Διακριτικές ρυθμίσειςΣελ. 53
α) Δραστηριότητες συνδεόμενες με την άσκηση δημόσιας εξουσίαςΣελ. 53
β) Προστασία της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και 
της δημόσιας υγείας Σελ. 56
2. Αδιακρίτως εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις: Επιτακτικοί λόγοι 
γενικού συμφέροντος Σελ. 59
KΕΦΑΛΑΙΟ IΙI 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Α. Πεδίο εφαρμογής «ratione personae» Σελ. 63
Β. Πεδίο εφαρμογής «ratione materiae»Σελ. 63
1. Παροχή έναντι ανταλλάγματοςΣελ. 63
2. Διασυνοριακός χαρακτήρας της παροχής Σελ. 64
3. Προσωρινός χαρακτήρας της παροχήςΣελ. 65
Γ. Φύση των απαγορευμένων περιορισμών Σελ. 66
Δ. Νομιμοποίηση των εθνικών περιοριστικών ρυθμίσεωνΣελ. 68
KΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
A. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ Σελ. 72
Β. Η εξαιρετική διάταξη του άρθρου 65 της ΣΛΕΕ Σελ. 76
1. Γενικά χαρακτηριστικά της διάταξηςΣελ. 77
2. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 77
3. Λόγοι εξαίρεσης - Συνοπτική παρουσίαση Σελ. 79
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣΣελ. 82
ΜΕΡΟΣ Β'  
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 87
Α. Η "ratio" των σχετικών διατάξεων και η αναγκαία στάθμιση 
συμφερόντων κατά την εφαρμογή τουςΣελ. 87
Β. Βασικά χαρακτηριστικά των σχετικών διατάξεων Σελ. 90
KΕΦΑΛΑΙΟ I 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 ΚΑΙ 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ 
Α. Αντικείμενο προστασίαςΣελ. 93
1. Νομολογιακή οριοθέτηση του αντικειμένου προστασίας: 
«Workable competition»Σελ. 93
2. Συνέπειες της επιλογής του μοντέλου του «workable competition», 
ως αντικείμενου προστασίας των διατάξεων ανταγωνισμού της ΕΕ Σελ. 95
3. Λειτουργίες (στόχοι) των κανόνων του ανταγωνισμού της ΕΕΣελ. 98
α) Γενική ΛειτουργίαΣελ. 98
β) Ειδική ΛειτουργίαΣελ. 99
Β. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 99
1. Πεδίο Εφαρμογής «ratione personae» Σελ. 99
α) Συστατικά στοιχεία της έννοιας της επιχείρησης, ως κριτηρίου 
οριοθέτησης του «ratione personae» πεδίου εφαρμογής 
των διατάξεων του ανταγωνισμού της ΕΕ.Σελ. 99
β) Ειδικές εφαρμογέςΣελ. 101
2. Πεδίο εφαρμογής «ratione loci» - «Extraterritorial effect» 
των διατάξεων του ανταγωνισμού της ΕΕΣελ. 113
KΕΦΑΛΑΙΟ II 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΠΑΡ. 1 ΤΗΣ ΣΛΕΕ 
Α. Σύμπραξη: Έννοια και μορφές Σελ. 115
1. Συμφωνία επιχειρήσεωνΣελ. 115
2. Απόφαση ένωσης επιχειρήσεωνΣελ. 118
α) Προϋποθέσεις υπαγωγής στο πεδίο ελέγχου του άρθρου 101 
παράγραφος 1 της Συνθήκης Σελ. 118
β) Διάκριση της απόφασης ένωσης επιχειρήσεων από τα κρατικά μέτρα Σελ. 120
3. Εναρμονισμένη πρακτικήΣελ. 123
α) Εννοιολογικά στοιχείαΣελ. 123
β) ΑπόδειξηΣελ. 124
Β. Περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 125
1. Κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας του «περιορισμού» 
του ανταγωνισμούΣελ. 126
2. Καταλογισμός του περιορισμού του ανταγωνισμού στη σύμπραξηΣελ. 129
3. Περιπτώσεις περιοριστικών αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεωνΣελ. 130
Γ. Επηρεασμός του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελώνΣελ. 132
KΕΦΑΛΑΙΟ III 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ 
Α. Ομαδική (κατά κατηγορίες) απαλλαγήΣελ. 137
1) Περιγραφή του μηχανισμού - Φιλοσοφία των νέων 
κανονισμών απαλλαγής Σελ. 137
2) Έννομες συνέπειες των κανονισμών ομαδικής απαλλαγήςΣελ. 139
Β. Ατομική απαλλαγή: Oυσιαστικές προϋποθέσεις ατομικής 
απαλλαγής των περιοριστικών συμπράξεωνΣελ. 141
KΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ 
Α. Δεσπόζουσα θέση Σελ. 147
1. Οριοθέτηση της σχετικής αγοράςΣελ. 147
α) Οριοθέτηση της «σχετικής» αγοράς, κατά προϊόν ή υπηρεσίαΣελ. 148
β) Η οριοθέτηση, κατά τόπο, της σχετικής αγοράς 
(γεωγραφική οριοθέτηση)Σελ. 152
2. Ορισμός, μορφές και κριτήρια διαπίστωσης της δεσπόζουσας 
θέσηςΣελ. 154
α) ΟρισμόςΣελ. 154
β) Μορφές δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 155
γ) Κριτήρια διαπίστωσης της δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 156
Β. Απαγορευμένη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 159
1. Έννοια της κατάχρησηςΣελ. 159
2. Μορφές κατάχρησηςΣελ. 160
α) Επιβολή μη δίκαιων τιμών (αγοράς ή πώλησης) ή άλλων 
όρων συναλλαγήςΣελ. 160
β) Επιθετική τιμολόγηση (predatory pricing) - Πώληση 
κάτω του κόστους Σελ. 162
γ) Πρακτική συμπίεσης περιθωρίων κέρδους Σελ. 164
δ) Επιβολή διακριτικών τιμών και άλλων διακριτικών 
όρων συναλλαγήςΣελ. 166
ε) Μορφές καταχρηστικής εκπτωτικής πολιτικής 
της δεσπόζουσας επιχείρησης Σελ. 168
στ) 'Αρνηση πώλησης ή συναλλαγής εν γένειΣελ. 170
ζ) Ρήτρες αποκλειστικής προμήθειας από δεσπόζουσα επιχείρησηΣελ. 179
η) Υποχρέωση αποδοχής ή εξώθηση αποδοχής και άλλων 
πρόσθετων μη αναγκαίων προϊόντων ή υπηρεσιών (Tying - Bundling) Σελ. 180
θ) 'Αλλες καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται 
από τη δεσπόζουσα επιχείρηση στο πλαίσιο της διανομής 
των προϊόντων τηςΣελ. 181
KΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 101 & 102 ΤΗΣ ΣΛΕΕ 
Α. Ομοιότητες και διαφορές των άρθρων 101 και 102 
της ΣυνθήκηςΣελ. 183
Β. Συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣυνθήκηςΣελ. 184
KΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΘΕΤΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
Α. Oρισμός και μορφές κάθετων συμπράξεωνΣελ. 187
Β. Γενικές αρχές αξιολόγησης των κάθετων συμπράξεωνΣελ. 188
Γ. Βασικά χαρακτηριστικά του κανονισμού ομαδικής απαλλαγής 330/2010Σελ. 193
1. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού Σελ. 193
2. Δομή και βασικές ρυθμίσεις του κανονισμού 330/2010Σελ. 197
Δ. Ατομική αξιολόγηση των κάθετων συμπράξεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 330/2010Σελ. 203
1. Εισαγωγικές σκέψεις Σελ. 203
2. Ανάλυση συγκεκριμένων κάθετων περιορισμών Σελ. 205
α) Ρήτρες καθορισμού τιμών μεταπώλησης και διαίρεσης των αγορών.Σελ. 205
β) Ρήτρες προώθησης συγκεκριμένου σήματος 
(υποχρέωση μη άσκησης ανταγωνισμού) Σελ. 206
γ) Αποκλειστική διανομή και αποκλειστική παραχώρηση πελατείαςΣελ. 208
δ) Συμφωνίες επιλεκτικής διανομής Σελ. 212
ε) Συμφωνίες δικαιόχρησης (franchising)Σελ. 215
στ) Συμφωνίες αποκλειστικής προμήθειαςΣελ. 217
Ε. Κάθετες συμφωνίες στον τομέα των αυτοκινήτων - Κανονισμός απαλλαγής 461/2010Σελ. 218
KΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
A. Γενικές αρχές αξιολόγησης των οριζόντιων συμπράξεωνΣελ. 224
Β. Ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου Σελ. 226
1. Συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης (κανονισμός 1217/ 2010)Σελ. 226
α) Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 226
β) Προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 228
γ) Ρήτρες που αποκλείονται της απαλλαγής Σελ. 230
δ) Ανάκληση του προνομίου της απαλλαγής Σελ. 230
2. Συμφωνίες εξειδίκευσης (κανονισμός 1218/2010)Σελ. 230
α) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 230
β) Προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 231
γ) Ανάκληση του προνομίου της απαλλαγής Σελ. 232
KΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Α. Βασικές αρχές αξιολόγησηςΣελ. 233
1. 'Αδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίαςΣελ. 233
α) Αναγνώριση προστασίας του «ειδικού αντικειμένου» 
του δικαιώματοςΣελ. 233
β) Μερική εφαρμογή της θεωρίας του «rule of reason»Σελ. 235
2. 'Αδειες εκμετάλλευσης τεχνογνωσίαςΣελ. 236
Β. Ανάλυση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου: Κανονισμός 772/2004Σελ. 238
1. Πεδίο Εφαρμογής του κανονισμού «ratione materiae» - 
Γενικές προϋποθέσεις απαλλαγής Σελ. 239
2. Ουσιαστικές διατάξεις του κανονισμού - Ειδικές προϋποθέσεις 
απαλλαγής Σελ. 243
α) Περιορισμοί ιδιαίτερης σοβαρότητας που εμποδίζουν 
την απαλλαγή του συνόλου της συμφωνίας Σελ. 243
β) Ρήτρες μη δυνάμενες να τύχουν απαλλαγής Σελ. 249
3. Ανάκληση του ευεργετήματος της ομαδικής απαλλαγής Σελ. 250
KΕΦΑΛΑΙΟ IX 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Α. Εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ στον τραπεζικό τομέα Σελ. 251
1. Υπαγωγή των τραπεζικών δραστηριοτήτων στους κανόνες 
του ανταγωνισμούΣελ. 251
2. Εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ στις διατραπεζικές 
συμφωνίες καθορισμού επιτοκίωνΣελ. 253
3. Διασυνοριακές μεταφορές πίστωσης και κανόνες 
του ανταγωνισμούΣελ. 254
α) Γενικοί στόχοι της πολιτικής του ανταγωνισμού 
στο συγκεκριμένο τομέαΣελ. 254
β) Πρακτικές που συνδέονται με την οργάνωση και λειτουργία 
ενός συστήματος πληρωμώνΣελ. 255
γ) Διατραπεζικές προμήθειες σε συστήματα πληρωμής 
με πιστωτικές κάρτες Σελ. 257
Β. Η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα των ασφαλίσεωνΣελ. 258
1. Νομολογιακή επιβεβαίωση της εφαρμογής των κανόνων 
του ανταγωνισμούΣελ. 258
2. Ο κανονισμός απαλλαγής 267/2010 της Επιτροπής Σελ. 259
α) Απαλλασσόμενες συμφωνίες Σελ. 259
β) Μη απαλλασσόμενες συμφωνίεςΣελ. 261
Γ. Το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα Σελ. 263
KΕΦΑΛΑΙΟ X 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1/2003 
Εισαγωγικές σκέψεις Σελ. 267
Α. Από το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης, στο σύστημα της εκ του νόμου (αυτόματης) εξαίρεσης Σελ. 268
1. Εισαγωγή της αρχής της «ab initio» αυτόματης απαλλαγής 
(εξαίρεσης) των περιοριστικών συμπράξεων που πληρούν 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 101 της ΣΛΕΕΣελ. 268
2. Συνέπειες της αρχής της «ab initio» αυτόματης απαλλαγής Σελ. 270
α) Αποκατάσταση της ενότητας στην εφαρμογή του άρθρου 101 της ΣΛΕΕΣελ. 270
β) Επιπτώσεις στη νομική ασφάλεια των επιχειρήσεωνΣελ. 271
Β. Ενίσχυση της αποκεντρωμένης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμούΣελ. 272
1. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής, των εθνικών 
αρχών ανταγωνισμού και των εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 272
α) Οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ανταγωνισμού και 
των εθνικών δικαστηρίωνΣελ. 273
β) Αρμοδιότητες της Επιτροπής Σελ. 284
2. Οι σχέσεις ανάμεσα στις αρμόδιες εθνικές αρχές, τα εθνικά 
δικαστήρια και την Επιτροπή, κατά την εφαρμογή των κανόνων 
του ανταγωνισμούΣελ. 292
α) Οι σχέσεις συνεργασίας στο πλαίσιο του Δικτύου (ήτοι ανάμεσα 
στην Επιτροπή και τις εθνικές αρχές, καθώς και ανάμεσα 
στις εθνικές αρχές) Σελ. 292
β) Οι σχέσεις εξάρτησης Σελ. 298
γ) Οι σχέσεις μεταξύ Επιτροπής και δικαστηρίωνΣελ. 301
Γ. Οριοθέτηση της συντρέχουσας εφαρμογής των εθνικών διατάξεων του ανταγωνισμού και των αντίστοιχων διατάξεων της ΣΛΕΕΣελ. 303
KΕΦΑΛΑΙΟ XI 
ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Α. Δικαίωμα άμυνας των εμπλεκομένων και κύρια μέσα διασφάλισής του Σελ. 307
1. Κοινοποίηση αιτιάσεων Σελ. 307
2. Δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο Σελ. 308
3. Προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας μεταξύ 
δικηγόρων και πελατώνΣελ. 311
Β. Πρόγραμμα επιείκειας Σελ. 312
1. Επιδιωκόμενος σκοπός Σελ. 312
2. Προϋποθέσεις χορήγησης απαλλαγής από το πρόστιμο 
ή μείωσης του προστίμουΣελ. 313
3. Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας επιείκειας Σελ. 314
α) Οι «ρυθμίσεις» της Ανακοίνωσης περί επιείκειαςΣελ. 314
β) Η θέση της νομολογίας, ως προς την ανάγκη διασφάλισης 
της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιείκειας Σελ. 316
Γ. Ανάληψη δεσμεύσεωνΣελ. 321
Δ. Η «παραγραφή» κατά τον κανονισμό 1/2003 Σελ. 323
1. 'Αρθρο 25 του κανονισμού 1/2003 Σελ. 323
α) Η προθεσμία «παραγραφής» του άρθρου 25 παρ. 1 Σελ. 323
β) Διακοπή και αναστολή της «παραγραφής» κατά το άρθρο 25 
παρ. 3-6 του κανονισμού Σελ. 324
2. Παραγραφή της εκτέλεσης των ποινών (άρθρο 26 
του κανονισμού 1/2003)Σελ. 329
KΕΦΑΛΑΙΟ XII 
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Α. Η ακυρότητα Σελ. 331
Β. Αξίωση αποζημίωσης Σελ. 332
1. Νομική θεμελίωση στην έννομη τάξη της ΈνωσηςΣελ. 332
2. Το περιεχόμενο της αξίωσης και οι ουσιαστικές 
και δικονομικές προϋποθέσεις άσκησής τηςΣελ. 335
KΕΦΑΛΑΙΟ XIII 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Ι. Ανεπάρκεια των άρθρων 101 & 102 της ΣΛΕΕ για τον έλεγχο των συγκεντρώσεωνΣελ. 339
ΙΙ. Ανάλυση του κανονισμού 139/2004 του ΣυμβουλίουΣελ. 341
Α. Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 139/2004Σελ. 342
1. Έννοια και μορφές συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμόΣελ. 342
α) Συγχώνευση μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεωνΠαρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.