ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ

  • Προσωπικές Εταιρίες
  • Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
  • Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
  • Κοινοτικό Δίκαιο
  • Συγγραφέας: Α. Σινανιώτη - Μαρούδη
  • Έκδοση:
  • Σελίδες: 664
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€75 Φυσικά πρόσωπα
€75 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών εταιριών  βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο του επιστημονικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, καθώς η εταιρία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ανάπτυξης  της οικονομικής δραστηριότητας, την οργανωτική βάση των μονάδων  παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και τον σημαντικότερο διακινητή ρευστότητας στην αγορά. Η παρουσίαση, λοιπόν, του εθνικού μας  νομοθετικού πλαισίου που αφορά στους διάφορους εταιρικούς τύπους  φαίνεται εξαιρετικά επίκαιρη και επιβαλλόμενη από τις σύγχρονες  συνθήκες.

Ο Έλληνας νομοθέτης προβαίνει συνεχώς στην ανανέωση διατάξεων του εσωτερικού εταιρικού δικαίου, για τον εκσυγχρονισμό των προβλεπόμενων εταιρικών μορφών, ορμώμενος από την ήδη υφιστάμενη συναλλακτική πρακτική, αλλά και από την ανάγκη ενσωμάτωσης των  κοινοτικών νομοθετικών πράξεων.

Με την  τρίτη έκδοση του καθιερωμένου συγγράμματος της Καθηγήτριας κ. Αριστέας Σινανιώτη,  εναρμονισμένη με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο των εταιριών,  δηλ. τόσο του ν. 3853/2010 για την «απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις» και τη θεσμοθέτηση της σύστασης εταιριών σε Υπηρεσία Μιας Στάσης,  όσο και του ν. 4072/12, που σημαντική καινοτομία του συνιστούν ο εκσυγχρονισμός του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιριών και η εισαγωγή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ), η οποία διακρίνεται για την ευελιξία και την απλότητά της τόσο στην ίδρυση όσο και στην λειτουργία της και ανταποκρίνεται περισσότερο στην άσκηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρουσιάζεται η φιλοσοφία, η αναγκαιότητα και ο τρόπος λειτουργίας των εταιριών.

Με τη διάταξη της ύλης παρέχεται η δυνατότητα συνολικής θεώρησης των επιμέρους ζητημάτων του δικαίου των εμπορικών εταιριών, όπως ισχύει σήμερα και έχει διαμορφωθεί από τη νομολογία και την επιστήμη. Ειδικότερα, εκτός από τους κλασικούς τύπους των εμπορικών εταιριών (προσωπικές εταιρίες: ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία, αφανής εταιρία και κεφαλαιουχικές εταιρίες: ανώνυμη εταιρία, εισηγμένη και μη, εταιρία περιορισμένης ευθύνης) παρουσιάζονται και νεότεροι θεσμοί, όπως το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ), η εταιρική διακυβέρνηση, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, η ευρωπαϊκή εταιρία, η ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία οι όμιλοι επιχειρήσεων, οι επαγγελματικές εταιρίες, η κοινοπραξία και οι off-shore εταιρίες, στη δημιουργία των οποίων συνέβαλε μεταξύ άλλων η εξέλιξη της τεχνικής, η παγκοσμιότητα της οικονομίας, η συσσώρευση μεγάλου κεφαλαίου και η προστασία του σύγχρονου επενδυτή. Επίσης, προσεγγίζονται νεότεροι θεσμοί αμερικανικής προέλευσης, που εισέβαλαν στην ευρωπαϊκή νομική σκέψη, όπως η joint venture, η σύμβαση διαχείρισης εταιρίας (management contract) και ο business judgment rule.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. III
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. V
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α' ΕΚΔΟΣΗΣΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXXIX
α. ΕλληνικέςΣελ. XXXIX
β. ΞενόγλωσσεςΣελ. XLII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
Ι. Έννοια και διακρίσεις της εταιρίαςΣελ. 3
ΙΙ. Εταιρίες με την ευρεία έννοια του όρουΣελ. 6
1. ΣωματείοΣελ. 6
1.1. Εννοιολογικά γνωρίσματαΣελ. 6
1.2. Σύσταση του σωματείουΣελ. 7
1.3. Οργάνωση και λειτουργία του σωματείουΣελ. 8
1.3.α. Όργανα του σωματείουΣελ. 8
1.3.β. Μέλη του σωματείουΣελ. 11
1.4. Διάλυση του σωματείουΣελ. 11
2. Η Επιτροπή εράνωνΣελ. 12
ΙΙΙ. Διακρίσεις των εταιριώνΣελ. 13
1. Προσωπικές και κεφαλαιουχικέςΣελ. 13
2. Εμπορικές εταιρίες κατά το ουσιαστικό και κατά το τυπικό σύστημαΣελ. 14
IV. Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)Σελ. 14
V. Πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριώνΣελ. 16
VI. Εταιρικό δίκαιο και έννομη τάξηΣελ. 17
1. Εταιρικό δίκαιο και ΣύνταγμαΣελ. 17
2. Εταιρικό δίκαιο και ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΣελ. 18
3. Εταιρικό Δίκαιο και Φορολογικό ΔίκαιοΣελ. 18
VII. Εταιρίες με τη στενή έννοια του όρουΣελ. 19
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ι. Έννοια και είδη της αστικής εταιρίαςΣελ. 23
ΙΙ. Σύσταση της αστικής εταιρίαςΣελ. 23
1. Εταιρική σύμβασηΣελ. 23
2. Κατάρτιση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 24
3. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 24
3.1. Η ύπαρξη κοινού σκοπούΣελ. 24
3.2. Η υποχρέωση επιδίωξης κοινού σκοπούΣελ. 25
3.3. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράςΣελ. 25
4. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 26
5. Νομική φύση της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 27
ΙII. Νομική θέση του εταίρουΣελ. 28
1. Η εταιρική ιδιότηταΣελ. 28
1.1. Έννοια της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 28
1.2. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 29
1.3. Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 29
1.4. Απώλεια της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 30
1.4.1. Έξοδος εταίρουΣελ. 31
1.4.2. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 31
ΙV. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 32
1. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 32
1.1. Υποχρέωση για καταβολή εισφοράςΣελ. 33
1.2. Υποχρέωση πίστεωςΣελ. 34
2. Δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 34
2.1. Προσωπικά δικαιώματαΣελ. 35
2.1.1. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 35
2.1.2. Δικαίωμα πληροφόρησης και ελέγχου των εταιρικών υποθέσεωνΣελ. 35
2.2. Περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 35
2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδηΣελ. 35
2.2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισηςΣελ. 36
2.2.3. Δικαίωμα απολήψεωνΣελ. 37
V. Διοίκηση της εταιρίαςΣελ. 37
1. ΈννοιαΣελ. 37
2. ΔιαχείρισηΣελ. 38
2.1. Έννοια και είδηΣελ. 38
2.2. Συλλογική διαχείριση (νόμιμη)Σελ. 38
2.3. Διαχείριση κατά πλειοψηφίαΣελ. 39
2.4. Διαχείριση από ειδικά διοριζόμενους γι' αυτό τον σκοπό εταίρουςΣελ. 39
2.5. Ατομική διαχείριση (καταστατική)Σελ. 39
3. Νομική θέση του διαχειριστήΣελ. 40
4. Λήξη της διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 41
4.1. Λύση της εταιρίαςΣελ. 41
4.2. Θάνατος, δικαστική συμπαράσταση ή πτώχευση του διαχειριστήΣελ. 41
4.3. Παραίτηση του διαχειριστήΣελ. 42
4.4. Ανάκληση της διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 42
5. ΕκπροσώπησηΣελ. 43
VI. Έκταση διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 44
 
VΙΙ. Λειτουργία της εταιρίαςΣελ. 46
1. Λήψη αποφάσεωνΣελ. 46
2. Ευθύνη των εταίρωνΣελ. 46
VΙΙΙ. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίαςΣελ. 47
1. Λύση της εταιρίαςΣελ. 47
1.1. Λόγοι λύσης της εταιρίαςΣελ. 48
1.1.1. Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίαςΣελ. 48
1.1.2. Τακτική και έκτακτη καταγγελία της εταιρίαςΣελ. 48
1.1.3. Εκπλήρωση ή αδυναμία εκπλήρωσης του εταιρικού σκοπούΣελ. 50
1.1.4. Θάνατος εταίρουΣελ. 50
1.1.5. Δικαστική συμπαράσταση, πτώχευσηΣελ. 50
1.1.6. 'Αλλοι λόγοι λύσηςΣελ. 51
2. Εκκαθάριση της εταιρίαςΣελ. 51
3. Νομική θέση των εκκαθαριστώνΣελ. 52
ΙΧ. Η αστική εταιρία σε σχέση με τους άλλους εταιρικούς τύπουςΣελ. 52
1. Αστική εταιρία και σωματείοΣελ. 52
2. Αστική εταιρία και εταιρίες του εμπορικού δικαίουΣελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
I. Έννοια - Φύση της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 55
1. Έννοια της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 55
2. Νομική φύση της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 55
3. Η νομική φύση της ευθύνης των εταίρων και τα χαρακτηριστικά τηςΣελ. 57
4. Δικαίωμα αναγωγήςΣελ. 58
5. Ειδική βραχυπρόθεσμη παραγραφήΣελ. 59
ΙΙ. Σύσταση της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 60
1. ΓενικάΣελ. 60
2. Εταιρική σύμβασηΣελ. 61
3. Τύπος κατάρτισης εταιρικής σύμβασης: συστατικός ή αποδεικτικός;Σελ. 62
4. Ελαττώματα της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 64
5. Η αδημοσίευτη ομόρρυθμη εταιρίαΣελ. 65
III. Περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 67
1. Τα ουσιώδη στοιχεία του καταστατικού (essentialia negotii)Σελ. 67
1.1. Τα πλήρη ονόματα των εταίρων και η κατοικία τουςΣελ. 67
1.2. Η εταιρική επωνυμίαΣελ. 67
1.3. Η έδρα της εταιρίαςΣελ. 69
1.4. Η συμφωνία υποχρέωσης επιδίωξης κοινού εμπορικού σκοπούΣελ. 69
1.5. Ο εκπρόσωπος της εταιρίαςΣελ. 70
1.6. Υποχρέωση καταβολής εισφορώνΣελ. 70
2. Μη ουσιώδη στοιχεία του καταστατικούΣελ. 72
2.1. Διάρκεια της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 73
3. Λοιπά στοιχεία του καταστατικούΣελ. 73
IV. Διατυπώσεις ΔημοσιότηταςΣελ. 75
V. Εταιρική ιδιότηταΣελ. 78
1. Απόκτηση της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 79
2. Μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 79
3. Απώλεια της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 81
3.1. Λύση και εκκαθάριση της εταιρίαςΣελ. 81
3.2. Έξοδος εταίρουΣελ. 81
3.3. Αποκλεισμός του εταίρουΣελ. 84
3.4 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχομένου και αποκλειομένου εταίρουΣελ. 85
VI. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 86
1. Σχέσεις των εταίρων προς τα έσωΣελ. 86
2. Σχέσεις των εταίρων προς τα έξωΣελ. 88
 
VII. Δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 89
1. Προσωπικά δικαιώματαΣελ. 89
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεωνΣελ. 89
1.2. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 89
1.3. Δικαίωμα ελέγχου και πληροφόρησηςΣελ. 90
1.4 Δικαίωμα πληροφοριών και λογοδοσίαςΣελ. 90
2. Περιουσιακά ΔικαιώματαΣελ. 91
2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδηΣελ. 91
2.2. Δικαίωμα απολήψεωνΣελ. 92
2.3. Δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισηςΣελ. 92
VIII. Υποχρεώσεις των ομορρύθμων εταίρωνΣελ. 92
1. Υποχρέωση εισφοράςΣελ. 92
2. Υποχρέωση πίστεωςΣελ. 93
IX. Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 93
X. Συγχώνευση ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 95
XI. Τήρηση εμπορικών βιβλίωνΣελ. 96
ΧΙI. Λύση και Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 96
1. ΛύσηΣελ. 96
2. ΕκκαθάρισηΣελ. 99
XIII. Οι προσωπικές εμπορικές εταιρίες του πδ 326/1994Σελ. 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
Ι. Απλή ετερόρρυθμη εταιρίαΣελ. 101
1. Έννοια και γενικά χαρακτηριστικά τηςΣελ. 101
2. Εταιρική επωνυμίαΣελ. 102
3. Σύσταση ετερόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 103
ΙΙ. Νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 103
1. Νομική θέση που αφορά στις προς τα έσω σχέσεις των εταίρωνΣελ. 103
2. Νομική θέση που αφορά στις προς τα έξω σχέσεις των εταίρωνΣελ. 105
ΙΙΙ. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρουΣελ. 107
IV. Πτώχευση ετερόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 108
V. Λύση και εκκαθάριση της ετερόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 108
VI. Μετατροπή και συγχώνευση ετερόρρυθμης εταιρίαςΣελ. 110
VII. Η ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρίαΣελ. 110
1. ΓενικάΣελ. 110
2. ΣύστασηΣελ. 111
3. Λόγοι ακυρότητας της εταιρίαςΣελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
I. Έννοια της αφανούς εταιρίαςΣελ. 113
II. Φύση της αφανούς εταιρίαςΣελ. 113
III. Η νομική θέση των αφανών εταίρωνΣελ. 115
IV. Σύσταση της αφανούς εταιρίαςΣελ. 116
V. Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίαςΣελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
I. ΈννοιαΣελ. 119
ΙΙ. Η κοινοπραξία κατά τον ΚΒΣΣελ. 120
ΙΙΙ. Νομική Φύση - Σύσταση - Το άρθρο 293 ν. 4072/2012Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
I. Έννοια και είδηΣελ. 124
 
II. Η Δικηγορική εταιρίαΣελ. 125
1. Περιεχόμενο καταστατικούΣελ. 126
2. Οργάνωση και ΛειτουργίαΣελ. 127
III. Η συμβολαιογραφική εταιρίαΣελ. 131
1. Σύσταση και περιεχόμενο του καταστατικούΣελ. 131
2. Χρόνος διάρκειαςΣελ. 132
3. Λύση της συμβολαιογραφικής εταιρίαςΣελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
Ι. ΓενικάΣελ. 134
II. Νομική φύσηΣελ. 135
III. Ίδρυση και δημοσιότηταΣελ. 135
1. ΈδραΣελ. 137
2. ΥποκαταστήματαΣελ. 138
IV. Εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 139
V. ΌργαναΣελ. 140
1. Τα μέληΣελ. 140
2. Οι διαχειριστέςΣελ. 142
VI. Προϋποθέσεις για συμμετοχή στον ΕΟΟΣ, μεταβίβαση και απώλεια της ιδιότητας του μέλουςΣελ. 143
VII. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελώνΣελ. 145
VIII. Ευθύνη του ΕΟΟΣ και των μελών τουΣελ. 146
IX. Εισφορές και αποθεματικάΣελ. 147
X. Ακυρότητα, λύση και εκκαθάριση του ΕΟΟΣΣελ. 147
1. ΑκυρότηταΣελ. 147
2. Λύση και εκκαθάριση του ΟμίλουΣελ. 148
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕ 
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 153
ΙΙ. Ιστορική εξέλιξηΣελ. 155
ΙΙΙ. Ίδρυση της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 156
1. Σύναψη καταστατικούΣελ. 156
1.1. Εταιρική επωνυμίαΣελ. 157
1.2. Σκοπός της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 157
1.3. Έδρα της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 157
1.4. Διάρκεια της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 158
1.5. Λοιπά στοιχεία του καταστατικού της εταιρίαςΣελ. 158
IV. Έγκριση του καταστατικού και άδεια σύστασηςΣελ. 159
V. ΔημοσιότηταΣελ. 161
VI. Ελαττωματική ίδρυσηΣελ. 163
VIΙ. Ανώνυμη εταιρία υπό ίδρυσηΣελ. 165
VIII. Τύποι ανωνύμων εταιριώνΣελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
Ι. ΓενικάΣελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Ι. ΕισαγωγήΣελ. 171
ΙΙ. Διάκριση του μετοχικού κεφαλαίου από την εταιρική περιουσίαΣελ. 171
ΙΙΙ. Σημασία του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 172
1. Κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 172
2. Ανάγκη διατήρησης της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 173
IV. Συγκέντρωση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 175
1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 175
1.1. Νομική φύση της κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 177
2. Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 177
2.1. 'Αμεση ή ολική καταβολή του κεφαλαίουΣελ. 178
2.2. Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 179
V. Εισφορές σε χρήμα και σε είδοςΣελ. 181
VI. Μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Ι. ΓενικάΣελ. 185
ΙΙ. Αρμοδιότητες Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 185
1. Αποκλειστική Αρμοδιότητα Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 185
2. Εξαιρέσεις από την αποκλειστική αρμοδιότηταΣελ. 187
ΙΙΙ. Είδη Γενικών ΣυνελεύσεωνΣελ. 187
1. Τακτική και Έκτακτη Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 187
2. Συνήθης και Εξαιρετική ή Καταστατική Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 188
3. 'Αλλες διακρίσειςΣελ. 189
3.1. Αρχική και επαναληπτική Γενική ΣυνέλευσηΣελ. 189
3.2. Γενική Συνέλευση όλων των μετόχων και Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχωνΣελ. 190
IV. Σύγκληση της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 190
V. Συγκρότηση της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 192
VI. Αποφάσεις της Γενικής ΣυνέλευσηςΣελ. 194
1. ΑπαρτίαΣελ. 194
2. ΠλειοψηφίαΣελ. 196
3. Λήψη αποφάσεωνΣελ. 197
VII. Ακυρότητα και ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνέλευσηςΣελ. 198
1. ΓενικάΣελ. 198
2. 'Ακυρες αποφάσειςΣελ. 200
3. Ακυρώσιμες αποφάσειςΣελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
I. ΓενικάΣελ. 207
ΙΙ. Συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 208
1. Διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 208
1.1. Γενικά - Προϋποθέσεις εκλογιμότηταςΣελ. 208
1.2. Εξαιρέσεις από την αρχή της αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΓΣ για την εκλογή μελών του ΔΣΣελ. 209
1.3. Θητεία και απώλεια της ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 213
1.4. ΔημοσιότηταΣελ. 216
ΙΙΙ. Σχέσεις εταιρίας και διοικητικού συμβουλίουΣελ. 217
1. Αμοιβή των μελών του δσΣελ. 217
2. «Δικαιώματα προαιρέσεως απόκτησης μετοχών» (Stock Options)Σελ. 218
3. Υποχρέωση πίστεωςΣελ. 220
3.1. Ειδικές Εκφάνσεις της υποχρέωσης πίστεωςΣελ. 220
3.1.1. Υποχρέωση εχεμύθειαςΣελ. 220
3.1.2. Υποχρέωση παράλειψης κάθε ανταγωνιστικής πράξης που στρέφεται κατά της εταιρίαςΣελ. 221
4. Υποχρέωση μη σύναψης ορισμένων συμβάσεωνΣελ. 223
IV. Σύγκληση και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 225
V. Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 228
1. Εκπροσώπηση της εταιρίαςΣελ. 228
2. Έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίαςΣελ. 229
3. Διαχειριστική εξουσίαΣελ. 231
4. Έκταση της διαχειριστικής εξουσίαςΣελ. 232
VI. Υποκατάσταση του δσ από τρίτουςΣελ. 233
1. ΓενικάΣελ. 233
2. Περιορισμοί της ΥποκατάστασηςΣελ. 241
3. Παράλληλη εξουσία του διοικητικού συμβουλίου κατά την υποκατάστασηΣελ. 245
4. Η ευχέρεια ανάκλησης των υποκατάστατωνΣελ. 248
4.1. Εισαγωγή παρατήρησης συγκριτικού δικαίουΣελ. 248
4.2. Το ανακλητό των υποκατάστατων κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 249
5. Το νομικό καθεστώς των υποκατάστατωνΣελ. 253
VΙΙ. Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 255
1. ΓενικάΣελ. 255
1.1. Ο κανόνας της επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgment Rule)Σελ. 255
2. Απαιτήσεις κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 258
3. Zημία των μετόχωνΣελ. 262
4. Ποινική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 263
5. Ευθύνη για χρέη της εταιρίας προς το δημόσιοΣελ. 263
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
Ι. ΓενικάΣελ. 264
ΙΙ. Διακρίσεις του ελέγχουΣελ. 265
1. Τακτικός έλεγχος της διοίκησης της εταιρίαςΣελ. 266
1.1. Διορισμός ελεγκτώνΣελ. 266
2. Ορκωτοί ελεγκτέςΣελ. 267
III. Αρμοδιότητες των ελεγκτώνΣελ. 267
ΙV. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτώνΣελ. 269
1. Δικαίωμα αμοιβήςΣελ. 269
2. Επιμέρους υποχρεώσεις και ευθύνη των ελεγκτώνΣελ. 269
V. Έκτακτος έλεγχος της διοίκησης της εταιρίαςΣελ. 270
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ?ΟΜΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ?ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Ι. ΓενικάΣελ. 272
ΙΙ. Διατάξεις για την Εταιρική διακυβέρνηση (ν. 3016/2002)Σελ. 274
1. Διοικητικό ΣυμβούλιοΣελ. 274
2. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχοςΣελ. 276
3. Το εταιρικό συμφέρονΣελ. 278
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Αποκλίσεις στη χρήση αντληθέντων κεφαλαίωνΣελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕ 
Ι. ΓενικάΣελ. 280
ΙΙ. Η συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο και στα κέρδη της αεΣελ. 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ Ι?ΙΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ 
Ι. ΓενικάΣελ. 282
1. Κτήση και απώλεια της μετοχικής ιδιότηταςΣελ. 282
2. Εξαγορά των μετοχών από την εταιρία ή από τον πλειοψηφούντα μέτοχοΣελ. 282
ΙΙ. Βασικές αρχές που διέπουν τη μετοχική σχέση στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 283
1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 283
2. Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασηςΣελ. 285
3. Η αρχή της έλλειψης υποχρεώσεωνΣελ. 285
4. Η αρχή του αδιαιρέτουΣελ. 286
5. Η αρχή της ενσωμάτωσηςΣελ. 286
6. Το απρόσωπο της μετοχικής ιδιότηταςΣελ. 286
ΙΙΙ. ?ικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την εταιρική ιδιότηταΣελ. 287
1. ?ικαιώματα των μετόχωνΣελ. 287
1.1. ?ιοικητικής φύσεως δικαιώματαΣελ. 287
1.1.1. ?ικαίωμα ψήφουΣελ. 287
1.2. Περιουσιακά δικαιώματαΣελ. 289
1.2.1. ?ικαίωμα στα κέρδηΣελ. 289
1.2.2. ?ικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισηςΣελ. 289
2. Υποχρεώσεις των μετόχωνΣελ. 289
IV. Ευθύνη του μετόχουΣελ. 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
ΜΕΤΟΧΗ 
Ι. ΓενικάΣελ. 292
1. Η μετοχή ως αξιόγραφοΣελ. 292
2. Η αξία της μετοχήςΣελ. 294
ΙΙ. Η διάκριση της μετοχής σε ονομαστική και ανώνυμηΣελ. 295
ΙΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχώνΣελ. 296
IV. Δικαιώματα πάνω στη μετοχήΣελ. 300
V. Απόκτηση από την εταιρία των δικών της μετοχώνΣελ. 301
VΙ. Ακύρωση μετοχώνΣελ. 304
 
VIΙ. Ειδικές κατηγορίες μετοχώνΣελ. 304
1. Προνομιούχες μετοχέςΣελ. 304
2. Μετοχές επικαρπίαςΣελ. 306
3. Εξαγοράσιμες ΜετοχέςΣελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 
Ι. Ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 308
1. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 308
2. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 308
ΙΙ. ΟμολογίεςΣελ. 309
1. Κοινές ομολογίεςΣελ. 309
2. Μετατρέψιμες ομολογίεςΣελ. 310
ΙΙΙ. Ομολογιακό ?άνειοΣελ. 311
ΙV. Χρηματοδότηση - Τιτλοποίηση απαιτήσεων (securitisation)Σελ. 311
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ι. ΓενικάΣελ. 314
ΙΙ. Τα επιμέρους δικαιώματα της μειοψηφίαςΣελ. 315
1. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσηςΣελ. 315
2. Δικαίωμα αναβολής λήψης απόφασηςΣελ. 316
3. Δικαίωμα αίτησης πληροφοριώνΣελ. 317
3.1. Η ενημέρωση των μετόχων γενικάΣελ. 317
3.2. Ειδικά η χορήγηση αντιγράφωνΣελ. 319
4. Δικαίωμα προβολής αιτήματος για ονομαστική ψηφοφορίαΣελ. 320
5. Δικαίωμα ασκήσεως έκτακτου ελέγχουΣελ. 320
5.1. Προϋποθέσεις - ΝομιμοποίησηΣελ. 320
5.2. Σύγκριση του δικαιώματος της μεγάλης μειοψηφίας και του αντίστοιχου δικαιώματος της μικρής μειοψηφίαςΣελ. 322
6. Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγήςΣελ. 323
7. Δικαίωμα εναντίωσης στη λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση (αρνησικυρία)Σελ. 323
8. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για ανάκληση διορισμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 324
9. Δικαίωμα ακυρώσεως των ακυρωσίμων αποφάσεων της γενικής συνέλευσηςΣελ. 324
10. Πρόκληση δικαστικής λύσης της εταιρίαςΣελ. 324
11. Η θέση της μειοψηφίας κατά το ελληνικό δίκαιοΣελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Ι. Ετήσιοι ΛογαριασμοίΣελ. 325
1. Αρχές των ετήσιων λογαριασμώνΣελ. 326
2. Διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων λογαριασμώνΣελ. 327
ΙΙ. ΙσολογισμόςΣελ. 328
1. Η δομή του ισολογισμού (άρθρο 42γ ν. 2190/1920)Σελ. 328
2. Συνοπτικός ισολογισμός (μικρή αε)Σελ. 329
ΙΙΙ. Ενοποιημένοι λογαριασμοίΣελ. 329
ΙV. Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτωνΣελ. 331
V. Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 332
VI. Κέρδη - Διάθεση κερδώνΣελ. 332
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
Ι. ΓενικάΣελ. 335
II. Οι ελληνικές νομοθετικές ρυθμίσειςΣελ. 337
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ?ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
Ι. ΓενικάΣελ. 339
ΙΙ. Είδη αποθεματικώνΣελ. 339
1. Νόμιμα ή υποχρεωτικά και προαιρετικά ή εκούσια αποθεματικάΣελ. 339
1.1. Νόμιμα ή Υποχρεωτικά αποθεματικάΣελ. 339
1.2. Έκτακτα ή προαιρετικά ή εκούσια αποθεματικάΣελ. 340
2. Εμφανή και Αφανή αποθεματικάΣελ. 340
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ 
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Ι. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 341
ΙΙ. Τακτική, Έκτακτη, Πραγματική και Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίουΣελ. 342
ΙΙΙ. Τρόποι αύξησης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 342
1. Αύξηση με απόφαση της εξαιρετικής γενικής συνέλευσηςΣελ. 342
2. Αύξηση με απόφαση της συνήθους γενικής συνέλευσηςΣελ. 343
3. Αύξηση με απόφαση των ειδικών συνελεύσεωνΣελ. 343
4. Αύξηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίουΣελ. 344
IV. ?ικαίωμα προτίμησης των μετόχωνΣελ. 345
1. Νομική φύση του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 346
2. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 347
V. Πραγματική αύξηση του κεφαλαίουΣελ. 348
1. Αύξηση με νέες εισφορέςΣελ. 348
2. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση των κερδώνΣελ. 349
3. Αύξηση με κεφαλαιοποίηση του παθητικούΣελ. 350
VI. Ονομαστική αύξηση του κεφαλαίουΣελ. 352
VII. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 354
1. Διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 355
1.1. Αρμόδιο όργανοΣελ. 355
1.2. Τρόποι μείωσης του κεφαλαίουΣελ. 356
2. Προστασία των εταιρικών δανειστώνΣελ. 357
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
Ι. ΜετατροπήΣελ. 368
1. ΈννοιαΣελ. 368
2. Μετατροπή αε σε επεΣελ. 368
3. Μετατροπή επε σε αεΣελ. 369
4. Μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε αεΣελ. 370
5. 'Αλλες μετατροπέςΣελ. 370
ΙΙ. ΣυγχώνευσηΣελ. 371
1. ΓενικάΣελ. 371
2. Συγχώνευση με απορρόφησηΣελ. 372
2.1. Έννοια και ΔιαδικασίαΣελ. 372
2.2. ΑποτελέσματαΣελ. 376
3. Προστατευτικές διατάξεις υπέρ δανειστών και μετόχωνΣελ. 378
3.1. Προστασία των εταιρικών δανειστώνΣελ. 378
3.2. Προστασία των μετόχωνΣελ. 379
4. Ακυρότητα της συγχώνευσηςΣελ. 380
5. ΕξαγοράΣελ. 383
6. Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 384
 
ΙΙΙ. ΔιάσπασηΣελ. 384
1. Έννοια και περιπτώσειςΣελ. 384
2. Διάσπαση με απορρόφησηΣελ. 385
2.1. ΔιαδικασίαΣελ. 385
2.2. Έννομα αποτελέσματα και ακυρότητα της διάσπασης - Κυριότητα των επωφελούμενων εταιριών επί του συνόλου των μετοχών της διασπώμενηςΣελ. 388
3. Διάσπαση με σύσταση νέων εταιριώνΣελ. 389
4. Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιριών (μικτή διάσπαση)Σελ. 389
ΙV. Απόσχιση ή απόσπαση κλάδουΣελ. 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ 
ΛΥΣΗ - ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Ι. ΛύσηΣελ. 391
1. Πάροδος του χρόνου διάρκειας της εταιρίαςΣελ. 391
2. Απόφαση της γενικής συνέλευσηςΣελ. 391
3. Πτώχευση της εταιρίαςΣελ. 392
4. Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφασηΣελ. 392
ΙΙ. ΑναβίωσηΣελ. 394
ΙΙΙ. ΕκκαθάρισηΣελ. 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ EΙΚΟΣΤΟ 
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Ι. Πρώτη προσέγγισηΣελ. 400
ΙΙ. Το ειδικό δίκαιο της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 401
1. ΓενικάΣελ. 401
2. Προϋποθέσεις εισαγωγής για τον εκδότη των μετοχών (ανώνυμη εταιρία)Σελ. 403
3. Προϋποθέσεις σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής (μετοχές)Σελ. 405
4. Υποχρεώσεις εισηγμένων εταιριώνΣελ. 406
4.1. Υποχρεώσεις πληροφόρησηςΣελ. 407
4.2. Ισότιμη μεταχείριση των επενδυτώνΣελ. 409
4.3. Υποχρέωση διαφάνειαςΣελ. 410
4.4. Υποχρεώσεις που βαρύνουν (και) άλλα πρόσωπαΣελ. 410
5. Ενίσχυση της άσκησης μετοχικών δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών (ν. 3884/2010)Σελ. 412
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
Ι. Τραπεζική Α.Ε.Σελ. 415
ΙΙ. Ανώνυμη εταιρία παροχής πιστώσεωνΣελ. 417
ΙΙΙ. Ανώνυμη εταιρία ηλεκτρονικού χρήματοςΣελ. 418
ΙV. Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρίαΣελ. 418
Β. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ 
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικάΣελ. 420
ΙΙ. Σύσταση της ΕΠΕΣελ. 422
1. Προϋποθέσεις σύστασης της ΕΠΕΣελ. 422
2. Σύναψη της ιδρυτικής εταιρικής σύμβασηςΣελ. 422
2.1. Τύπος της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 422
2.2. Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασηςΣελ. 423
3. Διαδικασία σύστασηςΣελ. 425
ΙΙΙ. Κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίουΣελ. 429
 
IV. ΔημοσιότηταΣελ. 429
1. Διατυπώσεις δημοσιότηταςΣελ. 429
2. Έννομες συνέπειες της τήρησης διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 430
V. Ελαττωματική σύσταση ΕΠΕΣελ. 431
1. Λόγοι ακυρότηταςΣελ. 431
2. Έννομες συνέπειεςΣελ. 431
VI. Υπό ίδρυση ΕΠΕΣελ. 433
1. Ιδρυτικό στάδιοΣελ. 433
2. Ρύθμιση της υπό ίδρυση εταιρίαςΣελ. 433
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Ι. Έννοια και σχηματισμός του εταιρικού κεφαλαίουΣελ. 435
ΙΙ. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχήςΣελ. 436
III. ΑποθεματικάΣελ. 436
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
Ι. Κτήση της εταιρικής ιδιότηταςΣελ. 439
ΙΙ. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 439
1. Υποχρεώσεις των εταίρωνΣελ. 439
1.1. Υποχρεώσεις προσωπικής φύσεωςΣελ. 439
1.1.1. Υποχρέωση πίστεωςΣελ. 439
1.2. Υποχρεώσεις περιουσιακής φύσεωςΣελ. 440
1.2.1. Υποχρέωση εισφοράςΣελ. 440
1.2.2. Υποχρέωση συμπληρωματικών εισφορώνΣελ. 440
1.2.3. Υποχρέωση παρεπόμενων παροχώνΣελ. 441
2. Δικαιώματα των εταίρωνΣελ. 441
2.1. Περιουσιακής φύσεως δικαιώματαΣελ. 441
2.1.1. Δικαίωμα στη διανομή κερδώνΣελ. 441
2.1.2. Δικαίωμα προτιμήσεωςΣελ. 441
2.1.3. Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθαρίσεωςΣελ. 442
2.2. Διοικητικής φύσεως δικαιώματαΣελ. 443
2.2.1. Δικαίωμα διαχείρισης και εκπροσώπησηςΣελ. 443
2.2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευσηΣελ. 443
2.2.3. Δικαίωμα ψήφουΣελ. 443
2.2.4. Δικαίωμα ελέγχου και παροχής πληροφοριώνΣελ. 443
2.2.5. Λοιπά δικαιώματα διοικητικής φύσεωςΣελ. 443
2.2.6. Δικαιώματα μειοψηφίαςΣελ. 444
ΙΙΙ. Ευθύνη των εταίρωνΣελ. 444
1. Ευθύνη των εταίρων απέναντι στην εταιρίαΣελ. 444
2. Ευθύνη των εταίρων απέναντι στους εταιρικούς δανειστέςΣελ. 444
IV. Μεταβολές στο πρόσωπο των εταίρωνΣελ. 445
1. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίωνΣελ. 446
2. Αύξηση και μείωση του αριθμού των εταίρωνΣελ. 447
2.1. Αύξηση του αριθμού των εταίρωνΣελ. 447
2.2. Μείωση του αριθμού των εταίρωνΣελ. 448
3. Έξοδος εταίρουΣελ. 448
4. Αποκλεισμός εταίρουΣελ. 449
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Ι. ΓενικάΣελ. 450
ΙΙ. Η συνέλευση των εταίρωνΣελ. 450
1. Οι αποφάσεις της συνέλευσηςΣελ. 451
1.1. Απαιτούμενη πλειοψηφίαΣελ. 451
1.2. Ελαττωματικές αποφάσειςΣελ. 451
III. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των διαχειριστώνΣελ. 451
IV. Ευθύνη των διαχειριστώνΣελ. 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΈΚΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
Ι. Οι ελεγκτές ως τρίτο εταιρικό όργανοΣελ. 455
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
I. ΓενικάΣελ. 456
ΙΙ. Διαδικασία κατάρτισης ετήσιων οικονομικών καταστάσεωνΣελ. 456
ΙΙΙ. Διάθεση κερδώνΣελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Ι. ΓενικάΣελ. 459
ΙΙ. Αύξηση κεφαλαίουΣελ. 459
ΙΙΙ. Μείωση κεφαλαίουΣελ. 460
IV. ΜετατροπήΣελ. 461
V. ΣυγχώνευσηΣελ. 462
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ 
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕ 
Ι. ΛύσηΣελ. 464
ΙΙ. ΕκκαθάρισηΣελ. 465
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
Ι. ΓενικάΣελ. 466
ΙΙ. Η μονοπρόσωπη επε ειδικότερα - Σύσταση και λειτουργίαΣελ. 467
ΙΙΙ. Ευθύνη του εταίρου της μονοπρόσωπης ΕΠΕΣελ. 468
Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ 
I. Βασικά χαρακτηριστικάΣελ. 470
II. ΕπωνυμίαΣελ. 471
III. ΈδραΣελ. 471
IV. ΔιάρκειαΣελ. 471
V. ΊδρυσηΣελ. 471
VI. Διαδικασία σύστασης - Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.Σελ. 472
VII. Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείαςΣελ. 472
VIII. Ευθύνη ιδρυτώνΣελ. 473
IX. Διαχείριση και εκπροσώπησηΣελ. 473
X. Η συνέλευση των εταίρωνΣελ. 473
XI. Εταιρικά μερίδια - εισφορές εταίρωνΣελ. 474
XII. ΛύσηΣελ. 475
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Ι. Νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 479
ΙΙ. Μορφές ΣύνδεσηςΣελ. 480
1. Συμμετοχική σύνδεση (κάθετοι όμιλοι)Σελ. 481
2. Δικαιοπρακτική και πραγματική ή de facto σύνδεσηΣελ. 482
ΙΙΙ. Το ζήτημα της ευθύνης στους Ομίλους ΕπιχειρήσεωνΣελ. 482
1. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου γενικά από τη σκοπιά της ελληνικής θεωρίας και νομολογίαςΣελ. 483
2. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στο πλαίσιο των ομίλων επιχειρήσεωνΣελ. 486
3. Η άρση της αυτοτέλειας της μητρικής επιχείρησης και ο καταλογισμός ευθυνών σε αυτήν έναντι των δανειστών της θυγατρικής με επίκληση των γενικών ερμηνευτικών κανόνωνΣελ. 487
4. Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις για την αδικοπρακτική ευθύνη (ΑΚ 914, 919, 922)Σελ. 488
4.1. Ευθύνη κατά τις ΑΚ 914, 919Σελ. 488
4.2. Ευθύνη κατά την ΑΚ 922Σελ. 489
5. Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική λόγω κατάχρησης της οργανωτικής ελευθερίαςΣελ. 490
6. Ο καταλογισμός ευθύνης στη μητρική με βάση την ΑΚ 71 και τη δράση των de facto οργάνων διοίκησηςΣελ. 491
IV. Συμβατική ρήτρα συμψηφισμού στον όμιλο επιχειρήσεωνΣελ. 493
V. Η υποκεφαλαιοδότηση στο πλαίσιο του ομίλου επιχειρήσεωνΣελ. 494
VI. Η θέση της ελληνικής νομολογίας απέναντι στα ζητήματα ευθύνης στους ομίλους επιχειρήσεωνΣελ. 497
VII. Το φαινόμενο της ομιλοποίησης στο Γερμανικό ΔίκαιοΣελ. 500
1. Το νομοθετικό έρεισμα των ομίλων επιχειρήσεων (Konzern) στον γερμανικό νόμο περί ανωνύμων εταιριών του 1965 (AktG)Σελ. 500
2. Το φαινόμενο της εν τοις πράγμασι (de facto) σύνδεσηςΣελ. 501
3. Η απόφαση ,,Bremer Vulkan" του BGH στις 17.9.2001 ως εφαλτήριο νέων εξελίξεων στα ζητήματα ευθύνης στον διακεκριμένο de facto όμιλοΣελ. 502
4. Οι αποφάσεις του BGH στις 25.2.2002 και 24.6.2002 αναφορικά με την προσωπική ευθύνη των εταίρων της επεΣελ. 504
5. Το φαινόμενο της συμβατικής σύνδεσης (Vertragskonzern)Σελ. 505
VIII. Κοινή θυγατρική επιχείρηση (joint venture, Gemeinschaftsunternehmen)Σελ. 506
1. Είδη κοινών θυγατρικών επιχειρήσεωνΣελ. 507
2. Η βασική συμφωνίαΣελ. 507
 
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
I. Θεωρία της πραγματικής έδρας και θεωρία της ίδρυσηςΣελ. 511
ΙΙ. Η απόφαση Daily Mail του ΔΕΚΣελ. 511
ΙΙΙ. Οι αποφάσεις Centros, ?berseering και Inspire Art. Επικράτηση της θεωρίας της ίδρυσης σε βάρος της θεωρίας της έδραςΣελ. 512
ΙV. Απόφαση Cartesio. Τελευταίες εξελίξεις στην «έξοδο» των κοινοτικών εταιριώνΣελ. 514
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ 
Ι. Οι Υπεράκτιες ή εξωχώριες ή Off-shore εταιρίεςΣελ. 517
ΙΙ. Οι υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρίεςΣελ. 519
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
Ι. Πρόγραμμα δράσης του 2003Σελ. 521
ΙΙ. Η Ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007Σελ. 521
ΙII. Ευρωπαϊκή εταιρία (Societas Europaea)Σελ. 522
1. ΓενικάΣελ. 522
2. Βασικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής εταιρίαςΣελ. 526
3. Η σύσταση της ευρωπαϊκής εταιρίαςΣελ. 527
3.1. Διεθνής συγχώνευσηΣελ. 527
3.2. Σύσταση SE χαρτοφυλακίου ("HOLDING SE")Σελ. 528
3.3. Σύσταση θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρίαςΣελ. 529
3.4. Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 529
3.5. Ίδρυση θυγατρικής ευρωπαϊκής εταιρίας από άλλη ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 529
3.6. Κοινά χαρακτηριστικά των αρχικών μορφών σύστασηςΣελ. 530
4. Δομή και Όργανα της SEΣελ. 530
5. Εργαζόμενοι και ευρωπαϊκή εταιρίαΣελ. 532
5.1. Εκλογή ή διορισμός των μελών της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδαςΣελ. 534
5.2. Διαδικασία διαπραγματεύσεωνΣελ. 535
5.3. Το περιεχόμενο της συμφωνίας και η διάρκεια των διαπραγματεύσεωνΣελ. 536
5.4. Διατάξεις αναφοράςΣελ. 538
5.4.1. Διατάξεις αναφοράς περί ενημέρωσης και διαβούλευσηςΣελ. 539
5.4.2. Διατάξεις αναφοράς περί συμμετοχήςΣελ. 541
6. Αξιολόγηση - ΠροοπτικέςΣελ. 542
IV. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (Societas Cooperativa Europaea)Σελ. 543
V. Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία (Societas Privata Europaea)Σελ. 545
1. ΕισαγωγήΣελ. 545
2. Βασικά χαρακτηριστικά της SPEΣελ. 548
2.1. Αποσύνδεση από διασυνοριακές προϋποθέσειςΣελ. 550
2.2. Η συμβατική ελευθερία στη διαμόρφωση των εσωτερικών σχέσεωνΣελ. 551
3. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου κανονισμούΣελ. 552
3.1. Η διαδικασία ίδρυσηςΣελ. 552
3.2. Εταιρικό ΚεφάλαιοΣελ. 555
3.2.1. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο εταιρικά μερίδιαΣελ. 555
3.2.2. Διανομές - τεστ ισολογισμού και ρευστότηταςΣελ. 557
3.3. Τα εταιρικά όργανα της SPEΣελ. 560
3.4 Τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζόμενωνΣελ. 563
VΙ. Εκκρεμή ζητήματα μετά το αναθεωρημένο συμβιβαστικό κείμενο της προεδρίας (έγγρ. 9713/2011)Σελ. 566
VIΙ. Ο ευρωπαϊκός πρότυπος εταιρικός νόμοςΣελ. 567
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 569
α. ΕλληνικήΣελ. 569
β. ΑλλοδαπήΣελ. 603
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 609
α. ΕλληνόγλωσσοΣελ. 609
β. ΞενόγλωσσοΣελ. 618
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.