ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 6ος ΤΟΜΟΣ

Εθνικό Κτηματολόγιο - Κοινόχρηστα πράγματα - Δημόσια κτήματα - Εκκλησιαστικά ακίνητα - Προστασία υδάτων - Φορολογία ακινήτων
  • Συγγραφέας: Δ. Αργυρίου, Π. Δουβίτσας, Α. Καραντάνα
  • Διεύθυνση Σειράς: Β. Τσούμας
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 412
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στον έκτο τόμο του Δικαίου των Ακινήτων της σειράς Ειδικά Θέματα του Δικαίου περιλαμβάνονται έξι ενότητες που καλύπτουν πλήρως τα θέματα της διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, των κοινόχρηστων πραγμάτων, των δημόσιων και των εκκλησιαστικών κτημάτων, της προστασίας των υδάτων και της φορολογίας των ακινήτων. Οι συγγραφείς έχουν προσαρμόσει τις συμβολές τους στις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις και χρησιμοποιούν ως μέσο αναφοράς πλούσια νομολογία. 
Η πρώτη εκτεταμένη ενότητα στο βιβλίο Δίκαιο των Ακινήτων αφορά στη διαδικασία διόρθωσης των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Αναλύονται διεξοδικά το αντικείμενο των κτηματολογικών εγγραφών, οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία, η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων, η οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών, τα δικαιώματα των πραγματικών δικαιούχων, τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη κ.ά. 
Στη δεύτερη ενότητα για τα κοινόχρηστα πράγματα καταγράφεται το σχετικό εννοιολογικό και νομοθετικό πλαίσιο που τα διέπει, όπως και το αντίστοιχο των χερσαίων (οδοί, πλατείες κ.λπ.) και θαλάσσιων κοινόχρηστων πραγμάτων (αιγιαλός, παραλίες, εμπορικοί και τουριστικοί λιμένες). 
Περαιτέρω, η τρίτη ενότητα όπου αναλύονται διεξοδικά τα δημόσια κτήματα, είναι ενημερωμένη με τον Ν 4061/2012 για τη διαχείριση και προστασία ακινήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και εμπλουτισμένη με νομικά ζητήματα σχετικά με τον κατασχετό χαρακτήρα των δημοσίων κτημάτων. Περιγράφεται αναλυτικά η κτήση της κυριότητας των δημόσιων κτημάτων, η διοίκηση και η προστασία τους. 
Στην τέταρτη ενότητα του εγχειριδίου αναπτύσσεται το καθεστώς των εκκλησιαστικών ακινήτων, ο τρόπος διαχείρισης της εκκλησιαστικής περιουσίας, η κτήση της και η κατάσχεσή της. 
Η προστασία των υδάτων αποτελεί το θέμα της πέμπτης ενότητας στον 6ο τόμο του Δικαίου των Ακινήτων, όπου καταγράφονται ο τρόπος διαχείρισης και η προστασία των υδατικών πόρων, των υδάτων, των ρεμάτων και των ιαματικών πηγών. 
Στο τέλος του Δικαίου των Ακινήτων παρατίθεται η ενότητα που προσεγγίζει νομοθετικά και νομολογιακά τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και η οποία πηγάζει από τη φορολογία εισοδήματος, τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων, τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, το ΕΕΤΗΔΕ, τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κ.ά. 
Ο έκτος αυτός τόμος του Δικαίου των Ακινήτων ολοκληρώνει και την ομώνυμη σειρά που εγκαινιάστηκε το 2006. Η λειτουργικότητα της σειράς έγκειται ακριβώς στην εύχρηστη συγκέντρωση σε έξι τόμους των μονογραφιών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την ακίνητη περιουσία στη χώρα μας.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.