ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Nομοθεσία - Ερμηνευτικά σχόλια - Kριτικές παρατηρήσεις
  • Συγγραφέας: Ι. Ρόκας
  • Έκδοση: 6082
  • Σελίδες: 680
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το νέο αυτό βιβλίο αποτελεί μία συλλογή της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση. H νομοθεσία είναι ενημερωμένη μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια και που αγγίζουν κυρίως την ασφάλιση από ατυχήματα αυτοκινήτων (εναρμόνιση με την 5η - κωδικοποιημένη - Οδηγία αυτοκινήτων), τη μεταφορά της κρατικής εποπτείας επί της ιδιωτικής ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Οδηγία για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, ορισμένα άλλα θέματα χρηματοοικονομικής εποπτείας του ενωσιακού δικαίου και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ζωής.
Ειδικότερα περιλαμβάνει διατάξεις:

Α)  Ν 2496/1997 για την ασφαλιστική σύμβαση και την ιδιωτική ασφάλιση,
Β) Ν 3816/1958 για τη  θαλάσσια ασφάλιση,
Γ) Ν 1815/1988 για την αεροπορική ασφάλιση,
Δ) ΚΝ 489/1976 για την αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων,
Ε) ΝΔ 400/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση,
ΣΤ) ΝΔ 551/1970 για την ασφαλιστική επιχείρηση πλοίων-αεροσκαφών,
Ζ) Ν 3867/2010 για την εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,
Η) Ν 1569/1985 για τη διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και
Θ) ΠΔ 190/2006 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92 ΕΕ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Παράλληλα με την παράθεση της νομοθεσίας έχει γίνει και μια σημαντική προσπάθεια συμβολής στην κατανόηση των διατάξεων με ερμηνευτικά σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις χρήσιμες για την ακριβή εφαρμογή τους.

Το έργο συμπληρώνεται με την απόδοση στα Αγγλικά του βασικού Ασφαλιστικού Νόμου (Ν 2496/1997).  

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


Προλεγόμενα γ' έκδοσηςΣελ. VII
Ι. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Α. ΑσφΝ 
[1] Ν. 2496/1997: «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις»Σελ. 3
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
['Αρθρ. 1-10]Σελ. 5
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Γενικές διατάξεις 
['Αρθρ. 11-18]Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Είδη ασφάλισης ζημιών 
['Αρθρ. 19-26]Σελ. 33
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Γενικές διατάξεις 
['Αρθρ. 27]Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Ασφάλιση ζωής 
['Αρθρ. 28-30]Σελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών 
['Αρθρ. 31-32]Σελ. 44
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
['Αρθρ. 33-34]Σελ. 45
Β. ΚΙΝΔ 
[2] Ν. 3816/1958: «Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου»Σελ. 47
Περί θαλασσίας ασφαλίσεως 
['Αρθρ. 257-288]Σελ. 48
Παραγραφαί 
['Αρθρ. 290-291]Σελ. 58
Γ. Αεροπορική ασφάλιση 
[3] Ν. 1815/1988: «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» 
['Αρθρ. 129-138]Σελ. 61
Δ. Αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων 
[4] Κ.ν. 489/1976: «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»)Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Γενικές διατάξεις 
['Αρθρ. 1-15]Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Επικουρικό Κεφάλαιο 
['Αρθρ. 16-25]Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης 
['Αρθρ. 26-34α]Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Συνοριακή ασφάλιση 
['Αρθρ. 35-37α]Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
['Αρθρ. 38-58]Σελ. 150
ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
Α. Ασφαλιστική επιχείρηση 
[5] Ν.δ. 400/1970: «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως»Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις 
['Αρθρ. 1-13δ]Σελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις 
['Αρθρ. 14-19]Σελ. 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Α) Αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών 
['Αρθρ. 20-23]Σελ. 359
Β) Αλλοδαποί μεσίτες ασφαλίσεων 
['Αρθρ. 24]Σελ. 368
Γ) Συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις εποπτικές αρχές των λοιπών Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. 
['Αρθρ. 24α]Σελ. 369
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Περί πρακτόρων, ασφαλειομεσιτών και πραγματογνωμόνων 
['Αρθρ. 29]Σελ. 371
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Περί τιμολογίων, ασφαλίστρων, δικαιωμάτων και προμηθειών 
['Αρθρ. 30-34]Σελ. 373
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: α) Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί - Αλληλασφαλιστικά ταμεία 
['Αρθρ. 35-38]Σελ. 375
β) Περί ασκήσεως του κλάδου κεφαλαιοποιήσεως 
['Αρθρ. 39-42]Σελ. 379
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ιδιαίτερες διατάξεις για την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
['Αρθρ. 42α-42ζ]Σελ. 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Περί ποινικών διατάξεων 
['Αρθρ. 43-50α]Σελ. 397
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Συναλλαγματικαί και φορολογικαί διατάξεις 
['Αρθρ. 51-52]Σελ. 407
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις 
['Αρθρ. 52α-61]Σελ. 409
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ: Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
['Αρθρ. 62-78]Σελ. 432
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ: Αντασφάλιση 
['Αρθρ. 79-110]Σελ. 452
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: Αρμόδιες αρχές, σχέσεις με ελεγκτές, απόρρητο, διοικητικές κυρώσεις 
['Αρθρ. 111-121]Σελ. 487
Β. Τροποποιήσεις κ.λπ. Ν.δ. 400/1970 
[6] Ν. 1380/1983: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν την ιδιωτική επιχείρηση ασφάλισης» 
['Αρθρ. 3]Σελ. 499
Γ. Ασφαλιστική επιχείρηση πλοίων-αεροσκαφών 
[7] Ν.δ. 551/1970: «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως πλοίων και αεροσκαφών» 
['Αρθρ. 1-7]Σελ. 501
Δ. Λοιπά θέματα Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης 
[8] Ν. 3867/2010: «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»Σελ. 511
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης 
['Αρθρ. 1-2]Σελ. 512
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης ζωής 
['Αρθρ. 3-13]Σελ. 524
Ε. Διαμεσολαβούντες 
[9] Ι. Ν. 1569/1985: «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις»Σελ. 533
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': Γενικές διατάξεις 
['Αρθρ. 1]Σελ. 535
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Ασφαλιστικοί πράκτορες 
['Αρθρ. 2-15]Σελ. 536
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': Μεσίτες ασφαλίσεων 
['Αρθρ. 15α-15ε]Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': Ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων 
['Αρθρ. 16-18]Σελ. 552
ΚΕΦΑΛΑΙΟ E': Ασφαλιστικοί υπάλληλοι και λοιπές διατάξεις 
['Αρθρ. 19-21β]Σελ. 555
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΣΩΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
['Αρθρ. 51-52]Σελ. 560
[10] ΙΙ. Π.δ 190/2006: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92 ΕΕ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση» 
['Αρθρ. 1-15]Σελ. 562
ΙII. ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑσφΝ  
Insurance Contract Act (ICA): No. 2496/97Σελ. 599
SECTION ONE: General Provisions 
[Art. 1-10]Σελ. 600
SECTION TWO: INDEMNITY INSURANCE 
CHAPTER A: GENERAL PROVISIONS 
[Art. 11-18]Σελ. 615
CHAPTER B: SPECIFIC BRANCHES OF INDEMNITY INSURANCE 
[Art. 19-26]Σελ. 620
SECTION THREE: PERSONAL INSURANCE 
CHAPTER A: GENERAL PROVISIONS 
[Art. 27]Σελ. 625
CHAPTER B: LIFE INSURANCE 
[Art. 28-30]Σελ. 626
CHAPTER C: ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE 
[Art. 31-32]Σελ. 628
SECTION FOUR: FINAL PROVISIONS 
[Art. 33-34]Σελ. 629
IV. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΣελ. 633
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.