ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  • Διεύθυνση Σειράς: Θ. Φορτσάκης
  • Πρόλογος: Θ. Φορτσάκης
  • Συγγραφέας: Π. Πανταζόπουλος
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 568
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η φορολογική ελεγκτική διαδικασία αποτελεί αναμφίβολα τη σπονδυλική στήλη του φορολογικού συστήματος, καθώς από την επιτυχή της διεκπεραίωση εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Ως εκ τούτου, η ικανοποιητική λειτουργία των φοροελεγκτικών μηχανισμών έχει καταστεί ιδίως τελευταία - υπό το βάρος και της σοβαρής δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η Χώρα - κύριος σκοπός της ελληνικής οικονομικής ηγεσίας αλλά και σταθερή απαίτηση των δανειστών μας. Για το λόγο αυτό οι εξουσίες των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων διαρκώς αυξάνονται και ενισχύονται. Η ανάγκη για αποτελεσματικούς φορολογικούς ελέγχους δεν επιτρέπεται, ωστόσο, να θέτει σε δεύτερη μοίρα την προστασία - και ιδίως τη συνταγματική - που δικαιούται να απολαμβάνει ο φορολογούμενος. Η «διαπάλη» αυτή ανάμεσα στην τάση για ενίσχυση των ελεγκτικών εξουσιών των φορολογικών οργάνων και την απαίτηση για κατοχύρωση της προστασίας του φορολογούμενου από την αυξανόμενη ελεγκτική εξουσία της φορολογικής Διοίκησης αντανακλάται τόσο στα νομοθετικά κείμενα που καθορίζουν το πλαίσιο δράσης των φορολογικών ελεγκτικών οργάνων όσο και στην ίδια την πρακτική των οργάνων αυτών.

Αντικείμενο του έργου αυτού είναι, λοιπόν, η εξέταση αφενός του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τους φορολογικούς ελέγχους και αφετέρου της ακολουθούμενης μεθοδολογίας από τα φορολογικά ελεγκτικά όργανα από την άποψη της συνταγματικότητας, με έμφαση στα συνταγματικά κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα των υπόχρεων στο φόρο. Η εργασία αυτή χωρίζεται σε δύο Μέρη. Στο Πρώτο Μέρος εξετάζεται αρχικά το εννοιολογικό πλαίσιο και το αντικείμενο φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας. Στο Δεύτερο Μέρος αναλύονται κατ? αρχάς ένας προς έναν οι συνταγματικοί κανόνες που ισχύουν στη φορολογική ελεγκτική διαδικασία. Κατόπιν ερευνάται αν αυτοί οι κανόνες τυγχάνουν πράγματι εφαρμογής στη σύγχρονη ελληνική φορολογική ελεγκτική πραγματικότητα ή το φορολογικό κανονιστικό πλαίσιο και η φορολογική πράξη και μεθοδολογία αποκλίνουν και σε ποια έκταση από τους κανόνες αυτούς.

Η επιστημονική συμβολή του έργου έγκειται στο ότι μέσα από την ανάλυση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, αναδεικνύει και αναλύει τις αποκλίσεις της διοικητικής φορολογικής ελεγκτικής διαδικασίας από τους συνταγματικούς κανόνες για το φόρο.

Την έκδοση πλαισιώνουν και ενισχύουν αναλυτικός πίνακας ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας καθώς επίσης ευρετήριο νομολογίας και Γνωμοδοτήσεων του ΝΣΚ και ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.  

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.