ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

  • Συμβούλιο της Επικρατείας
  • Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια
  • Ελεγκτικό Συνέδριο
  • Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης
  • Συγγραφέας: Γ. Κουκούτσης, Ε. Λιάσκα, Δ. Πυργάκης
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 540
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€65 Φυσικά πρόσωπα
€75 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Τα Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου έρχονται να συμπληρώσουν τη σειρά της βασικής νομοθεσίας σε Διαγράμματα, που εγκαινίασε η Νομική Βιβλιοθήκη, ειδικά σχεδιασμένη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των δικηγόρων, των δικαστών, των σπουδαστών και των υποψηφίων σπουδαστών σε σχολές που θέλουν να έχουν μια ευσύνοπτη απεικόνιση νομοθεσίας. Μετά τα Διαγράμματα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα Διαγράμματα του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου επιχειρούν να απεικονίσουν το διοικητικό δικονομικό δίκαιο σε 218 πίνακες. 

Η διοικητική δίκη χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες δικονομικές διατάξεις με αποσπασματικό χαρακτήρα. Οι κανόνες της διοικητικής δικονομίας με τους οποίους παρέχεται η δικαστική προστασία από τα διοικητικά δικαστήρια, σε συνδυασμό με τις θεμελιώδεις αρχές της διοικητικής δικονομίας, ρυθμίζουν τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 

Τα Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου εμπεριέχουν την ύλη τριών δικονομιών: Του ΠΔ 18/1989 (Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας) που αφορά στις ακυρωτικές διαφορές που υπάγονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, του Ν 2717/1999 (Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) που αφορά στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, και του ΠΔ 1225/1981 (Περί εκτελέσεως των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων) που αφορά στις υπαγόμενες στο Ελεγκτικό Συνέδριο διαφορές.

Τα παραπάνω νομοθετήματα παρουσιάζονται σε 218 πίνακες διαγραμμάτων και είναι εμπλουτισμένα με πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις, σχετικές διατάξεις και αναφορές σε νομική βιβλιογραφία. Τα Διαγράμματα του Ν 2717/1999 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του ΠΔ 18/1989 και του ΠΔ 1225/1981  είναι ενημερωμένα μέχρι και τους Ν 4055/2012, Ν 4072/2012 και την ΠΝΠ της 30.4.2012 και εμπεριέχουν σε σκιαγραφημένα χωρία όλες τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. 

Η ιδιαίτερη ερμηνευτική επεξεργασία των διατάξεων των βασικών δικονομικών νομοθετημάτων του Δημοσίου Δικαίου από τους συγγραφείς του έργου καθιστά την έκδοση ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο εργασίας που ενημερώνει σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Επιπλέον, συνεισφέρει στην έρευνα και εμβάθυνση σε σημαντικά δυσερμήνευτα θέματα του Δημοσίου Δικαίου, προσφέροντας στον αναγνώστη την ευκαιρία να κατανοήσει τις οικείες διατάξεις και να έχει μία ολοκληρωμένη εικόνα του διοικητικού δικονομικού μας συστήματος.

Το παρόν έργο αποδίδοντας με αφαιρετικό και συγχρόνως πλήρη τρόπο την πλούσια ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου, προσφέρεται στους ασχολούμενους με το Δημόσιο Δίκαιο με τη φιλοδοξία να συνδράμει στην εφαρμογή του διοικητικού δικονομικού δικαίου με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.