ΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
  • Συγγραφέας: Β. Τσούμας
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 984
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€78 Φυσικά πρόσωπα
€88 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο αφορά:

Α) Στις αστικές & εμπορικές μισθώσεις και στις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών. Θίγονται μεταξύ άλλων και τα θέματα της μισθωτικής σύμβασης (μισθωτηρίου), της διάρκειας μίσθωσης (παράταση - ανανέωση), του μισθώματος και αναπροσαρμογής του, της λύσης και της λήξης της μίσθωσης, της καταγγελίας της μίσθωσης (και τους λόγους καταγγελίας, όπως: πραγματικά ή νομικά ελαττώματα μισθίου, δυστροπία/υπερημερία μισθωτή, ιδιόχρηση, ανοικοδόμηση, ιδιοκατοίκηση).

Β) Στην οροφοκτησία. Θίγονται θέματα της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, τροποποίησης συστατικής πράξης, κανονισμού πολυκατοικίας, σχέσεων συνιδιοκτητών, κοινοχρήστων χώρων (όπως πιλοτής και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων), κοινοχρήστων δαπανών, διαχείρισης της πολυκατοικίας (διαχειριστής και Γενικές Συνελεύσεις).

Γ) Στα δικονομικά θέματα, δηλ. η αγωγή, απόκρουση αυτής, ενστάσεις, παραγραφή, απόφαση, δεδικασμένο μιας μισθωτικής διαφοράς καθώς και τα θέματα της διαταγής απόδοσης του μισθίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα θέματα των οροφοκτητών και των διενέξεων που προκύπτουν μεταξύ τους ή μεταξύ αυτών και του διαχειριστή για την καταβολή κοινοχρήστων δαπανών ή εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων.    

Το έργο περιλαμβάνει:
• Θεωρία υποστηριζόμενη από νομολογία και που αφορά σε θέματα αστικών και επαγγελματικών μισθώσεων, σε θέματα οροφοκτησίας, καθώς και στη δικαστηριακή αντιμετώπισή τους.
•  Νομοθεσία (διατάξεις του ΑΚ, ΚΠΟλΔ, ΠΔ 34/1995 καθώς και συλλογή διατάξεων για μισθώσεις Δημοσίου) 
• Υποδείγματα αγωγών (τόσο των μισθώσεων όσο και των διαφορών που προκύπτουν από την οροφοκτησία) και πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των οροφοκτητών
•  Διαγραμματική απεικόνιση της δίκης των μισθωτικών διαφορών και των διαφορών οροφοκτησίας καθώς και της διαδικασίας για τη διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου 
•  Αλφαβητικό ευρετήριο

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.