ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρωτογενές και Παράγωγο Δίκαιο Πριν και μετά τη Λισσαβώνα
  • Συγγραφέας: Τ. Πεδιαδιτάκη, Ε. Κοκόλια
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 1120
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€55 Φυσικά πρόσωπα
€65 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα Συλλογή Νομοθεσίας των Πηγών του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου περιλαμβάνει το σύνολο του σχετικού πρωτογενούς και παραγώγου ευρωπαϊκού δικαίου. Στη Γενική Εισαγωγή του έργου επιχειρείται συνοπτικά ο προσδιορισμός της σφαίρας του Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου και των πεδίων στα οποία αναπτύσσεται. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι ιδρυτικές συνθήκες με αναφορά στις φορολογικές διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τις φορολογικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαββώνας. Η ακόλουθη ενότητα περιλαμβάνει τον τομέα των άμεσων φόρων, με διάκριση σε φόρους επί των κερδών των εταιριών και φορολογία των ιδιωτών. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τους φόρους κύκλου εργασιών/φόρο προστιθέμενης αξίας με αναφορά στις Γενικές Τροποποιήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και σε νομοθετήματα σχετικά με τις επιστροφές ΦΠΑ και τις απαλλαγές από αυτόν αλλά και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. Στην τέταρτη ενότητα παρατίθενται τα σχετικά με τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης ευρωπαϊκά νομοθετήματα, ενώ στην πέμπτη η φορολογία επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων.  Η επόμενη και τελευταία ενότητα φέρει τον τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής» και διαιρείται περαιτέρω σε νομοθετήματα σχετικά με τους θεσμούς της αμοιβαίας συνδρομής και της διοικητικής συνεργασίας ενώ τρίτο τμήμα της ενότητας αποτελούν οι Δράσεις σε επίπεδο Ένωσης.  Όλων των ενοτήτων του έργου προηγείται Εισαγωγικό Σημείωμα, Ενημερωτικό Σημείωμα για κάθε νομοθέτημα -όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο- και ακολουθεί το κείμενο του νόμου. Τέλος, ανά θεματική ενότητα, το έργο περιλαμβάνει Βιβλιογραφία, Αρθρογραφία καθώς και Πίνακα της Νομολογίας του ΔΕΚ.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.