ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Συγγραφέας: Θ. Κριεμάδης
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 324
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου «Επιχειρηματικότητα & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών» είναι η παρουσίαση της έννοιας και των μεθόδων της επιχειρηματικότητας, τόσο από θεωρητική όσο και από πρακτική πλευρά, με την βοήθεια πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) καθώς και μελέτες περίπτωσης (case studies) που αναφέρονται σε ζητήματα επιχειρηματικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Το βιβλίο «Επιχειρηματικότητα & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών» καλύπτει διεξοδικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα σε ΜΜΕ Παροχής Υπηρεσιών, όπως: 1. Βασικές οικονομικές έννοιες, επιχειρηματικότητα, οικονομική ανάπτυξη και Ευρωπαϊκές πολιτικές. 2. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) στις ΜΜΕ. 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 4. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΜΜΕ. 5. Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις ΜΜΕ. 6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις ΜΜΕ. 7. Νομικά θέματα στις ΜΜΕ και 8. Παραρτήματα, όπου ο αναγνώστης θα μελετήσεις πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια και μελέτης περίπτωσης επικεντρωμένες στην επιχειρηματικότητα.

Το έργο «Επιχειρηματικότητα & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών» συμβάλει ουσιαστικά στη βαθύτερη κατανόηση των αιτίων της χαμηλής ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εν γένει της χώρας μας, καθώς, επίσης και στην χάραξη ορθών πολιτικών και στρατηγικών για την ενίσχυσή της.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.