ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

από τη θεωρία στην πράξη
  • Συγγραφέας: Κ. Αραβώσης
  • Έκδοση: 3η 2011
  • Σελίδες: 418
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€40 Φυσικά πρόσωπα
€50 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η 3η έκδοση του βιβλίου «Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων» έχει σκοπό να παρουσιάσει με κατανοητό τρόπο όλα εκείνα τα επιμέρους χαρακτηριστικά που διέπουν την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης των επενδύσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Το εγχειρίδιο «Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων» που αποτελεί έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, περιλαμβάνει ανάλυση του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν 3299/2004), με όλες τις αναθεωρήσεις, και του πλαισίου Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΣΔΙΤ) (Ν 3389/2005). Ειδικότερα, τα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ο Αναπτυξιακός Νόμος, απαιτούν αναλύσεις των επενδυτικών σχεδίων με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, ενώ η αξιολόγησή τους προϋποθέτει συγκεκριμένες μεθοδολογίες.

Στο τέλος του έργου παρατίθενται αυτούσιοι ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν 3299/2004), ο νόμος για τις συμπράξεις (ΣΔΙΤ) (Ν 3389/2005) και ο νέος επενδυτικός νόμος (Ν 3908/2011).

Το παρόν σύγγραμμα «Κατάρτιση & Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων & Προγραμμάτων» φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν οδηγό, παραθέτοντας αρχικά όλο το θεωρητικό υπόβαθρο και στη συνέχεια, μέσα από την παρουσίαση παραδειγμάτων δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης και υποβοηθητικών πινάκων, να δίνει, αφενός, την δυνατότητα σε ένα φοιτητή, μελετητή, manager, σύμβουλο επιχειρήσεων αλλά και επιχειρηματία να κατανοήσει όλες τις βασικών έννοιες, αφετέρου να το χρησιμοποιήσει σαν βασικό εργαλείο όχι μόνο άντλησης θεωρητικών γνώσεων αλλά και πρακτικής, άμεσης, εφαρμογής τους σε προγραμματιζόμενες επενδύσεις.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.