ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • Συγγραφέας: Ν. Ρόκας, Ευ. Περάκης
  • Έκδοση: 6083
  • Σελίδες: 616
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το ανά χείρας βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» διαιρείται σε δύο τμήματα. Στο πρώτο εξ αυτών αναπτύσσεται το Γενικό Μέρος του εμπορικού δικαίου ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος διαιρείται σε τρία επιμέρους μέρη και έντεκα κεφάλαια που περιλαμβάνουν με συνοπτικό τρόπο όλα τα ζητήματα του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου. Καταρχάς αναλύεται η γενική θεωρία του εμπορικού δικαίου όπου περιγράφεται  η εμπορική δράση, ως αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, η ταυτότητα του εμπορικού δικαίου, η σχέση του με το αστικό δίκαιο καθώς και με την οικονομική επιστήμη. Κατόπιν επιχειρείται η ιστορική προσέγγιση του εμπορικού δικαίου και των συστημάτων εμπορικότητας, ενώ παρατίθενται και οι πηγές του εμπορικού δικαίου (εμπορική νομοθεσία, εμπορικό έθιμο, δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπορική διαιτησία κ.λπ.). Ακολούθως αναπτύσσονται οι εμπορικές πράξεις και οι έμποροι. Στα πλαίσια των εμπορικών πράξεων αναλύονται ζητήματα που αφορούν το χερσαίο και θαλάσσιο εμπόριο, τους τρόπους επέκτασης της εμπορικότητας της πράξης καθώς και τις αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξεις. Ακολουθεί διεξοδική ανάλυση του υποκειμένου του εμπορικού δικαίου, των εμπόρων (φυσικά πρόσωπα, εταιρίες, μικρεμπόροι, βιοτέχνες κ.λπ.), καθώς και των λεγόμενων «χωλών» εμπόρων. Περαιτέρω, αναπτύσσονται οι συνέπειες και η σημασία της εμπορικότητας και παρατίθενται τελικές σκέψεις για τη μετάβαση από την παραδοσιακή έννοια του εμπορικού δικαίου σε ένα δίκαιο της επιχείρησης. Ακολούθως, παρουσιάζεται η επιχείρηση και η οργάνωσή της, φωτίζονται πλείστα κομβικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της επιχείρησης, η μίσθωση αυτής, η επικαρπία και το ενέχυρο σε επιχείρηση, η αναγκαστική εκτέλεσης επιχείρησης καθώς και ζητήματα πτωχευτικού δικαίου. Σημαντικό κεφάλαιο του εμπορικού δικαίου καταλαμβάνουν τα βοηθητικά πρόσωπα της εμπορικής επιχείρησης και τα συστήματα διανομής που αναλύονται στη συνέχεια. Εντός του κεφαλαίου αυτού αναπτύσσονται σημαντικά θέματα του εμπορικού δικαίου, όπως η εμπορική αντιπροσωπεία, ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας, η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising) κ.λπ. Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελεί η λογιστική οργάνωση της επιχείρησης όπου παρουσιάζονται μεταξύ άλλων τα βιβλία των εμπόρων, ο τρόπος και η διάρκεια τήρησης και καταχώρισης των εγγραφών  σε αυτά καθώς και ζητήματα σχετικά με την αποδεικτική τους δύναμη. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου αυτού μέρους με τίτλο «Η δημοσίου δικαίου οργάνωση του εμπορίου – Επιμελητήρια – Εμπορικό μητρώο» παρουσιάζονται με συντομία ορισμένα ζητήματα οργάνωσης του εμπορίου και της επιχείρησης με κανόνες δημοσίου δικαίου καθώς και η σχέση του εμπορικού δικαίου με το φορολογικό και το ποινικό δίκαιο.

Το δεύτερο μέρος του έργου «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο», καταλαμβάνει, όπως ειπώθηκε, η Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Αρχικά αναλύονται οι γενικές αρχές του ιδιαίτερου αυτού κλάδου του εμπορικού δικαίου, το αντικείμενο και η νομική φύση των δικαιωμάτων του, η οικονομική σημασία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η ένταξή της στο δικαιικό σύστημα και η σχέση βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία παρουσιάζεται αναλυτικά η ευρεσιτεχνία,  οι προϋποθέσεις προστασίας της, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, οι εξουσίες που απορρέουν από αυτό κ.λπ. Πιο συνοπτικά αναλύονται περαιτέρω τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα βιομηχανικά απόρρητα (τεχνογνωσία) και οι συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας. Περαιτέρω, αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, τους δικαιούχους των, τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού καθώς και το δικαίωμα στο σχέδιο ή υπόδειγμα. Ακολούθως στο βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» αναλύονται τα διακριτικά γνωρίσματα, βασικό τμήμα του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εισαγωγικά αναπτύσσεται η σημασία, οι κατηγορίες και οι τρόποι κτήσης, οι αρχές που ισχύουν για όλα τα διακριτικά γνωρίσματα καθώς και η σύγκρουση διακριτικών γνωρισμάτων και domain names. Κατόπιν, επιχειρείται διεξοδική ανάλυση των σχετικών με το σήμα ζητημάτων, βασικότατου κλάδου του εμπορικού δικαίου. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται η έννοια, η νομική φύση και οι λειτουργίες του σήματος, οι προϋποθέσεις προστασίας αυτού, οι λόγοι που αποκλείουν την απόκτηση δικαιώματος στο σήμα, η κατάθεση και καταχώριση αυτών, το περιεχόμενο και η προστασία του δικαιώματος στο σήμα και παρουσιάζεται το σήμα ως αντικείμενο συναλλαγών, η απώλεια του δικαιώματος στο σήμα και το κοινοτικό σήμα. Η τελευταία ενότητα του δεύτερου μέρους της «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» είναι αφιερωμένο σε ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, αναλύεται η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν 146/1914 καθώς και πράξεις ανταγωνισμού που υπάγονται στην απαγόρευση της γενικής ρήτρας. Εν συνεχεία αναπτύσσονται ζητήματα παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας της επαγγελματικής φήμης και των εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων καθώς και η καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομικής εξάρτησης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. Παρουσιάζεται επίσης η έννομη προστασία, αστική και ποινική από πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού. Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το βιβλίο «Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο» ασχολείται με το σύνολο των ζητημάτων του γενικού μέρους του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αποτελώντας ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε μελετητή –θεωρητικό και πρακτικό- του εμπορικού δικαίου.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΤΜΗΜΑ Α'  
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ 
§ 1. Η «εμπορικότητα» και το ΕμπΔΣελ. 9
§ 2. Τα συστατικά της εμπορικότητας - Γενική περιγραφήΣελ. 13
Α. Η διαμεσολάβηση και άλλες υπηρεσίεςΣελ. 13
Β. Ο εμπορικός κίνδυνος (ή αβεβαιότητα)Σελ. 18
Γ. Το εμπορικό κέρδος (και η εμπορική ζημία)Σελ. 20
Δ. Η δράση σε αγοράΣελ. 24
Ε. ΣύνθεσηΣελ. 29
§ 3. Το διπλό πρόσημο της εμπορικής δράσηςΣελ. 30
Α. Το θετικό πρόσημοΣελ. 30
Β. Το αρνητικό πρόσημοΣελ. 31
Γ. Ηθική και εμπορικές συναλλαγέςΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΚΟΥ ΔIΚΑIΟΥ 
§ 4. Η ιδιαίτερη «οπτική» (αρχές) του ΕμπΔΣελ. 36
Α. Η αρχή της (ποσοτικά και ποιοτικά) σημαντικής δράσηςΣελ. 36
Β. Η αρχή της χρηματικής συναλλαγήςΣελ. 38
Γ. Η δυναμική οπτική του ΕμπΔΣελ. 39
Δ. Η διεθνής οπτικήΣελ. 41
Ε. Η αρχή της αποτελεσματικότηταςΣελ. 42
ΣΤ. Η αρχή της ελεύθερης δράσηςΣελ. 43
Ζ. 'Αλλες αρχέςΣελ. 44
Η. Συμπέρασμα: Το «πνεύμα του εμπορικού δικαίου»Σελ. 44
Θ. Η ερμηνεία στο ΕμπΔΣελ. 45
§ 5. Η σχέση ΕμπΔ με το αστικό δίκαιοΣελ. 46
Α. Η ειδικότητα και η ιδιαιτερότητα του ΕμπΔΣελ. 47
Β. ΕμπΔ και δίκαιο του καταναλωτήΣελ. 48
§ 6. Η «εμπορικοποίηση του δικαίου»Σελ. 50
§ 7. Η «δημοσιοποίηση του ΕμπΔ» και το «οικονομικό δίκαιο»Σελ. 51
§ 8. ΕμπΔ και οικονομική επιστήμηΣελ. 54
Α. Η αμφίδρομη σχέση οικονομικής επιστήμης και ΕμπΔΣελ. 54
Β. Η «οικονομική ανάλυση του δικαίου», ως η «φιλοσοφία του ΕμπΔ»Σελ. 55
§ 9. Οι κλάδοι του ΕμπΔΣελ. 57
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΡΙΤΟ 
IΣΤΟΡIΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 
§ 10. Από την αρχαιότητα μέχρι το ΜεσαίωναΣελ. 60
§ 11. Η νεότερη ιστορίαΣελ. 61
Α. Δυτικός ΜεσαίωναςΣελ. 61
Β. Η άνοδος τoυ καπιταλισμoύ - Ο μερκαντιλισμός - Οι Οrdonnances τoυ Λoυδoβίκoυ XIVΣελ. 62
Γ. Η γαλλική επανάσταση και o Code de commerceΣελ. 63
Δ. Οι γερμανικoί κώδικες τoυ 19oυ αιώνα - Ο HGBΣελ. 64
Ε. Η Ελβετία (ο Κώδικας των Ενοχών) και η Iταλία (o Codice Civile)Σελ. 65
ΣΤ. Η Αγγλία και oι ΗΠΑ (o Uniform Commercial Code)Σελ. 66
Ζ. Ο 20ός και 21ος αιώναςΣελ. 66
§ 12. Ιστoρική πρoσέγγιση τoυ νεότερoυ ελληνικoύ ΕμπΔΣελ. 67
Α. Μέχρι την υιoθέτηση τoυ Code de commerceΣελ. 67
Β. Η υιoθέτηση τoυ Code de commerce στην ΕλλάδαΣελ. 67
Γ. Το ΒΔ περί αρμoδιότητoς των Εμπoρoδικείων (1835)Σελ. 69
Δ. Η εξέλιξη τoυ ΕμπΝ και του εμπορικού δικαίου από το 19ο αιώνα μέχρι σήμεραΣελ. 69
§ 13. Τα σχέδια ενός νέου Εμπoρικoύ ΚώδικαΣελ. 69
§ 14. Το ΕμπΔ στις αρχές του 21ου αιώνα - Η παγκοσμιοποίησηΣελ. 70
§ 15. Τα «συστήματα εμπορικότητας»Σελ. 71
Α. Το γαλλικό (αλλά και ελληνικό) «αντικειμενικό» σύστημα των εμπορικών πράξεωνΣελ. 71
Β. Το γερμανικό (υποκειμενικό) σύστημα του εμπορικού επαγγέλματος - Ο «merchant» της αμερικανικής νομοθεσίαςΣελ. 72
Γ. Η ιταλική και αυστριακή παραλλαγή του υποκειμενικού συστήματος: Το σύστημα της εμπορικής επιχείρησης και του επιχειρηματίαΣελ. 73
Δ. Το σύστημα της τυπικής εμπορικότηταςΣελ. 74
Ε. Η ειδική ρύθμιση των εμπορικών συναλλαγών (αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό σύστημα)Σελ. 75
ΣΤ. Εκτίμηση των συστημάτωνΣελ. 75
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
§ 16. ΓενικάΣελ. 77
§ 17. Η εμπορική νομοθεσία και το εμπορικό έθιμοΣελ. 78
§ 18. Τo δίκαιo της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 79
§ 19. Τo διεθνές εμπορικό και οικονομικό δίκαιοΣελ. 80
Α. Διεθνείς συμβάσεις για την ελεύθερη διενέργεια του εμπορίου Σελ. 80
B. Διεθνείς συμβάσεις και άλλες προσπάθειες για την ομοιόμορφη ρύθμιση του εμπορίουΣελ. 81
§ 20. Η αυτoρρύθμιση τoυ εμπoρίoυΣελ. 82
Α. Οι εμπoρικές συνήθειεςΣελ. 82
Β. Οι «Κώδικες» συμπεριφοράς και δεοντολογίας και το «soft law»Σελ. 85
Γ. Η τυπoπoίηση στo ΕμπΔΣελ. 86
§ 21. Η πρακτική επίλυσης των εμπορικών διαφορών (νoμoλoγία δικαστηρίων, εμπορική διαιτησία)Σελ. 87
Α. Η νoμoλoγίαΣελ. 87
Β. H διαιτησία στo ΕμπΔΣελ. 88
§ 22. Η Lex MercatoriaΣελ. 89
Α. Τo πρόβλημα της Lex Mercatoria και η σύνδεσή της με τη διεθνή διαιτησίαΣελ. 89
Β. Εκτίμηση της Lex MercatoriaΣελ. 91
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Η ΕΜΠΟΡIΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΑΡΘΡΑ 2 ΚΑΙ 3 ΔΑΕ) 
§ 23. ΕισαγωγήΣελ. 96
Α. Γενικά για τις εμπορικές πράξειςΣελ. 96
Β. Η «επιχείρηση» κατά τα άρθρα 2 και 3 ΔΑΕΣελ. 98
§ 24. Το άρθρο 2 ΔΑΕ (χερσαίο εμπόριο)Σελ. 101
Α. ΔιανομήΣελ. 101
(1) Η αγορά προς μεταπώληση αυτούσιων πραγμάτωνΣελ. 101
(2) Η «επιχείρηση» προμήθειαςΣελ. 103
(3) Εκτός εμπορικότητας: Τα ακίνηταΣελ. 104
Β. ΠαραγωγήΣελ. 106
(1) Εκτός εμπορικότητας: Η «πρωτογενής» παραγωγή και διάθεσηΣελ. 106
(2) Αγορά προς επεξεργασία και μεταπώληση - Η «επιχείρηση» χειροτε­χνίαςΣελ. 109
Γ. ΥπηρεσίεςΣελ. 110
(1) Η «επιχείρηση» πρακτορείαςΣελ. 110
(2) H «επιχείρηση» παραγγελίαςΣελ. 112
(3) H «επιχείρηση μετακομίσεως διά γης ή δι' ύδατος»Σελ. 116
(4) «Τραπεζιτικές» και «κολλυβιστικές» εργασίεςΣελ. 117
(5) Η μεσιτεία - η «επιχείρησις πλειστηριάσεως»Σελ. 118
(6) Οι συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτωνΣελ. 119
(7) Η «επιχείρηση» δημοσίων θεαμάτωνΣελ. 120
(8) Η σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του εμπόρουΣελ. 121
(9) Εκτός εμπορικότητας: Τα ελευθέρια επαγγέλματα και η επιστη­μονική και καλλιτεχνική δράσηΣελ. 121
§ 25. Το άρθρο 3 ΔΑΕ (θαλάσσιο εμπόριο)Σελ. 123
§ 26. Τρόποι επέκτασης της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 126
Α. Εμπορικότητα με βάση νεότερους νόμουςΣελ. 126
Β. Εθιμική εμπορικότηταΣελ. 127
Γ. Εμπορικότητα ίδρυσης εμπορικής εταιρίας ή μεταβίβασης συμμετοχής σ' αυτήΣελ. 127
Δ. Η παράγωγη εμπορικότηταΣελ. 128
(1) Παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορικότηταΣελ. 128
(2) Παράγωγη εξ υποκειμένου εμπορικότηταΣελ. 131
Ε. Ερμηνευτική επέκταση της εμπορικότηταςΣελ. 134
(1) Διασταλτική ερμηνείαΣελ. 134
(2) Η αναλογίαΣελ. 134
(3) Η αναλογία στις αποκλειόμενες από το ΕμπΔ δράσεις (πρωτογενής παραγωγή, ακίνητα, ελευθέρια κλπ. επαγγέλματα)Σελ. 136
(4) Η κατασκευή της χειροτεχνίας, της προμήθειας κλπ.Σελ. 137
(5) Η στήριξη της εμπορικότητας στην επιχείρησηΣελ. 138
ΣΤ. Ειδικά: Εγγύηση και άλλες ασφάλειεςΣελ. 142
§ 27. Αμφιμερώς και ετερομερώς εμπορικές πράξειςΣελ. 143
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΚΤΟ 
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ (ΑΡΘΡΟ 1 ΕμπΝ) 
§ 28. Επί φυσικών πρoσώπων: Τo σύνηθες επάγγελμαΣελ. 146
§ 29. Eπί εταιριών: Ο σκoπόςΣελ. 151
§ 30. Τυπικό σύστημα: Η νoμoθετική βoύλησηΣελ. 154
§ 31. Ο μικρέμπoρoς και ο βιοτέχνηςΣελ. 154
§ 32. Εμπoρία κράτoυς και δημόσιων επιχειρήσεων και oργανισμώνΣελ. 157
Α. Η εμπορικότητα των κρατικών πράξεωνΣελ. 157
Β. Η εμπορική ιδιότητα του κράτους και των κρατικών οργανισμώνΣελ. 159
§ 33. Περιoρισμoί στη δυνατότητα πρόσβασης στo εμπορικό επάγγελμαΣελ. 160
Α. Εμπoρική ικανότηταΣελ. 160
Β. ΑσυμβίβασταΣελ. 165
Γ. Νόμιμoι και συμβατικoί περιoρισμoί εμπoρίαςΣελ. 166
§ 34. Οι «χωλoί» έμπoρoιΣελ. 166
Α. Φαινόμενoς έμποροςΣελ. 167
Β. Παρένθετος και κρυπτόμενος έμπoρoςΣελ. 169
Γ. Κτήση εμπορικής ιδιότητας από εταίρο με άρση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίαςΣελ. 171
Δ. Ο πτωχεύσας πoυ ασκεί εμπoρίαΣελ. 175
Ε. Η άσκηση παράνoμης εμπoρίας - Ειδικά: ο αλλοδαπός χωρίς άδειαΣελ. 175
ΣΤ. Η άσκηση εμπoρικής δράσης από μη κερδοσκοπικά ν.π.ι.δ.Σελ. 177
Ζ. Ο μη καταχωρισθείς στο εμπορικό μητρώο (ΓΕΜΗ), κατά το άρθρο 15 § 3 ν. 3419/2005Σελ. 180
§ 35. Απόδειξη - Ο κατά τεκμήριο έμπορος του άρθρου 15 § 2 ν. 3419/2005 - Το δεδικασμένoΣελ. 180
§ 36. Χρόνος και τόπoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 184
Α. Χρόνoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 184
(1) Έναρξη της εμπoρικής ιδιότητας (και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ)Σελ. 184
(2) Λήξη της εμπoρικής ιδιότητας (και διαγραφή από το ΓΕΜΗ)Σελ. 184
Β. Τόπoς της εμπoρικής δράσηςΣελ. 187
(1) Η κύρια εγκατάσταση και η εταιρική έδραΣελ. 187
(2) Υπoκατάστημα και άλλες δευτερεύουσες εγκαταστάσειςΣελ. 189
(3) Η διαδικτυακή εγκατάστασηΣελ. 190
§ 37. Εμπορική επωνυμία, διακριτικός τίτλος, ηλεκτρονική διεύθυνση (domain name)Σελ. 191
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΒΔΟΜΟ 
ΣΥΝΕΠΕIΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡIΚΟΤΗΤΑΣ 
§ 38. ΓενικάΣελ. 192
§ 39. Συνέπειες της εμπορικότητας της πράξηςΣελ. 193
§ 40. Συνέπειες της εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 195
§ 41. Συνέπειες εμπορικότητας πράξης και εμπορικής ιδιότηταςΣελ. 200
§ 42. Επισκόπηση των συνεπειών - «Ευμενείς» και «δυσμενείς» συνέπειεςΣελ. 203
§ 43. Η ενδεχόμενη σχετικότητα της εμπορικότητας και των συνεπειών τηςΣελ. 204
Α. Ενδεχόμενη σχετικότητα της έννοιας της εμπορικότηταςΣελ. 204
Β. Ενδεχόμενη σχετικότητα των συνεπειών της εμπορικότηταςΣελ. 208
§ 44. Τελικές σκέψεις: Από το ΕμπΔ στο δίκαιο της επιχείρησηςΣελ. 210
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
§ 45. ΓενικάΣελ. 216
§ 46. Το πολυσήμαντο της έννοιας της επιχείρησηςΣελ. 219
§ 47. Η επιχείρηση: Υποκείμενο ή αντικείμενο δικαίου;Σελ. 222
Α. Η επιχείρηση, υποκείμενο δικαίου;Σελ. 222
Β. Η επιχείρηση ως αυτοτελής φορέας συμφερόντων. Το «συμφέρον της επιχείρησης»Σελ. 223
§ 48. Μεταβίβαση της επιχείρησηςΣελ. 225
Α. Μεταβίβαση εν ζωήΣελ. 225
Β. Μεταβίβαση αιτία θανάτουΣελ. 231
§ 49. Μεταβίβαση συνόλου μετοχών ή άλλων εταιρικών συμμετοχώνΣελ. 232
§ 50. 'Αλλες πράξεις με αντικείμενο την επιχείρησηΣελ. 233
Α. Μίσθωση επιχείρησηςΣελ. 233
Β. Η επιχείρηση ως αντικείμενο εισφοράς σε εταιρίαΣελ. 234
Γ. Επικαρπία σε επιχείρησηΣελ. 234
Δ. Ενέχυρο σε επιχείρησηΣελ. 234
Ε. Ανάθεση σε τρίτους της διοίκησης και διαχείρισης της επιχείρησηςΣελ. 234
ΣΤ. Αναγκαστική εκτέλεση σε επιχείρησηΣελ. 235
Ζ. Επιδίκαση επιχείρησηςΣελ. 236
Η. Η επιχείρηση στην πτώχευσηΣελ. 237
Θ. Η διακοπή της επιχείρησηςΣελ. 237
§ 51. Προστασία της επιχείρησηςΣελ. 237
Α. Τρόποι προστασίαςΣελ. 237
Β. Η ιδέα διατήρησης της επιχείρησηςΣελ. 239
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΑΤΟ 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
§ 52. Το προσωπικό της επιχείρησης - Η ανάθεση λειτουργιών της επιχείρησης σε τρίτουςΣελ. 240
A. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρησηΣελ. 240
Β. Η παροχή υπηρεσιών από τρίτους - Υπηρεσίες «φασόν» - Το «οutsourcing» και το «offshoring»Σελ. 243
Γ. Συστήματα διανoμήςΣελ. 245
§ 53. Ο εμπορικός αντιπρόσωποςΣελ. 246
Α. Γενικά - Το π.δ. 219/1991 - Έννοια εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 246
Β. Η νομική φύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 250
Γ. Τύπος της σύμβασηςΣελ. 250
Δ. Υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 251
Ε. Υποχρεώσεις του αντιπροσωπευομένουΣελ. 254
ΣΤ. Η αμοιβή (προμήθεια) του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 255
Ζ. Η λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείαςΣελ. 256
Η. Η αποζημίωση του εμπορικού αντιπροσώπουΣελ. 259
Θ. Φύση των διατάξεων του π.δ. 219/1991Σελ. 265
§ 54. Ο παραγγελιοδοχικός αντιπρόσωποςΣελ. 266
§ 55. Ο διανομέαςΣελ. 267
Α. ΓενικάΣελ. 267
Β. Υποχρεώσεις των μερώνΣελ. 269
Γ. Λύση της σύμβασης - Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για την εμπορική αντιπροσωπείαΣελ. 271
§ 56. Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising)Σελ. 276
§ 57. Η προβληματική του δικτύου διανομήςΣελ. 278
§ 58. 'Αλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητέςΣελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Η ΛΟΓIΣΤIΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
§ 59. Τα βιβλία των εμπόρωνΣελ. 284
§ 60. Τα βιβλία του Εμπορικού ΝόμουΣελ. 285
Α. Το ημερολόγιοΣελ. 286
Β. Το βιβλίο απογραφώνΣελ. 287
Γ. Το βιβλίο «αντιγραφής» επιστολώνΣελ. 288
Δ. Υποχρεωτικά βιβλία με βάση άλλους νόμουςΣελ. 289
Ε. Προαιρετικά εμπορικά βιβλίαΣελ. 289
ΣΤ. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ - π.δ. 186/1992)Σελ. 289
§ 61. Τρόπος και διάρκεια τήρησης των βιβλίωνΣελ. 290
§ 62. Τρόπος λογιστικής καταχώρησης των εγγραφώνΣελ. 292
Α. Το απλογραφικό λογιστικό σύστημαΣελ. 292
Β. Το διπλογραφικό σύστημαΣελ. 293
Γ. Ετήσιες οικονομικές καταστάσειςΣελ. 294
Δ. Η λογιστική τυποποίησηΣελ. 295
§ 63. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 295
Α. Η υπέρ του εμπόρου αυξημένη αποδεικτική δύναμη - το «απόσπασμα» από τα βιβλίαΣελ. 295
Β. Η κατά του εμπόρου αποδεικτική δύναμηΣελ. 301
§ 64. Εμφάνιση και ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίωνΣελ. 303
Α. ΑνακοίνωσηΣελ. 304
Β. ΕμφάνισηΣελ. 305
(1) Η επίδειξη των εμπορικών βιβλίων κατά τις κοινές διατάξειςΣελ. 305
(2) Η εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων κατά τον ΕμπΝΣελ. 306
§ 65. Τα εμπορικά βιβλία ως πράγματαΣελ. 309
ΚΕΦΑΛΑIΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ 
H ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡIΟΥ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
§ 66. Το «οικονομικό σύνταγμα»Σελ. 310
A. ΓενικάΣελ. 311
Β. Προστασία της ιδιοκτησίας και της οικονομικής ελευθερίαςΣελ. 312
§ 67. Η διοικητική οργάνωση και ρύθμιση του εμπορίου και της εμπορικής δράσηςΣελ. 315
Α. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι ΟΤΑ και άλλοι ανεξάρτητοι φορείςΣελ. 315
Β. Ρύθμιση και περιορισμοί στην άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτωνΣελ. 316
§ 68. Τα επιμελητήριαΣελ. 316
A. Η νομική φύση των επιμελητηρίωνΣελ. 317
Β. Η σημερινή οργάνωση των εμπορικών επιμελητηρίωνΣελ. 317
Γ. Υποχρέωση εγγραφής - ΣυνδρομήΣελ. 320
Δ. 'Αλλοι επιμελητηριακοί οργανισμοίΣελ. 320
§ 69. Η εμπορική δημοσιότητα - Το σύστημα του Εμπορικού ΜητρώουΣελ. 321
A. ΓενικάΣελ. 321
Β. Το σύστημα του εμπορικού μητρώουΣελ. 322
Γ. Το εμπορικό μητρώο στην Ελλάδα - Ο ν. 3419/2005Σελ. 324
Δ. Δημοσιότητα και αρχή του φαινομένου δικαίουΣελ. 333
§ 70. Εμπορικό δίκαιο και φορολογικό δίκαιοΣελ. 334
§ 71. Εμπορικό δίκαιο και ποινικό δίκαιοΣελ. 336
ΒIΒΛIΟΓΡΑΦIΑ (επιλογή) 
I. ΗμεδαπήΣελ. 337
II. ΑλλοδαπήΣελ. 339
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 343
ΤΜΗΜΑ Β'  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
I. Αθέμιτος ανταγωνισμόςΣελ. 357
II. Βιομηχανική ιδιοκτησίαΣελ. 357
III. Διακριτικά γνωρίσματαΣελ. 357
IV. Τεχνικές δημιουργίεςΣελ. 357
V. Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 357
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓENIKEΣ APXEΣ  
§ 1. Έννοια και ιδιαιτερότητεςΣελ. 360
I. AντικείμενοΣελ. 360
II. OρισμόςΣελ. 361
III. Nομική φύση. Λόγοι προστασίας Σελ. 362
1. Nομική φύσηΣελ. 362
2. Λόγοι προστασίαςΠαρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.