ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογική αντιμετώπισή τους
  • Συγγραφέας: Ν. Σγουρινάκης
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 288
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25.00 Φυσικά πρόσωπα
€35.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το βιβλίο με τίτλο «Λογιστικές Εφαρμογές - Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογική αντιμετώπισή τους» ουσιαστικά συγκεντρώνει όλα τα πρακτικά θέματα που φιλοξένησε το περιοδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», στην ομώνυμη στήλη των Λογιστικών Εφαρμογών.

Τα πρακτικά αυτά θέματα, που εντάσσονται στην ύλη του εγχειριδίου «Λογιστικές Εφαρμογές - Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογική αντιμετώπισή τους» επικαιροποιήθηκαν, καθώς η στήλη ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006, και προσαρμόσθηκαν στις αλλαγές της νομοθεσίας (έως τον Οκτώβριο 2011). Κυρίως όμως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, πέραν από την αναγκαία σύνδεση της Λογιστικής με τις φορολογικές διατάξεις, είναι η παρουσίαση των λογιστικών καταχωρίσεων (εγγραφών), όπως προβλέπεται και προτείνεται από το Λογιστικό Σχέδιο. Κατά την έννοια αυτή, μεθοδεύεται η ορθή καταγραφή των μεταβολών της περιουσίας της οικονομικής μονάδας και επιτυγχάνεται σε μέγιστο βαθμό, ο στόχος της παροχής των χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, η απλή λογική που διακρίνει την βασική λογιστική αρχή της «χρέωσης και της πίστωσης», προβληματίζει τον λογιστή, τόσο ως προς την επιλογή των κατάλληλων λογαριασμών, ώστε να καταγραφεί περιγραφικά και ουσιαστικά η πληροφορία, όσο και ως προς την ορθή σύνδεση του λογιστικού γεγονότος με τις φορολογικές υποχρεώσεις. Επισημαίνεται ότι το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, παρέχοντας επιλογές και περιθώρια ανάπτυξης υπολογαριασμών, ώστε να αποδοθεί η λογιστική πράξη, προς τα έξω, με τον καλύτερο τρόπο. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του Γ.Λ. Σχεδίου, αξιοποιούνται στα θέματα του έργου «Λογιστικές Εφαρμογές - Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογική αντιμετώπισή τους».

Οι θεματικές ενότητες του βιβλίου, που αποτελεί και έκδοση του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, είναι: 1) Στάδια Λογιστικού Κυκλώματος, 2) Τακτοποιήσεις λογαριασμών στο τέλος της χρήσης 3) Απογραφή αποθεμάτων 4) Λογιστική απεικόνιση ειδικών θεμάτων λογιστικής 5) Ασφαλιστικές αποζημιώσεις 6) Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις 7) Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 8) Απόσβεση Μετοχικού Κεφαλαίου, Ιδρυτικοί τίτλοι 9) Κόστος παραχθέντων και πωληθέντων 10) Συγκέντρωση Λογαριασμών ΦΠΑ, 11) Κατασκευή κτιρίου-παγίου και 12) Αποσβέσεις πλοίων.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


1. Τα στάδια του Λογιστικού ΚυκλώματοςΣελ. 1
Α. Το Λογιστικό ΚύκλωμαΣελ. 1
Β. Σχηματική παράσταση της δεύτερης αρχής: Τέλος ΧρήσηςΣελ. 4
2. Ο Λογαριασμός 31. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑΣελ. 5
Α. Λογιστικό Σχέδιο και έννοιεςΣελ. 5
Β. Ομοιότητες και διαφορές της συναλλαγματικής και του γραμματίου σε διαταγήΣελ. 6
Γ. Η Λογιστική των γραμματίωνΣελ. 6
Δ. Διαχείριση του χαρτοφυλακίουΣελ. 8
3. Τακτοποίηση εσόδων - εξόδων τέλους χρήσηςΣελ. 11
Α. ΕισαγωγήΣελ. 11
Β. Μεταβατικοί λογαριασμοίΣελ. 12
Γ. Τακτοποίηση εξόδωνΣελ. 13
Δ. Τακτοποίηση εσόδωνΣελ. 14
Ε. ΠαρατηρήσειςΣελ. 14
4. Τακτοποίηση αγορών και εκπτώσεων τέλους χρήσηςΣελ. 16
Α. ΕισαγωγήΣελ. 16
Β. Μεταβατικοί λογαριασμοίΣελ. 16
Γ. Αγορές υπό παραλαβήΣελ. 17
Δ. Αγορές υπό τακτοποίησηΣελ. 18
Ε. Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης υπό διακανονισμόΣελ. 18
ΣΤ. Εκπτώσεις επί πωλήσεων χρήσης υπό διακανονισμόΣελ. 19
5. Η απογραφή των αποθεμάτωνΣελ. 21
Α. ΓενικάΣελ. 21
Β. Αποτίμηση των αποθεμάτων, σύμφωνα με την νομοθεσίαΣελ. 23
Γ. Οι τιμές που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτωνΣελ. 25
Δ. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και αποτίμησηΣελ. 26
Ε. ΟρισμοίΣελ. 28
6. Δανεισμός επιχειρήσεων από Τράπεζες και μεταχρονολογημένες επιταγέςΣελ. 29
Α. ΓενικάΣελ. 29
Β. Παράδειγμα ΕφαρμογήςΣελ. 30
7. Η λογιστική απεικόνιση της πρόβλεψης των επισφαλών απαιτήσεωνΣελ. 35
Α. ΓενικάΣελ. 35
Β. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσειςΣελ. 36
8. Υποκαταστήματα με λογιστική αυτοτέλειαΣελ. 41
Α. ΓενικάΣελ. 41
Β. Η λογιστική του υποκαταστήματος να είναι εξαρτημένη από την λογιστική του κεντρικού (έδρα)Σελ. 41
Γ. Τήρηση ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών (ΗΔΦΣ)Σελ. 41
Δ. Η λογιστική του υποκαταστήματος να είναι αυτοτελής (Λογιστική αυτοτέλεια), σε σχέση με την έδραΣελ. 42
Ε. Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και λογιστική αυτοτέλεια του υποκαταστήματοςΣελ. 42
9. Λογιστικός χειρισμός της αξίας κατεδαφισθέντος κτιρίουΣελ. 47
Α. ΓενικάΣελ. 47
Β. Λογιστικός χειρισμόςΣελ. 47
Γ. Η περίπτωση της άμεσης ανέγερσης νέου κτιρίουΣελ. 49
Δ. Καταβολή αποζημίωσης σε μισθωτήΣελ. 50
10. Ο λογιστικός χειρισμός των επιστρεπτέων ειδών συσκευασίαςΣελ. 52
Α. Εισαγωγή - Γενικό Λογιστικό ΣχέδιοΣελ. 52
Β. Λογιστικές εγγραφές (χωρίς την ύπαρξη εγγύησης)Σελ. 53
Γ. Λογιστικές εγγραφές (με την ύπαρξη εγγύησης)Σελ. 56
Δ. Από πλευράς συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΚΒΣ) και από πλευράς ΦΠΑΣελ. 58
11. Λογιστικός χειρισμός των επιδοτήσεων και επιχορηγήσεωνΣελ. 60
Α. Γενικό Λογιστικό ΣχέδιοΣελ. 60
Β. Φορολογική αντιμετώπισηΣελ. 61
Γ. ΠαραδείγματαΣελ. 63
Δ. Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων και Ίδια ΚεφάλαιαΣελ. 67
12. Λογιστική αντιμετώπιση της δικαιόχρησης (Franchising)Σελ. 70
Α. ΓενικάΣελ. 70
Β. Φορολογική και λογιστική αντιμετώπισηΣελ. 70
13. Λογιστικός χειρισμός αμοιβών μελών ΔΣ για παρεχόμενες υπηρεσίες επί τη βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολήςΣελ. 76
Α. ΕισαγωγήΣελ. 76
Β. Εισόδημα από ΣΤ πηγή (Μισθωτές Υπηρεσίες) - Κύριο ασφαλιστικό Ταμείο: ΙΚΑΣελ. 77
Γ. Εισόδημα από Δ' πηγή (Εμπορικές Επιχειρήσεις) - Κύριο Ασφαλιστικό Ταμείο: ΟΑΕΕ (ΤΑΕ ή ΤΕΒΕ) ή ΤΣΜΕΔΕ, πάντως οποιοδήποτε άλλο Ταμείο, εκτός του ΙΚΑΣελ. 77
Δ. Εισόδημα από Ζ πηγή (Ελευθέρια Επαγγέλματα) - Κύριο ασφαλιστικό ταμείο, αυτό που προβλέπεται για το ελευθέριο επάγγελμαΣελ. 81
14. Λογιστική αντιμετώπιση αγοράς ομολόγου ή εντόκου γραμματίουΣελ. 82
15. Τροποποίηση του ισολογισμού ΑΕΣελ. 85
Α. ΕισαγωγήΣελ. 85
Β. Επί μέρους ανάλυσηΣελ. 85
Γ. Πρώτο μέρισμα, μετά την ψήφιση του Ν 3604/2007Σελ. 88
16. Λογιστική αντιμετώπιση της ασφαλιστικής αποζημίωσης για αποκατάσταση ζημιών σε αυτοκίνητο της επιχείρησηςΣελ. 89
17. Λογιστικός χειρισμός των κερδών από την παραχώρηση δικαιωμάτων και ασώματων ακινητοποιήσεωνΣελ. 92
Α. ΓενικάΣελ. 92
Β. Η λογιστική της απόκτησης άυλων στοιχείωνΣελ. 92
18. Παρακράτηση φόρου τόκων νομικού προσώπουΣελ. 97
19. Λογιστικός χειρισμός των εισπραττομένων εγγυήσεων λόγω εκμίσθωσης ακινήτωνΣελ. 99
20. Εκποίηση αποσβεσμένου παγίουΣελ. 101
21. Λογιστική αντιμετώπιση ομολογιακού δανείου σε ξένο νόμισμαΣελ. 103
22. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθούΣελ. 107
Α. Αγορά επενδυτικού αγαθούΣελ. 107
Β. Λογιστικοί χειρισμοί που θα γίνουν σε περίπτωση παράδοσης (πώλησης) του επενδυτικού αγαθού εντός της πενταετίαςΣελ. 110
23. Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση υλικών εκσκαφήςΣελ. 112
24. Φορολογική και Λογιστική αντιμετώπιση τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση κτιρίουΣελ. 114
25. Λογιστική απεικόνιση του τέλους ταξινόμησης (Τ.Τ.)Σελ. 116
26. Λογιστική αντιμετώπιση του ποσού που προκύπτει από την έκπτωση της εφάπαξ εξόφλησης του φόρουΣελ. 119
Α. ΓενικάΣελ. 119
Β. Λογιστικός χειρισμόςΣελ. 119
Γ. Η περίπτωση της διανομήςΣελ. 121
Δ. Η περίπτωση της επιστροφής της προκαταβολήςΣελ. 122
27. ΦΠΑ και διαφημιστικά δώρα προς πελάτεςΣελ. 123
Α. ΓενικάΣελ. 123
Β. ΠαράδειγμαΣελ. 123
28. Μεταβίβαση ακινήτου εταιρείαςΣελ. 125
Α. ΓενικάΣελ. 125
Β. ΠαράδειγμαΣελ. 125
29. Λογιστική αντιμετώπιση των πράξεων αγοράς και πώλησης μετοχώνΣελ. 127
30. Λογιστική εμφάνιση του διαχωρισμού της αξίας κτήσης ακινήτου σε αξία οικοπέδου και αξία κτίσματοςΣελ. 131
Α. ΓενικάΣελ. 131
Β. ΕφαρμογήΣελ. 131
Γ. Λογιστικές εγγραφέςΣελ. 132
31. Εγγραφές διάθεσης κερδών σε ΑΕΣελ. 137
Α. Λογιστικά δεδομέναΣελ. 137
Β. Παρατηρήσεις - ΕπισημάνσειςΣελ. 144
32. Η Λογιστική της διάθεσης των αποτελεσμάτωνΣελ. 145
Α. ΓενικάΣελ. 145
Β. ΕφαρμογήΣελ. 148
33. Η απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 153
Α. ΓενικάΣελ. 153
Β. Σκοπός της απόσβεσης του ΜΚΣελ. 153
Γ. Μετοχές επικαρπίαςΣελ. 154
Δ. ΕφαρμογέςΣελ. 154
Ε. Εμφάνιση στον ΙσολογισμόΣελ. 157
34. Λογιστική και φορολογική ζημιάΣελ. 158
35. Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσηςΣελ. 161
36. Ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 163
Α. ΓενικάΣελ. 163
Β. Χαρακτηριστικά των κοινών ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 163
Γ. Χαρακτηριστικά των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλωνΣελ. 164
Δ. Φορολογική αντιμετώπισηΣελ. 165
Ε. Λογιστική παρακολούθησηΣελ. 166
ΣΤ. Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοιΣελ. 171
37. Αποσβέσεις πλοίωνΣελ. 173
Α. ΓενικάΣελ. 173
Β. ΕφαρμογήΣελ. 174
38. Λογιστικός χειρισμός του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από πωλήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο ΤομέαΣελ. 179
Α. ΝομοθεσίαΣελ. 179
Β. ΕφαρμογήΣελ. 180
39. Λογιστικοποίηση συναλλαγών ΦΠΑ και συγκέντρωση στον μηνιαίο υπολογαριασμόΣελ. 184
Α. ΓενικάΣελ. 184
Β. ΕφαρμογήΣελ. 184
Γ. Λογιστικές εγγραφέςΣελ. 185
Δ. Ο λογαριασμός του ΦΠΑΣελ. 191
40. Λογιστική αντιμετώπιση του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλεται λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίαςΣελ. 194
Α. ΓενικάΣελ. 194
Β. ΕφαρμογήΣελ. 195
41. Λογιστική αντιμετώπιση της φορολογικής υποχρέωσης του Φόρου Ακίνητης ΠεριουσίαςΣελ. 199
Α. ΕισαγωγήΣελ. 199
Β. ΠαράδειγμαΣελ. 199
Γ. Ο λογαριασμός 63.98.02Σελ. 201
42. Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, υπολογισμός του φόρου υπεραξίας, συμψηφισμός ζημιών ισολογισμού και κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου ποσού της υπεραξίαςΣελ. 203
Α. ΔεδομέναΣελ. 203
Β. ΛύσηΣελ. 204
43. Αυτοέλεγχος και λογιστικές εγγραφέςΣελ. 208
Α. ΓενικάΣελ. 208
Β. Δεδομένα του παραδείγματοςΣελ. 209
Γ. Λογιστικές εγγραφέςΣελ. 212
Δ. Περαίωση του ΦΠΑΣελ. 214
44. Τιμολόγηση προϊόντων - Ανάλυση του αδρανούς σημείου της βιομηχανικής επιχείρησηςΣελ. 216
Α. Εισαγωγή - ΈννοιεςΣελ. 216
Β. Σχεδιασμός του προβλήματοςΣελ. 217
Γ. ΠαράδειγμαΣελ. 219
Δ. Τελικά συμπεράσματαΣελ. 222
45. Κατάσταση κόστους παραχθέντων και πωληθέντωνΣελ. 223
Α. Τα στοιχεία του ΚόστουςΣελ. 223
Β. ΕφαρμογήΣελ. 224
46. Λογιστική του κόστους - Εννοιολογική προσέγγισηΣελ. 228
Α. Βιομηχανική επιχείρησηΣελ. 228
Β. Λογιστικές έννοιες στη Βιομηχανική ΕπιχείρησηΣελ. 229
Γ. Ροή των στοιχείων του κόστουςΣελ. 230
Δ. Κατάσταση κόστους παραχθέντων και πωληθέντωνΣελ. 232
47. Η κατά φάση κοστολόγηση - Μέθοδος των Ισοδύναμων μονάδωνΣελ. 233
Α. Συστήματα κοστολόγησηςΣελ. 233
Β. Ολοκληρωμένη εφαρμογή κατά φάση κοστολόγησηςΣελ. 234
48. Επιχορήγηση παγίων επενδύσεων και αποσβέσεις επιχορηγουμένων παγίωνΣελ. 242
Α. ΓενικάΣελ. 242
Β. Λογιστικό ΣχέδιοΣελ. 243
Γ. Παράδειγμα εφαρμογήςΣελ. 244
Δ. Επιχορήγηση κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίωνΣελ. 245
49. Οι συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων ΕΠΕΣελ. 249
Α. ΓενικάΣελ. 249
Β. Λογιστική αντιμετώπισηΣελ. 250
Γ. Η περίπτωση της μη καταβολής της συμπληρωματικής εισφοράς, από εταίροΣελ. 253
50. Λογιστική παρακολούθηση της κατασκευής κτιρίου - παγίουΣελ. 256
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 267
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.