Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

1989 - 2009
  • Πρόλογος: Ι. Λιανός
  • Συγγραφέας: Κ.-Κ. Κλεάνθους, Δ. Καλλή, Π. Αγησιλάου
  • Έκδοση: 6083
  • Σελίδες: 620
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€60 Φυσικά πρόσωπα
€60 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η νέα έκδοση «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ» (1989-2009) αποτελεί την πρώτη συστηματική και περιεκτική παρουσίαση της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Κύπρο κατά τα έτη 1989-2009. Με αφορμή τα είκοσι χρόνια από την εισαγωγή του νομικού πλαισίου προστασίας του ανταγωνισμού στην Κύπρο και της λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, το παρόν βιβλίο επιχειρεί να καλύψει το κενό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, με την προσδοκία ότι θα αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. Ο σκοπός του βιβλίου είναι αφενός η καταγραφή με συστηματικό και εναργή τρόπο, για πρώτη φορά, της πορείας διαμόρφωσης και διάπλασης της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Κύπρο, αφετέρου η συλλογή σε έναν τόμο των περιλήψεων όλων των δημοσιευμένων αποφάσεων της Επιτροπής και των αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με προσφυγές εναντίον των αποφάσεων της. Το βιβλίο αυτό επιδιώκει να συμβάλει στην κατανόηση της σπουδαιότητας της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα, στη διαμόρφωση και ενίσχυση κουλτούρας ανταγωνισμού. Το βιβλίο δομείται σε τρία μέρη και αποτελείται συνολικά από δεκατέσσερα Κεφάλαια. Το Μέρος Α εισάγει τον αναγνώστη/μελετητή στις βασικές έννοιες του οικονομικού ανταγωνισμού (τέλειος, πλήρης, λειτουργικός και αποτελεσματικός) και του πλαισίου εφαρμογής της Πολιτικής Ανταγωνισμού στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Το Μέρος Β περιλαμβάνει τις περιλήψεις όλων των δημοσιευμένων αποφάσεων της Επιτροπής για την περίοδο 1990 έως 2009. Οι περιλήψεις των αποφάσεων έχουν ταξινομηθεί με χρονολογική σειρά. Κάθε επιμέρους Κεφάλαιο συνοδεύεται από σχετική εισαγωγή, η οποία αναλύει τις βασικές έννοιες και νομολογιακές κατευθύνσεις που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε σχέση με την εκάστοτε εφαρμοστέα διάταξη. Οι αποφάσεις οι οποίες αφορούσαν περισσότερες από μία διατάξεις κατατάχθηκαν με βάση τη διάταξη στην οποία η Επιτροπή εστίασε την ανάλυση και επιχειρηματολογία της. Στο έργο περιλαμβάνονται εξάλλου πλούσιες και έγκυρες νομολογιακές και βιβλιογραφικές παραπομπές για περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη, καθώς  επίσης και εμπεριστατωμένος σχολιασμός διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής. Το Μέρος Γ περιλαμβάνει περιλήψεις όλων των δημοσιευμένων αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σε σχέση με Προσφυγές εναντίον των αποφάσεων της Επιτροπής για την περίοδο 1991 έως 2009. Τέλος, περιλαμβάνεται ένα Παράρτημα με τη σχετική νομοθεσία ανταγωνισμού, αλφαβητικό ευρετήριο με λέξεις κλειδιά για ευκολότερη αναζήτηση, καθώς και πλήρες ευρετήριο αποφάσεων.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


ΜΕΡΟΣ Α 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 
1.1. Ο οικονομικός ανταγωνισμόςΣελ. 2
1.2. Η έννοια του ανταγωνισμού στο δίκαιοΣελ. 5
1.2.1. Ωφελιμιστική προσέγγισηΣελ. 5
1.2.2. Δεοντολογική προσέγγισηΣελ. 5
1.3. Τα οφέλη του ανταγωνισμού και της Πολιτικής ΑνταγωνισμούΣελ. 6
1.3.1. Το υπόδειγμα του τέλειου ανταγωνισμού (perfect competition)Σελ. 7
1.3.2. Τα θεωρητικά οφέλη του ανταγωνισμούΣελ. 9
1.3.3. Τα οφέλη της οικονομίας της αγοράς και του ανταγωνισμού στην πράξηΣελ. 10
1.3.4. Οφέλη της παρέμβασης των αρχών ανταγωνισμούΣελ. 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2.1. Σχολή του ΧάρβαρντΣελ. 15
2.2. Η σχολή του ΣικάγοΣελ. 18
2.3. Η κύρια κριτική της Σχολής του Σικάγο: η μετά-Σικάγο ΣχολήΣελ. 21
2.4. Ordoliberalism (Γερμανικός νέο - φιλελευθερισμός ή Σχολή του Freiburg)Σελ. 22
2.4.1. Πλήρης ανταγωνισμόςΣελ. 24
2.5. Ο ρόλος της οικονομικής θεωρίας - προς μία περισσότερο οικονομική προσέγγιση των αποτελεσμάτωνΣελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
3.1. Οι ιστορικές καταβολές και η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και του Δικαίου ΑνταγωνισμούΣελ. 28
3.1.1. Το σχέδιο SchumanΣελ. 29
3.1.2. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακα και ΧάλυβαΣελ. 29
3.1.2.1. Οι πρόνοιες της Συνθήκης ΕΚΑΧ για τον ανταγωνισμόΣελ. 30
3.1.3. Η Έκθεση SpaakΣελ. 32
3.1.4. Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Η Συνθήκη της Ρώμης)Σελ. 32
3.1.4.1. Οι ουσιαστικοί κανόνες ανταγωνισμού της ΣυνθΕΟΚΣελ. 33
3.1.5. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση)Σελ. 35
3.1.6. Οι Συνθήκες του 'Αμστερνταμ (1999) και της Νίκαιας (2003)Σελ. 35
3.1.7. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας (2009)Σελ. 35
3.2. Νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανταγωνισμού: Κανονισμοί 17/62 και 1/2003Σελ. 36
3.2.1. Κανονισμός 17/62Σελ. 36
3.2.2. Κανονισμός 1/2003Σελ. 37
3.2.2.1. Τα κυριότερα εκσυγχρονιστικά στοιχεία του Κανονισμού 1/2003Σελ. 38
3.2.2.2. Επηρεασμός διακοινοτικού εμπορίουΣελ. 42
3.3. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής ΑνταγωνισμούΣελ. 44
3.4. Αντικείμενο προστασίας του Ευρωπαϊκού Δικαίου του ΑνταγωνισμούΣελ. 46
3.4.1. Αποτελεσματικός ανταγωνισμόςΣελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
4.1. Ιστορική αναδρομή στο Κυπριακό Δίκαιο ΑνταγωνισμούΣελ. 50
4.1.1. Οι περί Προστασίας του Ανταγωνισμού ΝόμοιΣελ. 50
4.1.1.1. Νόμος Προνοιών περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού, της Ιδρύσεως Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και Έτερων Συναφών Θεμάτων - Νόμος 62/1983Σελ. 50
4.1.1.2. Νόμος Προνοιών για τον Έλεγχο και την Καταστολή των Περιοριστικών του Εμπορίου Συμπράξεων και Πράξεων, την Προστασία του Ανταγωνισμού, την Καθίδρυση Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και για 'Αλλα Συναφή Θέματα - Νόμος 207/1989Σελ. 51
4.1.1.3. Νόμος που Προβλέπει για τον Έλεγχο και την Καταστολή των Περιοριστικών του Ανταγωνισμού Συμπράξεων και Πράξεων, την Προστασία του Ανταγωνισμού, τη Λειτουργία της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού καθώς και για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1/2003, Νόμος 13(I)/2008Σελ. 52
4.1.2. Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος, Ν. 22(Ι)/1999Σελ. 53
4.2. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού - Ιστορική ΑναδρομήΣελ. 53
4.2.1. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού κατά την περίοδο εφαρμογής του Ν. 207/1989Σελ. 53
4.2.2. Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού από την περίοδο εφαρμογής του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 57
4.3. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίαςΣελ. 58
4.3.1. Ο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 58
4.3.1.1. Εξέταση των παραβάσεων των άρθρων 3 και 6 του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 59
4.3.1.2. Εφαρμογή των 'Αρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 59
4.3.1.3. Επιβολή διοικητικών προστίμων - 'Αλλα μέτρα συμμόρφωσηςΣελ. 60
4.3.1.4. Λήψη προσωρινών μέτρωνΣελ. 61
4.3.1.5. Ανακοινώσεις - ΓνωμοδοτήσειςΣελ. 61
4.3.1.6. Ανάληψη ΔεσμεύσεωνΣελ. 62
4.3.1.7. Εξουσίες της Επιτροπής προς Συλλογή Πληροφοριών και ΈρευναΣελ. 65
4.3.2. Ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος 22(Ι)/99 και οι τροποποιήσεις του από τους Ν. 107(Ι)/99 και Ν. 154(Ι)/00Σελ. 65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
5.1. Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές ΑρχέςΣελ. 70
5.1.1. Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΡΗΕΤ)Σελ. 70
5.1.2. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)Σελ. 72
5.2. Έφορος Ελέγχου Κρατικών ΕνισχύσεωνΣελ. 73
5.3. Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας του ΚαταναλωτήΣελ. 74
ΜΕΡΟΣ Β 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
1.1. ΕισαγωγήΣελ. 78
1.2. Σχετική αγοράΣελ. 79
1.2.1. Η σημασία του καθορισμού της σχετικής αγοράςΣελ. 79
1.2.2. Ο καθορισμός της σχετικής αγοράςΣελ. 82
1.2.2.1. Σχετική Αγορά ΠροϊόντοςΣελ. 84
1.2.2.2. Σχετική Γεωγραφική ΑγοράΣελ. 86
1.2.2.3. Σχετική Χρονική ΑγοράΣελ. 87
1.2.3. To τεστ του υποθετικού μονοπωλητή (SSNIP test)Σελ. 87
1.2.3.1. Πρακτικές δυσκολίες και οι αδυναμίες του τεστ του υποθετικού μονοπωλητήΣελ. 89
1.2.4. Ο ορισμός της σχετικής αγοράς από την ΕπιτροπήΣελ. 90
1.3. Το άρθρο 3 του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 91
1.3.1. Οι στόχοι του άρθρου 3 του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 91
1.3.2. Τα συστατικά στοιχεία του απαγορευτικού κανόνα του άρθρου 3(1) του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 94
1.3.2.1. Έννοια ΕπιχείρησηςΣελ. 94
1.3.2.2. Έννοια Ένωσης ΕπιχειρήσεωνΣελ. 100
1.3.2.3. ΣύμπραξηΣελ. 103
1.3.3. Αντικείμενο ή ΑποτέλεσμαΣελ. 109
1.3.3.1. Εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 110
1.3.3.2. Εκ του αποτελέσματος περιορισμός του ανταγωνισμούΣελ. 111
1.3.4. Ενδεικτική απαρίθμηση περιοριστικών του ανταγωνισμού συμπράξεωνΣελ. 113
1.3.5. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών ως διευκολυντικός παράγονταςΣελ. 115
1.3.5.1. Περιορισμός του ανταγωνισμού ως αντικείμενοΣελ. 116
1.3.5.2. Περιορισμός του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμαΣελ. 117
1.3.5.3. Βελτίωση αποδοτικότηταςΣελ. 121
1.4. Εξαίρεση στη βάση του άρθρου 4(1) του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 123
1.4.1. Προϋποθέσεις εξαίρεσηςΣελ. 124
1.4.1.1. Η σύμπραξη συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδουΣελ. 124
1.4.1.2. Η σύμπραξη εξασφαλίζει στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτειΣελ. 125
1.4.1.3. Η σύμπραξη δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την επίτευξη της βελτίωσης της αποτελεσματικότηταςΣελ. 127
1.4.1.4. Η σύμπραξη δεν παρέχει τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς του προϊόντοςΣελ. 127
1.4.2. Η σχέση μεταξύ του άρθρου 4(1) και του άρθρου 6(1) και 6(2) του Ν. 13(Ι)/2008 και μεταξύ του 'Αρθρου 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 128
1.5. Εξαιρέσεις των συμπράξεων κατά κατηγορία (Block exemption)Σελ. 129
1.6. Κανόνας «ήσσονος σημασίας» (The «de minimis» rule)Σελ. 130
1.6.1. Η εφαρμογή του κανόνα «ήσσονος σημασίας» σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 130
1.6.2. Η εφαρμογή του κανόνα «ήσσονος σημασίας» σε εθνικό επίπεδοΣελ. 132
1.7. Ακυρότητα συμφωνίαςΣελ. 133
1.8. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ/ Ή ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
2.1. ΕισαγωγήΣελ. 206
2.2. Προϊσχύον καθεστώς στη βάση του Ν. 207/1989Σελ. 206
2.2.1. Χορήγηση ατομικής αρνητικής πιστοποίησης σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 4 και/ή 6 του Ν. 207/1989Σελ. 208
2.2.2. Χορήγηση ατομικής εξαίρεσης από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 207/1989Σελ. 208
2.3. Κατάργηση του συστήματος εξαίρεσης από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003Σελ. 209
2.4. Ισχύον καθεστώς στη βάση του Ν. 13(Ι)/2008Σελ. 210
2.5. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 211
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ 
3.1. ΕισαγωγήΣελ. 238
3.2. Δεσπόζουσα θέσηΣελ. 240
3.3. Συλλογική δεσπόζουσα θέσηΣελ. 243
3.4. ΚατάχρησηΣελ. 247
3.4.1. Εκμεταλλευτικές καταχρήσεις (exploitative abuses)Σελ. 249
3.4.2. Καταχρηστικός Αποκλεισμός (exclusionary abuses)Σελ. 250
3.5. Αντικειμενική αιτιολόγηση (Objective Justification)Σελ. 258
3.6. Σχέση άρθρου 6(1) με άρθρο 3(1) του Ν. 13(I)/2008Σελ. 260
3.7. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 
4.1. ΕισαγωγήΣελ. 354
4.2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6(2)Σελ. 355
4.2.1. Ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερώνΣελ. 356
4.2.2. Ισοδύναμη εναλλακτική λύσηΣελ. 357
4.2.3. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησηςΣελ. 358
4.3. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 359
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
5.1. Προσωρινά μέτραΣελ. 372
5.1.1. ΕισαγωγήΣελ. 373
5.1.2. Διαδικασία για τη λήψη προσωρινών μέτρων και φύση των προσωρινών μέτρωνΣελ. 373
5.1.3. Προϋποθέσεις για τη λήψη προσωρινών μέτρωνΣελ. 374
5.1.4. Βάρος ΑπόδειξηςΣελ. 377
5.1.5. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 377
5.2. Παράλειψη παροχής πληροφόρησης ή παροχή ψευδών, ελλιπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριώνΣελ. 397
5.2.1. ΕισαγωγήΣελ. 400
5.2.2. Συλλογή πληροφοριών κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματοςΣελ. 401
5.2.3. Συλλογή πληροφοριών στη βάση απόφασης για επιτόπια έρευναΣελ. 403
5.2.4. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 405
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
6.1. Έννομο συμφέρονΣελ. 415
6.1.1. ΕισαγωγήΣελ. 415
6.1.2. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 417
6.2. ΕπιχείρησηΣελ. 418
6.2.1. ΕισαγωγήΣελ. 418
6.2.2. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 418
6.3. Πράξεις του κράτους και δραστηριότητες που τυγχάνουν ειδικής νομοθετικής ρύθμισης ('Αρθρο 7 του Ν. 207/1989)Σελ. 425
6.3.1. ΕισαγωγήΣελ. 425
6.3.2. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 426
6.4. Καταγγελίες εκτός πεδίου Δικαίου ΑνταγωνισμούΣελ. 433
6.4.1. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 433
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠροδικαστικΕς ενστΑσεις, ΝομΟτυπο, ΕπανεξΕταση αποφΑσεων και διΑφορες Αλλες αποφΑσεις 
7.1. ΕισαγωγήΣελ. 437
7.2. Περιλήψεις ΑποφάσεωνΣελ. 437
7.2.1. Προδικαστικές ΕνστάσειςΣελ. 437
7.2.2. ΝομότυποΣελ. 446
7.2.3. Επανεξέταση Καταγγελίας ή ΑπόφασηςΣελ. 448
7.2.3. Διάφορες αποφάσεις που δεν εμπίπτουν σε προηγούμενες κατηγορίεςΣελ. 450
ΜΕΡΟΣ Γ 
Περιλήψεις Αποφάσεων Ανωτάτου ΔικαστηρίουΣελ. 456
Γ.1. Αιτήσεις και ΠροσφυγέςΣελ. 456
Γ.2. Αναθεωρητικές ΕφέσειςΣελ. 515
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 527
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Νόμος 207/1989Σελ. 533
Νόμος 13(Ι)/2008Σελ. 553
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.