ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Ζητήματα φοροδιαφυγής στο Εισόδημα, στο ΦΠΑ και στα Φορολογικά στοιχεία
  • Συγγραφέας: Γ. Δημήτραινας
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 344
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35.00 Φυσικά πρόσωπα
€45.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τα εγκλήματα φοροδιαφυγής και ειδικότερα τη φοροδιαφυγή στο εισόδημα, στο ΦΠΑ και στα φορολογικά στοιχεία. Έχει γίνει γενικότερα αποδεκτό ότι η σκλήρυνση της ποινικής καταστολής καταρχήν δεν αυξάνει αποτελεσματικά τα φορολογικά έσοδα, που αλλιώς υποτίθεται ότι θα διέφευγαν, αλλά συχνά διευρύνοντας την αντίστοιχη ύλη, δημιουργεί νέους οικονομικούς εγκληματίες, οι οποίοι, υπό διαφορετικές συγκυρίες, δεν θα τύχαινε ποτέ να είναι δράστες αξιόποινης πράξης. Μια τέτοια διεύρυνση της ποινικής ύλης μπορεί να αυξάνει τελικά πλασματικά τα έσοδα του κράτους (με τη βεβαίωση και όχι με την είσπραξη χρεών) εξαιτίας της δημιουργίας νέων εγκληματιών, όχι όμως διότι αποτελεσματικά δήθεν αντιμετωπίζονται τα μέχρι εκείνη τη στιγμή ελλείμματα, αυτό δε ως σύλληψη είναι διπλά προβληματικό: και τον κοινωνικό ιστό διαρρηγνύει, επιτείνοντας τις συγκρούσεις και υποβιβάζοντας τον πολίτη σε μέσο προς σκοπό, αλλά και παθογένεια εκφράζει, αφού η ποινική δίωξη καλείται να αναπληρώσει το έλλειμμα διοικητικής οργάνωσης στο πεδίο είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

Συγκεκριμένα, στην αρχή του έργου, ο συγγραφέας εξετάζει την ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής και παρουσιάζει τους κατά καιρούς ισχύσαντες (μέσα σε 60 χρόνια) ειδικούς ποινικούς νόμους που ρύθμιζαν τις φορολογικές ποινικές κυρώσεις (το λεγόμενο «φορολογικό ποινολόγιο»), φθάνοντας μέχρι και τον νόμο που ισχύει σήμερα (Ν 2523/1997). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κατʼ ιδίαν νομοτυπικές μορφές των εγκλημάτων φοροδιαφυγής και ειδικότερα αυτών που τυποποιούνται στα άρθρα 17 και 18 του Ν 2523/1997. Αυτά είναι η φοροδιαφυγή στο εισόδημα (άρθρο 17), η φοροδιαφυγή στην πληρωμή φόρου πλοίων (άρθρο 17 παρ. 4) και η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, στους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές (άρθρο 18 παρ. 1). Ακολούθως, εξετάζεται το αδίκημα της φοροδιαφυγής στην έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, στην αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων και στη νόθευση φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν 2523/1997). Τέλος, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με ειδικά δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο έγκλημα της φοροδιαφυγής στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ποινική δίωξη, κλητήριο θέσπισμα, αρμοδιότητα και πολιτική αγωγή).

Το έργο «Εγκλήματα Φοροδιαφυγής» ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των τελικών παρατηρήσεων του συγγραφέα, την παράθεση πλούσιας βιβλιογραφίας (ελληνικής και ξενόγλωσσης) καθώς και το αλφαβητικό ευρετήριο.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Τιμή: 55.00€ φ.π. 65.00€ ν.π.
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Τιμή: 30€ φ.π. 40€ ν.π.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


§ 1. Η ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής  
1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
1.2. Η ποινική καταστολή της φοροδιαφυγής με ειδικούς ποινικούς νόμουςΣελ. 4
§ 2. Εξήντα χρόνια φορολογικών ποινικών κυρώσεων: συνοπτική παρουσίαση  
1.1. Από τον α.ν. 1839/1951 μέχρι τον α.ν. 185/1967Σελ. 7
1.2. Από τον α.ν. 185/1967 μέχρι το π.δ. 99/1977Σελ. 10
1.3. Από το π.δ. 99/1977 μέχρι το ν. 2523/1997Σελ. 22
§ 3. Ο νόμος που ισχύει σήμερα  
1.1. Η δομή τουΣελ. 35
1.2. Πρώτες επισημάνσειςΣελ. 37
§ 4. Οι κατ' ιδίαν νομοτυπικές μορφές: σύντομη παρουσίαση και ειδικότερα ζητήματα των εγκλημάτων που τυποποιούνται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 2523/1997  
Ι. Η φοροδιαφυγή στο εισόδημα (άρθρο 17 ν. 2523/1997)Σελ. 41
1.1. Η τυποποίηση της φοροδιαφυγής στο εισόδημα - ο νομοτυπικός χαρακτήρας του εγκλήματοςΣελ. 42
1.2. Η αντικειμενική υπόσταση - το άδικο της φοροδιαφυγής στο εισόδημαΣελ. 47
1.3. Η υποκειμενική υπόστασηΣελ. 61
1.4. Η ποινική κύρωσηΣελ. 68
ΙΙ. Η φοροδιαφυγή στην πληρωμή φόρου πλοίων (άρθρο 17 § 4 ν. 2523/1997)Σελ. 69
1.1. Η τυποποίηση της φοροδιαφυγής στην πληρωμή φόρου πλοίων - ο νομοτυπικός χαρακτήρας του εγκλήματοςΣελ. 69
1.2. Η αντικειμενική υπόσταση - το άδικο της φοροδιαφυγής φόρου πλοίωνΣελ. 74
1.3. Η υποκειμενική υπόστασηΣελ. 77
1.4. Η ποινική κύρωσηΣελ. 78
ΙΙΙ. Η φοροδιαφυγή στο Φ.Π.Α., στους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορές (άρθρο 18 § 1 ν. 2523/1997)Σελ. 79
1.1. Η τυποποίηση της φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., στους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορέςΣελ. 81
1.2. Ο νομοτυπικός χαρακτήρας του εγκλήματοςΣελ. 83
1.3. Ειδικά η τυποποίηση της φορολογικής απάτης στη νομοτυπική μορφή της φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α.Σελ. 87
1.4. Η αντικειμενική υπόσταση - το άδικο της φοροδιαφυγής στο Φ.Π.Α., στους παρακρατούμενους φόρους, τέλη και εισφορέςΣελ. 95
1.5. Η υποκειμενική υπόστασηΣελ. 107
1.6. Η ποινική κύρωσηΣελ. 109
§ 5. Εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία  
Ι. Η έκταση του φαινομένουΣελ. 113
ΙI. Η φοροδιαφυγή στην έκδοση εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων, στην αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων και στη νόθευση φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 ν. 2523/1997)Σελ. 116
1. Η τυποποίηση του εγκλήματος - ο νομοτυπικός χαρακτήρας τουΣελ. 118
1.1. Η αντικειμενική υπόσταση - το άδικο της φοροδιαφυγής στα εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχείαΣελ. 125
1.1.Ι. Τα φορολογικά στοιχείαΣελ. 125
1.1.Ι.α. Ο ορισμός τουςΣελ. 126
1.1.Ι.β. Η εφαρμογή του άρθρου 2 ΠΚΣελ. 128
1.2.ΙΙ. Τα εικονικά φορολογικά στοιχείαΣελ. 132
1.2.ΙΙ.α. Η έννοια της εικονικότηταςΣελ. 132
1.2.ΙΙ.β. Εικονικά φορολογικά στοιχεία λόγω αντικειμένου (εικονικότητα ως προς τη συναλλαγή)Σελ. 133
1.2.ΙΙ.β.i. Συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό τηςΣελ. 133
1.2.ΙΙ.β.ii. Συναλλαγή ανύπαρκτη για μέρος τηςΣελ. 138
1.2.ΙΙ.β.iii. Συναλλαγή ανύπαρκτη ως προς το μεγαλύτερο τμήμα της αξίας τηςΣελ. 139
1.2.II.γ. Εικονικά φορολογικά στοιχεία λόγω υποκειμένου (εικονικότητα ως προς το πρόσωπο)Σελ. 140
1.2.II.γ.i Συναλλαγή στην οποία οι συναλλασσόμενοι είναι διαφορετικοί από εκείνους που αναγράφονται στο στοιχείοΣελ. 141
1.2.II.γ.ii. Συναλλαγή στην οποία ο ένας από τους δύο συναλλασσόμενους είναι άγνωστο φορολογικά πρόσωποΣελ. 145
1.2.II.γ.iii. Εικονικότητα του φορολογικού στοιχείου που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από εικονική εταιρία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρησηΣελ. 155
1.2.II.δ. Η ειδική περίπτωση του υποκρυπτόμενου προσώπουΣελ. 162
1.2.ΙΙ.δ.i. Η εικονικότητα φορολογικού στοιχείου που φέρεται ότι εκδόθηκε ή έχει ληφθεί από φυσικό πρόσωπο για το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς αμέτοχο με τη συγκεκριμένη συναλλαγήΣελ. 163
1.2.ΙΙ.δ.ii. Η νομική οριοθέτηση της έννοιας του υποκρυπτόμενου. Πρώτες διαπιστώσειςΣελ. 165
1.2.ΙΙ.δ.iii. Η έμμεση αυτουργία και ο «αυτουργός πίσω από τον αυτουργό»Σελ. 168
1.2.ΙΙ.δ.iv. Η αναζήτηση μιας άλλης οπτικής: η είσοδος του αστικού δόγματος στο ποινικό δόγμαΣελ. 177
1.2.ΙΙ.δ.v. Τελικές διαπιστώσεις: ο «υποκρυπτόμενος» μια έννοια αόριστηΣελ. 181
1.2.ΙΙΙ. Τα πλαστά φορολογικά στοιχείαΣελ. 183
1.2.ΙΙΙ.α. Η έννοια της πλαστότηταςΣελ. 183
1.2.ΙΙΙ.β. Πλαστά φορολογικά στοιχείαΣελ. 184
1.2.ΙΙΙ.γ. Νοθευμένα φορολογικά στοιχείαΣελ. 186
1.2.IV. Το ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματοςΣελ. 188
1.2. IV.α. Το φυσικό πρόσωποΣελ. 188
1.2.IV. β. Το νομικό πρόσωποΣελ. 188
1.2.V. Τρόποι τέλεσηςΣελ. 196
1.2.V.α. Η έκδοση εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείωνΣελ. 196
1.2.V.β. Η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείωνΣελ. 200
1.2.IV.γ. Η νόθευση φορολογικών στοιχείωνΣελ. 202
1.3. Η υποκειμενική υπόστασηΣελ. 202
1.4. Η ποινική κύρωσηΣελ. 204
1.4.Ι. Οι κύριες ποινέςΣελ. 204
1.4.ΙΙ. Η παρεπόμενη ποινήΣελ. 207
2. Η εξάλειψη του αξιοποίνουΣελ. 210
2.1. Η παραγραφήΣελ. 210
2.1.Ι. Οι προβλέψεις δύο ειδικών ποινικών νόμων για την παραγραφήΣελ. 210
2.1.ΙΙ. Οι προβλέψεις του Γενικού Μέρους του ΠΚ για την παραγραφήΣελ. 214
2.1.ΙΙΙ. Η νομολογιακή σύλληψη του προβλήματος και η αντίκρουσή της Σελ. 215
2.1.IV. Η τελική θέση στο πρόβλημα της παραγραφής Σελ. 219
2.1.V. Ένα ειδικότερο ζήτημα παραγραφήςΣελ. 220
2.2. Και πάλι αλλαγή του χρονικού σημείου έναρξης της παραγραφήςΣελ. 223
3. Ο συνολικός για κάθε φορολογία διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ή η, με άλλο τρόπο, ολική διοικητική περαίωση της διαφοράς Σελ. 227
3.1. Η νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 227
3.2. Η δογματική του φύσηΣελ. 229
§ 6. Ειδικά δικονομικά ζητήματα στο έγκλημα της φοροδιαφυγής στην έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων  
1. ΓενικάΣελ. 235
2. Η άσκηση της ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του ν. 2523/1997Σελ. 237
2.1. Η πρόβλεψη του άρθρου 21 § 2 εδαφ. γ' του ν. 2523/1997 μέχρι το ν. 3943/2011Σελ. 237
2.2. Η αμεσότητα (;) στην άσκηση ποινικής δίωξης στις περιπτώσεις του άρθρου 19 ν. 2523/1997Σελ. 238
2.3. Η απαίτηση τήρησης τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράςΣελ. 246
2.4. Ακόμη μία εξαίρεση στην άσκηση της ποινικής δίωξης στην περίπτωση του άρθρου 19 του ν. 2523/1997Σελ. 252
2.5. Η πρόβλεψη του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 μετά το ν. 3943/2011: όταν ο νομοθέτης αλλάζει (και πάλι) την άποψή τουΣελ. 260
2.5.Ι. Η νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 260
2.5.ΙΙ. Ιδίως η πρόβλεψη για άσκηση ποινικής δίωξης στα εγκλήματα που τυποποιούνται στο άρθρο 19 του ν. 2523/1997Σελ. 261
3. Το κλητήριο θέσπισμαΣελ. 263
4. Η αρμοδιότηταΣελ. 266
4.1. Η αρμοδιότητα καθ' ύληΣελ. 266
4.2. Η αρμοδιότητα κατά τόποΣελ. 271
5. Η πολιτική αγωγήΣελ. 271
5.1. Η βασική πρόβλεψη του ν. 2523/1997Σελ. 271
5.2. Οι συμπληρωματικές προβλέψειςΣελ. 284
§ 7. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 289
ΒιβλιογραφίαΣελ. 301
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 317
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.