ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

  • Επιμέλεια: Ν. Μαραβέγιας
  • Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 360
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35 Φυσικά πρόσωπα
€45 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στο συλλογικό αυτό έργο αναλύεται η έννοια του Εξευρωπαϊσμού, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς συγγραφείς για την καταγραφή και ερμηνεία του τρόπου που οι εθνικές πολιτικές, πρακτικές και συμπεριφορές επηρεάζονται από τη συμμετοχή των αντίστοιχων κρατών στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης επιβάλλει την προσαρμογή των εθνικών πολιτικών στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη διαδικασία της Κοινοτικής μεθόδου (δηλαδή με την εφαρμογή των κανονισμών και των Οδηγιών της ΕΕ από το κράτος μέλος) ή μέσω άλλων συμβατικών δεσμεύσεων. Επίσης, προσαρμογή στα Ευρωπαϊκά δεδομένα μπορεί να προκύψει και από μία πιο χαλαρή διαδικασία, όπως είναι η μέθοδος του ανοικτού συντονισμού, όπου κάθε κράτος μέλος δεσμεύεται πολιτικά (όχι νομικά) να προσαρμόσει ορισμένες πολιτικές ή πρακτικές του σε αυτά που συμφωνούνται από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής των κρατών μελών μπορεί επίσης να διαπιστωθεί προσαρμογή στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική.

Όμως, ο Εξευρωπαϊσμός μπορεί να είναι κάτι περισσότερο και ευρύτερο από τη συμμόρφωση ορισμένων πολιτικών ή/και πρακτικών ενός κράτους μέλους που συμμετέχει στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Ο Εξευρωπαϊσμός μπορεί να αφορά τη συμπεριφορά του πολιτικού συστήματος συνολικά ή και τον τρόπο λειτουργίας των πολιτικών κομμάτων κ.λπ. πράγμα που δεν αποτελεί νομική ή πολιτική δέσμευση του κράτους μέλους προς τα συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορεί ο Εξευρωπαϊσμός να εκδηλώνεται ως διαδικασία προσαρμογής και άλλων παραγόντων της δημόσιας ζωής ενός κράτους μέλους, όπως π.χ. της συμπεριφοράς των συνδικαλιστικών ενώσεων ή και ευρύτερων κοινωνικών ομάδων στα ισχύοντα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως σε κράτη μέλη που βρίσκονται στην περιφέρεια (π.χ. Ελλάδα, Πορτογαλία). Ο Εξευρωπαϊσμός που προκύπτει από δεσμεύσεις του κράτους μέλους έναντι της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης είναι συγκεκριμένος και μπορεί να θεωρηθεί «αναγκαστικός» ή «άμεσος» (π.χ. οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μνημόνιο, αποτελεί την κορύφωση του «αναγκαστικού» Εξευρωπαϊσμού. Αντίθετα ο Εξευρωπαϊσμός που προκύπτει χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση είναι περισσότερο διάχυτος και μπορεί να θεωρηθεί «εθελοντικός» ή «έμμεσος». Εξευρωπαϊσμός μπορεί να ανιχνευθεί και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον άμεσο περίγυρό της, ως αποτέλεσμα της εμπορικής ή της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμη και των γεωπολιτικών επιρροών που μπορεί να ασκεί έναντι γειτονικών κυρίως χωρών (π.χ. χώρες της Β. Αφρικής).

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση ασχολούνται με πολλές από τις προαναφερόμενες πτυχές του Εξευρωπαϊσμού στην Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες της Μεσογείου. Πρόκειται για πλήρως αναδιατυπωμένα κείμενα όλων σχεδόν των εισηγήσεων του 2ου Συνεδρίου της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ), που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2009, στην Αθήνα, με θέμα «”Εξευρωπαϊσμός”: Θεωρητικό Πλαίσιο και Συγκριτικές Αναφορές». Το Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν Καθηγητές από τα περισσότερα Πανεπιστήμια της Χώρας μας, μέλη της ΕΠΕΕΣ, ήταν διαρθρωμένο σε τέσσερις θεματικές ενότητες με συντονιστές τους Καθ. κκ. Μ. Τσινισιζέλη, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κ. Στεφάνου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιωσήφ Χασσίδ, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Γ. Παγουλάτο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Οι συντονιστές των ενοτήτων είχαν και την επιστημονική επιμέλεια των σχετικών εισηγήσεων και συνέβαλαν σημαντικά στην επιτυχία του Συνεδρίου.

Στο πρώτο μέρος, που αφορά τις πολιτικές πτυχές του Εξευρωπαϊσμού, ο Χ. Τσαρδανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ασχολείται με τον Εξευρωπαϊσμό της εξωτερικής πολιτικής των μικρών χωρών, αναλύοντας συγκριτικά τις περιπτώσεις της Κύπρου και της Μάλτας. Ο Δ. Ξενάκης, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ασχολείται με τις εξωτερικές διαστάσεις του Εξευρωπαϊσμού, αναλύοντας την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες της νότιας πλευράς της Μεσογείου. Ο Κ. Κενρωτής, Αναπλ. Καθ. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ασχολείται με τον Εξευρωπαϊσμό των πολιτικών κομμάτων σε δύο χώρες της Βαλκανικής τη Βουλγαρία και την ΠΓΔΜ. Οι Δ. Μπουραντώνης, Αναπλ. Καθ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ι. Γαλαριώτης, Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολούνται με τον Εξευρωπαϊσμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο μέρος κλείνει με το κείμενο του Π. Ιωακειμίδη, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος ασχολείται με τη σημασία της Συνθήκης της Λισσαβόνας για τη διαδικασία του Εξευρωπαϊσμού της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο δεύτερο μέρος, που ασχολείται με τις θεσμικές πλευρές του Εξευρωπαϊσμού, η Μ. Μενδρινού, Αναπλ. Καθ. στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εξετάζει κατά πόσο οι μηχανισμοί συμμόρφωσης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν παράγοντες Εξευρωπαϊσμού. Ο Χ. Κουταλάκης, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξετάζει κατά πόσο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης των κρατών μελών με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράγοντας Εξευρωπαϊσμού. Ο Α. Μπρεδήμας, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολείται με τον Εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας στα εργασιακά θέματα μέσα από μη κοινοτικές διαδικασίες. Ο Α. Πλιάκος, Αναπλ. Καθ. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξετάζει κατά πόσο η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας αποτελεί παράγοντα Εξευρωπαϊσμού του ελληνικού δικαιοδοτικού συστήματος. Ο N. Φαραντούρης, Επίκ. Καθ. Πανεπιστημίου Πειραιά, μελετά την οικονομική αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων ως παράγοντα Εξευρωπαϊσμού. Ο Π. Γρηγορίου, Αναπλ. Καθ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, εξετάζει κατά πόσο η κοινωνία των πολιτών αποτελεί συντελεστή Εξευρωπαϊσμού.

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου που αναφέρεται στον Εξευρωπαϊσμό των δημόσιων πολιτικών κυρίως στην Ελλάδα, αλλά και στη Μεσόγειο γενικότερα, η Λ. Λεοντίδου, Καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ασχολείται με τον Εξευρωπαϊσμό στην πολεοδομία και τις αστικές πολιτικές στον Μεσογειακό χώρο. Ο Π. Καζάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, εξετάζει τον Εξευρωπαϊσμό της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα, αναφερόμενος στην δημοσιονομική εκτροπή και τις συνέπειές της στην οικονομία της χώρας. Οι Γ. Ανδρέου, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μ. Λύκος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών, εξετάζουν τις διαδικασίες Εξευρωπαϊσμού της ελληνικής περιφερειακής πολιτικής. Η Ε. Δούση, Επίκ. Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών, ασχολείται με τον Εξευρωπαϊσμό της ελληνικής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η Φ. Ασδεράκη, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, εξετάζει κατά πόσο υπήρξε Εξευρωπαϊσμός στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Τέλος, οι N. Μαραβέγιας, Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνών και Χ. Χρυσομαλλίδης, Υπ. Διδ. στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ασχολούνται με την περίπτωση του Εξευρωπαϊσμού της ελληνικής ερευνητικής πολιτικής.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.