ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2008-2009

  • Επιλογή Αποφάσεων: Κ. Καραλέκας, Αικ. Στρατή, Α. Σταυρόπουλος, Π. Δουβή
  • Επιμέλεια Ύλης: Π. Μαρινάκης, Χ. Τσόγκας
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 304
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο Νομολογία Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς 2008 και 2009 περιλαμβάνει 385 αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς των ετών 2008 και 2009 και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας συγκέντρωσης σε ετήσια βάση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη ενημέρωσης των νομικών που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο καθώς και να καταγραφούν, μέσω της παράθεσης των αποφάσεων της νομολογίας των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, πιθανές εξελίξεις και αλλαγές στη νομολογία των διαφορών που εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Το έργο περιλαμβάνει σε περιληπτική μορφή επιλεγμένες αποφάσεις των ετών 2008-2009 των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς και είναι το δεύτερο, κατά σειρά, που εκδίδεται από κοινού. Οι αποφάσεις είναι ταξινομημένες συστηματικά κατ? αντικείμενο ως εξής: 1) Προσωρινή δικαστική προστασία, 2) Αλλοδαποί, 3) Διαφορές του Ν 1406/1983, 4) Ν 702/1977 - Κοινωνική Ασφάλιση, 5) Φορολογικές υποθέσεις, 6) ΚΕΔΕ, 7) Προεδρική διαδικασία και 8) Εκλογικές διαφορές. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι κατηγοριοποιημένες, περαιτέρω, σε επί μέρους θεματικές ενότητες και φέρουν τίτλους με έντονα στοιχεία, για να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίζει εύκολα και άμεσα το θέμα που τον ενδιαφέρει. Τέλος, για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των χρηστών, κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει περιεχόμενα και αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ το έργο της νομολογίας των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς 2008 και 2009 συμπληρώνεται και με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα αναγκαίο βοήθημα για τους δικαστές και τους νομικούς που ασχολούνται με ζητήματα δημοσίου δικαίου και γενικότερα για κάθε εφαρμοστή του δικαίου.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 1
I. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 2
ΙΙ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣΣελ. 4
Α. Λόγοι χορήγησης αναστολήςΣελ. 4
i. Ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβηΣελ. 4
ii. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης προσφυγήςΣελ. 7
Β. Περιπτώσεις απόρριψης αναστολήςΣελ. 8
i. Λόγοι δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 8
ii. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη προσφυγήΣελ. 13
IΙI. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣελ. 16
IV. ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΣελ. 17
V. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣελ. 17
VΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΜΕΝΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣελ. 19
VII. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΣελ. 20
[2] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΣελ. 23
Ι. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 23
ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΣελ. 24
ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣΣελ. 26
[3] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 1406/1983Σελ. 35
I. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 38
Α. Δικαιοδοσία - ΑρμοδιότηταΣελ. 38
Β. ΠροθεσμίαΣελ. 41
Γ. ΝομιμοποίησηΣελ. 43
Δ. ΔεδικασμένοΣελ. 44
Ε. ΈφεσηΣελ. 44
ΣΤ. Κατάργηση δίκηςΣελ. 44
II. ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑΣελ. 45
IΙΙ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣελ. 62
ΙV. ΠΡΟΣΤΙΜΑΣελ. 89
V. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣελ. 95
VΙ. ΣΗΜΑΤΑΣελ. 98
VΙΙ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ν 1892/1990Σελ. 99
VIII. ΟΧΗΜΑΤΑΣελ. 99
IX. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΣελ. 100
X. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣΣελ. 104
XI. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΠΕΚΕΠΕΣελ. 106
XII. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝΣελ. 108
[4] N 702/1977 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣελ. 111
I. ΣΥΝΤΑΓΜΑΣελ. 114
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 127
III. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣελ. 131
ΙV. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣελ. 133
V. ΙΚΑΣελ. 137
Α. Υπαγωγή στην ασφάλισηΣελ. 137
Β. Αναπηρία - Δαπάνες νοσηλείας - Υγειονομικές ΕπιτροπέςΣελ. 140
Γ. Υποχρεώσεις εργοδοτώνΣελ. 146
Δ. Ασφαλιστικά βιβλιάριαΣελ. 152
Ε. Εργατικό ατύχημαΣελ. 153
VI. ΜΤΠΥΣελ. 154
VΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΣελ. 156
VIII. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣελ. 167
ΙΧ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 702/1977Σελ. 168
Χ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 169
[5] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 175
I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 178
II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΣελ. 180
III. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)Σελ. 199
IV. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣελ. 205
V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΣελ. 213
VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΜΑ) ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ)Σελ. 218
VII. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΣελ. 220
VIII. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣελ. 234
ΙΧ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 236
[6] ΚΕΔΕΣελ. 239
Ι. ΑΝΑΚΟΠΗΣελ. 241
Α. Νομιμότητα ταμειακής βεβαίωσηςΣελ. 241
Β. Παρεμπίπτων έλεγχος νομίμου τίτλουΣελ. 247
Γ. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολήςΣελ. 249
Δ. Νομιμότητα κατάσχεσηςΣελ. 251
Ε. Νομιμότητα προγράμματος πλειστηριασμούΣελ. 254
ΣΤ. Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπαΣελ. 257
ΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 261
Α. ΔικαιοδοσίαΣελ. 261
Β. ΝομιμοποίησηΣελ. 266
Γ. ΔεδικασμένοΣελ. 268
Δ. ΑπόγραφοΣελ. 269
[7] ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣελ. 271
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 114 Ν 1892/1990)Σελ. 271
[8] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 277
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΠΔΔΣελ. 277
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.