ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ

Μορφές συλλογικής δράσης συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων καταναλωτών
  • Συγγραφέας: Δ. Λαδάς
  • Πρόλογος: K. Adomeit
  • Έκδοση: 6083
  • Σελίδες: 192
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€35 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο του μποϋκοτάζ, το οποίο αποτελεί μορφή συλλογικής κυρίως δράσης που δεν ρυθμίζεται ρητά νομοθετικά. Αναλύεται το τριμερές μποϋκοτάζ, αναγκαίο στοιχείο του οποίου είναι η συλλογικότητα, καθώς και το διμερές μποϋκοτάζ, δηλαδή η άρνηση σύναψης ή διακοπή συναλλαγών από ένα πρόσωπο έναντι άλλου. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ  (εργασιακές, καταναλωτικές σχέσεις), οι ιδεολογικές μορφές του και προσδιορίζονται τα κριτήρια του φαινομένου. Στα πλαίσια της μεθοδολογικής προσέγγισης του μποϋκοτάζ αναλύεται η νομοθετική ρύθμιση του φαινομένου, η ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσης καθώς η σχέση συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δικαίου ανταγωνισμού. Περαιτέρω εξετάζεται η ελευθερία έκφρασης γνώμης ως συνισταμένης του μποϋκοτάζ (εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις ιδιωτικές σχέσεις, ελεύθερη έκφραση γνώμης ως εκδήλωση της προσωπικότητας, ελευθερία γνώμης εργαζομένου και του υποκινητή σε μποϋκοτάζ). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση του δικαιικού κλάδου του ανταγωνισμού στον οποίο το μποϋκοτάζ ρυθμίζεται ρητά όπου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα ειδικότερα ζητήματα της εφαρμογής μποϋκοτάζ από επαγγελματικές ενώσεις (π.χ. παραγωγών) για άσκηση πίεσης με σκοπό την αύξηση τιμής διάθεσης προϊόντος καθώς και περιπτώσεων στις οποίες υποκινητής του μποϋκοτάζ είναι ανταγωνιστική επιχείρηση όταν εταιρία παραβιάζει διατάξεις του δικαίου προστασίας καταναλωτή. Κατόπιν εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι ειδικότερες εξουσίες που παρέχει η έννομη τάξη στις ενώσεις καταναλωτών και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα,  ως προς τις ενώσεις καταναλωτών αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο των ενώσεων αυτών και τη συλλογική αγωγή ενώ ως προς το δεύτερο, ζητήματα σχετικά με τη συλλογικότητα της προάσπισης των συμφερόντων των εργαζομένων, τους σκοπούς των συνδικαλιστικών οργανώσεων, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τους άξονες πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίας κ.λπ. Τέλος στο πλαίσιο την ενότητας αυτής επιχειρείται κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών σε σχέση με το μποϋκοτάζ. Την αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης ακολουθεί η εξέταση της ειδικότερης εκδήλωσής της και συγκεκριμένα του εργασιακού αγώνα όπου αναλύονται ο θεμελιώδης χαρακτήρας, η νομοθετική ρύθμιση, η έννοια, οι βασικές μορφές και οι έννομες συνέπειες της απεργίας για να διερευνηθεί στη συνέχεια το θέμα της χρήσης του μποϋκοτάζ ως μέσο εργασιακού αγώνα (διακριτές φάσεις μποϋκοτάζ, το μποϋκοτάζ ως συνοδευτικό μέτρο απεργίας, μποϋκοτάζ από μεμονωμένο εργαζόμενο, μποϋκοτάζ και αποκλεισμός χώρων της επιχείρησης κ.λπ.). Τέλος παρατίθενται σε θέσεις τα πορίσματα της μελέτης, η οποία πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

Αγοράζονται συχνά μαζί

ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Τιμή: 50.00€ φ.π. 60.00€ ν.π.

Σχετικά έργα

Δείτε ακόμα


ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ | ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ISO - 29990 | ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΠΙΤΟΜΕΣ | ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ | ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΑΕ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΛΕΞΙΚΑ | ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΕΣ) | ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | MOBILEAPPS | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - MARITIME LAW STUDIES | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ | ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΤΟΜΟΙ | ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ | ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΝΟΜΙΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ | ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | QUALEX | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ | ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΕΠ | ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΕΕ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΔΔΑ | ΕΦΑΔΠΟΛΔ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ | ΚΩΔΙΚΕΣ | ΘΠΔΔ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | LEXLABS | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΑΓΩΓΕΣ | ΠΟΙΝΔΙΚ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ | ΔΙΤΕ | ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ | COURSE PACKS | ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΛΕΞΙΚΑ | ΠΕΡΔΙΚ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΔΙΔ | ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΥΡΔΙΚ | ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ | ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΕΚΔ. ΚΕΡΚΥΡΑ - ECONOMIA | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ | ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΑΠΘ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΦΟΙΤΗΤΕΣ | ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΙΣΤΟΡΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ | VARIA | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | ΝΕΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ | ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA | ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΜΠΟΡΙΚΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ) | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ | ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & GDPR | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ - ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ | VARIA | ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΟ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ | VARIA | ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ |

Περιεχόμενα


Ι. Εισαγωγή στο ζήτημα  
1. Συλλογική δράση και αγοράΣελ. 1
2. Το φαινόμενο του μποϋκοτάζ - Θεμελιώδης προσέγγισηΣελ. 3
α. Τριμερές μπoϋκοτάζΣελ. 4
β. Διμερές μποϋκοτάζΣελ. 7
3. Τομείς εκδήλωσης του μποϋκοτάζ  
α. Ιδεολογικές μορφές Σελ. 8
β. Μποϋκοτάζ στις εργασιακές σχέσειςΣελ. 10
γ. Μποϋκοτάζ στις καταναλωτικές σχέσειςΣελ. 11
δ. Προσδιορισμός κριτηρίων μποϋκοτάζΣελ. 11
4. Μεθοδολογική προσέγγιση  
α. Ρύθμιση του φαινομένουΣελ. 16
β. Ιδιαιτερότητα της συλλογικής δράσηςΣελ. 18
γ. Συλλογικές συμβάσεις και δίκαιο ανταγωνισμούΣελ. 19
δ. Πρακτική διάσταση του μποϋκοτάζΣελ. 20
ε. Διαστρωμάτωση της μελέτηςΣελ. 21
ΙΙ. Μποϋκοτάζ και ελευθερία έκφρασης γνώμης  
1. Συνταγματικές πτυχές Σελ. 23
α. Εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις ιδιωτικές σχέσειςΣελ. 25
β. Ειδικά η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 26
γ. Ελεύθερη έκφραση γνώμης ως εκδήλωση της προσωπικότηταςΣελ. 28
δ. Οριοθέτηση της ελευθερίας έκφρασης γνώμηςΣελ. 30
ε. Η ελευθερία γνώμης του εργαζομένουΣελ. 32
στ. Η ελευθερία γνώμης του υποκινητή σε μποϋκοτάζΣελ. 35
2. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 36
ΙΙΙ. Μποϋκοτάζ στο δίκαιο του ανταγωνισμού  
1. Σχέση επιχειρηματικής ελευθερίας και ανταγωνισμούΣελ. 39
2. Συγκρουόμενα συμφέροντα των ανταγωνιστών στο πεδίο του ανταγωνισμούΣελ. 41
3. Μποϋκοτάζ από επαγγελματική ένωση για άσκηση πίεσης αύξησης τιμώνΣελ. 45
4. Μποϋκοτάζ από επιχείρηση για προάσπιση συμφερόντων καταναλωτών και εργαζομένωνΣελ. 50
5. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 51
IV. Συγκριτική επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων  
1. ΠροσέγγισηΣελ. 53
2. Ενώσεις καταναλωτών  
α. Θεσμικό πλαίσιοΣελ. 53
β. Εργαζόμενος - καταναλωτήςΣελ. 55
3. Σύστημα συλλογικής προστασίας καταναλωτώνΣελ. 59
α. Η συλλογική αγωγήΣελ. 60
αα. Προστατευόμενα με τη συλλογική αγωγή συμφέρονταΣελ. 60
ββ. Διαδικασία συλλογικής αγωγήςΣελ. 63
γγ. Πεδίο ισχύος απόφασης επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 64
δδ. Δημοσιότητα της απόφασης επί συλλογικής αγωγήςΣελ. 66
β. Ασφαλιστικά μέτρα από ενώσεις καταναλωτώνΣελ. 66
γ. Ηθική βλάβηΣελ. 67
δ. Κριτική προσέγγιση της με συλλογική αγωγή αιτουμένης χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη Σελ. 68
ε. Δικαστική υποστήριξη μελών ενώσεων καταναλωτώνΣελ. 69
στ. Συνοπτική αξιολόγηση των μέσων συλλογικού αγώνα των ενώσεων καταναλωτών - Ενδιάμεση παρατήρησηΣελ. 70
4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων  
α. Συλλογικότητα προάσπισης συμφερόντων εργαζομένωνΣελ. 71
β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 74
γ. Συλλογική διαπραγμάτευσηΣελ. 76
δ. Συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 80
αα. Όριο επιχειρηματικής πολιτικής και συλλογικές συμβάσειςΣελ. 83
ββ. Οριοθέτηση της συλλογικής δράσηςΣελ. 89
ε. Πεδίο ανάπτυξης της συλλογικής αυτονομίας και συλλογική δέσμευσηΣελ. 90
στ. Οικονομικοί όροι συμβάσεων εργασίας ρυθμιζόμενοι από νόμοΣελ. 94
ζ. 'Αξονες πραγμάτωσης της συνδικαλιστικής ελευθερίαςΣελ. 102
αα. Εργασιακός αγώναςΣελ. 102
ββ. Διαβουλεύσεις επί μεταβίβασης και παύσης λειτουργίας της επιχείρησηςΣελ. 103
γγ. Αναφορά στις ΑρχέςΣελ. 104
δδ. Ποινική προστασία συμφερόντων εργαζομένωνΣελ. 104
η. Δικαστική υποστήριξη εργαζομένωνΣελ. 105
5. Συλλογική προστασία παρεχόμενη από ανεξάρτητες αρχέςΣελ. 108
6. Σύγκριση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεωνΣελ. 110
7. Κριτική αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου συλλογικής δράσης των ενώσεων καταναλωτών σε σχέση με το μποϋκοτάζΣελ. 112
V. Εργασιακός αγώνας  
1. Εδραίωση της συλλογικής αυτονομίας στο εργατικό δίκαιοΣελ. 115
2. Ο θεμελιώδης χαρακτήρας της απεργίας  
α. Η συνταγματική κατοχύρωσηΣελ. 117
β. Διεθνείς πηγές για το δικαίωμα της απεργίαςΣελ. 118
γ. Η απεργία στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 121
δ. Προάσπιση συλλογικών συμφερόντων κατά τη νομολογία του ΔΕΚΣελ. 123
ε. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 128
3. Έννοια και βασικές μορφές της απεργίαςΣελ. 129
4. Εξειδικευμένη νομοθετική ρύθμιση της απεργίας  
α. Τέλος της νομοθετικής ρύθμισηςΣελ. 133
β. Προϋποθέσεις νομιμότηταςΣελ. 134
γ. Απαγόρευση ανταπεργίαςΣελ. 136
δ. Μετεγκατάσταση της επιχείρησης σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργασιακός αγώναςΣελ. 137
ε. ΑπεργοσπάστεςΣελ. 139
5. Έννομες συνέπειες της απεργίαςΣελ. 140
6. Η απεργία ως έσχατο μέσο εργασιακού αγώναΣελ. 142
7. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 143
8. Το μποϋκοτάζ ως μέσο εργασιακού αγώναΣελ. 143
α. Διακριτές φάσεις μποϋκοτάζΣελ. 146
β. Μποϋκοτάζ ως συνοδευτικό μέτρο απεργίαςΣελ. 149
γ. Μποϋκοτάζ δεύτερης φάσης που διενεργείται από καταναλωτέςΣελ. 150
δ. Μποϋκοτάζ από μεμονωμένο εργαζόμενοΣελ. 151
ε. Μποϋκοτάζ υπέρ εργαζομένων από άλλους φορείς προστασίας συλλογικών συμφερόντωνΣελ. 151
στ. Μποϋκοτάζ και αποκλεισμός χώρων της επιχείρησηςΣελ. 153
ζ. Αστραπιαία ακτιβιστική δράση «Flash - Mob»Σελ. 153
η. Αξιολογική εκτίμησηΣελ. 155
VI. Σύνοψη σε θέσειςΣελ. 157
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕλληνικήΣελ. 161
ΙΙ. ΞενόγλωσσηΣελ. 174
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.