Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

  • Διεύθυνση Σειράς: Χ. Χρυσανθάκης
  • Συγγραφέας: Α. Τσουρουφλής
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 146
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€25 Φυσικά πρόσωπα
€35 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μονογραφία αποτελεί το έκτο έργο στη σειρά «Βιβλιοθήκη Θεωρίας και Πράξης Διοικητικού Δικαίου» και αφορά στην ερμηνεία των διμερών διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Το διεθνές φορολογικό δίκαιο έχει ως αναπόσπαστο τμήμα του, το δίκαιο για τις διμερείς διεθνείς συμβάσεις. Ταυτόχρονα όμως οι διμερείς διεθνείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού δικαίου. Η ερμηνεία των συμβάσεων αποτελεί αντικείμενο έντονης διαμάχης στη θεωρία για το διεθνές φορολογικό δίκαιο. Η προκείμενη μελέτη επιδιώκει να θέσει και να αναλύσει τα ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία για τις φορολογικές συμβάσεις. Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη μιας ενιαίας ερμηνευτικής βάσης που θα επιτρέπει την ορθή και συνεπή ερμηνεία, ώστε να υλοποιείται το αίτημα της δικαιοσύνης στις φορολογικές συμβάσεις. Αναλύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των φορολογικών συμβάσεων, που καθορίζει το νομικό πλαίσιο για την ερμηνεία τους. Με βάση το νομικό πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται οι μέθοδοι, οι αρχές και τα μέσα ερμηνείας που συνθέτουν το οπλαστάσιο κάθε ερμηνευτή.

Στην αρχή αναλύονται φορολογικές συμβάσεις ως προς τη φύση τους σε δύο κεφάλαια. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι φορολογικές συμβάσεις ως διμερείς διεθνείς συμβάσεις από τις φορολογικές συμβάσεις ως εσωτερικό δίκαιο. Στη συνέχεια στην ενότητα για τη νομική θεμελίωση της ερμηνείας των φορολογικών συμβάσεων αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα της ερμηνείας των φορολογικών συμβάσεων. Αναπτύσσεται η ερμηνεία με βάση κανόνες από το δημόσιο διεθνές δίκαιο και με βάση τους κανόνες του εκάστοτε εθνικού δικαίου. Σε ακολουθία των παραπάνω παρουσιάζονται οι μέθοδοι για την ερμηνεία των φορολογικών συμβάσεων και αναλύονται οι ερμηνευτικές αρχές και τα ερμηνευτικά μέσα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Πρότυπη Σύμβαση και στο Σχολιασμό του ΟΟΣΑ. Ξεχωριστά κεφάλαια αποτελούν οι ερμηνευτικές συγκρούσεις και η ερμηνεία των φορολογικών συμβάσεων στην ελληνική νομολογία.

Το έργο συνοδεύεται από πλούσιες νομολογιακές αναφορές, ελληνική, αλλοδαπή βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.