ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η μεταρρύθμιση των πυλώνων της δημόσιας και της επαγγελματικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του ευρωπαϊκού κεκτημένου
  • Συγγραφέας: Γ. Αμίτσης, Α. Αναγνώστου-Δεδούλη, Γ. Κατρούγκαλος
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 288
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Τα φλέγοντα ζητήματα της ασφαλιστικής προστασίας παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Η χρηματοπιστωτική κρίση δημιουργεί ένα νέο πεδίο προκλήσεων για τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα τόσο για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση όσο και για την επαγγελματική ασφάλιση. Το δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί τον κύριο άξονα του Ελληνικού μοντέλου κοινωνικής προστασίας. Το δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης επιδιώκει την κάλυψη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με τη χορήγηση παροχών και υπηρεσιών που αναπληρώνουν τη μείωση ή την απώλεια εισοδήματος από την απασχόληση. Το Ελληνικό Σύστημα Ασφαλιστικής προστασίας είναι ένα σύστημα κύριας και επικουρικής δημόσιας ασφάλισης που λειτουργεί με βάση αυτόνομους ασφαλιστικούς φορείς που συγκροτούν τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα.

Στο παρόν έργο αναλύεται διεπιστημονικά το Ελληνικό Σύστημα Ασφαλιστικής προστασίας, υπό το πρίσμα της εξελισσόμενης διαδικασίας μεταρρύθμισης του πυλώνα για τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση. Πρόκειται για μία έκδοση που περιέχει επεξεργασμένες αντιπροσωπευτικές εισηγήσεις δύο επιστημονικών ημερίδων με θέμα «Επίκαιροι προβληματισμοί για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση» και «Επαγγελματική Ασφάλιση και Χρηματοπιστωτική κρίση: Προβλήματα και προοπτικές», που διοργανώθηκαν από την Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Το έργο εντάσσεται στη σειρά «Δημοσιεύσεις Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων»,  και αποτελείται από τέσσερα τμήματα: α. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις των συστημάτων ασφαλιστικής προστασίας, β. Το ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης – Οι προοπτικές μεταρρύθμισης ενός θεσμού σε κρίση, γ. Το ελληνικό μόρφωμα επαγγελματικής ασφάλισης - Οι προοπτικές ανάπτυξης ενός υπολειμματικού θεσμού και δ. Υπερεθνικές πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της ασφαλιστικής προστασίας.

Τα κεφάλαια που περιέχονται στον παρόντα συλλογικό τόμο για το Ελληνικό Σύστημα Ασφαλιστικής Προστασίας, εξετάζουν σύνθετα φαινόμενα όπως τη δημογραφική γήρανση και τη βιωσιμότητα των συντάξεων και αποτελούν μία συνεισφορά στον ευρύτερο προβληματισμό για την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας. Με την παρούσα έκδοση αναδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιτυχίας μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στο κοινωνικό πεδίο για την κοινωνική ασφάλιση και την επαγγελματική ασφάλιση. Η έκδοση «Το Ελληνικό Σύστημα Ασφαλιστικής προστασίας» αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, ερευνητές και σπουδαστές στα αντικείμενα του Δικαίου και των Πολιτικών Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ μπορεί να αποτελέσει και ένα οδηγό έμπνευσης για πολιτικούς και σχεδιαστές του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.