ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2006-2007

  • Επιμέλεια Ύλης: Π. Μαρινάκης
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 600
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50.00 Φυσικά πρόσωπα
€60.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το έργο Νομολογία Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς 2006 και 2007 περιλαμβάνει 853 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς των ετών 2006 και 2007 και αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας συγκέντρωσης σε ετήσια βάση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη ενημέρωσης των νομικών που ασχολούνται με το δημόσιο δίκαιο καθώς και να καταγραφούν, μέσω της παράθεσης των αποφάσεων της νομολογίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, πιθανές εξελίξεις και αλλαγές στη νομολογία των διαφορών που εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και Πειραιώς 2006 και 2007 περιλαμβάνει σε περιληπτική μορφή τις σπουδαιότερες αποφάσεις των ετών 2006-2007 από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς επίσης για πρώτη φορά στην ίδια έκδοση και επιλεγμένες αποφάσεις των ίδιων ετών από το Διοικητικο Πρωτοδικειο Πειραιά, ταξινομημένες συστηματικά κατʼ αντικείμενο ως εξής: 1) Προσωρινή δικαστική προστασία, 2) Αλλοδαποί, 3) Διαφορές του Ν 1406/1983, 4) Ν 702/1977 - Κοινωνική Ασφάλιση, 5) Φορολογικές υποθέσεις, 6) ΚΕΔΕ και 7) Προεδρική διαδικασία 8) Εκλογικές διαφορές και 9) Δικονομικά θέματα. Όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι κατηγοριοποιημένες, περαιτέρω, σε επί μέρους θεματικές ενότητες και φέρουν τίτλους με έντονα στοιχεία, για να μπορεί ο αναγνώστης να εντοπίζει εύκολα και άμεσα το θέμα που τον ενδιαφέρει. Τέλος, κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει περιεχόμενα και αυτοτελές αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ το έργο της νομολογίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς 2006 και 2007 συμπληρώνεται και με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


[1] ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 1
I. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΣελ. 3
II. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣΣελ. 4
Α. Προϋποθέσεις παραδεκτού - Δικονομικά θέματαΣελ. 4
1. Δικαιοδοσία - ΑρμοδιότηταΣελ. 4
2. Φύση προσβαλλόμενης πράξης - Πράξη αρνητικού περιεχομένουΣελ. 6
3. Κατάργηση δίκηςΣελ. 7
Β. Λόγοι χορήγησης αναστολής Σελ. 7
1. Ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβηΣελ. 7
2. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης της προσφυγήςΣελ. 12
Γ. Λόγοι αποκλεισμού αναστολήςΣελ. 15
1. Μη χορήγηση αναστολής για λόγους δημόσιου συμφέροντοςΣελ. 15
2. Προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη προσφυγήΣελ. 17
3. Εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 20
Δ. Αναστολή υπό όροΣελ. 21
Ε. Αίτηση ανάκλησης δικαστικής απόφασης επί αναστολήςΣελ. 22
III. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣΣελ. 26
IV. ΠΡΟΣΩΡΙΝΉ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣΣελ. 26
[2] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙΣελ. 29
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣΣελ. 31
Α. Παραδεκτό της αίτησης αναστολήςΣελ. 31
1. ΑρμοδιότηταΣελ. 31
2. Φύση της προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 31
i. Πράξη αμιγώς αρνητικού περιεχομένουΣελ. 31
Β. Βάσιμο της αίτησης αναστολήςΣελ. 33
1. Βλάβη του αιτούντος. Μη ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολήςΣελ. 33
2. Λόγοι δημοσίου συμφέροντος που κωλύουν τη χορήγηση της αναστολήςΣελ. 34
3. Στάθμιση της βλάβης του αιτούντος και του δημοσίου συμφέροντος. Χορήγηση αναστολής ή χορήγηση υπό όρουςΣελ. 35
ΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣΣελ. 37
Α. Δικονομικά θέματαΣελ. 37
1. Συναγωγή τεκμηρίου συνομολόγησης - Διοικητικός φάκελοςΣελ. 37
2. Προθεσμία άσκησης αίτησης ακύρωσηςΣελ. 37
3. Κατάργηση δίκηςΣελ. 39
Β. 'Αδεια παραμονής - εργασίαςΣελ. 40
1. Παράβαση ουσιώδους τύπουΣελ. 40
2. Παράβαση νόμου - ΑιτιολογίαΣελ. 41
i. Μη χορήγηση, ανανέωση ή ανάκληση για λόγους δημόσιας τάξηςΣελ. 41
ii. Γάμος με ημεδαπό(ή) - Γονέας ανηλίκου ημεδαπούΣελ. 42
iii. Ανεπαρκής - Αόριστη αιτιολογίαΣελ. 44
3. Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί (Ε.Κ.ΑΝ.Α.)Σελ. 45
i. Αρμοδιότητα οργάνουΣελ. 45
ii. Παράβαση ουσιώδους τύπουΣελ. 46
4. ΕΔΤΟ - Προσωρινή βεβαίωση για χορήγηση ΕΔΤΟΣελ. 46
i. Παράβαση νόμου - ΑιτιολογίαΣελ. 46
ii. Παράβαση ουσιώδους τύπουΣελ. 51
5. ΑντιρρήσειςΣελ. 51
[3] ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 1406/1983Σελ. 53
I. ΣΥΝΤΑΓΜΑΣελ. 58
Α. Αρχή ισότηταςΣελ. 58
Β. Πολύτεκνες οικογένειεςΣελ. 68
II. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 71
Α. ΔικαιοδοσίαΣελ. 71
Β. ΑρμοδιότηταΣελ. 73
Γ. Έννομο συμφέρονΣελ. 74
Δ. Αντικειμενική σώρευσηΣελ. 75
Ε. Ανακοπή ερημοδικίαςΣελ. 76
ΣΤ. Αίτημα αγωγήςΣελ. 76
Ζ. 'Ασκηση έφεσης ανεξαρτήτως ποσούΣελ. 77
Η. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 77
Θ. ΤοκοφορίαΣελ. 79
Ι. ΠαραγραφήΣελ. 80
III. ΑΠΟΔΟΧΕΣΣελ. 83
Α. Διαφορές αποδοχώνΣελ. 83
Β. ΕπιδόματαΣελ. 86
1. Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπήςΣελ. 86
2. Επίδομα ειδικών συνθηκώνΣελ. 87
3. Επίδομα επιχειρησιακής ετοιμότηταςΣελ. 88
4. Οικογενειακά επιδόματαΣελ. 89
5. Επίδομα διαχειριστικών λαθώνΣελ. 93
6. Επίδομα ετοιμότηταςΣελ. 94
7. Επίδομα εξόδων μετακίνησης εκτός έδραςΣελ. 94
8. Επίδομα εξομάλυνσηςΣελ. 95
9. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίαςΣελ. 96
10. Ειδικά επιδόματα - Επιδόματα πρόσθετων αμοιβώνΣελ. 99
11. Ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικώνΣελ. 100
12. Επίδομα τρίτου τέκνουΣελ. 100
13. Επίδομα πληροφορικής Σελ. 101
Γ. Λοιπά θέματαΣελ. 102
1. Αποζημιώσεις - εφημερίεςΣελ. 102
2. Ειδική μηνιαία πρόσθετη αμοιβήΣελ. 107
3. Μισθολογική προαγωγή - Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας - Μισθολογικά κλιμάκιαΣελ. 108
4. Πρόσθετες παροχές - ΑπολαβέςΣελ. 111
5. Εφάπαξ βοήθημαΣελ. 113
IV. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣελ. 114
Α. Παράνομη συμπεριφορά - ΌργαναΣελ. 114
Β. Ζημία (θετική, αποθετική, αιτιώδης σύνδεσμος) Σελ. 125
Γ. Αποζημίωση (συνυπολογισμός ωφέλειας με ζημία - παραγραφή) Σελ. 133
V. ΣΗΜΑΤΑΣελ. 135
VI. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ν 1892/1990 ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 Ν 998/1979 (ΑΡΘΡΟ 29 Ν 2081/1992)Σελ. 138
VII. ΠΡΟΣΤΙΜΑΣελ. 141
VIII. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΣελ. 144
IX. ΟΧΗΜΑΤΑΣελ. 156
X. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣΣελ. 157
XI. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣελ. 162
XII. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΦΣελ. 165
[4] N 702/1977 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣελ. 167
I. ΣΥΝΤΑΓΜΑΣελ. 176
A. Νομοθετική εξουσιοδότησηΣελ. 176
Β. ΙσότηταΣελ. 177
Γ. ΑναλογικότηταΣελ. 184
Δ. Πολύτεκνες οικογένειεςΣελ. 185
Ε. Έννοια περιουσίαςΣελ. 187
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣελ. 188
Α. Τυπική ασφάλισηΣελ. 188
Β. ΑνταποδοτικότηταΣελ. 190
Γ. Προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίουΣελ. 195
Δ. Αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξειςΣελ. 197
Ε. Υποβολή αίτησηςΣελ. 199
ΣΤ. Λοιπά θέματαΣελ. 202
III. ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 203
IV. ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣελ. 204
V. ΙΚΑΣελ. 208
Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση - Έννοια εξαρτημένης εργασίαςΣελ. 208
Β. Ασφαλιστικές εισφορέςΣελ. 216
Γ. Ασφαλιζόμενα πρόσωπαΣελ. 219
Δ. Χρονικές προϋποθέσειςΣελ. 221
Ε. Αναπηρία - Υγειονομικές επιτροπέςΣελ. 222
ΣΤ. Συντάξεις - Επικουρική ασφάλισηΣελ. 237
Ζ. Αίτηση επανεξέτασηςΣελ. 242
Η. Παροχές συντάξεωςΣελ. 244
Θ. Αναγνώριση προϋπηρεσίαςΣελ. 246
Ι. Αποφάσεις Τοπικής Διοικητικής ΕπιτροπήςΣελ. 247
ΙΑ. Ενστάσεις ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής ΕπιτροπήςΣελ. 249
ΙΒ. Εργατικά ατυχήματαΣελ. 254
ΙΓ. Προαιρετική ασφάλισηΣελ. 255
ΙΔ. Αποφάσεις ασφαλιστικών οργάνωνΣελ. 255
ΙΕ. Δαπάνες νοσηλείαςΣελ. 261
ΙΣΤ. Υποχρεώσεις ΕργοδοτώνΣελ. 270
ΙΖ. Οικοδομικά έργαΣελ. 283
ΙΗ. Ασφαλιστικά βιβλιάριαΣελ. 287
ΙΘ. Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματαΣελ. 288
Κ. ΠαραγραφήΣελ. 290
VI. OAEEΣελ. 290
Α. ΤΕΒΕΣελ. 290
Β. ΤΑΕΣελ. 298
Γ. ΤΣΑΣελ. 299
VII. ΕΚΑΣΣελ. 302
VIII. ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑΣελ. 303
Α. ΟΓΑΣελ. 303
Β. ΤΑΠ - ΗΣΑΠΣελ. 307
Γ. ΤΑΠ - ΟΤΕΣελ. 307
Δ. ΤΕΑΔΥΣελ. 310
Ε. ΤΠΔΥΣελ. 310
ΣΤ. ΤΣΑΥΣελ. 311
Ζ. ΤΣΜΕΔΕΣελ. 314
Η. ΤΕΑΠΟΖΟΣελ. 315
Θ. ΤΣΠΠ - ΑΤΕΣελ. 316
Ι. ΤΑΠΕΜΣελ. 317
ΙΑ. ΤΕΑΥΕΚΣελ. 317
ΙΒ. ΤΑΝΠΥΣελ. 318
ΙΓ. ΝΑΤΣελ. 319
ΙΔ. ΤΠΑΕΝΣελ. 332
ΙΕ. ΤΕΑΧΣελ. 332
ΙΣΤ. Μετοχικό Ταμείο ΑεροπορίαςΣελ. 333
ΙΖ. Ταμείο ΝομικώνΣελ. 334
ΙΗ. ΜΤΠΥΣελ. 335
IX. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Ν 702/1977Σελ. 337
X. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 339
Α. ΔικόγραφαΣελ. 339
Β. ΠροθεσμίαΣελ. 341
Γ. ΝομιμοποίησηΣελ. 342
Δ. ΤοκοφορίαΣελ. 343
Ε. ΑπόδειξηΣελ. 344
ΣΤ. ΔεδικασμένοΣελ. 345
Ζ. Ενδοστρεφείς δίκεςΣελ. 346
Η. Κατάργηση δίκηςΣελ. 346
[5] ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣΣελ. 349
I. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣελ. 355
Α. ΝομιμοποίησηΣελ. 355
Β. 'Ασκηση ενδίκου μέσου - ΕπιδόσειςΣελ. 359
Γ. Σώρευση δικογράφου προσφυγής - ανακοπήςΣελ. 362
Δ. Ομοδικία - Συνάφεια προσβαλλομένων πράξεωνΣελ. 362
Ε. ΠροθεσμίαΣελ. 364
ΣΤ. Φύση προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 365
Ζ. Τοκοφορία - Τόκοι επί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρωνΣελ. 366
II. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣΣελ. 368
III. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)Σελ. 390
IV. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΣελ. 402
V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΣελ. 406
VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΦΜΑ) ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΦΜΑΠ)Σελ. 409
VII. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣΣελ. 412
VIII. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣελ. 438
IX. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣελ. 446
X. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣΣελ. 454
[6] ΚΕΔΕΣελ. 455
Ι. ΑΝΑΚΟΠΗΣελ. 458
Α. ΣύνταγμαΣελ. 458
Β. Νόμιμος τίτλοςΣελ. 460
Γ. Νομιμότητα ταμειακής βεβαίωσηςΣελ. 461
Δ. Προσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 478
Ε. Παρεμπίπτων έλεγχος νόμιμου τίτλουΣελ. 478
ΣΤ. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολήςΣελ. 485
Ζ. Νομιμότητα κατάσχεσηςΣελ. 486
Η. Ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσηςΣελ. 491
Θ. Ανακοπή κατά πράξης αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτουΣελ. 496
Ι. Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμούΣελ. 497
ΙΑ. Ευθύνη Διοικητών ΑΕ - ΕΠΕΣελ. 505
ΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 506
Α. Δικαιοδοσία - Εισαγωγικό δικόγραφοΣελ. 506
Β. ΑρμοδιότηταΣελ. 509
Γ. ΔιάδικοιΣελ. 509
Δ. Νομιμοποίηση - έννομο συμφερονΣελ. 510
Ε. Φύση προσβαλλόμενης πράξηςΣελ. 510
ΣΤ. 'Ασκηση δεύτερης ανακοπήςΣελ. 511
Ζ. Συμπροσβαλλόμενες πράξειςΣελ. 511
Η. Αντικειμενική σώρευσηΣελ. 513
Θ. Ανακοπή ερημοδικίαςΣελ. 514
Ι. ΈφεσηΣελ. 515
ΙΑ. Προσωρινή δικαστική προστασία και ταμειακή βεβαίωσηΣελ. 515
ΙΒ. Αναστολή λήψης μέτρωνΣελ. 516
[7] ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣελ. 517
1. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 114 Ν 1892/1990)Σελ. 518
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣελ. 526
[8] ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΣελ. 529
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΥΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣελ. 529
[9] ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΣελ. 535
I. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣελ. 537
Α. Κατά τόποΣελ. 537
Β. Παραπομπή - Ακυρωτική αρμοδιότηταΣελ. 537
II. ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣελ. 541
III. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ / ΚΛΗΤΕΥΣΗΣελ. 543
IV. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣελ. 545
V. ΦΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣΣελ. 545
VI. ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝΣελ. 547
VII. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥΣελ. 548
VIII. ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΣελ. 549
IX. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣελ. 550
X. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑΣελ. 550
XI. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣΣελ. 551
XII. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΗΣΣελ. 552
XIII. ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ / ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣελ. 554
XIV. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑΣελ. 554
Α. ΈφεσηΣελ. 554
Β. Ανακοπή ερημοδικίαςΣελ. 555
Γ. ΤριτανακοπήΣελ. 557
Δ. Αίτηση αναθεώρησηςΣελ. 558
Ε. Αίτηση ανάκλησης απόφασηςΣελ. 558
ΣΤ. Αίτηση διόρθωσης απόφασηςΣελ. 559
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 561
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.