ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 61-77 ΑΚ και 104-106 ΕισΝΑΚ
  • Συγγραφέας: Β. Τσούμας
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 232
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30.00 Φυσικά πρόσωπα
€40.00 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Αντικείμενο της παρούσας έκδοσης είναι η ερμηνεία του γενικού μέρους του δικαίου των νομικών προσώπων, αφενός με την επεξεργασία των άρθρων 61 - 77 του ΑΚ  και 104 - 106 ΕσΝΑΚ και αφετέρου με την παράθεση πλούσιας νομολογίας των τελευταίων ετών. Ειδικότερα εξετάζονται θέματα σχετικά με την έννοια και τα χαρακτηριστικά του νομικού προσώπου, τις διακρίσεις (ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ), την ικανότητα δικαίου και τις δικαιοπραξίες, την έδρα, τη διοίκηση (διορισμός - λήξη θητείας), την ευθύνη (νομικών προσώπων - οργάνων τους - Δημοσίου), τη λύση - εκκαθάριση και την τύχη του διαλυθέντος νομικού προσώπου καθώς και διάφορα δικονομικά θέματα που σχετίζονται με ένδικες υποθέσεις των νομικών προσώπων (αγωγή, νομιμοποίηση, παρέμβαση, αρμοδιότητα - δικαιοδοσία, διαταγή πληρωμής, ένδικα μέσα, αναγκαστική εκτέλεση, παραγραφή, τόκοι, κ.ά.). Το έργο ολοκληρώνεται με μια σύντομη ανάλυση των ζητημάτων που αφορούν στο προσωπικό των ΝΠΔΔ, ήτοι ασφάλιση, εμπορικές μισθώσεις, διαχειριστικός έλεγχος, φορολογία, απαλλοτρίωση, επιδοτήσεις, κ.ά. Συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο και Παράρτημα Νομοθεσίας (ΑΚ - ΕισΝΑΚ).  Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του δικαίου των νομικών προσώπων.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Η έννοια και τα χαρακτηριστικά του νομικού προσώπουΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' Οι διακρίσεις των νομικών προσώπωνΣελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' Η σύσταση των νομικών προσώπωνΣελ. 25
α. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίουΣελ. 25
β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίουΣελ. 27
γ. Τα συστατικά έγγραφα των νομικών προσώπωνΣελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' Η ικανότητα δικαίου του νομικού προσώπουΣελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Οι δικαιοπραξίες των νομικών προσώπωνΣελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' Η έδρα των νομικών προσώπωνΣελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' Η διοίκηση των νομικών προσώπωνΣελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' Ο διορισμός προσωρινής διοίκησηςΣελ. 59
α. Ο διορισμός επί ελλείψεως διοικήσεωςΣελ. 78
β. Ο διορισμός επί συγκρούσεως συμφερόντωνΣελ. 83
γ. Η λήξη της θητείας της προσωρινής διοίκησηςΣελ. 90
δ. Δικονομικά θέματα επί διορισμού προσωρινής διοίκησηςΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' Η ευθύνη των νομικών προσώπων και των οργάνων τουςΣελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' Η ευθύνη ειδικώς του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των οργάνων τουςΣελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' Οι αποφάσεις των οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίουΣελ. 120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' Η λύση και η εκκαθάριση του νομικού προσώπουΣελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ' Η τύχη της περιουσίας του διαλυθέντος νομικού προσώπουΣελ. 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ' Ένδικες υποθέσεις των νομικών προσώπων - ΔικονομικάΣελ. 148
α. Η αγωγή Σελ. 148
β. Το νομικό πρόσωπο ως πολιτικώς ενάγωνΣελ. 155
γ. Η παρέμβασηΣελ. 157
δ. Ενεργητική νομιμοποίησηΣελ. 157
ε. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 158
στ. Οι διάδικοιΣελ. 158
ζ. Οι επιδόσειςΣελ. 160
η. Αρμοδιότητα - ΔικαιοδοσίαΣελ. 162
θ. Διαταγές πληρωμήςΣελ. 172
ι. Η συζήτηση στο ακροατήριο - ΑπόδειξηΣελ. 172
ια. Η δικαστική απόφασηΣελ. 174
ιβ. Ένδικα μέσαΣελ. 174
ιγ. Θέματα αναγκαστικής εκτελέσεως - Ανακοπή στη διοικητική εκτέλεσηΣελ. 176
ΠλειστηριασμόςΣελ. 178
Προσωπική κράτησηΣελ. 179
Απαγόρευση εξόδου από τη χώραΣελ. 179
Απαγόρευση εκτέλεσης διαταγών πληρωμής κατά του Δημοσίου και των ΝΠΔΔΣελ. 180
ιδ. ΠαραγραφέςΣελ. 180
ιε. Η τοκογονία επί αγωγών κατά ΝΠΔΔΣελ. 188
ΕΠΙΜΕΤΡΟ Μια ματιά σε θέματα ελάσσονος ενδιαφέροντος - Ζητήματα προσωπικού κ.λπ. ΝΠΔΔΣελ. 190
Διαδοχική ασφάλισηΣελ. 192
Εμπορικές μισθώσεις ΝΠΔΔΣελ. 192
Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου στα ΝΠΔΔΣελ. 193
Έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος σε δημοτική επιχείρησηΣελ. 193
Φορολόγηση νομικών προσώπωνΣελ. 193
Ειδικοί λογαριασμοί για παροχή βοηθήματος ή επικουρικής συντάξεως σε εργαζομένους σε ΝΠΣελ. 195
Αρμοδιότητα κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεωςΣελ. 195
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στα νομικά πρόσωπαΣελ. 195
Η Κοινοπραξία στερείται νομικής προσωπικότηταςΣελ. 195
Επιδότηση ΝΠΙΔΣελ. 196
Οι σχέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος με το προσωπικό τηςΣελ. 196
Αλφαβητικό ΕυρετήριοΣελ. 197
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
Αστικός ΚώδικαςΣελ. 211
Εισαγωγικός ΝόμοςΣελ. 218
 
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.