ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • Συγγραφέας: Ι. Ράλλης
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 272
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30 Φυσικά πρόσωπα
€40 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο τις δημοτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το νομικό καθεστώς που τις διέπει μετά την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν 3463/2006). Η ύλη χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες καλύπτουν όλα τα είδη των δημοτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: Είδη και χαρακτηριστικά, Σκοποί και σύσταση, Διοίκηση, Οικονομική διαχείριση, Χρηματοδότηση, Προγραμματικές συμβάσεις, Προσωπικό, Αύξηση κεφαλαίου, Λύση και συγχώνευση, Λοιπά θέματα λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων, Συνέπειες και επιπτώσεις εφαρμογής των ΔΛΠ. Η ανάπτυξη των ανωτέρω θεμάτων συνοδεύεται σε αρκετές περιπτώσεις με αντίστοιχα στοιχεία από τη νομοθεσία και τη νομολογία. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η μεθοδολογία σύνταξης οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας, συνοδευόμενη από σχετικούς πίνακες. Τέλος, παρατίθενται χρηστικά υποδείγματα που αφορούν: Καταστατική πράξη κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, Συμφωνητικό διετούς προγράμματος με τον οικείο Δήμο, Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών, Κανονισμό Διαχείρισης και Κανονισμό Προσωπικού, ενώ περιλαμβάνεται αυτούσιο όλο το νομοθετικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τον νέο ΔΚΚ. Το έργο συμπληρώνεται με ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.