ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΚΕΡΔΟΣ

Η λογιστική στο δίκαιο της φορολογίας
  • Συγγραφέας: Γ. Μάτσος
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 312
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟ + ΕΝΤΥΠΟ
Για ψηφιακή έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30 Φυσικά πρόσωπα
€30 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ";
Για την έντυπη έκδοση επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€30 Φυσικά πρόσωπα
€30 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
Για ψηφιακό και έντυπο επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€33 Φυσικά πρόσωπα
€33 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Κεντρικό μεθοδολογικό ζητούμενο της παρούσας μελέτης είναι η διάγνωση του ρόλου της λογιστικής στη φορολόγηση του εισοδήματος της επιχείρησης, δηλαδή το εάν, το γιατί και το πώς εφαρμόζεται η λογιστική στο δίκαιο του φορολογητέου κέρδους. Αποτελείται από τέσσερα Κεφάλαια: Το νομοθετικό πλαίσιο διαμόρφωσης του φορολογητέου κέρδους, Η Λογιστική στο φορολογικό δίκαιο, Ο μηχανισμός εξεύρεσης του φορολογητέου κέρδους και Το φορολογητέο κέρδος από τη μεταβίβαση της επιχείρησης. Στο Πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η διάρθρωση των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου καθώς και το ουσιαστικό – διαδικαστικό δίκαιο κατά την εξεύρεσή τους, στο Δεύτερο εξετάζονται τα ερμηνευτικά – συστηματικά ζητήματα της φορολογικής νομοθεσίας και η συστηματική ένταξη της λογιστικής στο φορολογικό δίκαιο, στο Τρίτο παρουσιάζεται η λειτουργία των κανόνων του λογιστικού δικαίου μέσα από τη διπλογραφική μέθοδο, η σύνδεση της λογιστικής με τον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους και οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία β κατηγορίας ΚΒΣ και τέλος στο Τέταρτο, αναλύεται η εννοιολογία – σύστημα της φορολογίας μεταβίβασης επιχείρησης και η ανάγκη της ενιαίας προσέγγισης της έννοιας του φορολογητέου κέρδους. Συμπληρώνεται από βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για λογιστές και για κάθε ενασχολούμενο με το φορολογικό δίκαιο.

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.