ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  • Συγγραφέας: Κ. Σαββαΐδου
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 600
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία ανήκετε
€50 Φυσικά πρόσωπα
€70 Νομικά πρόσωπα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Περιγραφή


Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται με τρόπο εμπεριστατωμένο και συστηματικό τις βασικές παραμέτρους της έννοιας της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με αναλυτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έμφαση δίδεται στα ζητήματα της τοπικής φορολόγησης και του δημοσιονομικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης, με ταυτόχρονη πλήρη παρουσίαση της σχετικής νομολογίας των Δικαστηρίων, ενώ παράλληλα επιχειρείται με επιτυχία και η ανάδειξη των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ. Το έργο εμπλουτίζεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), κατάλογο νομολογίας, καθώς και Παράρτημα με τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του σύνθετου ζητήματος της αυτοτέλειας της οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ και των μέσων πραγμάτωσής της, η οποία μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο αφενός για τη Διοίκηση, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ισχυρής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με δυναμικούς πόρους και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, αφετέρου και για τους αιρετούς, καθώς και για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τα εν λόγω ζητήματα, με γνώμονα την ενθάρρυνση του κοινωνικού ελέγχου των οικονομικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αγοράζονται συχνά μαζί

Σχετικά έργα


Περιεχόμενα [Άνοιγμα όλων]


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.